Araştırma Destekleri ve Teşvikleri

ARAŞTIRMADA DESTEK VE TEŞVİK ATILIM’DA…

Üniversitemiz araştırma politikaları ile uyumlu, araştırmacılarımızın Ar-Ge süreçlerini ve sonuçlarını destekleyen, evrensel düzeydeki bilimsel katkılarının önemini vurgulayan ve bu tür faaliyetlerin devamlılığını teşvik eden özgün programlar ve mekanizmalar bulunmakta olup bu programlar güncel ihtiyaçlar ve hedefler doğrultusunda güncellenmektedir. 

Özgün İç Destek Programları…

Üniversitemizin öz kaynakları ile oluşturulmuş çeşitli iç destek programları bulunmakta olup bu programlar güncel ihtiyaçlar doğrultusunda bütçe ve destek kapsamları itibarıyla revize edilmektedir. Bu programlar ile araştırmacılarımızın ulusal ve uluslararası fonların (ERC, Horizon Europe, TÜBİTAK vb.) hibe desteğinden faydalanabilmeleri amacıyla başvurularını hazırlamaları için ön destek ve kaynak sağlanması amaçlanmaktadır.

  • Öğrenci destek programları (LAP, Araştırma Kariyeri Destek Programı)
  • Üniversite-Sanayi işbirliği destek programı (ATÜSAD)
  • Çağrılı araştırma destek programı (ATÜ-ÇAP)
  • Uluslararası işbirliği destek programı (UDP)
  • İç panel değerlendirme sistemi

Bilimsel Yayın Teşvik ve Ödül Sistemleri…

Bilime evrensel düzeyde katkıda bulunan ve araştırmalarında elde ettikleri çıktıları Web of Science kapsamındaki dergilerde yayına dönüştüren, etki yaratan araştırmacılarımızın bu tür katkılarının devamlılığının teşvik edilmesi için oluşturulmuş yayın teşvik sistemi ve bilimsel yayın üstün başarı ödülleri mekanizmaları geliştirilmiştir.

Bireysel Araştırma Fonu…

Dış kaynaklı fonlardan proje desteği temin eden veya tescillenmiş patent faaliyetleri bulunan araştırmacılar için bir bireysel araştırma fonu oluşturulur. ATÜ-BAF olarak adlandırılan bireysel araştırma fonu nitelikli ulusal/uluslararası konferans, çalıştay ve benzeri toplantılara katılım, Ar-Ge çalışmalarında kullanılmak üzere sarf malzemesi, ekipman ve hizmet alımı, akademik mesleki gelişime yönelik eğitimlere katılım, uluslararası işbirlikleri kapsamında ortak araştırma faaliyetleri yürütmek amacıyla Üniversite’ye yurt dışından davet edilecek bilim insanlarının ulaşım ve konaklama masrafları için kullanılabilir.