Yürüyen-Desteklenen Projeler

PROJE KODU PROJE ADI BÖLÜMÜ YÜRÜTÜCÜ
ATÜ-LAP-2122-01 Elektrokimyasal Yöntemle Hidrojen Saflaştırma için Yüksek Performanslı Katalizörlerin Geliştirilmesi Enerji-Sistemleri Mühendisliği Prof. Dr. Yılser Devrim
ATÜ-LAP-2122-02 Drone Sürülerinin Görüntü Analizi ve Tanıma Elektrik-Elektronik Mühendisliği Prof. Dr. Elif Aydın
ATÜ-LAP-2122-03 Elektrikli Bisikletin Geliştirilmesi-Sanayi Destekli İmalat Mühendisliği Prof. Dr.  Bilgin Kaftanoğlu
ATÜ-LAP-2122-04 Ultrasonik Kavitasyon Destekli Talaşlı İmalat Sistemi Kurulumu ve Kesilmesi Zor Malzemeler Üzerinde Denenmesi  İmalat Mühendisliği Dr. Öğr. Üye. Bahram Lotfisadigh
ATÜ-LAP-2122-05 Sera İlaçlama Sistemi (AGRİS) İmalat Mühendisliği Dr. Öğr. Üye.Hakan KALKAN
ATÜ-LAP-2122-06 Plazma Spektroskopisinden Alınan Spektrumlarının Makine Öğrenmesi Sınıflandırılması Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doç. Dr. Kemal Efe Eseller
ATÜ-LAP-2122-07 Bakıma Muhtaç İnsanlar İçin Sağlık Durumu Anlık GSM Bilgilendirme ve Akıllı Ev Sistemleri ile Yaşanan Kontrolünün Sağlanması Elektrik-Elektronik Mühendisliği Prof. Dr. Reşat Özgür Doruk 
ATÜ-LAP-2122-08 Otomatik Odaklı Taşınabilir Lazer İletişim Sistemi Yazılım Mühendisliği Dr. Öğr Üye. Erhan Gökçay
ATÜ-LAP-2122-09 Hafif ve Katlanabilir İnsan Taşıyıcının Tasarımı ve
İmalatı( KayKay)
Mekatronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üye. Amir Nobahar
ATÜ-LAP-2122-10 Türkiye Havalimanlarının Operasyonel Etkinliği Ve Covıd-19 Pandemisi İşletme Dr. Öğr. Üye.Mustafa Kerem Yüksel
ATÜ-LAP-2122-11 Yollar Üzerinden Zaman-Mekânsal Bir Ankara Okuması Mimarlık Dr. Öğr. Üye.Gizem Deniz Güneri Söğüt
ATÜ-LAP-2122-12 Hukuk Eğitiminde ve Kariyerinde Uluslararasılaşma Hukuk Dr. Öğr. Üye. Zeynep Müftüoğlu
ATÜ-LAP-2122-13 Bağışıklık Kontrol Noktası Proteini Pd-L1’i Tanıyan Aptamer Adaylarının Karakterizasyonu Temel Tıp Bilimleri Prof. Dr. Veli Cengiz Özalp
ATÜ-LAP-2122-14 Gıda Katkı Maddelerinin Sitotoksisite Özelliklerinin  İn Vitro  Hücre Kültürü Yöntemiyle Belirlenmesi Beslenme ve Diyetetik Dr. Öğr. Üye. Murat Kavruk
ATÜ-LAP-2122-15 Fizyoterapide Yük Verme Eğitiminin Geçerliliğinin Denetlenmesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doç. Dr. Erden Kılıç
ATÜ-LAP-2122-16 Görsel, İşitsel Uyaranlar ve Kognitif Çoklu Görevlerin Yürüyüş Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Öğr. Üye. Naime Uluğ
ATÜ-LAP-2122-17  Üniversite Öğrencilerinin Yenilikçilik ve Yaratıcı Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi Hemşirelik Dr. Öğr. Üye. Nilgün Doğu
ATÜ-LAP-2122-18 Üniversite Öğrencilerinin Ağrı İnançları, Ağrıyla Başa Çıkma Ve Reçetesiz İlaç Kullanma Durumlarının Belirlenmesi Hemşirelik Doç. Dr.  Handan Boztepe
ATÜ-LAP-2122-19 Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Bilgi Anketi’nin (Sexually Transmıtted Dıseases Knowledge Questıonnaıre) Türkçe Geçerlilik Ve Güvenirliği Temel Tıp Bilimleri Prof. Dr. Ali Acar
ATÜ-LAP-2122-20 Sağlıklı Genç Kadınlarda Klinik Pilates Egzersizlerinin Menstrual Sağlık, Fonksiyonel Parametreler Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doç. Dr. Emel Sönmezer
ATÜ-LAP-2122-21 Mekatronik Mühendisliğinde Modelleme, Analiz, Tasarım, Test Ve Prototip Üretim İçerikli Robot Araştırma Geliştirme Çalışmaları Mekatronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üye. Bülent İrfanoğlu