ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI (UDP)  USUL VE ESASLARI

KAPSAM

Bu programın amacı; uluslararası düzeyde geliştirilmesi planlanan projelere (H2020, COST, TÜBİTAK ikili işbirlikleri vb.) yürütücü/koordinatör ya da araştırmacı olarak katılmak isteyen Üniversitemiz Akademisyenlerinin uluslararası düzeyde bilimsel işbirliği toplantısı, proje pazarı etkinliği ve konsorsiyum toplantılarına katılımlarına destek verilmesi; işbirliği yapılması planlanan araştırma grupları ile proje konusunda yapılacak araştırma ziyaretleri için destek sağlamaktır.   

Katılımlara destek sağlanacak etkinlik/toplantılar aşağıda belirtilmiştir:

 • Horizon 2020 kapsamında başvuruda bulunmak istenilen çağrıya yönelik olarak yapılan ve Avrupa Komisyonu Horizon 2020 resmî web sayfası ve/veya Avrupa Komisyonu’nun Europe 2020 inisiyatiflerinin web sayfalarında yer alan Horizon 2020 çağrılarına yönelik proje pazarları ve bilgi günleri.
 • Proje koordinatör adayı tarafından, resmi yazı ile ya da e-posta yolu ile davet edilen konsorsiyum toplantıları.
 • TÜBİTAK uluslararası ikili işbirlikleri programları çerçevesinde proje önerisi oluşturma çalışmaları için yapılacak ziyaretler.
 • Uluslararası prestijli projeler için proje önerisi oluşturma çalışmaları kapsamında yapılacak ziyaretler.
 • Uluslararası işbirlikleri kapsamında Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel toplantı/çalıştaylar.

KİMLER BAŞVURABİLİR

Destek programına başvuracak öğretim elemanı Atılım Üniversitesinde tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapıyor olmalıdır. Destek başvurusu yapacak öğretim elemanının TÜBİTAK, SSM vb. Kamu ya da Özel Sektör destekli projelerde en az bir kez proje yürütücüsü veya en az iki projede araştırmacı olarak görev almış olması gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan görevlerin belgelendirilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvuru Formları her sayfası paraflı ve formun sonuna el yazısı ile ad soyad yazılıp  ıslak imzalı olarak gerekli belgeler ile birlikte elden ve e-posta ile ARGEDA-TTO Direktörlüğü’ne teslim edilmelidir. Başvuru formu ile birlikte;

 • Başvuru sahibinin özgeçmişi
 • Başvuru sahibine gelen etkinlik davet mektubu veya etkinliğe katılımın onaylandığını gösteren e-posta/ekran görüntüsü (Proje pazarı vb. toplantılar için davet mektubu veya etkinliğe kayıt olunduğuna dair belge) ARGEDA-TTO Direktörlüğü’ne teslim edilmelidir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 • Başvurunun amacı ve gerekçeleri detaylı olarak açıklanmalıdır.
 • Başvuru sahibinin araştırma konuları toplantı ve/veya proje konusu ile uyumlu olmalıdır.
 • Başvuru sahibinin proje konusu ile uyumlu uluslararası saygın dergilerde yayınlanmış makalelerinin ve bu makalelere verilmiş atıfların olması gerekmektedir.
 • Toplantı konusu proje önerisi ile uyumlu olmalıdır.
 • Başvuruya konu olan tematik alanda ya da herhangi bir araştırma alanında proje önerisi hazırlığı varsa proje önerisine ve görüşme yapılacak proje ortağı/ortaklarına ilişkin detaylı bilgi verilmelidir.
 • Toplantı/çalıştay/proje pazarına katılım söz konusu olacaksa etkinlik içeriği destek kapsamına uygun olmalıdır.
 • Başvuruya konu olan etkinlik kapsamında yapılacak sunum/bildiri/poster varsa içerik hakkında detaylı bilgi verilmelidir.
 • Başvuru formlarının eksiksiz doldurulması ve tüm destekleyici belgelerin sunulması gerekmektedir.
 • Yurtdışı ziyareti için davet mektubunun başvuru sırasında sunulması gerekmektedir. 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 • Başvurulara ilişkin ön değerlendirmeler ARGEDA-TTO Direktörlüğü Yürütme Kurulu tarafından yapılacaktır.
 • Başvurular, ön değerlendirmeden sonra nihai değerlendirme için Mütevelli Heyet’e iletilecek ve nihai karar Mütevelli Heyet tarafından verilecektir.
 • Sonuçlar, başvuru sahiplerine e-posta yoluyla iletilecektir.

PROGRAM İLE İLGİLİ HUSUSLAR

 •  UDP desteği yalnızca proje önerisinin oluşturulması aşamasında sağlanan bir destek olup proje kabulünden sonra bu destek kullanılamayacaktır.
 • Her bir başvuru sahibi bir akademik yıl içerisinde bir kez UDP desteğinden yararlanabilir.
 • Bir kez UDP desteğinden yararlanmış öğretim üyesi kapsam kısmında tanımlanan uluslararası projelerde yürütücü ya da araştırmacı olarak yer almadan bu program kapsamında bir başka destek başvurusunda bulunamaz.
 • Toplantı/etkinlik tarihinden en geç 2 ay önce başvurunun yapılması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibi, kabul edilen desteğin bilimsel, teknik, hukuki, mali ve idari sorumluluğu dâhil her türlü sorumluluğunu taşır.
 • UDP desteği alan akademisyen, UDP desteği sağlanan akademik yıl içerisinde her hangi bir neden ile Atılım Üniversitesi ile imzalamış olduğu belirli süreli hizmet sözleşmesinin sona ermesi halinde henüz UDP desteği sağlanmamış ise bu desteğin sağlanmayacağını, sağlanmış olan UDP desteği var ise her hangi bir ihtara gerek kalmaksızın sağlanmış olan UDP desteğini iade edeceğini ya da Atılım Üniversitesi’nden doğabilecek her türlü alacağından mahsup edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.
 • Başvuru ve destek süreçleri ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından yönetilecektir.

DESTEK LİMİTLERİ VE DESTEKLENECEK HARCAMALAR

 • Destek limitleri, ilgili akademik yılın başında, Mütevelli Heyetin onayı ile ARGEDA-TTO Direktörlüğü Yürütme Kurulu tarafından ilan edilirKabul edilen başvurular için Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda maddi destek verilir.
 • Destek kapsamında etkinliğin/toplantının gerçekleştiği ülkeye ve/veya şehre ulaşımı için gerekli (gidiş– dönüş) ekonomi sınıfı uçak, tren ya da otobüs bileti ve toplu taşıma araçları ücretleriyle sınırlı olmak üzere destek verilmektedir.
 • Toplantının en erken bir gün öncesini ve toplantının bittiği günü kapsayan konaklama giderleri karşılanmaktadır.
 • Uluslararası işbirlikleri kapsamında Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel toplantı/çalıştaylar için destek sağlanır.
 • Projede yer alacak konuk bilim adamının ülkemizi ziyareti için kısmi destek sağlanır.
 • Her Akademik yıl için toplam destek üst limiti ve destek türleri bazında limitler duyuru metninde ilan edilecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

 • Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.

BAŞVURULARIN KABUL EDİLMESİ HALİNDE YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN KOŞULLAR

 • Seyahatlerin tamamlanması ile birlikte endüstriyel kuruluş ve kurumlar veya “TÜBİTAK Uluslararası ikili işbirliği programları”, Avrupa Birliği, HORIZON 2020 vb. uluslararası nitelikli kurum/organizasyonlardan proje konusu araştırmayı geliştirmeye yönelik dış destek alınması için başvuru yapılması koşulu başlangıç tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde gerçekleştirilmelidir.
 • Bu koşulların gerçekleşme durumu ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından izlenecektir. Başvuru sahipleri yukarıda belirtilen koşulu yerine getirmeden Atılım Üniversitesi İç Destek Programlarından faydalanamaz.
 • Destek ödemesinin gerçekleşebilmesi için talep edilen belgeler seyahatin gerçekleşmesini takip eden 1 ay içinde ARGEDA-TTO Direktörlüğü’ne iletilmiş olmalıdır. Aksi takdirde ödeme yapılmamaktadır.
 • Destek, seyahat sırasında yapılan harcamaların destek faydalanıcısına avans olarak verilebilmektedir. Avans destek faydalanıcısı adına düzenlenen desteğin verileceği etkinliğe ilişkin ulaşım ve konaklama biletlerinin asılları karşılığında kapatılacaktır.
 • Ödemenin gerçekleşebilmesi için talebin ıslak imzalı harcama belgeleri ile birlikte ARGEDA TTO Direktörlüğü’ne iletilmesi gerekmektedir.
 • Etkinlik sonrası, yapılan faaliyetlere ilişkin detaylı raporun en geç 15 gün içerisinde ARGEDA-TTO Direktörlüğü’ne iletilmesi gerekmektedir.


App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4807 [title_tr] => Usul ve Esaslar [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI (UDP)  USUL VE ESASLARI

KAPSAM

Bu programın amacı; uluslararası düzeyde geliştirilmesi planlanan projelere (H2020, COST, TÜBİTAK ikili işbirlikleri vb.) yürütücü/koordinatör ya da araştırmacı olarak katılmak isteyen Üniversitemiz Akademisyenlerinin uluslararası düzeyde bilimsel işbirliği toplantısı, proje pazarı etkinliği ve konsorsiyum toplantılarına katılımlarına destek verilmesi; işbirliği yapılması planlanan araştırma grupları ile proje konusunda yapılacak araştırma ziyaretleri için destek sağlamaktır.   

Katılımlara destek sağlanacak etkinlik/toplantılar aşağıda belirtilmiştir:

 • Horizon 2020 kapsamında başvuruda bulunmak istenilen çağrıya yönelik olarak yapılan ve Avrupa Komisyonu Horizon 2020 resmî web sayfası ve/veya Avrupa Komisyonu’nun Europe 2020 inisiyatiflerinin web sayfalarında yer alan Horizon 2020 çağrılarına yönelik proje pazarları ve bilgi günleri.
 • Proje koordinatör adayı tarafından, resmi yazı ile ya da e-posta yolu ile davet edilen konsorsiyum toplantıları.
 • TÜBİTAK uluslararası ikili işbirlikleri programları çerçevesinde proje önerisi oluşturma çalışmaları için yapılacak ziyaretler.
 • Uluslararası prestijli projeler için proje önerisi oluşturma çalışmaları kapsamında yapılacak ziyaretler.
 • Uluslararası işbirlikleri kapsamında Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel toplantı/çalıştaylar.

KİMLER BAŞVURABİLİR

Destek programına başvuracak öğretim elemanı Atılım Üniversitesinde tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapıyor olmalıdır. Destek başvurusu yapacak öğretim elemanının TÜBİTAK, SSM vb. Kamu ya da Özel Sektör destekli projelerde en az bir kez proje yürütücüsü veya en az iki projede araştırmacı olarak görev almış olması gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan görevlerin belgelendirilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvuru Formları her sayfası paraflı ve formun sonuna el yazısı ile ad soyad yazılıp  ıslak imzalı olarak gerekli belgeler ile birlikte elden ve e-posta ile ARGEDA-TTO Direktörlüğü’ne teslim edilmelidir. Başvuru formu ile birlikte;

 • Başvuru sahibinin özgeçmişi
 • Başvuru sahibine gelen etkinlik davet mektubu veya etkinliğe katılımın onaylandığını gösteren e-posta/ekran görüntüsü (Proje pazarı vb. toplantılar için davet mektubu veya etkinliğe kayıt olunduğuna dair belge) ARGEDA-TTO Direktörlüğü’ne teslim edilmelidir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 • Başvurunun amacı ve gerekçeleri detaylı olarak açıklanmalıdır.
 • Başvuru sahibinin araştırma konuları toplantı ve/veya proje konusu ile uyumlu olmalıdır.
 • Başvuru sahibinin proje konusu ile uyumlu uluslararası saygın dergilerde yayınlanmış makalelerinin ve bu makalelere verilmiş atıfların olması gerekmektedir.
 • Toplantı konusu proje önerisi ile uyumlu olmalıdır.
 • Başvuruya konu olan tematik alanda ya da herhangi bir araştırma alanında proje önerisi hazırlığı varsa proje önerisine ve görüşme yapılacak proje ortağı/ortaklarına ilişkin detaylı bilgi verilmelidir.
 • Toplantı/çalıştay/proje pazarına katılım söz konusu olacaksa etkinlik içeriği destek kapsamına uygun olmalıdır.
 • Başvuruya konu olan etkinlik kapsamında yapılacak sunum/bildiri/poster varsa içerik hakkında detaylı bilgi verilmelidir.
 • Başvuru formlarının eksiksiz doldurulması ve tüm destekleyici belgelerin sunulması gerekmektedir.
 • Yurtdışı ziyareti için davet mektubunun başvuru sırasında sunulması gerekmektedir. 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 • Başvurulara ilişkin ön değerlendirmeler ARGEDA-TTO Direktörlüğü Yürütme Kurulu tarafından yapılacaktır.
 • Başvurular, ön değerlendirmeden sonra nihai değerlendirme için Mütevelli Heyet’e iletilecek ve nihai karar Mütevelli Heyet tarafından verilecektir.
 • Sonuçlar, başvuru sahiplerine e-posta yoluyla iletilecektir.

PROGRAM İLE İLGİLİ HUSUSLAR

 •  UDP desteği yalnızca proje önerisinin oluşturulması aşamasında sağlanan bir destek olup proje kabulünden sonra bu destek kullanılamayacaktır.
 • Her bir başvuru sahibi bir akademik yıl içerisinde bir kez UDP desteğinden yararlanabilir.
 • Bir kez UDP desteğinden yararlanmış öğretim üyesi kapsam kısmında tanımlanan uluslararası projelerde yürütücü ya da araştırmacı olarak yer almadan bu program kapsamında bir başka destek başvurusunda bulunamaz.
 • Toplantı/etkinlik tarihinden en geç 2 ay önce başvurunun yapılması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibi, kabul edilen desteğin bilimsel, teknik, hukuki, mali ve idari sorumluluğu dâhil her türlü sorumluluğunu taşır.
 • UDP desteği alan akademisyen, UDP desteği sağlanan akademik yıl içerisinde her hangi bir neden ile Atılım Üniversitesi ile imzalamış olduğu belirli süreli hizmet sözleşmesinin sona ermesi halinde henüz UDP desteği sağlanmamış ise bu desteğin sağlanmayacağını, sağlanmış olan UDP desteği var ise her hangi bir ihtara gerek kalmaksızın sağlanmış olan UDP desteğini iade edeceğini ya da Atılım Üniversitesi’nden doğabilecek her türlü alacağından mahsup edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.
 • Başvuru ve destek süreçleri ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından yönetilecektir.

DESTEK LİMİTLERİ VE DESTEKLENECEK HARCAMALAR

 • Destek limitleri, ilgili akademik yılın başında, Mütevelli Heyetin onayı ile ARGEDA-TTO Direktörlüğü Yürütme Kurulu tarafından ilan edilirKabul edilen başvurular için Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda maddi destek verilir.
 • Destek kapsamında etkinliğin/toplantının gerçekleştiği ülkeye ve/veya şehre ulaşımı için gerekli (gidiş– dönüş) ekonomi sınıfı uçak, tren ya da otobüs bileti ve toplu taşıma araçları ücretleriyle sınırlı olmak üzere destek verilmektedir.
 • Toplantının en erken bir gün öncesini ve toplantının bittiği günü kapsayan konaklama giderleri karşılanmaktadır.
 • Uluslararası işbirlikleri kapsamında Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel toplantı/çalıştaylar için destek sağlanır.
 • Projede yer alacak konuk bilim adamının ülkemizi ziyareti için kısmi destek sağlanır.
 • Her Akademik yıl için toplam destek üst limiti ve destek türleri bazında limitler duyuru metninde ilan edilecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

 • Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.

BAŞVURULARIN KABUL EDİLMESİ HALİNDE YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN KOŞULLAR

 • Seyahatlerin tamamlanması ile birlikte endüstriyel kuruluş ve kurumlar veya “TÜBİTAK Uluslararası ikili işbirliği programları”, Avrupa Birliği, HORIZON 2020 vb. uluslararası nitelikli kurum/organizasyonlardan proje konusu araştırmayı geliştirmeye yönelik dış destek alınması için başvuru yapılması koşulu başlangıç tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde gerçekleştirilmelidir.
 • Bu koşulların gerçekleşme durumu ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından izlenecektir. Başvuru sahipleri yukarıda belirtilen koşulu yerine getirmeden Atılım Üniversitesi İç Destek Programlarından faydalanamaz.
 • Destek ödemesinin gerçekleşebilmesi için talep edilen belgeler seyahatin gerçekleşmesini takip eden 1 ay içinde ARGEDA-TTO Direktörlüğü’ne iletilmiş olmalıdır. Aksi takdirde ödeme yapılmamaktadır.
 • Destek, seyahat sırasında yapılan harcamaların destek faydalanıcısına avans olarak verilebilmektedir. Avans destek faydalanıcısı adına düzenlenen desteğin verileceği etkinliğe ilişkin ulaşım ve konaklama biletlerinin asılları karşılığında kapatılacaktır.
 • Ödemenin gerçekleşebilmesi için talebin ıslak imzalı harcama belgeleri ile birlikte ARGEDA TTO Direktörlüğü’ne iletilmesi gerekmektedir.
 • Etkinlik sonrası, yapılan faaliyetlere ilişkin detaylı raporun en geç 15 gün içerisinde ARGEDA-TTO Direktörlüğü’ne iletilmesi gerekmektedir.
) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 51 [start] => [end] => [created_at] => 2019-09-18 06:44:52 [updated_at] => 2019-09-18 07:03:16 [parent_id] => 4806 [lft] => 45 [rgt] => 46 [depth] => 2 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => usul-ve-esaslar-1536739038 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 51 [name_tr] => Araştırma [url] => argeda [type] => ) ) [pages] => Array ( [943] => Array ( [id] => 943 [title_tr] => İç Destek Programları [parent_id] => [site_id] => 51 [external_link] => [lft] => 21 [rgt] => 50 [depth] => 0 [children] => Array ( [0] => Array ( [id] => 4806 [title_tr] => UDP - Uluslararası İşbirliği Destek Programı [parent_id] => 943 [site_id] => 51 [external_link] => [lft] => 44 [rgt] => 49 [depth] => 1 [children] => Array ( ) ) ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 943 [1] => 4806 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4807 [title_tr] => Usul ve Esaslar [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

ULUSLARARASI \u0130\u015eB\u0130RL\u0130\u011e\u0130 DESTEK PROGRAMI (UDP)  USUL VE ESASLARI<\/strong><\/p>\n\n

KAPSAM<\/strong><\/p>\n\n

Bu program\u0131n amac\u0131; uluslararas\u0131 düzeyde geli\u015ftirilmesi planlanan projelere (H2020, COST, TÜB\u0130TAK ikili i\u015fbirlikleri vb.) yürütücü\/koordinatör ya da ara\u015ft\u0131rmac\u0131 olarak kat\u0131lmak isteyen Üniversitemiz Akademisyenlerinin uluslararas\u0131 düzeyde bilimsel i\u015fbirli\u011fi toplant\u0131s\u0131, proje pazar\u0131 etkinli\u011fi ve konsorsiyum toplant\u0131lar\u0131na kat\u0131l\u0131mlar\u0131na destek verilmesi; i\u015fbirli\u011fi yap\u0131lmas\u0131 planlanan ara\u015ft\u0131rma gruplar\u0131 ile proje konusunda yap\u0131lacak ara\u015ft\u0131rma ziyaretleri için destek sa\u011flamakt\u0131r.   <\/p>\n\n

Kat\u0131l\u0131mlara destek sa\u011flanacak etkinlik\/toplant\u0131lar a\u015fa\u011f\u0131da belirtilmi\u015ftir:<\/p>\n\n

  \n\t
 • Horizon 2020 kapsam\u0131nda ba\u015fvuruda bulunmak istenilen ça\u011fr\u0131ya yönelik olarak yap\u0131lan ve Avrupa Komisyonu Horizon 2020 resmî web sayfas\u0131 ve\/veya Avrupa Komisyonu’nun Europe 2020 inisiyatiflerinin web sayfalar\u0131nda yer alan Horizon 2020 ça\u011fr\u0131lar\u0131na yönelik proje pazarlar\u0131 ve bilgi günleri.<\/li>\n\t
 • Proje koordinatör aday\u0131 taraf\u0131ndan, resmi yaz\u0131 ile ya da e-posta yolu ile davet edilen konsorsiyum toplant\u0131lar\u0131.<\/li>\n\t
 • TÜB\u0130TAK uluslararas\u0131 ikili i\u015fbirlikleri programlar\u0131 çerçevesinde proje önerisi olu\u015fturma çal\u0131\u015fmalar\u0131 için yap\u0131lacak ziyaretler.<\/li>\n\t
 • Uluslararas\u0131 prestijli projeler için proje önerisi olu\u015fturma çal\u0131\u015fmalar\u0131 kapsam\u0131nda yap\u0131lacak ziyaretler.<\/li>\n\t
 • Uluslararas\u0131 i\u015fbirlikleri kapsam\u0131nda Üniversitemiz bünyesinde gerçekle\u015ftirilecek bilimsel toplant\u0131\/çal\u0131\u015ftaylar.<\/li>\n<\/ul>\n\n

  K\u0130MLER BA\u015eVURAB\u0130L\u0130R<\/strong><\/p>\n\n

  Destek program\u0131na ba\u015fvuracak ö\u011fretim eleman\u0131 At\u0131l\u0131m Üniversitesinde tam zamanl\u0131 ö\u011fretim üyesi olarak görev yap\u0131yor olmal\u0131d\u0131r. Destek ba\u015fvurusu yapacak ö\u011fretim eleman\u0131n\u0131n TÜB\u0130TAK, SSM vb. Kamu ya da Özel Sektör destekli projelerde en az bir kez proje yürütücüsü veya en az iki projede ara\u015ft\u0131rmac\u0131 olarak görev alm\u0131\u015f olmas\u0131 gerekmektedir. Bu kapsamda yap\u0131lan görevlerin belgelendirilmesi gerekmektedir.<\/p>\n\n

  BA\u015eVURU YÖNTEM\u0130<\/strong><\/p>\n\n

  Ba\u015fvuru Formlar\u0131 her sayfas\u0131 parafl\u0131 ve formun sonuna el yaz\u0131s\u0131 ile ad soyad yaz\u0131l\u0131p  \u0131slak imzal\u0131 olarak gerekli belgeler ile birlikte elden ve e-posta ile ARGEDA-TTO Direktörlü\u011fü’ne teslim edilmelidir. Ba\u015fvuru formu ile birlikte;<\/p>\n\n

   \n\t
  • Ba\u015fvuru sahibinin özgeçmi\u015fi<\/li>\n\t
  • Ba\u015fvuru sahibine gelen etkinlik davet mektubu veya etkinli\u011fe kat\u0131l\u0131m\u0131n onayland\u0131\u011f\u0131n\u0131 gösteren e-posta\/ekran görüntüsü (Proje pazar\u0131 vb. toplant\u0131lar için davet mektubu veya etkinli\u011fe kay\u0131t olundu\u011funa dair belge) ARGEDA-TTO Direktörlü\u011fü’ne teslim edilmelidir.<\/li>\n<\/ul>\n\n

   DE\u011eERLEND\u0130RME KR\u0130TERLER\u0130<\/strong><\/p>\n\n

    \n\t
   • Ba\u015fvurunun amac\u0131 ve gerekçeleri detayl\u0131 olarak aç\u0131klanmal\u0131d\u0131r.<\/li>\n<\/ul>\n\n
     \n\t
    • Ba\u015fvuru sahibinin ara\u015ft\u0131rma konular\u0131 toplant\u0131 ve\/veya proje konusu ile uyumlu olmal\u0131d\u0131r.<\/li>\n\t
    • Ba\u015fvuru sahibinin proje konusu ile uyumlu uluslararas\u0131 sayg\u0131n dergilerde yay\u0131nlanm\u0131\u015f makalelerinin ve bu makalelere verilmi\u015f at\u0131flar\u0131n olmas\u0131 gerekmektedir.<\/li>\n\t
    • Toplant\u0131 konusu proje önerisi ile uyumlu olmal\u0131d\u0131r.<\/li>\n\t
    • Ba\u015fvuruya konu olan tematik alanda ya da herhangi bir ara\u015ft\u0131rma alan\u0131nda proje önerisi haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131 varsa proje önerisine ve görü\u015fme yap\u0131lacak proje orta\u011f\u0131\/ortaklar\u0131na ili\u015fkin detayl\u0131 bilgi verilmelidir.<\/li>\n\t
    • Toplant\u0131\/çal\u0131\u015ftay\/proje pazar\u0131na kat\u0131l\u0131m söz konusu olacaksa etkinlik içeri\u011fi destek kapsam\u0131na uygun olmal\u0131d\u0131r.<\/li>\n\t
    • Ba\u015fvuruya konu olan etkinlik kapsam\u0131nda yap\u0131lacak sunum\/bildiri\/poster varsa içerik hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi verilmelidir.<\/li>\n\t
    • Ba\u015fvuru formlar\u0131n\u0131n eksiksiz doldurulmas\u0131 ve tüm destekleyici belgelerin sunulmas\u0131 gerekmektedir.<\/li>\n\t
    • Yurtd\u0131\u015f\u0131 ziyareti için davet mektubunun ba\u015fvuru s\u0131ras\u0131nda sunulmas\u0131 gerekmektedir. <\/li>\n<\/ul>\n\n

     DE\u011eERLEND\u0130RME SÜREC\u0130 <\/strong><\/p>\n\n

      \n\t
     • Ba\u015fvurulara ili\u015fkin ön de\u011ferlendirmeler ARGEDA-TTO Direktörlü\u011fü Yürütme Kurulu taraf\u0131ndan yap\u0131lacakt\u0131r.<\/li>\n\t
     • Ba\u015fvurular, ön de\u011ferlendirmeden sonra nihai de\u011ferlendirme için Mütevelli Heyet’e iletilecek ve nihai karar Mütevelli Heyet taraf\u0131ndan verilecektir.<\/li>\n\t
     • Sonuçlar, ba\u015fvuru sahiplerine e-posta yoluyla iletilecektir.<\/li>\n<\/ul>\n\n

      PROGRAM \u0130LE \u0130LG\u0130L\u0130 HUSUSLAR<\/strong><\/p>\n\n

       \n\t
      •  UDP deste\u011fi yaln\u0131zca proje önerisinin olu\u015fturulmas\u0131 a\u015famas\u0131nda sa\u011flanan bir destek olup proje kabulünden sonra bu destek kullan\u0131lamayacakt\u0131r.<\/li>\n\t
      • Her bir ba\u015fvuru sahibi bir akademik y\u0131l içerisinde bir kez UDP deste\u011finden yararlanabilir.<\/li>\n\t
      • Bir kez UDP deste\u011finden yararlanm\u0131\u015f ö\u011fretim üyesi kapsam k\u0131sm\u0131nda tan\u0131mlanan uluslararas\u0131 projelerde yürütücü ya da ara\u015ft\u0131rmac\u0131 olarak yer almadan bu program kapsam\u0131nda bir ba\u015fka destek ba\u015fvurusunda bulunamaz.<\/li>\n\t
      • Toplant\u0131\/etkinlik tarihinden en geç 2 ay önce ba\u015fvurunun yap\u0131lmas\u0131 gerekmektedir.<\/li>\n\t
      • Ba\u015fvuru sahibi, kabul edilen deste\u011fin bilimsel, teknik, hukuki, mali ve idari sorumlulu\u011fu dâhil her türlü sorumlulu\u011funu ta\u015f\u0131r.<\/li>\n\t
      • UDP deste\u011fi alan akademisyen, UDP deste\u011fi sa\u011flanan akademik y\u0131l içerisinde her hangi bir neden ile At\u0131l\u0131m Üniversitesi ile imzalam\u0131\u015f oldu\u011fu belirli süreli hizmet sözle\u015fmesinin sona ermesi halinde henüz UDP deste\u011fi sa\u011flanmam\u0131\u015f ise bu deste\u011fin sa\u011flanmayaca\u011f\u0131n\u0131, sa\u011flanm\u0131\u015f olan UDP deste\u011fi var ise her hangi bir ihtara gerek kalmaks\u0131z\u0131n sa\u011flanm\u0131\u015f olan UDP deste\u011fini iade edece\u011fini ya da At\u0131l\u0131m Üniversitesi’nden do\u011fabilecek her türlü alaca\u011f\u0131ndan mahsup edilece\u011fini kabul, beyan ve taahhüt eder.<\/li>\n<\/ul>\n\n
        \n\t
       • Ba\u015fvurularda herhangi bir zaman k\u0131s\u0131tlamas\u0131 yoktur.<\/li>\n\t
       • Ba\u015fvuru ve destek süreçleri ARGEDA-TTO Direktörlü\u011fü taraf\u0131ndan yönetilecektir.<\/li>\n<\/ul>\n\n

        DESTEK L\u0130M\u0130TLER\u0130 VE DESTEKLENECEK HARCAMALAR<\/strong><\/p>\n\n

         \n\t
        • Destek limitleri, ilgili akademik y\u0131l\u0131n ba\u015f\u0131nda, Mütevelli Heyetin onay\u0131 ile ARGEDA-TTO Direktörlü\u011fü Yürütme Kurulu taraf\u0131ndan ilan edilir. <\/strong>Kabul edilen ba\u015fvurular için Mütevelli Heyet taraf\u0131ndan belirlenecek miktarda maddi destek verilir.<\/li>\n\t
        • Destek kapsam\u0131nda etkinli\u011fin\/toplant\u0131n\u0131n gerçekle\u015fti\u011fi ülkeye ve\/veya \u015fehre ula\u015f\u0131m\u0131 için gerekli (gidi\u015f– dönü\u015f) ekonomi s\u0131n\u0131f\u0131 uçak, tren ya da otobüs bileti ve toplu ta\u015f\u0131ma araçlar\u0131 ücretleriyle s\u0131n\u0131rl\u0131 olmak üzere destek verilmektedir.<\/li>\n\t
        • Toplant\u0131n\u0131n en erken bir gün öncesini ve toplant\u0131n\u0131n bitti\u011fi günü kapsayan konaklama giderleri kar\u015f\u0131lanmaktad\u0131r.<\/li>\n\t
        • Uluslararas\u0131 i\u015fbirlikleri kapsam\u0131nda Üniversitemiz bünyesinde gerçekle\u015ftirilecek bilimsel toplant\u0131\/çal\u0131\u015ftaylar için destek sa\u011flan\u0131r.<\/li>\n\t
        • Projede yer alacak konuk bilim adam\u0131n\u0131n ülkemizi ziyareti için k\u0131smi destek sa\u011flan\u0131r.<\/li>\n\t
        • Her Akademik y\u0131l için toplam destek üst limiti ve destek türleri baz\u0131nda limitler duyuru metninde ilan edilecektir.<\/li>\n<\/ul>\n\n

         BA\u015eVURU TAR\u0130HLER\u0130:<\/strong><\/p>\n\n

          \n\t
         • Ba\u015fvurularda herhangi bir zaman k\u0131s\u0131tlamas\u0131 yoktur.<\/li>\n<\/ul>\n\n

          BA\u015eVURULARIN KABUL ED\u0130LMES\u0130 HAL\u0130NDE YER\u0130NE GET\u0130R\u0130LMES\u0130 GEREKEN KO\u015eULLAR<\/strong><\/p>\n\n

           \n\t
          • Seyahatlerin tamamlanmas\u0131 ile birlikte endüstriyel kurulu\u015f ve kurumlar veya “TÜB\u0130TAK Uluslararas\u0131 ikili i\u015fbirli\u011fi programlar\u0131”, Avrupa Birli\u011fi, HORIZON 2020 vb. uluslararas\u0131 nitelikli kurum\/organizasyonlardan proje konusu ara\u015ft\u0131rmay\u0131 geli\u015ftirmeye yönelik d\u0131\u015f destek al\u0131nmas\u0131 için ba\u015fvuru yap\u0131lmas\u0131 ko\u015fulu ba\u015flang\u0131ç tarihinden itibaren en geç 1 y\u0131l içerisinde gerçekle\u015ftirilmelidir.<\/li>\n\t
          • Bu ko\u015fullar\u0131n gerçekle\u015fme durumu ARGEDA-TTO Direktörlü\u011fü taraf\u0131ndan izlenecektir. Ba\u015fvuru sahipleri yukar\u0131da belirtilen ko\u015fulu yerine getirmeden At\u0131l\u0131m Üniversitesi \u0130ç Destek Programlar\u0131ndan faydalanamaz.<\/li>\n\t
          • Destek ödemesinin gerçekle\u015febilmesi için talep edilen belgeler seyahatin gerçekle\u015fmesini takip eden 1 ay içinde ARGEDA-TTO Direktörlü\u011fü’ne iletilmi\u015f olmal\u0131d\u0131r. Aksi takdirde ödeme yap\u0131lmamaktad\u0131r.<\/li>\n\t
          • Destek, seyahat s\u0131ras\u0131nda yap\u0131lan harcamalar\u0131n destek faydalan\u0131c\u0131s\u0131na avans olarak verilebilmektedir. Avans destek faydalan\u0131c\u0131s\u0131 ad\u0131na düzenlenen deste\u011fin verilece\u011fi etkinli\u011fe ili\u015fkin ula\u015f\u0131m ve konaklama biletlerinin as\u0131llar\u0131 kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda kapat\u0131lacakt\u0131r.<\/li>\n\t
          • Ödemenin gerçekle\u015febilmesi için talebin \u0131slak imzal\u0131 harcama belgeleri ile birlikte ARGEDA TTO Direktörlü\u011fü’ne iletilmesi gerekmektedir.<\/li>\n\t
          • Etkinlik sonras\u0131, yap\u0131lan faaliyetlere ili\u015fkin detayl\u0131 raporun en geç 15 gün içerisinde ARGEDA-TTO Direktörlü\u011fü’ne iletilmesi gerekmektedir.<\/li>\n<\/ul>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 51 [start] => [end] => [created_at] => 2019-09-18 06:44:52 [updated_at] => 2019-09-18 07:03:16 [parent_id] => 4806 [lft] => 45 [rgt] => 46 [depth] => 2 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => usul-ve-esaslar-1536739038 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 51 [url] => argeda [name_tr] => Araştırma [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 170 [rgt] => 213 [depth] => 1 ) [original:protected] => Array ( [id] => 51 [url] => argeda [name_tr] => Araştırma [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 170 [rgt] => 213 [depth] => 1 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1