Atılım Üniversitesi GSTM Fakültesi 2007 yılında kurulmuştur. Fakülte bünyesinde Grafik Tasarımı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Ortak Dersler bölümleri bulunmaktadır. Tasarım ağırlıklı tüm bölümler öğrencilerinin ilgi alanlarına giren seçmeli dersleri farklı bölümlerden alabilmelerine olanak sağlamaktadır. 2009-2010 Akademik Yılından itibaren İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünün yüksek lisans programı ve 2012-2013 Akademik Yılından itibaren Mimarlık Bölümünün Bütünleşik Doktora Programı bulunmaktadır. Bu doktora programına mimarlık ve farklı tasarım disiplinlerinden öğrenciler başvurabilmektedirler. Öğrenciler ve fakülte Erasmus programları için çalışmalar yürütmektedir.

Misyon

Fakülte, toplumsal sorumlulukla Türkiye sıralamalarında, ulusal ve uluslararası bilimsel ve sanatsal araştırmalarıyla öne çıkan programlarla ilk 10 içinde sürekli yer almayı hedeflemektedir. Ayrıca geleceğe izini taşıyabilecek, bilinçli, nitelikli ve donanımlı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Vizyon

GSTM Fakültesi, 21. Yüzyılın şartlarında başarılı olmanın çevreye duyarlı alanlarla işbirliği içinde ve disiplinlerarası yaklaşım ile gerçekleşeceğine inanmaktadır.