Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU / Dekan

fusun.terzioglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 6101


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Üreme Sağlığı, Cinsel Sağlık, Şiddet, Simülasyon, Liderlik, Yönetim, İnovasyon.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Hülya ARIKAN / Prof. Temsilcisi

hulya.arikan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Kardiyak ve Pulmoner Rehabilitasyon, Tamamlayıcı Tedaviler, Diyabet.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Türkan MERDOL / Prof. Temsilcisi

turkan.merdol@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 6120


Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Beslenme Eğitimi, Beslenme Antropolojisi, Kurumsal Gıda Servisleri, Toplum Beslenmesi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Mehmet Murat SÜMER / Prof. Temsilcisi

murat.sumer@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8578


Lisans, Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Doktora: SSK Ankara Eğitim Hastanesi

Araştırma Konuları : Serebrovasküler Hastalıklar, İskemik Serebrovasküler Hastalıklarda Progresyon, Epilepsi.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Sultan Belgin İŞGÖR / Doç. Temsilcisi

belgin.isgor@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8386


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Biyokimya, Biyokimya ve Biyoteknoloji Uygulamaları, Doku Mühendisliği, Farmasötik Teknolojiler, Kontrollü Salım Sistemleri, Moleküler Biyoloji, Nanomalzemelerin Biyoteknolojik Uygulamaları.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Filiz KORKMAZ ÖZKAN / Doç. Temsilcisi

filiz.korkmaz@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8755


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Goethe Universitesi

Araştırma Konuları : Zar proteinlerinin yapıları ve fonksiyonları, Biofizik, Biyolojik örneklerin FTIR Spektroskopisi, Protein-Lipit etkileşimi, Moleküler Biyoloji.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Handan BOZTEPE / Hemşirelik Bölüm Başkanı

handan.boztepe@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 6103


Lisans: Cumhuriyet Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Aile Merkezli Bakım, İnovasyon ve Girişimcilik, Çocuk ve Ailesiyle İletişim.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün DOĞU / Dr. Öğretim Üyesi Temsilcisi

nilgun.dogu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 6104


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Onkoloji Hemşireliği, Kardiyoloji Hemşireliği, Hasta Güvenliği.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Begüm KALYONCU / Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı

begum.kalyoncu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 6108


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Maastricht Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Toplum Beslenmesi, Beslenme Politikaları.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Naime ULUĞ / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı

naime.ulug@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 6110


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kas İskelet Sistemi Yaralanmaları, Ortopedik Rehabilitasyon, Manuel Tedavi.

Detaylı Özgeçmiş