Yürüyen-Desteklenen Projeler

PROJE KODU
PROJE ADI
BÖLÜMÜ
YÜRÜTÜCÜ
ATÜ-LAP-2122-01
Elektrokimyasal Yöntemle Hidrojen Saflaştırma için Yüksek Performanslı Katalizörlerin Geliştirilmesi
Enerji-Sistemleri Mühendisliği
Prof. Dr. Yılser Devrim
ATÜ-LAP-2122-02
Drone Sürülerinin Görüntü Analizi ve Tanıma
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Prof. Dr. Elif Aydın
ATÜ-LAP-2122-03
Elektrikli Bisikletin Geliştirilmesi-Sanayi Destekli
İmalat Mühendisliği
Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu
ATÜ-LAP-2122-04
Ultrasonik Kavitasyon Destekli Talaşlı İmalat Sistemi Kurulumu ve Kesilmesi Zor Malzemeler Üzerinde Denenmesi 
İmalat Mühendisliği
Dr. Öğr. Üye. Bahram Lotfisadigh
ATÜ-LAP-2122-05
Sera İlaçlama Sistemi (AGRİS)
İmalat Mühendisliği
Dr. Öğr. Üye .Hakan KALKAN
ATÜ-LAP-2122-06
Plazma Spektroskopisinden Alınan Spektrumlarının Makine Öğrenmesi Sınıflandırılması
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Doç. Dr. Kemal Efe Eseller
ATÜ-LAP-2122-07
Bakıma Muhtaç İnsanlar İçin Sağlık Durumu Anlık GSM Bilgilendirme ve Akıllı Ev Sistemleri ile Yaşanan Kontrolünün Sağlanması
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Prof. Dr. Reşat Özgür Doruk 
ATÜ-LAP-2122-08
Otomatik Odaklı Taşınabilir Lazer İletişim Sistemi
Yazılım Mühendisliği
Dr. Öğr Üye. Erhan Gökçay
ATÜ-LAP-2122-09
Hafif ve Katlanabilir İnsan Taşıyıcının Tasarımı ve
İmalatı( KayKay)
Mekatronik Mühendisliği
Dr. Öğr. Üye. Amir Nobahar
ATÜ-LAP-2122-10
Türkiye Havalimanlarının Operasyonel Etkinliği ve Covid-19 Pandemisi
İşletme
Dr. Öğr. Üye .Mustafa Kerem Yüksel
ATÜ-LAP-2122-11
Yollar Üzerinden Zaman-Mekânsal Bir Ankara Okuması
Mimarlık
Dr. Öğr. Üye. Gizem Deniz Güneri Söğüt
ATÜ-LAP-2122-12
Hukuk Eğitiminde ve Kariyerinde Uluslararasılaşma
Hukuk
Dr. Öğr. Üye. Zeynep Müftüoğlu
ATÜ-LAP-2122-13
Bağışıklık Kontrol Noktası Proteini Pd-L1’i Tanıyan Aptamer Adaylarının Karakterizasyonu
Temel Tıp Bilimleri
Prof. Dr. Veli Cengiz Özalp
ATÜ-LAP-2122-14
Gıda Katkı Maddelerinin Sitotoksisite Özelliklerinin  In Vitro  Hücre Kültürü Yöntemiyle Belirlenmesi
Beslenme ve Diyetetik
Dr. Öğr. Üye. Murat Kavruk
ATÜ-LAP-2122-15
Fizyoterapide Yük Verme Eğitiminin Geçerliliğinin Denetlenmesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Doç. Dr. Erden Kılıç
ATÜ-LAP-2122-16
Görsel, İşitsel Uyaranlar ve Kognitif Çoklu Görevlerin Yürüyüş Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Dr. Öğr. Üye. Naime Uluğ
ATÜ-LAP-2122-17
Üniversite Öğrencilerinin Yenilikçilik ve Yaratıcı Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi
Hemşirelik
Dr. Öğr. Üye. Nilgün Doğu
ATÜ-LAP-2122-18
Üniversite Öğrencilerinin Ağrı İnançları, Ağrıyla Başa Çıkma Ve Reçetesiz İlaç Kullanma Durumlarının Belirlenmesi
Hemşirelik
Doç. Dr. Handan Boztepe
ATÜ-LAP-2122-19
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Bilgi Anketi’nin (Sexually Transmitted Diseases Knowledge Questionnaire) Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliği
Temel Tıp Bilimleri
Prof. Dr. Ali Acar
ATÜ-LAP-2122-20
Sağlıklı Genç Kadınlarda Klinik Pilates Egzersizlerinin Menstrual Sağlık, Fonksiyonel Parametreler ve Yaşam Kalitesi Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Doç. Dr. Emel Sönmezer
ATÜ-LAP-2122-21
Mekatronik Mühendisliğinde Modelleme, Analiz, Tasarım, Test ve Prototip Üretim İçerikli Robot Araştırma Geliştirme Çalışmaları
Mekatronik Mühendisliği
Dr. Öğr. Üye. Bülent İrfanoğlu
ATÜ-LAP-2021-01
Yüksek Sıcaklıkta PEM Yakıt Pilleri için Düşük Maliyetli ve Yüksek Performanslı Katalizörlerin Hazırlanması
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Prof. Dr. Yılser Devrim
ATÜ-LAP-2021-02
5G Sistemleri İçin Milimetre Dalga Bandında Kapalı Ortamlarda İnsan Yoğunluğunun Dalga Yayılımına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Prof. Dr. Elif Aydın
ATÜ-LAP-2021-03
Çoklu Mermi Çekirdeği ve İnsansız Hava Aracı Radar Kesit Alanı Ölçümü
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Dr.Öğr. Üye. Yaser Dalveren
ATÜ-LAP-2021-04
İnce Film Kaplamaların Lazer İndüklenmiş Plazma Spektroskopisi İçin Derin Öğrenme İle Elementer Sınıflandırma
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Doç. Dr. Kemal Efe Eseller
ATÜ-LAP-2021-05
Beyinsel Rahatsızlıkların Tahlili İçin Derin Öğrenme Modelinin Geliştirilmesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Prof. Dr. Resat Özgür Doruk
ATÜ-LAP-2021-06
Baş Üstü Fırlatma Sporu Yapan Amatör Sporcularda Postural Kas Enduransı, Dinamik Denge Ve Solunum Kas Enduransının Üst Ekstremite Performansı Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Dr. Öğr. Üye. Naime Uluğ
ATÜ-LAP-2021-07
Egzersiz Öncesi Myofasyal Gevşetme Tekniği Uygulamasının Gecikmiş Kas Ağrısı Üzerine Etkisi 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Doç. Dr.  Erden Kılıç
ATÜ-LAP-2021-08
COVID-19 Pandemisi ve Beslenme İlişkisinin Değerlendirilmesi 
Beslenme ve Diyetetik 
Dr. Öğr. Üye.Zeynep Begüm Kalyoncu
ATÜ-LAP-2021-09
Genç Erişkin Türk Popülasyonda 6 Dakika Yürüme Testinin Normatif Değerlerinin Belirlenmesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Prof. Dr. Hülya Arıkan
ATÜ-LAP-2021-11
Eğitim Amaçlı Binalarda Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi için Optimal Yaklaşımın Belirlenmesi
Endüstri Mühendisliği 
Doç. Dr. Uğur Baç
ATÜ-LAP-2021-12
Dağıtım Ağlarında Koalisyon ile Lojistik Maliyetlerin Azaltılması: Türkiye Sanal Market Sektörü İncelemesi
Endüstri Mühendisliği 
Dr. Öğr. Üye. Cihan Tuğrul Çiçek
ATÜ-LAP-2021-13
Elektrikli Bir Aracın Aerodinamik Performansının Güç Tüketimi Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması
Otomotiv Mühendisliği
Dr. Ögr.Üye. Ramin Barzegar
ATÜ-LAP-2021-14
Bir Elektrikli Araç İçin 500 W Gücünde Yerleşik Şarj Biriminin Yerli Olarak Üretilmesi
Otomotiv Mühendisliği
Dr. Ögr.Üye. Rahim Jafari
ATÜ-LAP-2021-15
Raspberry Pi 4 Kullanarak Bir Aracın Elektronik Kontrol Ünitesinin Yapılması
Makine Mehendisliği
Prof.Dr. Hasan U. Akay
ATÜ-LAP-2021-16
İki Farklı Konumdaki Üniversitenin Karşılaştırılmasıyla Ergonomik ve Enerji Etkin Hale Dönüştürülmesi
Mimarlık
Doç. Dr. Filiz Bal Koçyiğit
ATÜ-LAP-2021-17
Sos Tencereleri İçin Akıllı Karıştırıcı Sisteminin Tasarımı Ve Prototip Üretimi
Mekatronik Mühendisliği
Dr. Öğr. Üye. Bülent İrfanoğlu
ATÜ-LAP-2021-18
Devolopment Of An Autonomous Service Robot Using Indoor Navigaiton System
Mekatronik Mühendisliği
Dr. Öğr. Üye. Muhammad Umer Khan
ATÜ-LAP-2021-19
Framing COVID-19: Çin Devlet Gazetelerinin İçerik Analizi 
Uluslararası İlişkiler
Dr. Öğr. Üye. Nilgün Eliküçük Yıldırım
ATÜ-LAP-1920-01-Sanayi Destekli
Uzay Uygulamaları için Rejeneratif Yakıt Hücresi Sistemi Geliştirilmesi 
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Doç. Dr. Yılser Devrim
ATÜ-LAP-1920-02
Yüksek Dereceli Modülasyonların Sınıflandırılmasına Yönelik Donanımsal Geliştirme ve Başarım Analizleri 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 
Prof. Dr. Ali Kara
ATÜ-LAP-1920-03
Tek tekerlekli Elektrikli Araç Tasarımı ve Üretimi
İmalat Mühendisliği
Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu
ATÜ-LAP-1920-04
Atılım Üniversitesi'nde Sunulan Yiyecek İçecek Hizmetlerinin Sağlıklı Beslenme ve Kalite Açısından Değerlendirilmesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Dr. Öğr. Üye. Zeynep Begüm Kalyoncu
ATÜ-LAP-1920-05
Psikiyatri Ağırlıklı Anormal Beyin Yapılarının Tanımlanma Yöntemleri ve Otomatik Sınıflandırılması
Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Elif Aydın
ATÜ-LAP-1920-06
Otistik Çocuklar İçin Enerji Köyü Oluşturulması
Mimarlık Bölümü
Doç. Dr. Filiz Bal Koçyiğit
ATÜ-LAP-1920-07
Ga-S-Se İnce Filmlerin Üretilmesi ve Optoelektronik Uygulamalar İçin Karakteristik Özelliklerinin İncelenmesi
Fizik Grubu
Doç. Dr. Mehmet Işık
ATÜ-LAP-1920-08
Nesnelerin İnterneti Cihazlarında Derin Öğrenme Kullanımı
Bilişim Sistemleri Müh.
Doç. Dr. Murat Koyuncu
ATÜ-LAP-1920-09
Serpantin Atık Maddesinden Refrakter Malzeme Elde Edilmesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Dr. Öğr. Üye. Ozan Özkan
ATÜ-LAP-1920-10
Ölçeklendirilmiş Prototip Araç Modeli Üzerinde Hesaplamalı Ve Deneysel Çalışmalar Yapılarak Aerodinamik Katsayılarının İyileştirilmesi için bir Metodoloji Geliştirme
Otomotiv Mühendisliği 
Prof. Dr. Hasan U. Akay
ATÜ-LAP-1920-11
Kamuda Sosyal İnovasyon – Türkiye Sağlık Sisteminde E-Nabız Uygulaması üzerine Bir Vaka Çalışması
Endüstri Mühendisliği 
Dr. Öğr. Üye. Gözdem Dural Selçuk
ATÜ-LAP-1920-12
Rekabet Avantajı Sağlayan Performans Metriklerinin Belirlenmesi ve Stratejik Yönetim Karar Alma Süreçleri Üzerindeki Etkileri
Endüstri Mühendisliği 
Doç. Dr. Uğur Baç
ATÜ-LAP-1920-13
Web Tabanlı Akademik Personel Performans İzleme ve Yönetimi Sistemi Portalı geliştirilmesi
Bilgisayar Mühendisliği 
Dr. Öğr. Üye. Ziya Karakaya
ATÜ-LAP-1920-14-Sanayi Destekli
Polimer Şekillendirmeye Uygun Basınçlı Kalıplama Makinesi Tasarım ve İmalatı
İmalat Mühendisliği
Dr. Öğr. Üye. C. Merih Şengönül
ATÜ-LAP-1920-15-Sanayi Destekli
Kenevir İpi Eğirme Makinesi Tasarımı ve İmalatı
İmalat Mühendisliği 
Dr. Öğr. Gor. Hakan Kalkan
ATÜ-LAP-1920-16
İnce Film Kaplamaların Lazer İndüklenmiş Plazma Spektroskopisi ile Üç Boyutlu Yapısal Analizi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Doç. Dr. Kemal Efe Eseller
ATÜ-LAP-1920-18
Araçlardaki Atık Isının Termoelektrik Materyal Kullanılarak Geri Kazanımı
Otomotiv Mühendisliği 
Dr. Öğr. Üye  Rahim Jafari
ATÜ-LAP-1920-19
Çocukları Evde Eğitecek ve Eğlendirecek, Aile Dostu Bir Robot Tasarımı ve Gerçekleştirimi 
Bilgisayar Mühendisliği 
Öğr. Gör. Özalp Tozan
ATÜ-LAP-1920-20
Alev Sprey Piroliz Yöntemiyle Katkılı ve Katkısız Nano TiO2  Üretimi ve Karakterizasyonu
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya 
Doç. Dr. Nesrin E. Machin
ATÜ-LAP-1819-01-Sanayi Destekli
Havadan Bağımsız Tahrik Sistemleri İçin Sıvı Yakıtlı Yakıt Hücresi Tasarımı Yapılması
Enerji Sistemleri Mühendisliği 
Doç. Dr. Yılser Devrim
ATÜ-LAP-1819-02
Wi-Fi Sinyalleri İçin Hilbert-Huang Transformu Tabanlı RF Parmak İzi Kestirim Sistemi Geliştirilmesi
Uçak Elektrik-Elektronik 
Dr. Öğr. Üye. Yaser Dalveren
ATÜ-LAP-1819-03
Haberleşme Sistemleri Eğitiminde Bilgisayar Destekli Eğitim Yöntemi Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Ölçülmesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Prof. Dr. Ali Kara
ATÜ-LAP-1819-04
900 MHz’de Yere Yakın ve Aynı Mesafedeki Antenlerle Kırsal Alanlarda Radyo Yayılım Ölçümleri
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Prof.Dr. Elif Aydın
ATÜ-LAP-1819-05
Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği Atölyesi için C Tipi Abkant Hidrolik Presin İmalatı
İmalat Mühendisliğ 
Dr. Öğr. Üye. Bahram Lotfi Sadigh
ATÜ-LAP-1819-06
Ankara İli Endüstri 4.0 Frakındalığı ve Uygulama Seviyesi Berilleme Saha Çalışması 
Endüstri Mühendisliği 
Doç. Dr. Uğur Baç
ATÜ-LAP-1819-07-Sanayi Destekli
Ergiyik Akış Endeksi Test Cihazının (Melt Flow Indexer) Optimizasyonu Ve Kalibrasyonu Ve Sülfür Bazlı Polimerlerin MF İndeksi Kullanılarak Reolojik Özelliklerinin Tespiti
İmalat Mühendisliği 
Dr. Öğr. Üye. C. Merih Şengönül
ATÜ-LAP-1819-08
Taşlama Makinası
İmalat Mühendisliği 
Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu