ATILIM HIZLI MENÜ
Atacs

Öğrenci Bilgi Sistemi

Akademik Takvim

2017 - 2018 Yılı akademik takvim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

E-Posta

Üniversite personellerimiz ve öğrencilerimiz webmail girişlerini buradan yapabilirler.

Dr. Öğr. Üyesi Celal EVCİ

celal.evci@atilim.edu.tr

Sayın ziyaretçimiz,

Atılım Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’ne hoş geldiniz.

Bölümümüz 20’ye yakın tam zamanlı öğretim elemanı, 200’ün üzerinde öğrencisi ve modern müfredatı ile yarının lider mühendislerini yetiştirme hedefi içinde eğitim ve araştırma faaliyetlerine 2009’dan beri başarı ile devam etmektedir. Makine Mühendisliği Bölümü; makine mühendisliğinin temelleri ve uygulamaları konusunda lisans öğrenimi vermek, ileri teknoloji ve teknoloji transferi konularında araştırmalar gerçekleştirmek,makine mühendisliği ve yönetimi alanlarında ortaya çıkan sorunlara, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde, yenilikçi, gerçekçi, ekonomik ve verimli çözümler üretmek amacıyla kurulmuştur.

Programda matematik, temel bilimler, mühendislik bilimleri-tasarım ve mesleki dersler ile bu derslerin ağırlıkları MÜDEK kıstaslarına uyumlu olarak belirlenmiştir. Program, öğrencilere, bu sistemlerin tasarımı ve gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere hem mekanik sistemler hem de ısıl sistemler alanında çalışabilecek şekilde gereken donanım ve becerileri kazandırmaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Programda, genel anlamda mühendislik ve makine mühendisliği ile ilgili bilgiler daha ilk yılda verilerek öğrencilerin meslekleri ile erkenden tanışmaları sağlanmıştır. Programda tasarım olgusuna özellikle önem verilmiş, ülke için önem arz eden tasarım ve imalata yönelik olarak teknoloji geliştirme ve yenilikçi düşüncelerin doğması ve teşvik edilmesi amaçlanmıştır.

Makine mühendisliği; bilimsel ve teknolojik kapsamı, araştırma ve uygulama alanları ve konu içerikleri itibariyle temel mühendislik dallarından birisidir. Bu tespite istinaden endüstriyel alanda her türlü mekanik sistemin, makinenin ve makine elemanlarının tasarımı, geliştirilmesi ve üretimini yapabilen; endüstrinin her alanında mühendislik problemlerini fonksiyonel, ekonomik ve verimli yaklaşımlarla çözebilen; teknolojiyi takip edebilen ve yenilikçi yaklaşımlar üretebilen; üretim tasarımını ve üretim planlanmasını, kalite ve standartlara uygunluk kontrolünü bilen; akademik ve mesleki bilgisini köprü, baraj, fabrika, enerji santrali kurulumu gibi büyük disiplinler arası projelerden, yüksek teknoloji gerektiren uzay, hava, deniz ve kara platformlarına ait projelere ve hatta daha küçük ev ve el aletlerine kadar uzanan geniş bir alanda kullanabilen ve uygulayabilen makine mühendislerini çağdaş bir eğitim ve araştırma alt yapısı ile yetiştirmek en temel misyonumuzdur. 

Bölümümüzdeki gelişmiş laboratuvar imkanları ve yurtdışında ve ülkemizin saygın üniversitelerinde eğitim görmüş tecrübeli kadromuzla, öncü araştırma ve alanında saygın mühendisler yetiştirme yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz. Bölümümüz, öğrencilerine değişim programları, staj olanakları, laboratuvar destekli ve uygulamalı öğretim gibi modern mühendislik eğitiminin temel bileşenlerini içinde barındıran seçkin bir lisans programı sunmaktadır. ERASMUS programına dahil olan bölümümüz, her sene öğrencilerine anlaşmalı olduğu üniversitelerde yurtdışı eğitim imkanı sağlamakta ve onlara staj garantisi vermektedir. Mezunlarımız yurtiçi ve yurtdışında önemli kurumlarda istihdam edilmekte, mezunlarımızın oluşturduğu mesleki bilgi ağı sayesinde yeni mezunlarımıza da iş imkanları sağlanmaktadır.

Umuyorum bölümümüzün web sitesini bilgilendirici bulacaksınız. İster tercih dönemindeki bir öğrenci veya veli olun, ister sadece bir ilgili, kampüsümüzü ziyaret etmenizi, fakültemizi ve çalışanlarımızla tanışıp modern laboratuvarlarımızı gezmenizi öneririm. Heyecanlı ve dinamik programımızı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız.

Saygılarımla,