Atılım Üniversitesi Mali İşler Direktörlüğü Atılım Üniversitesi bünyesinde eğitim hizmeti verilen tüm öğrencilerimize,  akademik, idari tüm personele ve mal /hizmet satın alınan 3. kişilere mali mevzuat hükümleri, finansal, vergi ve muhasebe ile ilgili tüm bilgileri sağlar. Mali İşler Direktörlüğü bu görevini Muhasebe ve finans uygulamalarını VUK, TTK, Yüksek Öğretim Mevzuatı, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, Atılım Üniversitesi Mevzuatı, Mali İşler Prosedürleri ve Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyet kararları doğrultusunda gerçekleştirir.

Atılım Üniversitesi Mali İşler Direktörlüğüne bağlı birimler ve görev alanları;

Kurumsal /Genel Muhasebe Müdürlüğü

 • Muhasebe kayıtları
 • Hizmet Alım Satımının yapıldığı 3. kişilere yapılacak ödemelerin takibi
 • Sözleşmelerin takibi
 • Vergi ödemeleri
 • Projelerin mali takibi
 • Vergi mevzuatları takibi
 • Nakit yönetimi
 • Bütçe ve raporlama
 • Fon gelir ve giderleri

Öğrenci Muhasebesi Müdürlüğü

 • Öğrenci ücretleri tahakkuk ve tahsilatı
 • Mezuniyet/ayrılma işlemleri

Personel Mali İşler Müdürlüğü

 • Personel özlük işlemleri
 • Personel maaş tahakkukları ve ödemeleri
 • İşe giriş/çıkışlara ilişkin bildirim
 • Sosyal güvenlik kesintilerinin hesaplanması ve ödenmesi
 • Ek ders ücretlerinin hesaplanması ve hazırlanması

Demirbaş ve Ayniyat Müdürlüğü

 • Varlıklara ait sigorta işlemleri
 • Demirbaş zimmet vb tüm işlemleri