Teknik İşler Koordinatörlüğü üniversitemizin teknik anlamda tüm elektrik, ses, görüntü, telefon, iklimlendirme sistemlerinin sorunsuz ve doğru çalışması için oluşturulmuş birimidir. Birimin görev ve sorumlulukları; teknik işlerinin sistemli bir şekilde düzenlenmesini ve hizmetin aksamadan yürütülmesini sağlamaktır.  Üniversite yerleşkesindeki tüm bina ve müştemilatın fiziki ve alt yapı problemlerini çözmek, elektrik ve iklimlendirme sistemlerinin bakım, onarım ve montajlarının yapılması, konferans, konser, eğitim vb. etkinliklerde ses ve görüntü sistemleri konusunda alt yapı ve teçhizat hizmetlerinin sunulması, telefon sistemlerinin bakım ve onarımları ile iletişimin kesintisiz yapılmasının sağlanmasıdır.

Çalışmalarımızı teknoloji ile daha ölçülebilir ve görülebilir hale getirmek amacı ile EBYS sistemi üzerinden tüm çalışma arkadaşlarımızın iş taleplerini elektronik ortamdan yapması sağlanmıştır. Böylece talep sahibi talebinin hangi durumda olduğunu ve hangi teknik personel tarafından takip edildiğini anlık görebilmektedir.

Amacımız planlı ve koruyucu bakım çalışmalarını sistematik bir hale getirerek daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda teknik hizmet verebilmektir.