Scientific Publication Awards

Each year, the University grants scientific publication awards to individuals in appreciation of their contributions and to encourage them toward further research.

For this purpose, the key criterion is to contribution to science at an international level based on the number of articles published and citations by others in the journals within the scope of WoS in a calendar year.

2018-Scientific Publication Awards

 • Prof. Dr. Serkan Eryılmaz (Industrial Engineering)
 • Prof. Dr. Alok Mishra (Software Engineering)
 • Assoc. Prof. Dr. Yılser Devrim (Energy Systems Engineering)
 • Assoc. Prof. Dr. Mehmet Işık (Physics Group)
 • Assoc. Prof. Dr. Murat Kaya (Chemical Engineering and Applied Chemistry)
 • Asst. Prof. Dr. Saeid K. Azad (Civil Engineering)
 • Asst. Prof. Dr. Gökhan Bakan (Electrical & Electronics Engineering)

2017 - Scientific Publication Awards

 • Prof. Dr. Atilla Cihaner (Chemical Engineering and Applied Chemistry)
 • Prof. Dr. Serkan Eryılmaz (Industrial Engineering)
 • Prof. Dr. Erdal Karapınar (Mathematics)
 • Assoc. Prof. Dr. Yılser Devrim (Energy Systems Engineering)
 • Assoc. Prof. Dr. Mehmet Işık (Physics Group)
 • Assoc. Prof. Dr. Murat Kaya (Chemical Engineering and Applied Chemistry)


App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3437 [title_tr] => Bilimsel Yayın Üstün Başarı Ödülleri [title_en] => Scientific Publication Awards [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Üniversitemiz öğretim elemanlarının evrensel düzeydeki bilimsel katkılarının önemini vurgulamak ve bu düzeydeki araştırmaların devamlılığını teşvik etmek amacı ile her yıl Bilimsel Yayın Üstün Başarı Ödülleri verilmektedir. 

Bilimsel Yayın Üstün Başarı Ödülü genç ve kıdemli olarak iki ayrı kategoride verilir. Ödüle esas olan takvim yılı itibariyle 40 yaşını doldurmamış öğretim elemanı genç, diğer öğretim elemanları kıdemli olarak kabul edilir. 

Bilimsel Yayın Üstün Başarı Ödülü verilebilmesi için Üniversitece esas alınacak temel ölçüt bilime yapılan evrensel katkı olup bu katkı bir takvim yılında Web of Science kapsamındaki dergilerde yayınlanmış tam makale sayısı ve araştırmacı öğretim elemanının Web of Science kapsamında yayınlanmış makalelerine bir takvim yılı içinde Web of Science kapsamında başka yazarlar tarafından yapılmış atıf sayısıdır.

2018 - Bilimsel Yayın Üstün Başarı Ödülleri

 • Prof. Dr. Serkan Eryılmaz (Endüstri Mühendisliği)
 • Prof. Dr. Alok Mishra (Yazılım Mühendisliği)
 • Doç. Dr. Yılser Devrim (Enerji Sistemleri Mühendisliği)
 • Doç. Dr. Mehmet Işık (Fizik Grubu)
 • Doç. Dr. Murat Kaya (Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya)
 • Dr. Öğr. Üyesi Saeid K. Azad (İnşaat Mühendisliği)
 • Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Bakan (Elektrik-Elektronik Mühendisliği)

2017 - Bilimsel Yayın Üstün Başarı Ödülleri

 • Prof. Dr. Atilla Cihaner (Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü)
 • Prof. Dr. Serkan Eryılmaz (Endüstri Mühendisliği Bölümü)
 • Prof. Dr. Erdal Karapınar (Matematik Bölümü)
 • Doç. Dr. Yılser Devrim (Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü)
 • Doç. Dr. Mehmet Işık (Fizik Grubu)
 • Doç. Dr. Murat Kaya (Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü)
) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Each year, the University grants scientific publication awards to individuals in appreciation of their contributions and to encourage them toward further research.

For this purpose, the key criterion is to contribution to science at an international level based on the number of articles published and citations by others in the journals within the scope of WoS in a calendar year.

2018-Scientific Publication Awards

 • Prof. Dr. Serkan Eryılmaz (Industrial Engineering)
 • Prof. Dr. Alok Mishra (Software Engineering)
 • Assoc. Prof. Dr. Yılser Devrim (Energy Systems Engineering)
 • Assoc. Prof. Dr. Mehmet Işık (Physics Group)
 • Assoc. Prof. Dr. Murat Kaya (Chemical Engineering and Applied Chemistry)
 • Asst. Prof. Dr. Saeid K. Azad (Civil Engineering)
 • Asst. Prof. Dr. Gökhan Bakan (Electrical & Electronics Engineering)

2017 - Scientific Publication Awards

 • Prof. Dr. Atilla Cihaner (Chemical Engineering and Applied Chemistry)
 • Prof. Dr. Serkan Eryılmaz (Industrial Engineering)
 • Prof. Dr. Erdal Karapınar (Mathematics)
 • Assoc. Prof. Dr. Yılser Devrim (Energy Systems Engineering)
 • Assoc. Prof. Dr. Mehmet Işık (Physics Group)
 • Assoc. Prof. Dr. Murat Kaya (Chemical Engineering and Applied Chemistry)
) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 51 [start] => [end] => [created_at] => 2018-03-09 10:02:37 [updated_at] => 2019-09-20 12:39:51 [parent_id] => [lft] => 19 [rgt] => 20 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => bilimsel-yayin-ustun-basari-odulleri-1520578957 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 51 [name_en] => Research [url] => argeda [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3437 [title_tr] => Bilimsel Yayın Üstün Başarı Ödülleri [title_en] => Scientific Publication Awards [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Üniversitemiz ö\u011fretim elemanlar\u0131n\u0131n evrensel düzeydeki bilimsel katk\u0131lar\u0131n\u0131n önemini vurgulamak ve bu düzeydeki ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n devaml\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 te\u015fvik etmek amac\u0131 ile her y\u0131l Bilimsel Yay\u0131n Üstün Ba\u015far\u0131 Ödülleri verilmektedir. <\/p>\n\n

Bilimsel Yay\u0131n Üstün Ba\u015far\u0131 Ödülü genç ve k\u0131demli olarak iki ayr\u0131 kategoride verilir. Ödüle esas olan takvim y\u0131l\u0131 itibariyle 40 ya\u015f\u0131n\u0131 doldurmam\u0131\u015f ö\u011fretim eleman\u0131 genç, di\u011fer ö\u011fretim elemanlar\u0131 k\u0131demli olarak kabul edilir. <\/p>\n\n

Bilimsel Yay\u0131n Üstün Ba\u015far\u0131 Ödülü verilebilmesi için Üniversitece esas al\u0131nacak temel ölçüt bilime yap\u0131lan evrensel katk\u0131 olup bu katk\u0131 bir takvim y\u0131l\u0131nda Web of Science kapsam\u0131ndaki dergilerde yay\u0131nlanm\u0131\u015f tam makale say\u0131s\u0131 ve ara\u015ft\u0131rmac\u0131 ö\u011fretim eleman\u0131n\u0131n Web of Science kapsam\u0131nda yay\u0131nlanm\u0131\u015f makalelerine bir takvim y\u0131l\u0131 içinde Web of Science kapsam\u0131nda ba\u015fka yazarlar taraf\u0131ndan yap\u0131lm\u0131\u015f at\u0131f say\u0131s\u0131d\u0131r.<\/p>\n\n

2018 - Bilimsel Yay\u0131n Üstün Ba\u015far\u0131 Ödülleri<\/strong><\/p>\n\n

  \n\t
 • Prof. Dr. Serkan Ery\u0131lmaz (Endüstri Mühendisli\u011fi)<\/li>\n\t
 • Prof. Dr. Alok Mishra (Yaz\u0131l\u0131m Mühendisli\u011fi)<\/li>\n\t
 • Doç. Dr. Y\u0131lser Devrim (Enerji Sistemleri Mühendisli\u011fi)<\/li>\n\t
 • Doç. Dr. Mehmet I\u015f\u0131k (Fizik Grubu)<\/li>\n\t
 • Doç. Dr. Murat Kaya (Kimya Mühendisli\u011fi ve Uygulamal\u0131 Kimya)<\/li>\n\t
 • Dr. Ö\u011fr. Üyesi Saeid K. Azad (\u0130n\u015faat Mühendisli\u011fi)<\/li>\n\t
 • Dr. Ö\u011fr. Üyesi Gökhan Bakan (Elektrik-Elektronik Mühendisli\u011fi)<\/li>\n<\/ul>\n\n

  2017 - Bilimsel Yay\u0131n Üstün Ba\u015far\u0131 Ödülleri<\/strong><\/p>\n\n

   \n\t
  • Prof. Dr. Atilla Cihaner (Kimya Mühendisli\u011fi ve Uygulamal\u0131 Kimya Bölümü)<\/li>\n\t
  • Prof. Dr. Serkan Ery\u0131lmaz (Endüstri Mühendisli\u011fi Bölümü)<\/li>\n\t
  • Prof. Dr. Erdal Karap\u0131nar (Matematik Bölümü)<\/li>\n\t
  • Doç. Dr. Y\u0131lser Devrim (Enerji Sistemleri Mühendisli\u011fi Bölümü)<\/li>\n\t
  • Doç. Dr. Mehmet I\u015f\u0131k (Fizik Grubu)<\/li>\n\t
  • Doç. Dr. Murat Kaya (Kimya Mühendisli\u011fi ve Uygulamal\u0131 Kimya Bölümü)<\/li>\n<\/ul>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

   Each year, the University grants scientific publication awards to individuals in appreciation of their contributions and to encourage them toward further research.<\/p>\n\n

   For this purpose, the key criterion is to contribution to science at an international level based on the number of articles published and citations by others in the journals within the scope of WoS in a calendar year.<\/p>\n\n

   2018-Scientific Publication Awards<\/strong><\/p>\n\n

    \n\t
   • Prof. Dr. Serkan Ery\u0131lmaz (Industrial Engineering)<\/li>\n\t
   • Prof. Dr. Alok Mishra (Software Engineering)<\/li>\n\t
   • Assoc. Prof. Dr. Y\u0131lser Devrim (Energy Systems Engineering)<\/li>\n\t
   • Assoc. Prof. Dr. Mehmet I\u015f\u0131k (Physics Group)<\/li>\n\t
   • Assoc. Prof. Dr. Murat Kaya (Chemical Engineering and Applied Chemistry)<\/li>\n\t
   • Asst. Prof. Dr. Saeid K. Azad (Civil Engineering)<\/li>\n\t
   • Asst. Prof. Dr. Gökhan Bakan (Electrical & Electronics Engineering)<\/li>\n<\/ul>\n\n

    2017 - Scientific Publication Awards<\/strong><\/p>\n\n

     \n\t
    • Prof. Dr. Atilla Cihaner (Chemical Engineering and Applied Chemistry)<\/li>\n\t
    • Prof. Dr. Serkan Ery\u0131lmaz (Industrial Engineering)<\/li>\n\t
    • Prof. Dr. Erdal Karap\u0131nar (Mathematics)<\/li>\n\t
    • Assoc. Prof. Dr. Y\u0131lser Devrim (Energy Systems Engineering)<\/li>\n\t
    • Assoc. Prof. Dr. Mehmet I\u015f\u0131k (Physics Group)<\/li>\n\t
    • Assoc. Prof. Dr. Murat Kaya (Chemical Engineering and Applied Chemistry)<\/li>\n<\/ul>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 51 [start] => [end] => [created_at] => 2018-03-09 10:02:37 [updated_at] => 2019-09-20 12:39:51 [parent_id] => [lft] => 19 [rgt] => 20 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => bilimsel-yayin-ustun-basari-odulleri-1520578957 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 51 [url] => argeda [name_en] => Research [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 170 [rgt] => 213 [depth] => 1 ) [original:protected] => Array ( [id] => 51 [url] => argeda [name_en] => Research [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 170 [rgt] => 213 [depth] => 1 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1