Prof. Dr. Ali ACAR

ali.acar@atilim.edu.tr

Sağlık Bilimleri Fakültesi, lisans düzeyinde Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Hemşirelik, sağlık hizmetlerinde önemli bir yere sahip olan, Ankara’da ilk ve tek olarak tamamen İngilizce eğitim veren üç bölümden oluşmaktadır. Lisansüstü düzeyde ise 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılından itibaren eğitime başlanacak olan Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon tezli yüksek lisans programları ile mezuniyet sonrası da meslek profesyonellerinin gelişimine katkıda bulunulmaktadır.

Fakültemizde öğrencilerimizin araştırma, yaratıcılık, problem çözme, girişimcilik, liderlik gibi potansiyel özelliklerini ortaya çıkarmalarına ve geliştirmelerine olanak sağlayan, hem mesleki hem de bireysel gelişimlerine katkıda bulunan bilim, sanat ve kültür ortamı içerisinde gelişmesine önem vermekteyiz.

Sağlık eğitimi ve hizmetlerinde mükemmelliğe ulaşmayı hedefleyen Fakültemiz, eğitim ve uygulama alanlarında işbirliğine model oluşturan, sağlık hizmetleri ile ilgili politikaların oluşturulmasında etkin rol alan, sağlık turizmini yönlendiren, araştırma, eğitim ve uygulamalarda uluslararası düzeyde tanınan öncü bir eğitim organı olma yolunda ilerlemektedir. Uluslararası işbirliklerimiz öğrencilerimizi akademik, kültürel ve bireysel olarak güçlendirmekte ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamaktadır. Sağlık eğitimini ve uygulamalarını uluslararası standartlarda yürütebilen, ulusal ve uluslararası platformlarda söz sahibi güçlü bir akademik kadroya da sahip olduğumuzu belirtmek isterim.

Öğrencilerimizi diğer akademik birimler ile aramızdaki işbirliği sayesinde multidisipliner ve interdisipliner ekip çalışmasına, bilim, araştırma ve yeniliklere meraklı, eşgüdüm halinde çalışabilen, analiz ve sentez yetenekleri gelişmiş, meslek ve etik ilkelerine bağlı, tam donanımlı ve profesyonel bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda öğrencilerimize kritik bir uygulama ve araştırma sahası olacak Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi açılması sağlanmıştır. Aynı zamanda, Üniversitenin öğrenci kulüpleri, spor ve sanatsal etkinlikleri, ileri teknolojiye sahip kuluçka ve araştırma merkezi ile öğrencilerimize zengin bir eğitim ortamı sunmaktadır.   

Değerli öğrencilerimiz, girişim, gelişim ve değişim bilimin aydınlattığı yolda ilerleyen, azimli, uygar gençler ile gerçekleşecektir. Bu sorumluluk bilinci ile yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde profesyonel sağlık mesleklerinin gelişimine katkıları olacağına inanıyor öğrencilerimizi bu anlayışla yetiştirecek olmanın haklı gururu ve onurunu yaşıyoruz.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sunumu