Proje Hakkında

Mobil Eğitim Projesi

Atılım Üniversitesi Mobil Eğitim Projesi, Atılım Üniversitesi öğrencilerinin eğitim-öğretim süreci içerisinde ihtiyaç duydukları her türlü bilgiye anında ve hızlı bir şekilde erişebilmelerine olanak sağlayacak teknolojilerin bütünüdür.

2000’li yıllardan itibaren birçok farklı alandaki (ticaret, bankacılık, sağlık, güvenlik, eğitim) iş akışları İnternet tabanlı bir altyapıya sahip olmuştur. Günümüzde bu yapının mobil cihazlardan da erişilebilir olması ile mevcut yapılanma içerisinde ek düzenlemelere ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Faaliyetlerini İnternet tabanlı kanallardan sürdüren kurum ve kuruluşların tamamına yakını mobil cihazlardan hizmetlerine erişilebilir olmasını sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu aşamada Atılım Üniversitesi’nin gerek örgün eğitim içerisinde, gerek e-Üniversiteye geçiş sürecinde, gerekse de mevcut uzaktan eğitim programlarında ihtiyaç duyduğu mobil teknolojilerin bir bütünü olarak Üniversitemiz bünyesinde “Mobil Eğitim Projesi” çalışmaları başlatılmıştır.

Mobil Eğitim Projesinin Kapsamı

Atılım Üniversitesi Mobil Eğitim Projesi, 3 ana bölümden oluşmaktadır:

1.   Donanım: Eğitim-öğretim süreci içerisinde ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye erişimi sağlayacak cihaz.

2.   Yazılım: Mobil cihaz üzerinden bilgiye erişimi kolaylaştıracak uygulamalar ve kullanıcı arayüzleri.

3.   İçerik: Ders kapsamında öğrenmeyi kolaylaştıracak her türlü malzeme (ders notları, sunumlar, ses ve video kayıtları, etkileşimli ortamlar ve simülasyonlar).

Mobil Eğitim Projesinin Hedefleri

1.   Öğrencilerin sürekli üniversite ile bağlantı halinde olmalarının sağlanması,

2.   Öğrencinin eğitim-öğretim ile ilgili sistemlere her zaman, her yerden erişebilmesi,

3.   Öğrenim seviyesinin ve derslere ilginin arttırılması,

4.   Atılım sosyal ağının oluşturulması hedeflenmektedir.

 

Mobil Eğitim Projesinin Pedagojik Kazanımları

Eğitim ve öğretim aktivitelerinin, sadece sınıf-içi ile sınırlı kalmayarak, günlük yaşamla bütünleştirilmesi, bu sürecin iyileştirilmesi konusunda son derece önemlidir. Öğrencilerin istedikleri zaman, istedikleri yerden bilgiye erişimlerinin sağlanması, ilgilerini çeken uygulamalar ile günlük hayatlarında da öğrenme süreçlerini destekleyici aktiviteler yapma olanaklarının olması gibi durumlar, daha fazla pratik yaparak öğrenmenin sürekliliğini sağlayacak ve daha yüksek seviyeli öğrenme gerçekleşecektir.

Günümüzde bu tür ortamların oluşturulması için birçok teknolojik olanak bulunmaktadır. Özellikle öğrencilerin istedikleri an istedikleri bilgiye erişimlerine olanak sağlayan Tablet-PC uygulamaları bu hedeflere ulaşılması için gerekli olan alt yapının kurulmasında önemli bir adımdır. Bu ortamlarda çeşitli sosyal paylaşım platformları ve eğlenceli aktiviteler hazırlanarak öğrencilerin okul dışında da çalışma olanaklarının artırılması ve pratik seçeneklerini artırarak daha kalıcı bir öğrenmesin sağlanması mümkündür.

Bu çerçevede, mobil ortamlarda geliştirilen uygulamaların çeşitliliği ve alternatifleri sürekli artmakta ve modern üniversiteler seçenekleri öğrencilerine sunmaktadırlar. Bu tür ortamlardan üniversitemiz tarafından geliştirilmiş ve geliştirilmekte olan eğitim içeriklerine istenilen zaman ve yerden erişimin mümkün olması, üniversitemizdeki eğitim sürecinin sınıf-içi aktiviteler ile sınırlı kalmayıp, öğrencilerin yaşamlarına taşınmasını sağlayacak ve bu ortamlarda geliştirilecek olan etkin eğitim malzemeleri ile öğrenme sürecinde iyileşmelerin sağlanması mümkün olabilecektir.

 

Haberler

Etkinlikler