Prof. Dr. Nurhan BAYRAKTAR

nurhan.bayraktar@atilim.edu.tr

Yüksek düzeyde eğitim olanakları ve yetkin öğretim kadrosuyla seçkin bir yükseköğretim kurumu olan ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından tam akreditasyon verilen AtılımÜniversitesi’nin bünyesinde bulunmanın ayrıcalığını yaşayan Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ve Odyoloji Bölümleri yer almaktadır. Fakültemizde, öğrencilerimizin potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda en üst düzeyde eğitim almalarını sağlayarak, yaratıcı ve evrensel bilime katkı yapan, araştıran, bilimsel düşünmeyi, etik ve ahlaki davranmayı ve bilimsel uygulamayı prensip edinmiş çağdaş sağlık profesyonelleri yetiştirmek amaçlanmaktadır. 

Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde, bir toplumun gelişmişlik derecesi yükseköğretim sisteminin nitelikleriyle yakından ilişkilidir. Öğrenci merkezli yaklaşımı benimsemiş olan Fakültemiz, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gelişmiş standartlarda yürütülmesine olanak sağlayacak niteliktedir. Çağdaş standartlarda kaliteli eğitim sunan Fakültemizde, tam donanımlı dershaneler ve öğrencilerimizin alanlarına ilişkin uygulamalarını gerçekleştirebilecekleri gelişmiş laboratuvar olanakları mevcuttur. Öğrencilerimiz, alanlarına ilişkin stajlarını devlet hastanelerinde, anlaşmalı özel hastanelerdeve alanlarına ilişkin diğer kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirmektedirler. 

Fakültemiz, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ve OdyolojiBölümlerinde %100 İngilizce eğitim vermesiyle, ülkemizin öncü eğitim kurumları arasındadır. Bu özellik, Fakültemizin mezunlarına, yurt içi ve yurt dışında geniş istihdam olanakları sunmaktadır. Ayrıca, Fakültemizin ABD, İtalya, Çek Cumhuriyeti başta olmak üzere çeşitli ülkeler ile uluslararası öğrenci değişim anlaşmaları bulunmaktadır ve bu anlaşmalar kapsamında öğrencilerimize yurt dışı deneyim kazanma fırsatı sunulmaktadır.

Bir üniversitenin kalitesinin en önemli ölçütlerinden biri de nitelikli lisansüstü eğitimdir. Lisansüstü eğitim, yeni öğretim üyelerinin yetiştirilmesinde, araştırma ve bilgi üretimine temel oluşturmaktadır. Fakültemiz bünyesinde, lisansüstü düzeyde Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon tezli yüksek lisans programları ile mezuniyet sonrası kariyer gelişimine katkıda bulunulmaktadır.

Toplumların kalkınmışlığı; üretebildiği bilgi ve teknoloji ile doğru orantılı olarak değerlendirilmektedir. Üniversiteler eğitimin yanı sıra bilimsel araştırmaların yapıldığı, bilginin üretildiği alanlardır. Bu bağlamda, Fakültemizin öğretim elemanları çok sayıda ulusal/uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmiş, kitap ve makale yazmış, uluslararası atıf almıştır.

Fakültemizin eğitim ve araştırma alanlarında nitelikli çalışmalarını sürdüreceği ve geliştireceği inancıyla saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Nurhan Bayraktar