Prof. Dr. Nurhan BAYRAKTAR / Dekan Vekili / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Bşk.

/ +90 (312) 586 80 00


Dr. Öğr. Üyesi Osman Barkın GÜRCAN / Odyoloji Bölüm Bşk.

/ +90 (312) 586 6107


Doç. Dr. Handan BOZTEPE / Hemşirelik Bölüm Bşk.

/ +90 (312) 586 6112


Lisans: Cumhuriyet Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Aile Merkezli Bakım, İnovasyon ve Girişimcilik, Çocuk ve Ailesiyle İletişim.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Dudu Melek ER / Çocuk Gelişimi Bölüm Bşk.

/ +90 (312) 586 6108


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Çocuk Gelişimi , İşlevsellik Yeti Yitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması, Erken Müdahale Programları, Özel Gereksinimi Olan Bireyler, Çocuk Politikaları ve Mevzuat.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Sedef GÜNGÖR / Beslenme ve Diyetetik Bölüm Bşk.

/ +90 (312) 586 80 00


Prof. Dr. Ayfer ALTAY / Profesör Temsilcisi

/ +90 (312) 586 8634


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : AB Hukuku, AB Metinleri Çevirisi, Hukuk Çevirisi, Uluslararası İlişkiler Çevirisi, Çeviribilim, Çeviri Kuramı.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Mehmet Murat SUMER / Profesör Temsilcisi

/ +90 (312) 586 6113


Lisans, Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Doktora: SSK Ankara Eğitim Hastanesi

Araştırma Konuları : Serebrovasküler Hastalıklar, İskemik Serebrovasküler Hastalıklarda Progresyon, Epilepsi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Necla TÜLEK / Profesör Temsilcisi

/ +90 (312) 586 6114


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Antimikrobiyal Direnç, İnfeksiyon İmmünolojisi, Göç ve İnfeksiyon Hastalıkları, Aşılar ve Erişkin Bağışıklama, HIV/AIDS, Hepatit Virüsleri/Viral Hepatitler, Zoonotik Ajanlar.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Nuriye Ezgi BEKTUR AYKANAT / Doçent Temsilcisi

/ +90 (312) 586 6142


Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Sinir Bilimleri, Diyabetik Nöropati, Toksikoloji, Kardiyak Hipertirofi.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Hale ÖKTEM / Doç. Temsilcisi

/ +90 (312) 586 6143


Lisans: Ankara Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Makroskopik Anatomi, Işık Mikroskopi ve Elektron mikroskopi, Radyolojik Anatomi, Antropolojik Anatomi, Adli Antropoloji.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ERSOY / Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi

/ +90 (312) 586 6113


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Çocuk Gelişimi, Gelişimsel Değerlendirme, Erken Müdahale, Özel Eğitim, Aile Eğitimi.

Detaylı Özgeçmiş