Research Policies

The research policies adopted by Atilim University are designated in line with its vision to rank among the top 10 Turkish universities and top 500 universities around the world in the fields of research and education. Our main objective to contribute to science within the framework of the globally recognized criteria set by reputable and reliable national and international ranking organizations. Research activities also involve undergraduate student at Atilim University. Such research is carried out in accordance with the policy set.

Updated each year, The Guide to Research Volume-Quality Criteria and Objectives contains information regarding the University’s research policies, taken into account the criteria set by the prominent ranking organizations worldwide. The policy is applied not only to research volume, but also to the evaluation of academic performance. Among the fundamental criteria are getting published in high ranking journals in the Web of Science, funding research by using sources outside the University, and commercial activities such as patents and utility models. For each research initiative, the University sets department-based objectives on the basis of its potential and productivity at the international level. 

There are standards and procedures for visiting and post-doctoral researchers to conduct joint studies with our researchers as well as scholarships for master’s and PhD students at Atilim. All of these are important since they establish an active and dynamic research atmosphere at the University.

In the Times Higher Education (THE) World University Rankings, our University ranked among the top 500 universities worldwide and the top 4 Turkish Universities in the 2016-2017 academic year, later to make its way into the 601-800 range and the top 4 Turkish foundation universities in 2017-2018. Ranking the universities mostly on the basis of their research potential and contribution, THE states that Atilim University is quite assertive not only in Turkey, but also in the international arena. Since 2012, our University has always ranked among the top 50 Universities in “Entrepreneur and Innovative Universities Index” ranking of TUBITAK (the Scientific and Technological Research Council of Turkey), and ranked 19th among all the Universities in Turkey in 2016.

Our Research, Development, Counseling and Technology Transfer Office (ARGEDA-TTO) carries out R&D and technology management and coordination activities as important steps on root to becoming a third-generation university. Founded in 200, The Office attempts to:

 • Develop and spread R&D culture at all levels;
 • Plan and coordinate internally financed research projects;
 • Provide administrative support to researchers in applying and obtaining externally supported loans and grants;
 • Develop, plan and execute business and industrial projects; 

The Atilim ARGEDA-TTO has become one of 25 universities supported within the scope of TUBITAK 1513 Technology Transfer Office Support Program and, since 2017, one of the 25 universities supported under the Young Entrepreneurs Program (BIGG).

 App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 931 [title_tr] => Araştırma Politikaları [title_en] => Research Policies [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Üniversitesi araştırma politikalarını “Eğitimde ve araştırmada Türkiye’de ilk 10, dünyada ilk 500 üniversite içerisinde sürekli yer almak” şeklinde belirlenmiş olan vizyonu çerçevesinde şekillendirmektedir. Bilinirliği ve güvenilirliği yüksek olan ulusal ve uluslararası sıralama kuruluşları tarafından belirlenmiş ve evrensel boyutta kabul görmüş ölçütler çerçevesinde bilimsel katkılarda bulunmak temel hedefimizdir. Stratejik yol haritasını çizmiş ve araştırmalarını bu plana uygun biçimde yürütebilen,  tanınırlığı yalnızca araştırma ekseninde değil eğitim ve bilginin üretimi ve paylaşımı hususlarında da benimsemiş olan üniversitemizde lisans öğrencileri de araştırma faaliyetlerine dâhil edilmektedir.  

Her takvim yılı için belirlenen “Araştırma Hacim-Kalite Ölçütleri ve Hedefleri” stratejilerimize ilişkin bilgilerin çoğunu içermekte olup bu belge yıllar bazında güncellenerek yeni hedeflere uygun hale getirilmektedir. Üniversitemizin araştırma hacim ve kalite ölçütleri belirlenirken dünyada öne çıkan sıralama kuruluşlarının kullandığı ölçütler azami derecede dikkate alınmaktadır. Bu ölçütler yalnızca araştırma hacim ölçütlerinin belirlenmesinde değil, akademik performans değerlendirme sistemi kurgusuna da dâhil edilmektedir. Bilimsel araştırma çıktılarının Web of Science kapsamında yer alan etki faktörü yüksek dergilerde yayınlanması, dış destekli projeler ile fon yaratılması, patentler ve faydalı modeller ile ticarileştirme faaliyetleri araştırma temel hacim ölçütlerimiz arasında yer almaktadır. Her bir araştırma faaliyeti için alanların evrensel düzeydeki araştırma potansiyelleri ve üretkenlikleri dikkate alınarak Fakülteler bazında oluşturulmuş hedeflerimiz bulunmaktadır. 

Araştırmacılarımız ile ortak çalışmalar yürütmek üzere üniversitemizde bulunacak misafir ve doktora sonrası araştırmacılar ile ilgili prosedürler ve destekler tanımlanmış ve araştırmanın en önemli unsurlarından olan yüksek lisans ve doktora programlarımıza kayıtlı öğrenciler için burs imkânları yaratılmıştır. Bunlar üniversitemizde araştırma ortamının aktif ve dinamik olması açısından önem teşkil etmektedir.

Üniversitemiz Times Higher Education (THE) World University Rankings 2016-2017 yılı sıralamasında dünyada ilk 500, Türkiye’de ilk 4 üniversite içerisinde yer alırken 2017-2018 yılı sıralamasında dünya sıralamasında 601-800 bandında, Türkiye’de vakıf üniversiteleri arasında ilk 4 üniversite içerisinde konumlanmıştır. Büyük ölçüde üniversitelerin araştırma potansiyelini ve katkısını baz alan THE sıralaması Atılım Üniversitesinin araştırma konusunda yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da ne kadar iddialı olduğunu ortaya koymaktadır. Üniversitemiz, TÜBİTAK tarafından yürütülen “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” sıralamasında 2012 yılından itibaren sürekli ilk elli üniversite içerisinde yer almakta olup 2017 yılında ülkemizdeki tüm üniversiteler içerisinde on üçüncü sırada yer almıştır.

Üçüncü kuşak üniversite olma yolunda önemli adımlar atan Atılım Üniversitesinde, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) ve Teknoloji yönetim ve koordinasyon faaliyetleri Atılım Üniversitesi Araştırma Geliştirme ve Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisi (ARGEDA-TTO) tarafından yürütülmektedir. Ofis, 2005 yılında

 • Üniversite içinde her düzeyde Ar-Ge kültürünü geliştirmek ve yaymak,
 • Üniversitenin öz kaynaklarıyla finanse edilen araştırma projelerinin planlama ve koordinasyonunu sağlamak,
 • Dış destekli hibe programlarına başvuru ve yürütme süreçlerinde araştırmacılara idari destek sağlamak,
 • Üniversite sanayi işbirliği kapsamında iş dünyası ve sanayi ile iletişime geçerek uygulamalı araştırma projelerinin geliştirilmesi, planlanması ve yürütülmesini sağlamak,
 • Projeler sonucunda elde edilen çıktıların katma değer yaratacak hale dönüştürülmesi için gerekli adımları atmak

amaçlarıyla kurulmuş, 2015 yılından itibaren TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofislerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen 25 üniversiteden biri, 2017 yılı başından itibaren ise Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Programı kapsamında desteklenen 25 üniversiteden biri olmuştur.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

The research policies adopted by Atilim University are designated in line with its vision to rank among the top 10 Turkish universities and top 500 universities around the world in the fields of research and education. Our main objective to contribute to science within the framework of the globally recognized criteria set by reputable and reliable national and international ranking organizations. Research activities also involve undergraduate student at Atilim University. Such research is carried out in accordance with the policy set.

Updated each year, The Guide to Research Volume-Quality Criteria and Objectives contains information regarding the University’s research policies, taken into account the criteria set by the prominent ranking organizations worldwide. The policy is applied not only to research volume, but also to the evaluation of academic performance. Among the fundamental criteria are getting published in high ranking journals in the Web of Science, funding research by using sources outside the University, and commercial activities such as patents and utility models. For each research initiative, the University sets department-based objectives on the basis of its potential and productivity at the international level. 

There are standards and procedures for visiting and post-doctoral researchers to conduct joint studies with our researchers as well as scholarships for master’s and PhD students at Atilim. All of these are important since they establish an active and dynamic research atmosphere at the University.

In the Times Higher Education (THE) World University Rankings, our University ranked among the top 500 universities worldwide and the top 4 Turkish Universities in the 2016-2017 academic year, later to make its way into the 601-800 range and the top 4 Turkish foundation universities in 2017-2018. Ranking the universities mostly on the basis of their research potential and contribution, THE states that Atilim University is quite assertive not only in Turkey, but also in the international arena. Since 2012, our University has always ranked among the top 50 Universities in “Entrepreneur and Innovative Universities Index” ranking of TUBITAK (the Scientific and Technological Research Council of Turkey), and ranked 19th among all the Universities in Turkey in 2016.

Our Research, Development, Counseling and Technology Transfer Office (ARGEDA-TTO) carries out R&D and technology management and coordination activities as important steps on root to becoming a third-generation university. Founded in 200, The Office attempts to:

 • Develop and spread R&D culture at all levels;
 • Plan and coordinate internally financed research projects;
 • Provide administrative support to researchers in applying and obtaining externally supported loans and grants;
 • Develop, plan and execute business and industrial projects; 

The Atilim ARGEDA-TTO has become one of 25 universities supported within the scope of TUBITAK 1513 Technology Transfer Office Support Program and, since 2017, one of the 25 universities supported under the Young Entrepreneurs Program (BIGG).

 

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 51 [start] => [end] => [created_at] => 2017-09-16 14:03:34 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:21 [parent_id] => [lft] => 13 [rgt] => 14 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => arastirma-politikalari-1517410924 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 51 [name_en] => Research [url] => argeda [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [news] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( [0] => App\News Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3330 [title_en] => Cooperation between our University and Nurol Makina [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

With the protocol signed between our University and Nurol Makina ve Sanayi A.\u015e. on 18.11.2016, our portfolio has been enriched with a new cooperation within the scope of Researcher Training Program for the Defense Industry (SAYP). Deputy General Manager of Nurol Makina, Mr. Melih SAHIN and Director of Strategic Planning and Market Development, Mr. Emre AKIN participated in the signing ceremony to represent Nurol Makina. President of Atilim University, Prof. Yildirim UCTUG emphasized the fact that the academic knowledge produced in universities are provided to Turkish Defense Industry thanks to Researcher Training Program for the Defense Industry and in line with the needs of our industry.<\/p>

After the possibilities and capabilities are presented mutually, parties conducted the signing ceremony. This has become the 8th<\/sup> SAYP protocol of Atilim University which has taken the first step to initiate business development activities with Nurol Makina ve Sanayi A.\u015e. One of the leading companies of Turkish Defense Industry.<\/p>"} [short_desc_en] => [start] => 2016-11-25 00:00:00 [gallery] => {} [created_at] => 2016-11-25 15:26:11 [site_id] => 51 ) [original:protected] => Array ( [id] => 3330 [title_en] => Cooperation between our University and Nurol Makina [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

With the protocol signed between our University and Nurol Makina ve Sanayi A.\u015e. on 18.11.2016, our portfolio has been enriched with a new cooperation within the scope of Researcher Training Program for the Defense Industry (SAYP). Deputy General Manager of Nurol Makina, Mr. Melih SAHIN and Director of Strategic Planning and Market Development, Mr. Emre AKIN participated in the signing ceremony to represent Nurol Makina. President of Atilim University, Prof. Yildirim UCTUG emphasized the fact that the academic knowledge produced in universities are provided to Turkish Defense Industry thanks to Researcher Training Program for the Defense Industry and in line with the needs of our industry.<\/p>

After the possibilities and capabilities are presented mutually, parties conducted the signing ceremony. This has become the 8th<\/sup> SAYP protocol of Atilim University which has taken the first step to initiate business development activities with Nurol Makina ve Sanayi A.\u015e. One of the leading companies of Turkish Defense Industry.<\/p>"} [short_desc_en] => [start] => 2016-11-25 00:00:00 [gallery] => {} [created_at] => 2016-11-25 15:26:11 [site_id] => 51 ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [1] => App\News Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3328 [title_en] => Our TUBITAK ARDEB 1001 Project [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

The project “Modeling and Simulation of Thermomechanical Behavior of Shape Memory Alloys”<\/strong> carried out by Asst. Prof. Ozgur Aslan, instructor at the Department of Mechanical Engineering of our University in cooperation with National Aeronautics and Space Administration (NASA) of United States was deemed worthy of support within the scope of 1001 - Scientific and Technological Research Projects funded by TUBITAK ARDEB.<\/p>

We wish our academicians a continued success and congratulate them for the project which is expected to last 36 months and contribute modeling and design abilities in biomedical technologies and reflector, aerial and engine systems used in the space programs of NASA with the simulation technologies to be developed. <\/p>

\"\"<\/p>"} [short_desc_en] => [start] => 2016-11-23 00:00:00 [gallery] => {} [created_at] => 2016-11-23 20:34:12 [site_id] => 51 ) [original:protected] => Array ( [id] => 3328 [title_en] => Our TUBITAK ARDEB 1001 Project [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

The project “Modeling and Simulation of Thermomechanical Behavior of Shape Memory Alloys”<\/strong> carried out by Asst. Prof. Ozgur Aslan, instructor at the Department of Mechanical Engineering of our University in cooperation with National Aeronautics and Space Administration (NASA) of United States was deemed worthy of support within the scope of 1001 - Scientific and Technological Research Projects funded by TUBITAK ARDEB.<\/p>

We wish our academicians a continued success and congratulate them for the project which is expected to last 36 months and contribute modeling and design abilities in biomedical technologies and reflector, aerial and engine systems used in the space programs of NASA with the simulation technologies to be developed. <\/p>

\"\"<\/p>"} [short_desc_en] => [start] => 2016-11-23 00:00:00 [gallery] => {} [created_at] => 2016-11-23 20:34:12 [site_id] => 51 ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [2] => App\News Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3308 [title_en] => 2016 Entrepreneur and Innovative Universities Ranking has been Announced [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

“2016 Entrepreneur and Innovative Universities Ranking” has been announced by the Ministry of Science, Industry and Technology for the 6th<\/sup> time since 2012. Atilim University has succeeded to be among the top 50 universities this year as is the case in recent years. <\/p>

Our University ranked 19th<\/sup> across Turkey and 8th<\/sup> among foundation universities.<\/p>

Below is given the comparative table by years.<\/p>"} [short_desc_en] => [start] => 2016-08-23 00:00:00 [gallery] => {} [created_at] => 2016-08-23 17:24:27 [site_id] => 51 ) [original:protected] => Array ( [id] => 3308 [title_en] => 2016 Entrepreneur and Innovative Universities Ranking has been Announced [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

“2016 Entrepreneur and Innovative Universities Ranking” has been announced by the Ministry of Science, Industry and Technology for the 6th<\/sup> time since 2012. Atilim University has succeeded to be among the top 50 universities this year as is the case in recent years. <\/p>

Our University ranked 19th<\/sup> across Turkey and 8th<\/sup> among foundation universities.<\/p>

Below is given the comparative table by years.<\/p>"} [short_desc_en] => [start] => 2016-08-23 00:00:00 [gallery] => {} [created_at] => 2016-08-23 17:24:27 [site_id] => 51 ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [3] => App\News Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2819 [title_en] => Turkey Innovation Week 2013 [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

“Turkey Innovation Week” event was held on November 28-30, 2013 at Istanbul Congress Center by Turkish Exporters’ Assembly (T\u0130M). Prof. Hasan Akay (PhD), Selma Kandemir from ARGEDA (At\u0131l\u0131m University Research, Development, Application, Training and Consultancy Projects) Coordinatorship and Research Assistant Emre Güner from the Department of Mechatronics Engineering represented our university.<\/p>

The event, the second of which was organized last year, was held under the auspices of the Prime Minister Recep Tayyip Erdo\u011fan and with the contributions of the Ministry of Economy this year. Representatives from state institutions and organizations, non-governmental organizations, businessmen, universities and experts on Research and Development (R&D) and innovation came together in the same platform. The event composed of a wide range conferences and panels where 20 leading people in innovation and of workshops and trainings on innovation, entrepreneurship andbusiness world attracted great attention. In the event, various projects having taken part in r&d and design competitions were displayed and there were also many different innovatory organizations to introduce their services.<\/p>

(http:\/\/www.turkiyeinovasyonhaftasi.com\/tr\/default.html<\/a>)<\/p>

The stand of At\u0131l\u0131m University which gave information about the projects being carried out at our university was highly appreciated by academicians, researchers, industrialists, press organizations, associations and students. The related units were informed about cooperation offers, recommendations and appreciations emerging on this occasion.<\/p>

Our university was invited to “Turkey Innovation Week” with two projects awarded in students and academicians branches in the 2nd<\/span> R&D Project Market event named“Metallic Ideas”.<\/p>

 <\/p>

The Projects winning “Metallic Ideas” Prizes<\/strong><\/p>

1.<\/strong>Second Prize in Students Branch –Mert Nazmi Serin, Salim Annak, Cenk Y\u0131ld\u0131z, Kerem Çizmeci, Elif Dönü\u015f Ko\u015fucu, Selen Yürük, \u015eeyma Tütüncü, K. Yi\u011fit Kocaman, Gökhan \u0130nanan<\/p>

The Subject of the Project:<\/strong>Electromagnetic Bulging (without using forming dies)<\/p>

Project Partners:<\/strong>B. Barano\u011flu, E. U. Ayd\u0131n, M. N. Serin, S. Yürük, C. Y\u0131ld\u0131z, S. Anmak, \u015e. Tütüncü.<\/p>

2. <\/strong>Third Prize in Academicians Branch – Prof. Bilgin Kaftano\u011flu (PhD)<\/p>

The Subject of the Project:<\/strong>Development of the Cubic Boron Nitride (CBN) Coating Process for Cutting Tools<\/p>

 <\/p>

The Electromagnetic Bulging Project represented successfully by our students Mert Nazmi Serin, Cenk Y\u0131ld\u0131z and Selim Annak was the project which attracted the greatest attention in the hall.<\/p>

Turkey Innovation Week held under the auspices of the Prime Minister Recep Tayyip Erdo\u011fan and with the contributions of the Ministry of Economy brought international and professional industrialists, academicians and undergraduate and graduate students from all over the world in \u0130stanbul and highlighted the importance of R&D in Turkish economy and exportation.<\/p>"} [short_desc_en] => [start] => 2013-11-28 00:00:00 [gallery] => {} [created_at] => 2014-02-13 15:39:40 [site_id] => 51 ) [original:protected] => Array ( [id] => 2819 [title_en] => Turkey Innovation Week 2013 [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

“Turkey Innovation Week” event was held on November 28-30, 2013 at Istanbul Congress Center by Turkish Exporters’ Assembly (T\u0130M). Prof. Hasan Akay (PhD), Selma Kandemir from ARGEDA (At\u0131l\u0131m University Research, Development, Application, Training and Consultancy Projects) Coordinatorship and Research Assistant Emre Güner from the Department of Mechatronics Engineering represented our university.<\/p>

The event, the second of which was organized last year, was held under the auspices of the Prime Minister Recep Tayyip Erdo\u011fan and with the contributions of the Ministry of Economy this year. Representatives from state institutions and organizations, non-governmental organizations, businessmen, universities and experts on Research and Development (R&D) and innovation came together in the same platform. The event composed of a wide range conferences and panels where 20 leading people in innovation and of workshops and trainings on innovation, entrepreneurship andbusiness world attracted great attention. In the event, various projects having taken part in r&d and design competitions were displayed and there were also many different innovatory organizations to introduce their services.<\/p>

(http:\/\/www.turkiyeinovasyonhaftasi.com\/tr\/default.html<\/a>)<\/p>

The stand of At\u0131l\u0131m University which gave information about the projects being carried out at our university was highly appreciated by academicians, researchers, industrialists, press organizations, associations and students. The related units were informed about cooperation offers, recommendations and appreciations emerging on this occasion.<\/p>

Our university was invited to “Turkey Innovation Week” with two projects awarded in students and academicians branches in the 2nd<\/span> R&D Project Market event named“Metallic Ideas”.<\/p>

 <\/p>

The Projects winning “Metallic Ideas” Prizes<\/strong><\/p>

1.<\/strong>Second Prize in Students Branch –Mert Nazmi Serin, Salim Annak, Cenk Y\u0131ld\u0131z, Kerem Çizmeci, Elif Dönü\u015f Ko\u015fucu, Selen Yürük, \u015eeyma Tütüncü, K. Yi\u011fit Kocaman, Gökhan \u0130nanan<\/p>

The Subject of the Project:<\/strong>Electromagnetic Bulging (without using forming dies)<\/p>

Project Partners:<\/strong>B. Barano\u011flu, E. U. Ayd\u0131n, M. N. Serin, S. Yürük, C. Y\u0131ld\u0131z, S. Anmak, \u015e. Tütüncü.<\/p>

2. <\/strong>Third Prize in Academicians Branch – Prof. Bilgin Kaftano\u011flu (PhD)<\/p>

The Subject of the Project:<\/strong>Development of the Cubic Boron Nitride (CBN) Coating Process for Cutting Tools<\/p>

 <\/p>

The Electromagnetic Bulging Project represented successfully by our students Mert Nazmi Serin, Cenk Y\u0131ld\u0131z and Selim Annak was the project which attracted the greatest attention in the hall.<\/p>

Turkey Innovation Week held under the auspices of the Prime Minister Recep Tayyip Erdo\u011fan and with the contributions of the Ministry of Economy brought international and professional industrialists, academicians and undergraduate and graduate students from all over the world in \u0130stanbul and highlighted the importance of R&D in Turkish economy and exportation.<\/p>"} [short_desc_en] => [start] => 2013-11-28 00:00:00 [gallery] => {} [created_at] => 2014-02-13 15:39:40 [site_id] => 51 ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [4] => App\News Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2729 [title_en] => Atilim's Million dollar Lab. on internet! [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

"Atilim Universitiy has establihed laboratory which  is  equiped with million dollar  hardware and open to worlwide access for electronical experiments on internet......"<\/em><\/p>

Mr. Abbas Güçlü has introduced Atilim University ERRL Laboratory and its worldwide capabilities on his web site. Yoe may find the original news at the folloving link:<\/p>

 http:\/\/www.abbasguclu.com.tr\/egitim\/atilimin_milyon_dolarlik_labaratuvari_internette.html<\/a><\/p>"} [short_desc_en] => [start] => 2011-07-03 00:00:00 [gallery] => {} [created_at] => 2013-10-02 12:58:32 [site_id] => 51 ) [original:protected] => Array ( [id] => 2729 [title_en] => Atilim's Million dollar Lab. on internet! [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

"Atilim Universitiy has establihed laboratory which  is  equiped with million dollar  hardware and open to worlwide access for electronical experiments on internet......"<\/em><\/p>

Mr. Abbas Güçlü has introduced Atilim University ERRL Laboratory and its worldwide capabilities on his web site. Yoe may find the original news at the folloving link:<\/p>

 http:\/\/www.abbasguclu.com.tr\/egitim\/atilimin_milyon_dolarlik_labaratuvari_internette.html<\/a><\/p>"} [short_desc_en] => [start] => 2011-07-03 00:00:00 [gallery] => {} [created_at] => 2013-10-02 12:58:32 [site_id] => 51 ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [5] => App\News Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2732 [title_en] => EU F7P EURIPIDES Launches Call for Proposals [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

 EURIPIDES<\/a> - the industry-driven EUREKA Cluster dedicated to Smart Systems Integration- has launched call 12. Project proposals can be submitted by 8 July 2011, <\/strong>20:00 CEST.<\/p>

 <\/div>
The EURIPIDES label could be granted by end of September and partners would then be able to apply for funding before the end of the year. Projects proposals should target the following markets: automotive; aeronautics; space; energy; medtec and global security.<\/div>
During the Smart System week and the EURIPIDES Forum<\/a>, a specific session for expression of interest will be organised on 16 June. <\/div>
You can see here the full press release on EURIPIDES' Call 12<\/a>.<\/div>"} [short_desc_en] => [start] => 2011-06-03 00:00:00 [gallery] => {} [created_at] => 2013-10-02 12:58:32 [site_id] => 51 ) [original:protected] => Array ( [id] => 2732 [title_en] => EU F7P EURIPIDES Launches Call for Proposals [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

 EURIPIDES<\/a> - the industry-driven EUREKA Cluster dedicated to Smart Systems Integration- has launched call 12. Project proposals can be submitted by 8 July 2011, <\/strong>20:00 CEST.<\/p>

 <\/div>
The EURIPIDES label could be granted by end of September and partners would then be able to apply for funding before the end of the year. Projects proposals should target the following markets: automotive; aeronautics; space; energy; medtec and global security.<\/div>
During the Smart System week and the EURIPIDES Forum<\/a>, a specific session for expression of interest will be organised on 16 June. <\/div>
You can see here the full press release on EURIPIDES' Call 12<\/a>.<\/div>"} [short_desc_en] => [start] => 2011-06-03 00:00:00 [gallery] => {} [created_at] => 2013-10-02 12:58:32 [site_id] => 51 ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) ) [announcements] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( [0] => App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4704 [title_en] => Makro, Mikro ve Nano Yüzey Karekterizasyon Teknikleri Çalıştayı [content_en] => {"type":"ckeditor","content":""} [short_desc_en] => [start] => 2017-04-04 00:00:00 [gallery] => {} [created_at] => 2017-04-04 12:52:29 [site_id] => 51 ) [original:protected] => Array ( [id] => 4704 [title_en] => Makro, Mikro ve Nano Yüzey Karekterizasyon Teknikleri Çalıştayı [content_en] => {"type":"ckeditor","content":""} [short_desc_en] => [start] => 2017-04-04 00:00:00 [gallery] => {} [created_at] => 2017-04-04 12:52:29 [site_id] => 51 ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [1] => App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4703 [title_en] => Electron Microscopy Workshop 2017 [content_en] => {"type":"ckeditor","content":""} [short_desc_en] => [start] => 2017-04-03 00:00:00 [gallery] => {} [created_at] => 2017-04-03 12:30:46 [site_id] => 51 ) [original:protected] => Array ( [id] => 4703 [title_en] => Electron Microscopy Workshop 2017 [content_en] => {"type":"ckeditor","content":""} [short_desc_en] => [start] => 2017-04-03 00:00:00 [gallery] => {} [created_at] => 2017-04-03 12:30:46 [site_id] => 51 ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [2] => App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4563 [title_en] => Seminar: "Microfluidic Applications of AC Electrokinetic Phenomena - Prof. Dr. Ali Beskok, Southern Methodist University, USA" [content_en] => {"type":"ckeditor","content":""} [short_desc_en] => [start] => 2017-01-05 00:00:00 [gallery] => {} [created_at] => 2017-01-02 21:28:27 [site_id] => 51 ) [original:protected] => Array ( [id] => 4563 [title_en] => Seminar: "Microfluidic Applications of AC Electrokinetic Phenomena - Prof. Dr. Ali Beskok, Southern Methodist University, USA" [content_en] => {"type":"ckeditor","content":""} [short_desc_en] => [start] => 2017-01-05 00:00:00 [gallery] => {} [created_at] => 2017-01-02 21:28:27 [site_id] => 51 ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [3] => App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4557 [title_en] => SRP Applications Have Started [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

2016-2017 Academic Year Scientific Research Projects (BAP) Program applications have started in order to give initiative support to our junior academicians for a research substructure, encourage interdisciplinary and multidisciplinary studies and develop the research environment in our university in accordance with the strategic plan of Atilim University<\/span>.Deadline for the submission of project proposal forms of Scientific Research Projects (BAP) supported by Atilim University is <\/strong>01.02.2017<\/strong>. <\/span><\/p>

  \t
 1. IMPORTANT INFORMATION WITH REGARD TO THE APPLICATIONS FOR THE PROJECTS TO BE SUPPORTED WITHIN THE SCOPE OF BAP:<\/strong> \t
   \t\t
  1. The academicians who have PhD degree can apply to the projects as an executive,<\/li> \t\t
  2. The support shall be provided to the instructors who have just begun their academic career or have not received BAP support from our university before,<\/li> \t\t
  3. Interdisciplinary or multidisciplinary research might be preferable,<\/li> \t\t
  4. Projects can be prepared individually or as a group,<\/li> \t\t
  5. Projects shall be designed for a fundamental or applied research to produce knowledge\/technology\/product,<\/li> \t\t
  6. The maximum term of the projects will be 1 (one) year,<\/li> \t\t
  7. Approved projects will be granted financial support between TL 10.000 and 50.000. <\/li> \t\t
  8. It will be possible to employ scholarship researcher within the scope of the project (*)<\/strong>,<\/li> \t\t
  9. All kinds of machinery, equipment, devices, software, book and articles can be purchased and travel (transportation, accommodation, food) expenses can be made in order to conduct the project; however, these expenses (**)<\/strong> must be related to the subject of the project. Expenses arising from the participation in conferences, symposiums, fairs etc. will not be covered by the budget,<\/li> \t\t
  10. In addition to the financial support provided by the University, the project executives will be able to receive financial support (grants), either financial or in kind, by applying to other institutions and organizations for the execution and completion of the project.<\/li> \t<\/ol> \t<\/li> <\/ol>
    \t
   1. PRIMARY CRITERIA IN THE EVALUATION OF BAP PROPOSALS::<\/strong> \t
     \t\t
    1. To be a scientific study in high-potential important cultural and artistic fields,  in addition to the scientific studies and research in Natural and Applied Sciences and Social Sciences,  <\/li> \t\t
    2. To have multiple disciplines and executives, and cover the projects involving collaborations between departments and faculties, <\/li> \t\t
    3. Project proposals must address an original research topic or an original cultural or artistic activity, <\/li> \t\t
    4. Projects must have potential to be published in “Citation Index” or international journals or cited in national\/international seminars, exhibitions and similar organizations, <\/li> \t\t
    5. Jury shall evaluate the potential of the projects to receive support from institutions\/organizations such as TUBITAK, State Planning Organization, and European Union or be conducted as an industry-supported project or international project (after the completion of project, realization of this condition will be followed by ARGEDA-TTO).<\/li> \t<\/ol> \t<\/li> <\/ol>

      <\/p>

      \t
     1. REQUIREMENTS TO BE FULFILLED IF PROJECT PROPOSALS ARE ACCEPTED<\/strong><\/li> <\/ol>

      After the completion of projects, at least one of below written conditions <\/strong>must be fulfilled: <\/p>

       \t
      1. The results of the studies conducted within the scope of project must be presented in an international conference and qualified enough to be published in national or international journals involved in “Citation Index”,<\/li> \t
      2. Project executives must conduct at least one graduate or postgraduate study in project subjects, <\/li> \t
      3. Project executives must apply for a patent, if the studies to be conducted within the scope of project result in an invention, <\/li> \t
      4. After the execution and completion of project, project executors must make an attempt to receive external support from industrial institutions and organizations or national or international institutions\/organizations such as TUBITAK, State Planning Organization, European Union or HORIZON 2020 to develop the research (after the completion of project, realization of this condition will be followed by ARGEDA-TTO).<\/li> <\/ol>
        \t
       1.  PROJECT PROPOSAL CALENDAR<\/strong><\/li> <\/ol>

        A soft and printed and signed copy of project proposals must be submitted to Office of ARGEDO-TTO till the end of shift on Wednesday, 01 February 2017.<\/p>

        Project proposals shall be presented and evaluated according to below given calendar. <\/p>

        \t \t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t
        \t\t\t

        Project Proposal Calendar<\/strong><\/p> \t\t\t<\/td> \t\t<\/tr> \t\t

        \t\t\t

        1<\/p> \t\t\t<\/td> \t\t\t

        \t\t\t

        01 February 2017 <\/p> \t\t\t<\/td> \t\t\t

        \t\t\t

        End of Project Invitation, Deadline for Project Submission <\/p> \t\t\t<\/td> \t\t<\/tr> \t\t

        \t\t\t

        2<\/p> \t\t\t<\/td> \t\t\t

        \t\t\t

        09 February 2017<\/p> \t\t\t<\/td> \t\t\t

        \t\t\t

        Preliminary Evaluation of the Board of ARGEDA-TTO  <\/p> \t\t\t<\/td> \t\t<\/tr> \t\t

        \t\t\t

        3<\/p> \t\t\t<\/td> \t\t\t

        \t\t\t

        17 February 2017<\/p> \t\t\t<\/td> \t\t\t

        \t\t\t

        Scientific Evaluations of BAP Projects (In-house referees)<\/p> \t\t\t<\/td> \t\t<\/tr> \t\t

        \t\t\t

        4<\/p> \t\t\t<\/td> \t\t\t

        \t\t\t

        21 February 2017<\/p> \t\t\t<\/td> \t\t\t

        \t\t\t

        Projects will be arrayed by the Board of ARGEDA-TTO<\/p> \t\t\t<\/td> \t\t<\/tr> \t\t

        \t\t\t

        5<\/p> \t\t\t<\/td> \t\t\t

        \t\t\t

        23 February 2017<\/p> \t\t\t<\/td> \t\t\t

        \t\t\t

        Announcements of the Projects to be supported<\/p> \t\t\t<\/td> \t\t<\/tr> \t\t

        \t\t\t

        6<\/p> \t\t\t<\/td> \t\t\t

        \t\t\t

        01 March 2017<\/p> \t\t\t<\/td> \t\t\t

        \t\t\t

        Signing and Initiation of Projects<\/p> \t\t\t<\/td> \t\t<\/tr> \t<\/tbody> <\/table>

         <\/p>

         \t
        1. (*) SCHOLARSHIP PAYMENTS IN SCIENTIFIC RESEARCH PROJECTS<\/strong> \t
          \t\t
         1. Project executives, researcher academicians and instructors shall not receive additional payment. <\/li> \t\t
         2. Undergraduate students of Atilim University to work in the projects may receive scholarship up to TL 400, graduate students up to TL 750 and postgraduate students up to TL 1000. Scholarship undergraduate students shall work minimum 20 hours per months. Total amount of scholarship to be paid should not exceed 35% of project budget.<\/li> \t<\/ol> \t<\/li> \t
         3. (**) TRAVEL EXPENSES IN SCIENTIFIC RESEARCH PROJECTS<\/strong>  \t
           \t\t
          1. Transportation: Project executives may prefer airline or land transportation for the travels related to projects. If private vehicles are taken for travels, project executives must indicate the distance and route so that travel allowance (6 lt non-leaded fuel per 100km) is paid. Taxi may be taken in local transportation; however maximum TL 100 can be paid for taxi fares. <\/li> \t\t
          2. Accommodation (Per Day): Maximum TL 150 shall be paid for domestic travels and EURO 150 for foreign travels. <\/li> \t\t
          3. Food (Per Day): Food expenses are limited to TL 60 for project executives and researchers per day and TL 50 for assistants and other personnel. Maximum EURO 50 shall be paid in foreign travels per day. Half of above-mentioned amounts shall be paid for one-day local and intercity travels. <\/li> \t\t
          4. Total Limit: If the term of project is one year, maximum TL 3.000 shall be paid for domestic work visits including transportation, accommodation and food expenses and TL 7.000 for foreign visits. All expenses must be documented. Undocumented expenses shall not be paid. <\/li> \t<\/ol> \t<\/li> <\/ol>

           IMPORTANT NOTE:<\/u><\/strong><\/p>

           Our academicians and students who intend to submit a project proposal can receive assist from the Office of ARGEDA-TTO during the preparation period of project preparation.Application conditions and project proposal form is available at http:\/\/argeda.atilim.edu.tr\/bap<\/a>.<\/p>

           Contact<\/u><\/p>

           Sema Huseyin        Tel: 312 586 88 01   E-mail: sema.huseyin@atilim.edu.tr<\/a><\/p>

           Setenay Surucu      Tel: 312 586 88 02   E-mail: setenay.surucu@atilim.edu.tr<\/a>  <\/p>

            <\/p>

           \"\"<\/a><\/p>"} [short_desc_en] => [start] => 2016-12-29 00:00:00 [gallery] => {} [created_at] => 2016-12-29 14:39:27 [site_id] => 51 ) [original:protected] => Array ( [id] => 4557 [title_en] => SRP Applications Have Started [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

           2016-2017 Academic Year Scientific Research Projects (BAP) Program applications have started in order to give initiative support to our junior academicians for a research substructure, encourage interdisciplinary and multidisciplinary studies and develop the research environment in our university in accordance with the strategic plan of Atilim University<\/span>.Deadline for the submission of project proposal forms of Scientific Research Projects (BAP) supported by Atilim University is <\/strong>01.02.2017<\/strong>. <\/span><\/p>

            \t
           1. IMPORTANT INFORMATION WITH REGARD TO THE APPLICATIONS FOR THE PROJECTS TO BE SUPPORTED WITHIN THE SCOPE OF BAP:<\/strong> \t
             \t\t
            1. The academicians who have PhD degree can apply to the projects as an executive,<\/li> \t\t
            2. The support shall be provided to the instructors who have just begun their academic career or have not received BAP support from our university before,<\/li> \t\t
            3. Interdisciplinary or multidisciplinary research might be preferable,<\/li> \t\t
            4. Projects can be prepared individually or as a group,<\/li> \t\t
            5. Projects shall be designed for a fundamental or applied research to produce knowledge\/technology\/product,<\/li> \t\t
            6. The maximum term of the projects will be 1 (one) year,<\/li> \t\t
            7. Approved projects will be granted financial support between TL 10.000 and 50.000. <\/li> \t\t
            8. It will be possible to employ scholarship researcher within the scope of the project (*)<\/strong>,<\/li> \t\t
            9. All kinds of machinery, equipment, devices, software, book and articles can be purchased and travel (transportation, accommodation, food) expenses can be made in order to conduct the project; however, these expenses (**)<\/strong> must be related to the subject of the project. Expenses arising from the participation in conferences, symposiums, fairs etc. will not be covered by the budget,<\/li> \t\t
            10. In addition to the financial support provided by the University, the project executives will be able to receive financial support (grants), either financial or in kind, by applying to other institutions and organizations for the execution and completion of the project.<\/li> \t<\/ol> \t<\/li> <\/ol>
              \t
             1. PRIMARY CRITERIA IN THE EVALUATION OF BAP PROPOSALS::<\/strong> \t
               \t\t
              1. To be a scientific study in high-potential important cultural and artistic fields,  in addition to the scientific studies and research in Natural and Applied Sciences and Social Sciences,  <\/li> \t\t
              2. To have multiple disciplines and executives, and cover the projects involving collaborations between departments and faculties, <\/li> \t\t
              3. Project proposals must address an original research topic or an original cultural or artistic activity, <\/li> \t\t
              4. Projects must have potential to be published in “Citation Index” or international journals or cited in national\/international seminars, exhibitions and similar organizations, <\/li> \t\t
              5. Jury shall evaluate the potential of the projects to receive support from institutions\/organizations such as TUBITAK, State Planning Organization, and European Union or be conducted as an industry-supported project or international project (after the completion of project, realization of this condition will be followed by ARGEDA-TTO).<\/li> \t<\/ol> \t<\/li> <\/ol>

                <\/p>

                \t
               1. REQUIREMENTS TO BE FULFILLED IF PROJECT PROPOSALS ARE ACCEPTED<\/strong><\/li> <\/ol>

                After the completion of projects, at least one of below written conditions <\/strong>must be fulfilled: <\/p>

                 \t
                1. The results of the studies conducted within the scope of project must be presented in an international conference and qualified enough to be published in national or international journals involved in “Citation Index”,<\/li> \t
                2. Project executives must conduct at least one graduate or postgraduate study in project subjects, <\/li> \t
                3. Project executives must apply for a patent, if the studies to be conducted within the scope of project result in an invention, <\/li> \t
                4. After the execution and completion of project, project executors must make an attempt to receive external support from industrial institutions and organizations or national or international institutions\/organizations such as TUBITAK, State Planning Organization, European Union or HORIZON 2020 to develop the research (after the completion of project, realization of this condition will be followed by ARGEDA-TTO).<\/li> <\/ol>
                  \t
                 1.  PROJECT PROPOSAL CALENDAR<\/strong><\/li> <\/ol>

                  A soft and printed and signed copy of project proposals must be submitted to Office of ARGEDO-TTO till the end of shift on Wednesday, 01 February 2017.<\/p>

                  Project proposals shall be presented and evaluated according to below given calendar. <\/p>

                  \t \t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t
                  \t\t\t

                  Project Proposal Calendar<\/strong><\/p> \t\t\t<\/td> \t\t<\/tr> \t\t

                  \t\t\t

                  1<\/p> \t\t\t<\/td> \t\t\t

                  \t\t\t

                  01 February 2017 <\/p> \t\t\t<\/td> \t\t\t

                  \t\t\t

                  End of Project Invitation, Deadline for Project Submission <\/p> \t\t\t<\/td> \t\t<\/tr> \t\t

                  \t\t\t

                  2<\/p> \t\t\t<\/td> \t\t\t

                  \t\t\t

                  09 February 2017<\/p> \t\t\t<\/td> \t\t\t

                  \t\t\t

                  Preliminary Evaluation of the Board of ARGEDA-TTO  <\/p> \t\t\t<\/td> \t\t<\/tr> \t\t

                  \t\t\t

                  3<\/p> \t\t\t<\/td> \t\t\t

                  \t\t\t

                  17 February 2017<\/p> \t\t\t<\/td> \t\t\t

                  \t\t\t

                  Scientific Evaluations of BAP Projects (In-house referees)<\/p> \t\t\t<\/td> \t\t<\/tr> \t\t

                  \t\t\t

                  4<\/p> \t\t\t<\/td> \t\t\t

                  \t\t\t

                  21 February 2017<\/p> \t\t\t<\/td> \t\t\t

                  \t\t\t

                  Projects will be arrayed by the Board of ARGEDA-TTO<\/p> \t\t\t<\/td> \t\t<\/tr> \t\t

                  \t\t\t

                  5<\/p> \t\t\t<\/td> \t\t\t

                  \t\t\t

                  23 February 2017<\/p> \t\t\t<\/td> \t\t\t

                  \t\t\t

                  Announcements of the Projects to be supported<\/p> \t\t\t<\/td> \t\t<\/tr> \t\t

                  \t\t\t

                  6<\/p> \t\t\t<\/td> \t\t\t

                  \t\t\t

                  01 March 2017<\/p> \t\t\t<\/td> \t\t\t

                  \t\t\t

                  Signing and Initiation of Projects<\/p> \t\t\t<\/td> \t\t<\/tr> \t<\/tbody> <\/table>

                   <\/p>

                   \t
                  1. (*) SCHOLARSHIP PAYMENTS IN SCIENTIFIC RESEARCH PROJECTS<\/strong> \t
                    \t\t
                   1. Project executives, researcher academicians and instructors shall not receive additional payment. <\/li> \t\t
                   2. Undergraduate students of Atilim University to work in the projects may receive scholarship up to TL 400, graduate students up to TL 750 and postgraduate students up to TL 1000. Scholarship undergraduate students shall work minimum 20 hours per months. Total amount of scholarship to be paid should not exceed 35% of project budget.<\/li> \t<\/ol> \t<\/li> \t
                   3. (**) TRAVEL EXPENSES IN SCIENTIFIC RESEARCH PROJECTS<\/strong>  \t
                     \t\t
                    1. Transportation: Project executives may prefer airline or land transportation for the travels related to projects. If private vehicles are taken for travels, project executives must indicate the distance and route so that travel allowance (6 lt non-leaded fuel per 100km) is paid. Taxi may be taken in local transportation; however maximum TL 100 can be paid for taxi fares. <\/li> \t\t
                    2. Accommodation (Per Day): Maximum TL 150 shall be paid for domestic travels and EURO 150 for foreign travels. <\/li> \t\t
                    3. Food (Per Day): Food expenses are limited to TL 60 for project executives and researchers per day and TL 50 for assistants and other personnel. Maximum EURO 50 shall be paid in foreign travels per day. Half of above-mentioned amounts shall be paid for one-day local and intercity travels. <\/li> \t\t
                    4. Total Limit: If the term of project is one year, maximum TL 3.000 shall be paid for domestic work visits including transportation, accommodation and food expenses and TL 7.000 for foreign visits. All expenses must be documented. Undocumented expenses shall not be paid. <\/li> \t<\/ol> \t<\/li> <\/ol>

                     IMPORTANT NOTE:<\/u><\/strong><\/p>

                     Our academicians and students who intend to submit a project proposal can receive assist from the Office of ARGEDA-TTO during the preparation period of project preparation.Application conditions and project proposal form is available at http:\/\/argeda.atilim.edu.tr\/bap<\/a>.<\/p>

                     Contact<\/u><\/p>

                     Sema Huseyin        Tel: 312 586 88 01   E-mail: sema.huseyin@atilim.edu.tr<\/a><\/p>

                     Setenay Surucu      Tel: 312 586 88 02   E-mail: setenay.surucu@atilim.edu.tr<\/a>  <\/p>

                      <\/p>

                     \"\"<\/a><\/p>"} [short_desc_en] => [start] => 2016-12-29 00:00:00 [gallery] => {} [created_at] => 2016-12-29 14:39:27 [site_id] => 51 ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [4] => App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4472 [title_en] => Invitation to 2016-2017 Undergraduate Research Projects (LAP) Program [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

                     CLICK FOR APPLICATION<\/strong><\/a><\/p>

                     Dear Students,   <\/p>

                                       <\/p>

                     We are expecting your applications<\/strong> to 2016-2017 Academic Year Undergraduate Research Projects (LAP) program supported by our university. You may apply to Invitation-based LAP Projects as “Scholarship Researcher” or “Voluntary Researcher” according to quota and your academic success point until 5.00pm on Tuesday, 22 November 2016<\/strong>.<\/p>

                     This year, 79 scholarship researchers (GPA 2.50 and higher) and 81 voluntary students can be involved in 20 Invitation-based LAP projects (for the list and detailed information: http:\/\/argeda.atilim.edu.tr\/lap<\/a>) under the counseling of 42 Supervisors\/Co-Supervisors with the participation of 11 different departments. <\/p>

                     Applying to the invitation-based LAP projects (http:\/\/argeda.atilim.edu.tr\/lap<\/a>) by reviewing the conditions increases your chance to be selected in project teams.  Supervisors and Co-supervisors make the teams according to project applications. Even if there are more than one application, supervisors place students to only one project.<\/p>

                     Academic studies of projects begin in Fall Semester (November 2016) and continue till the end of Spring Semester (June 2017). In May, project teams exhibit the products of their research and design works conducted throughout the year and promote their studies in national and international magazines, conferences and exhibitions by means of various publications during summer period.<\/p>

                     APPLICATIONS:<\/em><\/strong><\/p>

                     Students may apply as Scholarship (GPA 2.50 or higher) or Voluntary researcher.<\/p>

                     Below listed three stages must be completed for a valid application:<\/p>

                     1- Sign in LAP application system (online) and print out the Application Form,<\/p>

                     2- Submit the Application Form to your Academic Supervisor for approval and<\/p>

                     3- Submit the Approved Application Form to LAP Project Supervisor\/Co-supervisor.<\/p>

                     You can sign in Online LAP Application System through the main page of Student Information System (SIS) or http:\/\/lap.atilim.edu.tr\/<\/a> address by entering your SIS user code and password. <\/p>

                     You may find detailed information about participation rules and application stages on ARGETA-TTO web pages http:\/\/argeda.atilim.edu.tr\/lap<\/a>, and receive support through e-mail and telephone.<\/p>

                     For Contact and Support:<\/u><\/strong><\/p>

                     Office of ARGEDA-TTO Tel: 312 586 8801; 586 8802  e-mail:sema.huseyin@atilim.edu.tr<\/a> and setenay.surucu@atilim.edu.tr<\/a><\/p>

                     ABOUT ATILIM UNIVERSITY UNDERGRADUATE RESEARCH PROJECTS (LAP)<\/u><\/strong><\/p>

                     Undergraduate Research Projects (LAP) Program aims to create an undergraduate research culture at our university and raise researcher and creative students.<\/p>

                     There are three categories of LAP Program including Credit Course Projects, Contest Projects and Invitation-based Projects<\/strong>.  The projects are exhibited in LAP Project Festival organized at the end of each academic year. As a result of the evaluation made by the academic juries of Science and Social Sciences, the projects ranking in top three are granted with reward certificate.<\/p>

                     Application and Working Conditions of Invitation-based LAP Projects<\/u><\/strong><\/p>