Araştırma Politikaları

Atılım Üniversitesi araştırma politikalarını “Eğitimde ve araştırmada Türkiye’de ilk 10, dünyada ilk 500 üniversite içerisinde sürekli yer almak” şeklinde belirlenmiş olan vizyonu çerçevesinde şekillendirmektedir. Bilinirliği ve güvenilirliği yüksek olan ulusal ve uluslararası sıralama kuruluşları tarafından belirlenmiş ve evrensel boyutta kabul görmüş ölçütler çerçevesinde bilimsel katkılarda bulunmak temel hedefimizdir. Stratejik yol haritasını çizmiş ve araştırmalarını bu plana uygun biçimde yürütebilen,  tanınırlığı yalnızca araştırma ekseninde değil eğitim ve bilginin üretimi ve paylaşımı hususlarında da benimsemiş olan üniversitemizde lisans öğrencileri de araştırma faaliyetlerine dâhil edilmektedir.  

Her takvim yılı için belirlenen “Araştırma Hacim-Kalite Ölçütleri ve Hedefleri” stratejilerimize ilişkin bilgilerin çoğunu içermekte olup bu belge yıllar bazında güncellenerek yeni hedeflere uygun hale getirilmektedir. Üniversitemizin araştırma hacim ve kalite ölçütleri belirlenirken dünyada öne çıkan sıralama kuruluşlarının kullandığı ölçütler azami derecede dikkate alınmaktadır. Bu ölçütler yalnızca araştırma hacim ölçütlerinin belirlenmesinde değil, akademik performans değerlendirme sistemi kurgusuna da dâhil edilmektedir. Bilimsel araştırma çıktılarının Web of Science kapsamında yer alan etki faktörü yüksek dergilerde yayınlanması, dış destekli projeler ile fon yaratılması, patentler ve faydalı modeller ile ticarileştirme faaliyetleri araştırma temel hacim ölçütlerimiz arasında yer almaktadır. Her bir araştırma faaliyeti için alanların evrensel düzeydeki araştırma potansiyelleri ve üretkenlikleri dikkate alınarak Fakülteler bazında oluşturulmuş hedeflerimiz bulunmaktadır. 

Araştırmacılarımız ile ortak çalışmalar yürütmek üzere üniversitemizde bulunacak misafir ve doktora sonrası araştırmacılar ile ilgili prosedürler ve destekler tanımlanmış ve araştırmanın en önemli unsurlarından olan yüksek lisans ve doktora programlarımıza kayıtlı öğrenciler için burs imkânları yaratılmıştır. Bunlar üniversitemizde araştırma ortamının aktif ve dinamik olması açısından önem teşkil etmektedir.

Üniversitemiz Times Higher Education (THE) World University Rankings 2016-2017 yılı sıralamasında dünyada ilk 500, Türkiye’de ilk 4 üniversite içerisinde yer alırken 2017-2018 yılı sıralamasında dünya sıralamasında 601-800 bandında, Türkiye’de vakıf üniversiteleri arasında ilk 4 üniversite içerisinde konumlanmıştır. Büyük ölçüde üniversitelerin araştırma potansiyelini ve katkısını baz alan THE sıralaması Atılım Üniversitesinin araştırma konusunda yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da ne kadar iddialı olduğunu ortaya koymaktadır. Üniversitemiz, TÜBİTAK tarafından yürütülen “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” sıralamasında 2012 yılından itibaren sürekli ilk elli üniversite içerisinde yer almakta olup 2017 yılında ülkemizdeki tüm üniversiteler içerisinde on üçüncü sırada yer almıştır.

Üçüncü kuşak üniversite olma yolunda önemli adımlar atan Atılım Üniversitesinde, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) ve Teknoloji yönetim ve koordinasyon faaliyetleri Atılım Üniversitesi Araştırma Geliştirme ve Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisi (ARGEDA-TTO) tarafından yürütülmektedir. Ofis, 2005 yılında

 • Üniversite içinde her düzeyde Ar-Ge kültürünü geliştirmek ve yaymak,
 • Üniversitenin öz kaynaklarıyla finanse edilen araştırma projelerinin planlama ve koordinasyonunu sağlamak,
 • Dış destekli hibe programlarına başvuru ve yürütme süreçlerinde araştırmacılara idari destek sağlamak,
 • Üniversite sanayi işbirliği kapsamında iş dünyası ve sanayi ile iletişime geçerek uygulamalı araştırma projelerinin geliştirilmesi, planlanması ve yürütülmesini sağlamak,
 • Projeler sonucunda elde edilen çıktıların katma değer yaratacak hale dönüştürülmesi için gerekli adımları atmak

amaçlarıyla kurulmuş, 2015 yılından itibaren TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofislerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen 25 üniversiteden biri, 2017 yılı başından itibaren ise Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Programı kapsamında desteklenen 25 üniversiteden biri olmuştur.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 931 [title_tr] => Araştırma Politikaları [title_en] => Research Policies [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Üniversitesi araştırma politikalarını “Eğitimde ve araştırmada Türkiye’de ilk 10, dünyada ilk 500 üniversite içerisinde sürekli yer almak” şeklinde belirlenmiş olan vizyonu çerçevesinde şekillendirmektedir. Bilinirliği ve güvenilirliği yüksek olan ulusal ve uluslararası sıralama kuruluşları tarafından belirlenmiş ve evrensel boyutta kabul görmüş ölçütler çerçevesinde bilimsel katkılarda bulunmak temel hedefimizdir. Stratejik yol haritasını çizmiş ve araştırmalarını bu plana uygun biçimde yürütebilen,  tanınırlığı yalnızca araştırma ekseninde değil eğitim ve bilginin üretimi ve paylaşımı hususlarında da benimsemiş olan üniversitemizde lisans öğrencileri de araştırma faaliyetlerine dâhil edilmektedir.  

Her takvim yılı için belirlenen “Araştırma Hacim-Kalite Ölçütleri ve Hedefleri” stratejilerimize ilişkin bilgilerin çoğunu içermekte olup bu belge yıllar bazında güncellenerek yeni hedeflere uygun hale getirilmektedir. Üniversitemizin araştırma hacim ve kalite ölçütleri belirlenirken dünyada öne çıkan sıralama kuruluşlarının kullandığı ölçütler azami derecede dikkate alınmaktadır. Bu ölçütler yalnızca araştırma hacim ölçütlerinin belirlenmesinde değil, akademik performans değerlendirme sistemi kurgusuna da dâhil edilmektedir. Bilimsel araştırma çıktılarının Web of Science kapsamında yer alan etki faktörü yüksek dergilerde yayınlanması, dış destekli projeler ile fon yaratılması, patentler ve faydalı modeller ile ticarileştirme faaliyetleri araştırma temel hacim ölçütlerimiz arasında yer almaktadır. Her bir araştırma faaliyeti için alanların evrensel düzeydeki araştırma potansiyelleri ve üretkenlikleri dikkate alınarak Fakülteler bazında oluşturulmuş hedeflerimiz bulunmaktadır. 

Araştırmacılarımız ile ortak çalışmalar yürütmek üzere üniversitemizde bulunacak misafir ve doktora sonrası araştırmacılar ile ilgili prosedürler ve destekler tanımlanmış ve araştırmanın en önemli unsurlarından olan yüksek lisans ve doktora programlarımıza kayıtlı öğrenciler için burs imkânları yaratılmıştır. Bunlar üniversitemizde araştırma ortamının aktif ve dinamik olması açısından önem teşkil etmektedir.

Üniversitemiz Times Higher Education (THE) World University Rankings 2016-2017 yılı sıralamasında dünyada ilk 500, Türkiye’de ilk 4 üniversite içerisinde yer alırken 2017-2018 yılı sıralamasında dünya sıralamasında 601-800 bandında, Türkiye’de vakıf üniversiteleri arasında ilk 4 üniversite içerisinde konumlanmıştır. Büyük ölçüde üniversitelerin araştırma potansiyelini ve katkısını baz alan THE sıralaması Atılım Üniversitesinin araştırma konusunda yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da ne kadar iddialı olduğunu ortaya koymaktadır. Üniversitemiz, TÜBİTAK tarafından yürütülen “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” sıralamasında 2012 yılından itibaren sürekli ilk elli üniversite içerisinde yer almakta olup 2017 yılında ülkemizdeki tüm üniversiteler içerisinde on üçüncü sırada yer almıştır.

Üçüncü kuşak üniversite olma yolunda önemli adımlar atan Atılım Üniversitesinde, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) ve Teknoloji yönetim ve koordinasyon faaliyetleri Atılım Üniversitesi Araştırma Geliştirme ve Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisi (ARGEDA-TTO) tarafından yürütülmektedir. Ofis, 2005 yılında

 • Üniversite içinde her düzeyde Ar-Ge kültürünü geliştirmek ve yaymak,
 • Üniversitenin öz kaynaklarıyla finanse edilen araştırma projelerinin planlama ve koordinasyonunu sağlamak,
 • Dış destekli hibe programlarına başvuru ve yürütme süreçlerinde araştırmacılara idari destek sağlamak,
 • Üniversite sanayi işbirliği kapsamında iş dünyası ve sanayi ile iletişime geçerek uygulamalı araştırma projelerinin geliştirilmesi, planlanması ve yürütülmesini sağlamak,
 • Projeler sonucunda elde edilen çıktıların katma değer yaratacak hale dönüştürülmesi için gerekli adımları atmak

amaçlarıyla kurulmuş, 2015 yılından itibaren TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofislerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen 25 üniversiteden biri, 2017 yılı başından itibaren ise Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Programı kapsamında desteklenen 25 üniversiteden biri olmuştur.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

The research policies adopted by Atilim University are designated in line with its vision to rank among the top 10 Turkish universities and top 500 universities around the world in the fields of research and education. Our main objective to contribute to science within the framework of the globally recognized criteria set by reputable and reliable national and international ranking organizations. Research activities also involve undergraduate student at Atilim University. Such research is carried out in accordance with the policy set.

Updated each year, The Guide to Research Volume-Quality Criteria and Objectives contains information regarding the University’s research policies, taken into account the criteria set by the prominent ranking organizations worldwide. The policy is applied not only to research volume, but also to the evaluation of academic performance. Among the fundamental criteria are getting published in high ranking journals in the Web of Science, funding research by using sources outside the University, and commercial activities such as patents and utility models. For each research initiative, the University sets department-based objectives on the basis of its potential and productivity at the international level. 

There are standards and procedures for visiting and post-doctoral researchers to conduct joint studies with our researchers as well as scholarships for master’s and PhD students at Atilim. All of these are important since they establish an active and dynamic research atmosphere at the University.

In the Times Higher Education (THE) World University Rankings, our University ranked among the top 500 universities worldwide and the top 4 Turkish Universities in the 2016-2017 academic year, later to make its way into the 601-800 range and the top 4 Turkish foundation universities in 2017-2018. Ranking the universities mostly on the basis of their research potential and contribution, THE states that Atilim University is quite assertive not only in Turkey, but also in the international arena. Since 2012, our University has always ranked among the top 50 Universities in “Entrepreneur and Innovative Universities Index” ranking of TUBITAK (the Scientific and Technological Research Council of Turkey), and ranked 19th among all the Universities in Turkey in 2016.

Our Research, Development, Counseling and Technology Transfer Office (ARGEDA-TTO) carries out R&D and technology management and coordination activities as important steps on root to becoming a third-generation university. Founded in 200, The Office attempts to:

 • Develop and spread R&D culture at all levels;
 • Plan and coordinate internally financed research projects;
 • Provide administrative support to researchers in applying and obtaining externally supported loans and grants;
 • Develop, plan and execute business and industrial projects; 

The Atilim ARGEDA-TTO has become one of 25 universities supported within the scope of TUBITAK 1513 Technology Transfer Office Support Program and, since 2017, one of the 25 universities supported under the Young Entrepreneurs Program (BIGG).

 

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 51 [start] => [end] => [created_at] => 2017-09-16 14:03:34 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:21 [parent_id] => [lft] => 13 [rgt] => 14 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => arastirma-politikalari-1517410924 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 51 [name_tr] => Araştırma [url] => argeda [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [news] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( [0] => App\News Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3464 [title_tr] => TÜBİTAK BİGG Desteği ile Şirketlerini kuran BİGG-Atılım Girişimcilerimiz Mikrobiyoloji Laboratuvarı Kuruyor [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

TÜB\u0130TAK B\u0130GG Program\u0131 uygulay\u0131c\u0131 kurulu\u015fu olan At\u0131l\u0131m Üniversitesi ARGEDA-TTO; payda\u015flar\u0131 Ba\u015fkent Üniversitesi B\u0130TTO, Ostim Teknopark ve Çankaya Üniversitesi TTO ile birlikte B\u0130GG-At\u0131l\u0131m Program\u0131'n\u0131 yürütmektedir. 2017 y\u0131l\u0131 1. ça\u011fr\u0131 döneminde TÜB\u0130TAK'a gönderdi\u011fimiz 4 giri\u015fimcimizin 4'ü de destek alarak %100 ba\u015far\u0131 elde etmi\u015ftik. Bu ba\u015far\u0131l\u0131 giri\u015fimcilerimizden Biyofilm Reaktörü projeleri ile \u015firketlerini kuran giri\u015fimci ekibimiz, ar-ge projeleri devam ederken Mikrobiyoloji Laboratuvar\u0131 kuruyorlar. <\/p>

Siz de a\u015fa\u011f\u0131daki ba\u011flant\u0131dan kendilerine destek olabilirsiniz.<\/p>

https:\/\/www.fonbulucu.com\/proje\/Mikrobiyoloji-Laboratuvari-Kuruyoruz\/53<\/a><\/p>

\"\"<\/p>"} [short_desc_tr] => [start] => 2018-02-22 00:00:00 [gallery] => {} [created_at] => 2018-02-22 18:41:36 [site_id] => 51 ) [original:protected] => Array ( [id] => 3464 [title_tr] => TÜBİTAK BİGG Desteği ile Şirketlerini kuran BİGG-Atılım Girişimcilerimiz Mikrobiyoloji Laboratuvarı Kuruyor [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

TÜB\u0130TAK B\u0130GG Program\u0131 uygulay\u0131c\u0131 kurulu\u015fu olan At\u0131l\u0131m Üniversitesi ARGEDA-TTO; payda\u015flar\u0131 Ba\u015fkent Üniversitesi B\u0130TTO, Ostim Teknopark ve Çankaya Üniversitesi TTO ile birlikte B\u0130GG-At\u0131l\u0131m Program\u0131'n\u0131 yürütmektedir. 2017 y\u0131l\u0131 1. ça\u011fr\u0131 döneminde TÜB\u0130TAK'a gönderdi\u011fimiz 4 giri\u015fimcimizin 4'ü de destek alarak %100 ba\u015far\u0131 elde etmi\u015ftik. Bu ba\u015far\u0131l\u0131 giri\u015fimcilerimizden Biyofilm Reaktörü projeleri ile \u015firketlerini kuran giri\u015fimci ekibimiz, ar-ge projeleri devam ederken Mikrobiyoloji Laboratuvar\u0131 kuruyorlar. <\/p>

Siz de a\u015fa\u011f\u0131daki ba\u011flant\u0131dan kendilerine destek olabilirsiniz.<\/p>

https:\/\/www.fonbulucu.com\/proje\/Mikrobiyoloji-Laboratuvari-Kuruyoruz\/53<\/a><\/p>

\"\"<\/p>"} [short_desc_tr] => [start] => 2018-02-22 00:00:00 [gallery] => {} [created_at] => 2018-02-22 18:41:36 [site_id] => 51 ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [1] => App\News Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3459 [title_tr] => TÜBİTAK Destekli 2 Yeni Proje [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Üniversitemiz akademisyenlerinin TÜB\u0130TAK'a sunmu\u015f oldu\u011fu 2 yeni proje desteklenmeye de\u011fer bulunmu\u015f ve TÜB\u0130TAK taraf\u0131ndan fonlanmas\u0131na karar verilmi\u015ftir. TÜB\u0130TAK <\/span>1001 - <\/span>Bilimsel ve Teknolojik Ara\u015ft\u0131rma Projelerini Destekleme Program\u0131<\/a> ve<\/span> 3501 - Kariyer Geli\u015ftirme Program\u0131<\/span> kapsam\u0131nda desteklenmeye de\u011fer görülen projelere ait detayl\u0131 bilgiler a\u015fa\u011f\u0131daki tabloda verilmi\u015ftir.<\/span><\/p>

\t \t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t
Proje Ad\u0131<\/strong><\/td> \t\t\tFakülte\/Bölüm<\/strong><\/td> \t\t\tDestek Program\u0131<\/strong><\/td> \t\t\tProje Yürütücüsü<\/strong><\/td> \t\t<\/tr> \t\t
Yak\u0131n K\u0131z\u0131lötesi Bölgede Yüksek I\u015f\u0131k Is\u0131 Çevrimine Sahip Özgün Nanoyap\u0131lar\u0131n Haz\u0131rlanmas\u0131, Fototermal Etkinliklerinin ve Toksisitelerinin Ara\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131<\/td> \t\t\tMühendislik Fakültesi\/  Kimya Mühendisli\u011fi ve Uygulamal\u0131 Kimya<\/td> \t\t\tTÜB\u0130TAK 1001<\/td> \t\t\tDoç. Dr. Murat Kaya<\/td> \t\t<\/tr> \t\t
Ya\u015fam \u0130mzas\u0131 Arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla Karma\u015f\u0131k Modüler Yap\u0131l\u0131 Sistemlerin Güvenirli\u011finin Hesaplanmas\u0131<\/td> \t\t\tMühendislik Fakültesi\/ Endüstri Mühendisli\u011fi <\/td> \t\t\tTÜB\u0130TAK 3501<\/td> \t\t\tYrd. Doç. Dr. Ali R\u0131za Bozbulut<\/td> \t\t<\/tr> \t<\/tbody> <\/table>

\u0130lgili akademisyenlerimizi bir kez daha tebrik eder, ba\u015far\u0131lar\u0131n\u0131n devamlar\u0131n\u0131 dileriz.<\/span><\/p>"} [short_desc_tr] => [start] => 2018-01-30 00:00:00 [gallery] => {} [created_at] => 2018-01-30 20:07:18 [site_id] => 51 ) [original:protected] => Array ( [id] => 3459 [title_tr] => TÜBİTAK Destekli 2 Yeni Proje [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Üniversitemiz akademisyenlerinin TÜB\u0130TAK'a sunmu\u015f oldu\u011fu 2 yeni proje desteklenmeye de\u011fer bulunmu\u015f ve TÜB\u0130TAK taraf\u0131ndan fonlanmas\u0131na karar verilmi\u015ftir. TÜB\u0130TAK <\/span>1001 - <\/span>Bilimsel ve Teknolojik Ara\u015ft\u0131rma Projelerini Destekleme Program\u0131<\/a> ve<\/span> 3501 - Kariyer Geli\u015ftirme Program\u0131<\/span> kapsam\u0131nda desteklenmeye de\u011fer görülen projelere ait detayl\u0131 bilgiler a\u015fa\u011f\u0131daki tabloda verilmi\u015ftir.<\/span><\/p>

\t \t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t
Proje Ad\u0131<\/strong><\/td> \t\t\tFakülte\/Bölüm<\/strong><\/td> \t\t\tDestek Program\u0131<\/strong><\/td> \t\t\tProje Yürütücüsü<\/strong><\/td> \t\t<\/tr> \t\t
Yak\u0131n K\u0131z\u0131lötesi Bölgede Yüksek I\u015f\u0131k Is\u0131 Çevrimine Sahip Özgün Nanoyap\u0131lar\u0131n Haz\u0131rlanmas\u0131, Fototermal Etkinliklerinin ve Toksisitelerinin Ara\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131<\/td> \t\t\tMühendislik Fakültesi\/  Kimya Mühendisli\u011fi ve Uygulamal\u0131 Kimya<\/td> \t\t\tTÜB\u0130TAK 1001<\/td> \t\t\tDoç. Dr. Murat Kaya<\/td> \t\t<\/tr> \t\t
Ya\u015fam \u0130mzas\u0131 Arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla Karma\u015f\u0131k Modüler Yap\u0131l\u0131 Sistemlerin Güvenirli\u011finin Hesaplanmas\u0131<\/td> \t\t\tMühendislik Fakültesi\/ Endüstri Mühendisli\u011fi <\/td> \t\t\tTÜB\u0130TAK 3501<\/td> \t\t\tYrd. Doç. Dr. Ali R\u0131za Bozbulut<\/td> \t\t<\/tr> \t<\/tbody> <\/table>

\u0130lgili akademisyenlerimizi bir kez daha tebrik eder, ba\u015far\u0131lar\u0131n\u0131n devamlar\u0131n\u0131 dileriz.<\/span><\/p>"} [short_desc_tr] => [start] => 2018-01-30 00:00:00 [gallery] => {} [created_at] => 2018-01-30 20:07:18 [site_id] => 51 ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [2] => App\News Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3458 [title_tr] => OSTİM Teknopark'ın Yürütücü Olduğu, Atılım, Başkent ve Çankaya Üniversitelerinin de Ortak Olarak Yer Aldığı Avrupa Birliği IPA Projesi Protokol İmza Töreni Gerçekleşti [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan hayata geçirilen Avrupa Birli\u011fi ile Türkiye Cumhuriyeti ortakl\u0131\u011f\u0131nda finanse edilen Rekabetçi Sektörler Program\u0131 2. Dönemi Ça\u011fr\u0131 sonuçlar\u0131 Bas\u0131n Duyurusu ve Protokol \u0130mza Töreni, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan\u0131 Dr. Faruk Özlü’nün kat\u0131l\u0131m\u0131yla gerçekle\u015ftirilmi\u015ftir.<\/p>

2. Dönemde desteklenecek 23 proje aras\u0131nda yer alan, Ostim Teknopark Teknoloji Geli\u015ftirme Bölgesi’nin yürütücü oldu\u011fu Mantar Kültivasyon ve Teknoloji Ticarile\u015ftirme Merkezi Projesi<\/strong> Protokolü, OST\u0130M Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Orhan Ayd\u0131n ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl\u0131\u011f\u0131 AB ve D\u0131\u015f \u0130li\u015fkiler Genel Müdürü Dr. O\u011fuz Ham\u015fio\u011flu taraf\u0131ndan imzalanm\u0131\u015ft\u0131r. Törene Üniversitemizi temsilen Rektör Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Prof. Dr. Serkan Ery\u0131lmaz kat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>"} [short_desc_tr] => [start] => 2018-01-29 00:00:00 [gallery] => {} [created_at] => 2018-01-29 13:33:16 [site_id] => 51 ) [original:protected] => Array ( [id] => 3458 [title_tr] => OSTİM Teknopark'ın Yürütücü Olduğu, Atılım, Başkent ve Çankaya Üniversitelerinin de Ortak Olarak Yer Aldığı Avrupa Birliği IPA Projesi Protokol İmza Töreni Gerçekleşti [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan hayata geçirilen Avrupa Birli\u011fi ile Türkiye Cumhuriyeti ortakl\u0131\u011f\u0131nda finanse edilen Rekabetçi Sektörler Program\u0131 2. Dönemi Ça\u011fr\u0131 sonuçlar\u0131 Bas\u0131n Duyurusu ve Protokol \u0130mza Töreni, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan\u0131 Dr. Faruk Özlü’nün kat\u0131l\u0131m\u0131yla gerçekle\u015ftirilmi\u015ftir.<\/p>

2. Dönemde desteklenecek 23 proje aras\u0131nda yer alan, Ostim Teknopark Teknoloji Geli\u015ftirme Bölgesi’nin yürütücü oldu\u011fu Mantar Kültivasyon ve Teknoloji Ticarile\u015ftirme Merkezi Projesi<\/strong> Protokolü, OST\u0130M Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Orhan Ayd\u0131n ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl\u0131\u011f\u0131 AB ve D\u0131\u015f \u0130li\u015fkiler Genel Müdürü Dr. O\u011fuz Ham\u015fio\u011flu taraf\u0131ndan imzalanm\u0131\u015ft\u0131r. Törene Üniversitemizi temsilen Rektör Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Prof. Dr. Serkan Ery\u0131lmaz kat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>"} [short_desc_tr] => [start] => 2018-01-29 00:00:00 [gallery] => {} [created_at] => 2018-01-29 13:33:16 [site_id] => 51 ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [3] => App\News Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3437 [title_tr] => Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Global Giri\u015fimcilik Haftas\u0131, giri\u015fimcili\u011fi özendirmek ve giri\u015fimcilik konusunda fark\u0131ndal\u0131\u011f\u0131 art\u0131rmak amac\u0131yla dünyada 160'\u0131 a\u015fk\u0131n ülke ile ayn\u0131 anda, son yedi y\u0131ld\u0131r da ülkemizde TOBB liderli\u011finde Kas\u0131m ay\u0131 içerisinde kutlanmaktad\u0131r.<\/p>

Bu kapsamda, "Gelece\u011fin Gücü Giri\u015fimciler Forumu" TOBB öncülü\u011fünde 14 Kas\u0131m tarihinde \u0130stanbul, Lütfü K\u0131rdar Kongre ve Sergi Saray\u0131'nda gerçekle\u015ftirilmi\u015ftir.<\/p>

\"\"<\/p>"} [short_desc_tr] => [start] => 2017-11-01 00:00:00 [gallery] => {} [created_at] => 2017-11-15 17:37:38 [site_id] => 51 ) [original:protected] => Array ( [id] => 3437 [title_tr] => Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Global Giri\u015fimcilik Haftas\u0131, giri\u015fimcili\u011fi özendirmek ve giri\u015fimcilik konusunda fark\u0131ndal\u0131\u011f\u0131 art\u0131rmak amac\u0131yla dünyada 160'\u0131 a\u015fk\u0131n ülke ile ayn\u0131 anda, son yedi y\u0131ld\u0131r da ülkemizde TOBB liderli\u011finde Kas\u0131m ay\u0131 içerisinde kutlanmaktad\u0131r.<\/p>

Bu kapsamda, "Gelece\u011fin Gücü Giri\u015fimciler Forumu" TOBB öncülü\u011fünde 14 Kas\u0131m tarihinde \u0130stanbul, Lütfü K\u0131rdar Kongre ve Sergi Saray\u0131'nda gerçekle\u015ftirilmi\u015ftir.<\/p>

\"\"<\/p>"} [short_desc_tr] => [start] => 2017-11-01 00:00:00 [gallery] => {} [created_at] => 2017-11-15 17:37:38 [site_id] => 51 ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [4] => App\News Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3430 [title_tr] => PATENTLE TÜRKİYE "1. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması" [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

 <\/p>

(Yar\u0131\u015fmaya ba\u015fvuru yap\u0131ld\u0131ktan sonra en geç 1 ay içerisinde ARGEDA TTO'ya ba\u015fvuru yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131na ili\u015fkin yaz\u0131l\u0131 bildirimde bulunmayan ba\u015fvurular geçersiz say\u0131lacakt\u0131r<\/strong><\/span>)<\/p>

Türk Patent ve Marka Kurumu taraf\u0131ndan ilk defa düzenlenecek olan üniversite ö\u011frencilerine yönelik patent yar\u0131\u015fmas\u0131 ba\u015fl\u0131yor.<\/p>

Patentle Türkiye slogan\u0131 ile ba\u015flayacak olan yar\u0131\u015fma, üniversitelerde patent konusunda fark\u0131ndal\u0131k olu\u015fturulmas\u0131, üniversite ö\u011frencilerinin profesyonel meslek hayat\u0131nda veya akademik çal\u0131\u015fmalarda kullanacaklar\u0131 teknik bilgilerle donat\u0131lmas\u0131 ve ö\u011frencilerin ülkemizin teknolojik geli\u015fmesinde önemli bir yer tutan bulu\u015f faaliyetlerine özendirilmesini amaçlamaktad\u0131r.<\/p>

Yar\u0131\u015fma sürecince, üniversite ö\u011frencilerinin, olu\u015fturulacak olan internet sitesi üzerinden çok daha kolay bir \u015fekilde ve ücretsiz olarak online patent ba\u015fvurusu yapmalar\u0131 sa\u011flanacakt\u0131r. <\/p>

 <\/p>

YARI\u015eMA KATILIM \u015eARTLARI <\/span><\/span><\/strong><\/u>
 <\/p>

Yar\u0131\u015fmaya kat\u0131l\u0131m, ilgili mevzuat hükümlerine göre patent ba\u015fvurusu yap\u0131lmak suretiyle gerçekle\u015ftirilecektir.<\/p>

Yar\u0131\u015fma kapsam\u0131ndaki ba\u015fvurunun ö\u011frenci taraf\u0131ndan bizzat yap\u0131lmas\u0131 gerekmektedir.<\/p>

Ba\u015fvuru konusu bulu\u015fun ortak çal\u0131\u015fma sonucunda gerçekle\u015ftirilmi\u015f olmas\u0131 halinde, di\u011fer bulu\u015f sahiplerinin isimleri (ö\u011frenci veya dan\u0131\u015fman ö\u011fretim görevlisi), ilk ba\u015fvuru sahibi ö\u011frenciden sonra gelmek üzere<\/span> ba\u015fvuruda belirtilebilir.<\/p>

Ba\u015fvurunun yar\u0131\u015fma kapsam\u0131nda de\u011ferlendirmeye al\u0131nabilmesi için;<\/p>

- Belirlenen tarihler aras\u0131nda, yar\u0131\u015fma için haz\u0131rlanan web sitesinden eri\u015fim sa\u011flanan ba\u015fvuru modülü kullan\u0131larak yap\u0131lm\u0131\u015f olmas\u0131<\/span><\/p>

- \u0130lgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yap\u0131lm\u0131\u015f, ba\u015fvuru unsurlar\u0131 tam olan veya yasal süreler içinde tamamlanm\u0131\u015f bir patent ba\u015fvurusu olmas\u0131<\/span><\/p>

- Ba\u015fvuru modülü üzerinden yap\u0131lan ba\u015fvuruya ait dokümanlar\u0131n imzal\u0131 olarak ba\u015fvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde<\/span> Kuruma sunulmu\u015f olmas\u0131<\/span><\/p>

- Ba\u015fvuru tarihinden itibaren 1 ay içinde, ba\u011fl\u0131 bulundu\u011fu üniversiteye ba\u015fvuru yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131na ili\u015fkin bildirimde bulunulmas\u0131.<\/strong><\/span><\/p>

gerekmektedir.<\/strong><\/p>

Ba\u015fvuru unsurlar\u0131 eksik olan veya yasal süreler içinde tamamlanmayan ba\u015fvurular yar\u0131\u015fma kapsam\u0131nda de\u011ferlendirmeye al\u0131nmayacakt\u0131r.<\/p>

\u0130lgili mevzuat hükümlerine göre bulu\u015f niteli\u011finde say\u0131lmayan ve patentlenebilir nitelikte olmayan konular\u0131 içeren bulu\u015flar, yar\u0131\u015fma kapsam\u0131nda de\u011ferlendirmeye al\u0131nmayacakt\u0131r.<\/p> <\/div>

K\u0130MLER KATILIM SA\u011eLAYAB\u0130L\u0130R?<\/span><\/u><\/p>

Üniversitelerimizde ö\u011frenim gören ve teknik bir bulu\u015f\/fikre sahip olup patent ba\u015fvurusu yapacak<\/p>