Yürüyen-Desteklenen Projeler

PROJE KODU
PROJE ADI
BÖLÜMÜ
YÜRÜTÜCÜ
ATÜ-LAP-1920-01
ROKETSAN A.Ş DESTEKLİ
Uzay Uygulamaları için Rejeneratif Yakıt Hücresi Sistemi Geliştirilmesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Doç. Dr. Yılser Devrim
ATÜ-LAP-1920-02
Yüksek Dereceli Modülasyonların Sınıflandırılmasına Yönelik Donanımsal Geliştirme ve Başarım Analizleri
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Prof. Dr. Ali Kara
ATÜ-LAP-1920-03
Tek tekerlekli Elektrikli Araç Tasarımı ve Üretimi
İmalat Mühendisliği
Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu
ATÜ-LAP-1920-04
Atılım Üniversitesi'nde Sunulan Yiyecek İçecek Hizmetlerinin Sağlıklı Beslenme ve Kalite Açısından Değerlendirilmesi
Beslenme ve Diyetetik
Dr. Öğr. Üye. Zeynep Begüm Kalyoncu
ATÜ-LAP-1920-05
Psikiyatri Ağırlıklı Anormal Beyin Yapılarının Tanımlanma Yöntemleri ve Otomatik Sınıflandırılması
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Prof. Dr. Elif Aydın
ATÜ-LAP-1920-06
Otistik Çocuklar İçin Enerji Köyü Oluşturulması
Mimarlık
Doç. Dr. Filiz Bal Koçyiğit
ATÜ-LAP-1920-07
Ga-S-Se İnce Filmlerin Üretilmesi ve Optoelektronik Uygulamalar İçin Karakteristik Özelliklerinin İncelenmesi
Fizik Grubu
Doç. Dr. Mehmet Işık
ATÜ-LAP-1920-08
Nesnelerin İnterneti Cihazlarında Derin Öğrenme Kullanımı
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Doç. Dr. Murat Koyuncu
ATÜ-LAP-1920-09
Serpantin atık maddesinden refrakter malzeme elde edilmesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Dr. Öğr. Üye. Ozan Özkan
ATÜ-LAP-1920-10
Ölçeklendirilmiş Prototip Araç Modeli Üzerinde Hesaplamalı Ve Deneysel Çalışmalar Yapılarak Aerodinamik Katsayılarının İyileştirilmesi için bir Metodoloji Geliştirme
Otomotiv Mühendisliği
Prof. Dr. Hasan U. Akay
ATÜ-LAP-1920-11
Kamuda Sosyal İnovasyon – Türkiye Sağlık Sisteminde E-Nabız Uygulaması üzerine Bir Vaka Çalışması
Endüstri Mühendisliği
Dr. Öğr. Gör. Gözdem Dural Selçuk
ATÜ-LAP-1920-12
Rekabet Avantajı Sağlayan Performans Metriklerinin Belirlenmesi ve Stratejik Yönetim Karar Alma Süreçleri Üzerindeki Etkileri
Endüstri Mühendisliği
Doç. Dr. Uğur Baç
ATÜ-LAP-1920-13
Web Tabanlı Akademik Personel Performans İzleme ve Yönetimi Sistemi Portalı geliştirilmesi
Bilgisayar Mühendisliği
Dr. Öğr. Üye. Ziya Karakaya
ATÜ-LAP-1920-14
ÖZLER PLASTİK A.Ş DESTEKLİ
Polimer Şekillendirmeye Uygun Basınçlı Kalıplama Makinesi Tasarım ve İmalatı
İmalat Mühendisliği
Dr. Öğr. Üye. C. Merih Şengönül
ATÜ-LAP-1920-15
KRAFT KOMPOZİT DESTEKLİ
Kenevir İpi Eğirme Makinesi Tasarımı ve İmalatı
İmalat Mühendisliği
Dr. Öğr. Gör. Hakan Kalkan
ATÜ-LAP-1920-16
İnce Film Kaplamaların Lazer İndüklenmiş Plazma Spektroskopisi ile Üç Boyutlu Yapısal Analizi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Doç. Dr. Kemal Efe Eseller
ATÜ-LAP-1920-18
Araçlardaki Atık Isının Termoelektrik Materyal Kullanılarak Geri Kazanımı
Otomotiv Mühendisliği
Dr. Öğr. Üye Rahim Jafari
ATÜ-LAP-1920-19
Çocukları Evde Eğitecek ve Eğlendirecek, Aile Dostu Bir Robot Tasarımı ve Gerçekleştirimi
Bilgisayar Mühendisliği
Öğr. Gör. Özalp Tozan
ATÜ-LAP-1920-20
Alev Sprey Piroliz Yöntemiyle Katkılı ve Katkısız Nano TiO2  Üretimi ve Karakterizasyonu
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
Doç. Dr. Nesrin E. Machin