Prof. Dr. Ender KESKİNKILIÇ

Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin alanı çok geniştir ve temel olarak metaller, seramikler, polimerler ve bu üç malzemenin birlikte oluşturdukları kompozit malzemelerin üretimlerini, şekillendirilmelerini, işlemlerini, karakterizasyonlarını ve kullanımlarındaki davranışlarını kapsar. Yüksek Lisans programımızda amacımız, öğrencilerimizin bu konulardan bir veya birkaçında kapsamlı ve derin bir kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahip olmaları ve bilgiye ulaşma, ulaşılan bilgileri değerlendirme, deney tasarlama, deney sonuçlarını analiz etme ve  raporlama yeteneklerini kazanmalarıdır. Web sayfamızda yer alan bilgilerden de görülebileceği gibi modern cihaz ve ekipmanla donatılmış güçlü laboratuvar altyapımız çok farklı konularda araştırma yapılmasını olanaklı kılmaktadır. Yüksek Lisans müfredatımızda Malzemelerin İleri Termodinamiği, Malzeme Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler ve Malzeme-Süreç Seçimi ve Tasarım Problemleri isimli üç zorunlu ders yer almaktadır. 

Tezli Yüksek Lisans programımız bu zorunlu derslerin yanında zorunlu olan Seminer, Yüksek Lisans Tezi ve dört teknik seçmeli dersten, Tezsiz Yüksek Lisans programımız ise zorunlu olan Bitirme Projesi ve 7 teknik seçmeli dersten oluşmaktadır. Teknik seçmeli dersler tez danışmanının onayı dâhilinde çok sayıdaki teknik seçmeli ders arasından seçilmektedir. Programımıza Metalurji ve Malzeme Mühendisliği mezunlarının yanısıra diğer Mühendislik Bölümleri ile Fizik, Kimya vb. bölümlerin mezunları da kabul edilebilmektedir. Bu bölümlerden mezun olan adayların, her birinin akademik ve profesyonel birikimlerine göre belirlenecek bir bilimsel hazırlık programını tamamlamaları gerekmektedir.

News

Activities

Medical School
Orhan Zaim Conference Hall
14 March 2024, 14:00 - 15:40

’8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri Çerçevesinde Düzenlenen İngiliz Dili ve Edebiyatı Etkinliği’’

Department of English Language and Literature
School of Business, Lamia Ergenekon Conference Hall
13 March 2024, 10:30 - 12:30

8.02.2024 Perşembe, Saat:11:00 da Kullanıcı Eğitimi düzenlenecektir.

Library
ONLİNE
08 February 2024, 11:00 - 13:00

In-service Training Workshops

School of Foreign Languages
The School of Foreign Languages
22-24 January 2024, 11:49 - 11:49

Medical School
Atılım University Amphitheatre
31 October 2023, 10:00 - 12:30

The objective of this webinar is to provide theoretical knowledge on communication and how it affects interpersonal relational processes in complex systems. An overview of the main theoretical tools for differentiating functional from pathological dynamics will be provided.

Department of Psychology
ZOOM
17 October 2023, 11:00 - 12:00

Meeting with Alumni Event

Department of Psychology
FEF - G15
27 September 2023, 15:20 - 17:30

14 March Medicine Day Event Program

Medical School
Online
14 March 2023, 10:00 - 10:45

.

Electrical-Electronics Engineering
Kemal Zaim Conference Hall
12 December 2022, 09:30 - 11:45

Medical School
KADRİYE ZAİM CONFERENCE HALL
01 December 2022, 10:30 - 11:30