Lisans programı mezunlarımızın, eğitimleri sonucunda kazanacakları bilgi, beceri ve düşünce şekilleri ile,

  1. Mesleki sorumluluklarının ve etik değerlerin bilincinde, mühendislik ve yöneticilik hizmeti verebilen, liderlik görevi üstlenebilen, bir takım içinde de etkin bir şekilde çalışabilen ve iletişim becerileri güçlü,
  2. Araştırma-geliştirme ile ürün ve sistem tasarımı faaliyetlerinde bulunan kurumlar tarafından tercih edilen,
  3. Mühendislik uygulamalarının toplumsal etkilerinin farkında, özgüvenli girişimci ruha sahip, kendi spin-off şirketlerini kurabilecek donanımda,
  4. Kendini sürekli yenileme bilinciyle mesleki eğitimini sürdüren ve ilgili disiplinlerde lisansüstü çalışmaları yürütebilecek,

mühendisler olarak yetiştirilmeleridir.