Prof. Dr. Ali ACAR / Dekan

/ +90 (312) 586 6144


Lisans, Uzmanlık Eğitimi: Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Fakültesi

Araştırma Konuları : Tıbbi immünoloji, Biyofilm infeksiyonları, Aşılar ve Bağışıklama, Transfüzyon Tıbbı, Antimikrobiyal direnç ve enfeksiyon kontrolü, Transplant infeksiyonları, Viral hepatitiler, Diyabetik ayak infeksiyonları.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Ayfer ALTAY / Profesör Temsilcisi

/ +90 (312) 586 8634


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : AB Hukuku, AB Metinleri Çevirisi, Hukuk Çevirisi, Uluslararası İlişkiler Çevirisi, Çeviribilim, Çeviri Kuramı.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Mehmet Murat SUMER / Profesör Temsilcisi

/ +90 (312) 586 6113


Lisans, Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Doktora: SSK Ankara Eğitim Hastanesi

Araştırma Konuları : Serebrovasküler Hastalıklar, İskemik Serebrovasküler Hastalıklarda Progresyon, Epilepsi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Necla TÜLEK / Profesör Temsilcisi

/ +90 (312) 586 6114


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Antimikrobiyal Direnç, İnfeksiyon İmmünolojisi, Göç ve İnfeksiyon Hastalıkları, Aşılar ve Erişkin Bağışıklama, HIV/AIDS, Hepatit Virüsleri/Viral Hepatitler, Zoonotik Ajanlar.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Handan BOZTEPE / Hemşirelik Bölüm Bşk.

/ +90 (312) 586 6112


Lisans: Cumhuriyet Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Aile Merkezli Bakım, İnovasyon ve Girişimcilik, Çocuk ve Ailesiyle İletişim.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Emel SÖNMEZER / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Bşk.

/ +90 (312) 586 6111


Lisans, Yüksek Lisans: Başkent Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Obstetrik ve Jinekolojik Fizyoterapi, Romatizmal Hastalıklar, Muskuloskeletal Fizyoterapi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Sevil KÖSE / Beslenme ve Diyetetik Bölüm Bşk. Vekili

/ +90 (312) 586 6153


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kök Hücre, Nanoteknoloji, Nanotıp, Doku Mühendisliği, Mezenkimal Kök Hücre, Endokannabinoidler.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Dudu Melek SABUNCUOĞLU / Çocuk Gelişimi Bölüm Bşk.

/ +90 (312) 586 6108


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Çocuk Gelişimi , İşlevsellik Yeti Yitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması, Erken Müdahale Programları, Özel Gereksinimi Olan Bireyler, Çocuk Politikaları ve Mevzuat.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Osman Barkın GÜRCAN / Odyoloji Bölüm Bşk.

/ +90 (312) 586 6107


Doç. Dr. Erden KILIÇ / Doç. Temsilcisi

/ +90 (312) 586 6113


Lisans: Marmara Üniversitesi Doktora: Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Araştırma Konuları : Eklem Replasmanı, Klinik Sonuçlar, Tıpta Nanoteknoloji, Kemik ve Kartilaj Rejenerasyonu.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Filiz KORKMAZ ÖZKAN / Doç. Temsilcisi

/ +90 (312) 586 8755


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Goethe Universitesi

Araştırma Konuları : Zar proteinlerinin yapıları ve fonksiyonları, Biofizik, Biyolojik örneklerin FTIR Spektroskopisi, Protein-Lipit etkileşimi, Moleküler Biyoloji.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün DOĞU / Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi

/ +90 (312) 586 6104


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Onkoloji Hemşireliği, Kardiyoloji Hemşireliği, Hasta Güvenliği.

Detaylı Özgeçmiş