Genel Sekreterliğe bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Yazı İşleri Koordinatörlüğü; dilekçe ve talep yazılarının kayıtlarının alınması ve Akademik Personel işlemlerinin gerçekleşmesinden sorumludur.