ATILIM HIZLI MENÜ
Atacs

Öğrenci Bilgi Sistemi

Akademik Takvim

2017 - 2018 Yılı akademik takvim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

E-Posta

Üniversite personellerimiz ve öğrencilerimiz webmail girişlerini buradan yapabilirler.

Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU

fusun.terzioglu@atilim.edu.tr

Sağlık Bilimleri Fakültesi; sağlık hizmetlerinde geleceği yönlendirecek olan üç önemli meslek grubu olan Beslenme ve Diyetetik; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Hemşirelik Bölümlerinden oluşmaktadır.  Türkiye’de Sağlık Bilimleri alanında bir ilk olarak bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle öğrencilerimize tamamen ingilizce eğitim ve öğretim ortamı sağlamaktayız. 21 yıllık eğitim ve öğretim deneyimine sahip olan Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde, öğrencilerimizin araştırma, yaratıcılık, problem çözme, girişimcilik, liderlik gibi potansiyel özelliklerini ortaya çıkarmalarına ve geliştirmelerine olanak sağlayan; hem mesleki hem de bireysel gelişimlerine katkıda bulunan bilim, sanat ve kültür ortamı içerisinde gelişmesine önem vermekteyiz.

Sağlık eğitimi ve sağlık hizmetlerinde de ulusal ve uluslararası düzeyde mükemmelliğe ulaşmayı hedeflemiş olan Sağlık Bilimleri Fakültesi; eğitim ve uygulama alanlarında işbirliğine model oluşturan, sağlık hizmetleri ile ilgili politikaların oluşturulmasında etkin rol alan, sağlık turizmini yönlendiren, araştırma, eğitim ve uygulamalarda ulusal/uluslararası düzeyde tanınan öncü ve referans bir kurum olma yolunda ilerlemektedir. Uluslararası işbirliklerimiz, öğrencilerimize akademik, kültürel ve bireysel olarak güçlenmelerini ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak fırsatlar da sunmaktadır. Sağlık eğitimini ve uygulamalarını uluslararası standartlarda yürütebilen ulusal ve uluslararası platformlarda söz sahibi güçlü bir akademik kadroya da sahip olduğumuzu belirtmek isterim.

Fakültemizde yer alan bölümlerimizde öğrencilerimizi; üniversitemiz kapsamında yer alan diğer 5 Fakülte, 2 Yüksekokul ve bir Meslek Yüksekokulu ile işbirliklerimiz sayesinde; multidisipliner ve interdisipliner ekip çalışmasına, bilim, araştırma ve yeniliklere meraklı, geleceklerini yönlendirmede birbirleri ile işbirliği kurabilen, etkili iletişim becerilerine sahip, eşgüdüm halinde çalışabilen, analiz ve sentez yetenekleri gelişmiş, etik ve ahlaki ilkelere bağlı, mesleki bilgi ve becerilerini kanıt temelli uygulamalara dayandıran, bilimsel bilginin ışığında ekip çalışmasına inanan tam donanımlı profesyonel sağlık meslek üyeleri olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Aynı zamanda, Atılım Üniversitesi yapılanmasında yer alan, öğrenci klüpleri, spor ve sanatsal etkinlikleri, ileri teknolojiye sahip kuluçka merkezleri ve araştırma birimleri öğrencilerimize pek çok fırsatları da sunmaktadır.   

Değerli Öğrencilerimiz, günümüzün küreselleşen dünyasında ülkemizin ve insanlığın hak ettiği konuma ulaşması ve ülkemizin kalkınması bilimin aydınlattığı yolda ilerleyen, azimli, uygar gençler ile gerçekleşecektir. Bu sorumluluk bilinci ile yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin, ulusal ve uluslararası düzeyde profesyonel sağlık mesleklerinin gelişimine katkıları olacağına inanıyor öğrencilerimizi bu anlayışla yetiştirecek olmanın haklı gururu ve onurunu yaşıyoruz

Haberler

Etkinlikler