Buluş Başlığı

Titanya Macunu Üretim Yöntemi (İNCELEMELİ PATENT BELGESİ)

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Doç. Dr. Jongee Park

Başvuru Tarihi

Mart 2013

Özet ve Amaç

Buluş, boya sentezli güneş pillerinde uygulanan titanya macunun üretim yöntemi ile ilgidir. Üretim yöntemi ile üretilen titanya macunun, güneş pillerinde uygulanması sonucu, güneş pilleri üzerinde emilen güneş ışınlarının kırılma katsayısını arttırması sonucu güneş pillerinin solar enerji depolama verimliliği artmaktadır. Üretim yöntemi ile üretilen titanya macununun gözenekli yapıda olması için belirli miktarda titanya tozu içermesi güneş pillerinin solar enerji depolama verimliliği artmaktadır. Buluş konusu yöntem ile üretilen titanya macununun gözenekli yapıda olması için belirli miktarda titanya tozu içermesi sayesinde güneş pillerinin solar enerji depolama verimliliğini arttıran bir titanya macunu üretim yöntemi gerçekleştirmektir.

Buluş Başlığı

Güneş Enerji Sistemi ile Beslenen Kılıf

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Öğr. Gör. Özalp Tozan

Başvuru Tarihi

Haziran 2013

Özet ve Amaç

Buluş, özellikle tablet bilgisayarlarda kullanılan güneş panelleri sayesinde, güneşten aldığı enerjiyi elektrik enerjisine çeviren ve bu işlemi en az maliyetle gerçekleştiren güneş enerjili tablet kılıf sistemi ile ilgilidir. Buluş özellikle, güneş enerjili tablet kılıf  sistemi olup, güneşten aldığı enerjiyi elektrik enerjisine çeviren bir güneş paneli, üretilen elektriği kullanılabilir hale getiren bir elektronik kart ve üretilen elektriğin depolanması için oluşturulmuş bataryalar içeren ve bu sayede tabletlerin enerjisini tablet kılıfı üzerinden sağlayan tablet kılıf sistemi ile ilgilidir. Söz konusu buluş en genel haliyle, güneş enerjili tablet kılıf sistemi olup, güneşten aldığı enerjiyi elektrik enerjisine çeviren bir güneş paneli, üretilen elektriği kullanılabilir hale getiren bir elektronik kart ve üretilen elektriğin depolanması için oluşturulmuş bataryalar içeren ve bu sayede tabletlerin enerjisini kılıf üzerinden sağlayan tablet kılıf sistemidir. Buluş temel amacı güneş pillerinin tablet üzerine değil tablet kılıfına uygulanmasıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buluş Başlığı

Bir Test Aparatı

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Yrd. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan

Başvuru Tarihi

Eylül 2014

Özet ve Amaç

Bu buluş, test numunesine testler sırasında basma kuvveti uygulayan, test numunesini test sırasında tutmasını sağlayan, kaymasını engelleyen en az iki tutucu elemanı bulunan, bahsedilen tutucu elemanlardan en az birine diğer tutucu elemana yaklaşacak veya diğer tutucu elemandan uzaklaşacak yönde kuvvet uygulayan en az bir hareket mekanizması olan test cihazlarının çok eksende malzeme dayanım testi yapmasına imkân tanıyan bir test aparatı ile ilgilidir. Test cihazın alt tutucu elemanı üzerine yerleştirilen test aparatı, test cihazı üst tutucu elemanının ve/veya test cihazı alt tutucu elemanının  dikey yönde uyguladığı kuvveti test numunesine çok eksende uygulamaya imkân tanımaktadır. Teknikte bilinen tek eksenli test cihazlarında çift eksenli çekme testi yapılmasını sağlamak için bir test aparatı geliştirmektir. Test numunesine test boyunca sabit kalan ancak numune eksenlerine farklı oranlarda kuvvet uygulayarak farklı testler yapılmasını sağlayacak bir test aparatı geliştirmektir. Ekonomik ve teknikte bilinen test cihazlarına uyarlanabilir bir test aparatı geliştirmektir.

Buluş Başlığı

Yansımalar Kullanılarak Emisyon Kaynaklarının Konumlandırılması Yöntemi

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Prof. Dr. Ali Kara

Başvuru Tarihi

Aralık 2014

Özet ve Amaç

Buluş, emisyon kaynaklarından ardışık şekilde yayılan ışınlardan temas alıcısına doğrudan gelen ışınların ve yansıma bölgelerindeki yansıma merkezlerine çarpan ve yansıyarak gelen ışınların ayrıştırıldığı, önerilen varış zaman farklılıkları ve Geometrik Optik (GO) teorisine dayanan yöntemlerin sayısal konum bilgileri (coğrafi bilgi sistemleri, sayısal haritalar vb.) ile birlikte kullanılması suretiyle, temas alıcısı yakınlarında yansıma bölgesi bulunmasını avantaja dönüştürerek, emisyon kaynağının ve temas alıcısının her ikisinin de hareketli, birisinin hareketli, her ikisinin de sabit olduğu veya düşük hızla hareket ettiği durumlarda tek bir temas alıcısı ile emisyon kaynağının konumlandırılmasını sağlayan bir yöntem ile ilgilidir. Buluşun amacı yansıma bölgelerindeki yansıma merkezlerine çarparak temas alıcısına yansıyarak gelen ışınların yansımalarını avantaja dönüştürecek ve tek temas alıcısı ile hem emisyon kaynağının hem de temas alıcısının sabit olduğu durumlarda da emisyon kaynağının konumunu düşük bir hata marjı ile tespit edecek bir konumlandırma yöntemi geliştirmektir.

Buluş Başlığı

Polihedral Oligomerik Silseskuokzan İçeren Elektroaktif Monomerler

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Prof. Dr. Atilla Cihaner,  Arş. Gör. Salih Ertan    

Başvuru Tarihi

Aralık 2014

Özet ve Amaç

Mevcut buluş, elektroaktif bir bileşiğin polihedral oligomerik silseskuokzan (POSS) ile yeni bir elektroaktif bileşik oluşturması sonucu çözünür olmayan poli(3,4-alkilendioksi-[tiyofen, selenofen, pirol, furan veya tellurofen]) (PADOX) polimerleri gibi elektroaktif malzemelerin çözünür ve kararlı bir polimerik yapı haline getirilerek, yeni polimerik yapının farklı kaplama yöntemleri ile istenilen yüzeye kaplanabilmelerinin mümkün kılınması, yeni polimerik malzemelerin sentezinde, yeni bileşiklerin eldesi sırasında bir entegre parça olarak veya ışık saçan diyot (LED), güneş pili, elektrokromik cam, transistör vb. yapımında kullanılabilmesinin sağlanması ile ilgilidir. Bilinen elektroaktif polimerlere oranla daha üstün özelliklere sahip daha özel bir ifade ile çözünürlük, termal, renk (optiksel) ve elektrokimyasal kararsızlık gibi bir takım temel sorunlardan arındırılmış, polihedral oligomerik silseskuokzan (POSS) içeren bir elektroaktif monomerin temin edilmesidir.

Buluş Başlığı

Çelik Malzemelerin Derin Çekme Sınır Oranının Geliştirilmesi İçin Yeni Bir Yöntem ve Sistem

Başvuru Sahibi

Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, Arş. Gör. Erdem Kayhan

Buluş Sahibi

Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu

Arş. Gör. Erdem Kayhan

Başvuru Tarihi

Mayıs 2015

Özet ve Amaç

Mevcut buluş, şekillendirilecek parçaya kalıp içerisinde, baskı kuvveti altında ısı uygulanırken, istenilen denge sıcaklık dağılımının sağlanmasını takiben şekillendirme işleminin gerçekleştirilerek malzemenin derin çekme sınır oranının yani şekillendirme kabiliyetinin arttırıldığı, malzemeye üstün mekanik özellikler kazandıran faz özelliklerinin korunduğu ve hatta daha da geliştirildiği, malzemede ortaya çıkan iç gerilmeler, malzemenin kırılganlık ve geri yaylanma oranındaki artış gibi istenmeyen özelliklerin ise kayda değer derecede azaltıldığı,  mevcut preslerin temel bileşenlerinde herhangi bir tadilat ve/veya değişiklik yapılmadan uygulanabilen bir yöntem ve sistem ile ilgilidir. Mevcut buluşun amacı, çelik malzemelerin flanş bölgesinin ılık sıcaklık seviyesine kadar ısıtılması ve takiben soğutulmak istenen hedef bölge soğutulurken paralel olarak derin çekme işleminin uygulanması neticesinde derin çekme sınır oranının arttırıldığı bir yöntem ve sistemin geliştirilmesidir.

Buluş Başlığı

Temassız ve Kablosuz Konumlandırma, Takip ve Kontrol Sistemi

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Yrd. Doç. Dr. Gökhan Şengül

Yrd. Doç. Dr. Murat Karakaya

Başvuru Tarihi

Ağustos 2015

Özet ve Amaç

Mevcut buluş, kişinin sahip olduğu ve sürekli olarak yanında taşıdığı cep telefonu, tablet, medya oynatıcı gibi taşınabilir ve kablosuz iletişim protokollerinden en az birine sahip cihazların mobil birim olarak kullanıldığı, isteğe bağlı olarak konumu ve sayısı değiştirilebilen ve belirli konumlara görünür veya gizli şekilde yerleştirilmiş sabit birimler ile kablosuz iletişim kurmasının sağlandığı, bu sayede bileşenler arasındaki iletişimin temassız ve kablosuz olarak kayıt altına alındığı ve hareket halindeki kişilerin, araçların ve nesnelerin anlık olarak konumlandırılabildiği; kişilerin, araçların, nesnelerin ve kontrol noktalarının anlık ve/veya geçmişe dönük olarak takip ve kontrol edilebildiği bir sistem ile ilgilidir. Kapalı ve/veya açık alanda hareket halindeki kişilerin, araçların ve nesnelerin konumunun tespit edilmesinde ve kontrol noktalarının takibinin sağlanmasında, kişilerin sahip olduğu ve sürekli olarak yanında taşıdığı kablosuz iletişim protokollerinden en az birine sahip cep telefonu, tablet vb. taşınabilir cihazların alıcı ve/veya verici olarak kullanıldığı bir sistemin geliştirilmesidir.

Buluş Başlığı

Uzaktan Kontrollü, Otomatik Sallanan Akıllı Bebek Yatağı

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Öğr. Gör. Özalp Tozan

Başvuru Tarihi

Eylül 2015

Özet ve Amaç

Mevcut buluş, elektronik sallama düzeneği sayesinde otomatik olarak sallanabilen, bulundurduğu ortam sensörleri ile ortam değerlerini ölçen, yorumlayan, bulundurduğu fizyolojik sensörler ile bebeğin fizyolojik değerlerini takip eden, değerlerin belirlenen sınırların dışına çıkması durumunda ebeveyne, kritik değerlere ulaşması durumunda acil yardım ekiplerine uyarı gönderen, tüm değerleri kayıt altına alan, sonradan ulaşılmasına imkân tanıyan ve ebeveynleri bilgilendiren, bulundurduğu kameralarla ortamın ve yatağın içinin izlenmesine imkân tanıyan, multimedya birimi ile kayıtlı müzik ve videolarla bebeği eğlendiren ve dinlendiren, tüm bu fonksiyonların yatağın bulunduğu ortam içerisinde hiçbir kablosuz sinyal (wifi) yayılmadan uzaktan kontrol edilebilmesini sağlayan bir bebek yatağıdır. Mevcut buluşun amacı; otomatik olarak sallanabilen, içerdiği ses sensörü, sıcaklık sensörü, ışık sensörü ve nem sensörü ile elde ettiği verileri anlık olarak kullanıcıya sunan ve depolayan, ortam sensörlerinden ve güvenlik sensörlerinden elde edilen verileri yorumlayarak önceden planlanmış olan senaryoları gerçekleştiren, mevcut kamera ve mikrofon sistemi ile ortamı ve bebeği canlı olarak izlemeyi ve dinlemeyi sağlayan, nabız ve tansiyon sensörü, vücut sıcaklığı ölçen sensör, ağırlık sensörü ve solunum sensörü ile bebeğin fizyolojik değerlerini anlık olarak takip eden ve değerlerin belirlenen değer aralığının dışına çıkması durumunda ebeveyne, limitleri aşması durumunda ise acil yardım servislerine haber veren, mobil cihazların kontrol birimi olarak kullanılmasına imkân tanıyarak internet ve/veya dâhili ağ üzerinden sistemi kontrol edebilmeyi ve kayıtlı verilere ulaşabilmeyi sağlayan, tüm bunları bebeğin bulunduğu odada hiçbir kablosuz sinyal (wifi) yayını yapmadan gerçekleştiren bir sistemin geliştirilmesidir.

Buluş Başlığı

Zirkonya Diş Seramik Malzemesi Üretimi

 

 

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Doç. Dr. Jongee Park

DİĞER BULUŞ SAHİPLERİ

Prof. Dr. Abdullah Öztürk

Mert Özcan Öztürk

Yiğit Cansın Öztürk

Özlem Ağaç

Başvuru Tarihi

Aralık 2015

Özet ve Amaç

Buluş, biyouyumlu, mekanokimyasal karıştırma yöntemi kullanılarak zirkonya içerisine eş-katkı maddesi (co-dopant) olarak alüminyum oksit (Al2O3) ve titanyum dioksit (TiO2) eklenerek elde edilen yüksek mukavemetli zirkonya diş seramik protez bloğu ve üretim yöntemi ile ilgilidir.

Buluş Başlığı

Çapı ve Alev Şiddeti Ayarlanabilen Bek Kafası

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Öğr. Gör. Bülent Ünal

Başvuru Tarihi

Aralık 2015

Özet ve Amaç

Buluş, ocaklarda kullanılan çapı ve alevi ayarlanabilen bek kafası ile ilgilidir. Farklı çapta gaz halkalarına sahip olan alev yönlendirme aparatı ile çıkan alevin çapını ve şiddetini tek bir kontrol düğmesinden ayarlayabilmek mümkündür. Alev halkaları arasında yer alan kanallar ile alevin daha verimli yanmasının ve dolayısıyla daha etkin bir ısıtmanın sağlandığı sistemdir.

Buluş Başlığı

Antibakteriyel PCL/Kitosan Yara Örtü Malzemesi

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Doç. Dr. Hilal Türkoğlu Şaşmazel

Başvuru Tarihi

Aralık 2015

Özet ve Amaç

Buluş, doku hasarlarının tedavisi için doku nakli yerine alternatif çözüm olarak düşünülen yapay doku iskelesi kullanımında ve özel anlamda yanık vakaları için kullanılan kompozit-biyouyumlu yara örtü malzemesi ile ilgilidir.

Buluş Başlığı

Gül Hasat Robotu

 

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

 

Buluş Sahibi

Prof. Dr. Abdulkadir Erden

Öğr. Gör. Cahit Gürel

 

 

 

 

Başvuru Tarihi

Aralık 2015

 

Özet ve Amaç

Buluş, seralardaki güllerin insan gücüne ihtiyaç olmadan, sürekli, yüksek verimli ve standart bir şekilde hasat edilmesini sağlayan, sera güllerinin hasat zamanı geldiğinde otomatik olarak tespitini yapan ve bu güllerin kesimi yaparak toplama konveyörüne aktaran gül hasat robotu ile ilgilidir. Buluş özellikle, güllerin uygun erişkinliğe geldiğinin tespitini yaparak, gülün erişkinliğine göre kesilmesi gereken uzunluğu hesaplayan ve kesim işlemini bu hesaplamalara göre otomatik olarak yapabilen gül hasat robotu ile ilgilidir. 

 

Buluş Başlığı

Biyouyumluluğu ve Mekanik Özelliği Arttırılmış Doku İskelesi ve Üretim Yöntemi

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Doç. Dr. Hilal Türkoğlu Şaşmazel

Başvuru Tarihi

Aralık 2015 (TR), Aralık 2016 (PCT)

Özet ve Amaç

Buluş, doğal bir polimer olan kitosan ile sentetik bir polimer olan polikaprolaktonun üç aşamalı bir üretim yönteminden geçirilerek kompozit yapıda, biyouyumlu, mekanik dayanımı yüksek, canlı dokunun üç boyutlu yapısına benzer fiziksel ve madde alışverişine imkân tanıyan gözenekli yapıda olan kritik kusur boyutundaki doku kayıplarının tedavisinde kullanılabilecek bir doku iskelesi ve üretim yöntemi ile ilgilidir.

Buluş Başlığı

Hava Boşluğu ile Sağlanan Tek Yönlü Bilgi Akış Sistemi

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Yrd. Doç. Dr. Atila Bostan

Yrd. Doç. Dr. Gökhan Şengül

Başvuru Tarihi

Aralık 2015

Özet ve Amaç

Buluş, farklı güvenlik seviyelerinde işletilen bilgisayar ağları arasında ilave bilgi ve sinyal (TEMPEST) güvenlik riski oluşturmaksızın, güvenlik seviyesi yüksek olan ağ bölümünden güvenlik seviyesi düşük olan ağ bölümüne tek yönlü bilgi geçişi sağlayan donanım ve yazılım entegrasyonu ile oluşturulmuş tek yönlü bilgi geçiş sistemidir.

Buluş Başlığı

Elektromanyetik Sac Metal Şekillendirme Sisteminde Yenilik

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu

Prof. Dr. Elif Uray Aydın

Yrd. Doç. Dr. Özgür Aslan

Başvuru Tarihi

Aralık 2015

Özet ve Amaç

Buluş, elektromanyetik alanın, yakın bir iletken malzeme üzerinde akım oluşturması ve oluşan bu akım ile sac metalin kontrollü deformasyona uğratılarak şekillendirilmesini sağlayan elektromanyetik sac şekillendirme sistemi ile ilgilidir. Buluş özellikle, daha düşük bir elektromanyetik enerji ile dahi derin ve/veya uzun şekillendirme yapılmasını sağlamak, imalat hızını ve kalitesini artırmak, sac metalin kontrollü deformasyona uğratılırken yırtılmasını önlemek, şekillendirme seçeneklerini arttırmak ve geometrisi zor şekilleri uygulayabilmek amacıyla, sac metalin indüksiyonla ısıtmasını ve sonrasında da aynı bobin ile şekillendirilmesini sağlayan, bobinlerin zarar görmesini engelleme amacıyla pnömatik anahtarlama kullanan elektromanyetik sac şekillendirme sistemi ile ilgilidir.

Buluş Başlığı

DNA Hedefli Mono ve Heterodinükleer Kompleksler

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Prof. Dr. Şeniz Özalp Yaman

Başvuru Tarihi

Aralık 2015 (TR), Aralık 2016 (PCT)

Özet ve Amaç

Buluş, özellikle cisplatine karşı direnç gösteren kanser hücrelerinde aktivite gösteren, etki spektrumu cisplatine göre daha geniş olan ve cisplatinden daha düşük toksik etkiye sahip, yan etkileri azaltılmış, potansiyel antitümör ilacı olarak kullanılabilecek, anti-kanser (kanser tedavi edici) ve anti-oksidan etkilerine sahip, DNA hedefli mono ve binükleer platin ve bakır platin kompleksleri ile benzer fonksiyonel gruplar içeren bakır ve platin bileşikleri ve bileşiklerin sentez yöntemi ile ilgilidir. 

Buluş Başlığı

Düşük Frekansta Sesin Kontrollü Sönümlenmesini Sağlayan Kartonpiyer

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Öğr. Gör. Bülent Ünal

Başvuru Tarihi

Aralık 2015

Özet ve Amaç

Buluş genellikle konut iç mekanlarında kullanılan, iyi işitmeyi ve anlaşılabilirliği sağlayan aynı zamanda akustik konforu arttıran estetik bir akustik kartonpiyer ile ilgilidir.

Buluş Başlığı

ISM Bandında Çok Bantlı Alıcı Verici Modül Tasarımı

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Prof. Dr. Ali Kara

DİĞER BULUŞ SAHİPLERİ

Şeyma Tütüncü

Başvuru Tarihi

Aralık 2015

Özet ve Amaç

Buluş ISM (Industrial, Scientific, Medical) Bandı standartlarına uygun, yoğun gürültü ve girişime karşı yüksek performans ile çalışmayı sağlayan çok bantlı bir RF modül ve uyumlama devresi ile ilgilidir.

Buluş Başlığı

Öğrenebilen Manyetik Sallama Sistemi

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Öğr. Gör. Özalp Tozan

Başvuru Tarihi

Nisan 2016

Özet ve Amaç

Buluş, elektromanyetik kuvvet ile sallama hareketi gerçekleştirmek üzere geliştirilen, öğrenebilen bir sallama sistemi ile ilgilidir. Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen sallama hareketini manyetik alan dedektörü ve manyetik alan dedektör mıknatısı ile kayıt altına alan, elektronik kontrol birimi tarafından anlamlı veriye dönüştürerek, kullanıcının sallamayı bırakması durumunda otomatik olarak devreye girerek elektromıknatıs ve sabit mıknatıs ile sallama hareketini devam ettiren bir sistemdir.

Buluş Başlığı

Değişken geometrili bek kafası

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Öğr. Gör. Bülent Ünal

Başvuru Tarihi

Mayıs 2016

Özet ve Amaç

Buluş, sahip olduğu kanatla ve kanat alev delikleri vasıtasıyla kanatlar kapalı konumda iken bek kafası sabit kısmı dış çapından merkezine doğru alev şeritleri oluşturarak homojen bir ısıtma sağlayan, kanatların bek kafası sabit kısmı dış çapı üzerinde katlanarak açılması ile farklı geometrilerde ve büyüklüklerde alev oluşturulmasını sağlayan değişken geometrili bek kafası ile ilgilidir.

Buluş Başlığı

Termal ve dijital kamera görüntülerinin reel koordinatlarla eşleştirilmesi

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Yrd. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan

Başvuru Tarihi

Haziran 2016

Özet ve Amaç

Buluş, malzeme testlerinde termal ve dijital kamerayı birlikte kullanarak malzemenin mekanik özelliklerindeki değişimin ortak bir koordinat sisteminde gözlemlenmesini sağlayan bir yöntemdir.

Buluş Başlığı

Basılı Dokümanlar için Arama Cihazı

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Yrd. Doç. Dr. Deniz Çetinkaya

Başvuru Tarihi

Haziran 2016

Özet ve Amaç

Bu buluş, elektronik dokümanlarda ve dijital kitaplarda sıklıkla kullanılan, kişilere zamandan ve iş gücünden oldukça fayda sağlayan kelime ve/veya metin arama işleminin, basılı kitap, makale ve basılı diğer tüm dokümanlar için de yapılabilmesini sağlayan yeni bir arama cihazı ile ilgilidir.

Buluş Başlığı

Sürgülü bek kafası

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Öğr. Gör. Bülent Ünal

Başvuru Tarihi

Temmuz 2016

Özet ve Amaç

Buluş, sahip olduğu birbirinden bağımsız ve kademesiz olarak hareket eden kanatlar sayesinde istek ve ihtiyaçlara bağlı olarak alev çapının ve şeklinin ayarlanmasına imkân tanıyarak ısıtma kabının daha verimli ve daha homojen bir şekilde ısıtılmasını sağlayan sürgülü bek kafası ile ilgilidir.

Buluş Başlığı

El Becerilerine Bağlı Olarak Yetenek ve El Tercihi Ölçüm Yöntemi

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Yrd. Doç. Dr. Nergiz Çağıltay

DİĞER BULUŞ SAHİPLERİ

Yrd. Doç. Dr. Erol Özçelik

Başvuru Tarihi

Ekim 2016

Özet ve Amaç

Buluş, bilgisayara dayalı bir el becerisi, dolayısıyla baskın olan elin belirlenmesini, sağ el ve sol el beceri değerlerinin farklı beceri formlarına göre tespit edilmesini dokunsal bir cihaz ile sağlayan, el becerisi ve tercihi ölçüm sistemi ile ilgilidir. Buluş özellikle, kullanıcının el hareketlerinden oluşan verinin işlenerek, herhangi bir fiziksel temas olmadan sadece el hareketleri ve tercihe bağlı olarak tarafsız bir değerlendirme ile el tercihinin sağ el, sol el ya da iki el değerlerinden hangisinin olduğunun belirlenmesini sağlayan, dolayısı ile her bir el için beceri değerlerini hesaplayan bir el tercihi ve becerisi ölçüm sistemi ile ilgilidir.

Buluş Başlığı

Yüksek sıcaklıkta çalışabilen proton iletken zarlı yakıt hücreleri için hibrid zarların geliştirilmesi

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Doç. Dr. Yılser Devrim

Başvuru Tarihi

Kasım 2016

Özet ve Amaç

Buluş, asit kaybı ve düşük proton iletim sorunlarının çözülmesini ve mekanik dayanımın arttırılmasını sağlayan, yüksek sıcaklık proton değişim zarlı (PDZ) yakıt hücrelerinde kullanılabilecek, çapraz bağlı ve yapısında zirkonyum hidrojen fosfat katkı maddesi bulunduran hibrit bir zar ile ilgilidir.

Buluş Başlığı

Yansımalar kullanılarak emisyon kaynaklarının konumlandırılmasında doğruluğun arttırılması

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Prof. Dr. Ali Kara

 Araş. Gör. Yaser Dalveren

Başvuru Tarihi

Aralık 2016

Özet ve Amaç

Buluş, temas alıcısı civarında ada, dağ, karasal girinti-çıkıntı gibi yansıtıcıların yoğun olduğu bölgelerde çok yollu yayılımdan yararlanarak, tek bir alıcı ile emisyon kaynağı (radar emitörü) yer tespitinin (konumlandırılmasının) doğruluğunun arttırıldığı bir yöntem ile ilgilidir.

Buluş Başlığı

Yeni Nesil Primer Patlayıcı

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Prof. Dr. Şeniz Özalp Yaman

DİĞER BULUŞ SAHİPLERİ

Doç. Dr. Zuhal Gerçek

Başvuru Tarihi

Aralık 2016

Özet ve Amaç

Buluş, özellikle savunma sanayinde kurşun stifnat ve/veya kurşun azid yerine kullanılabilecek, çevresel kirliliğe sebep olmayan ve insan sağlığını olumsuz etkilemeyen yeni nesil primer patlayıcı ve sentez yöntemi ile ilgilidir.

Buluş Başlığı

Yeşil Primer Patlayıcı

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Prof. Dr. Şeniz Özalp Yaman

DİĞER BULUŞ SAHİPLERİ

Doç. Dr. Zuhal Gerçek

Başvuru Tarihi

Aralık 2016

Özet ve Amaç

Buluş, uzun süreli kullanım sonucunda kurşun içerikli patlayıcıların sebep olduğu çevre kirliliği ve insan sağlığına olumsuz etkileri ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilen özellikle savunma sanayisinde kullanılabilecek yeni nesil primer patlayıcı ve sentez yöntemi ile ilgilidir.

Buluş Başlığı

Radar Emitörlerinin Pasif Konumlandırılmasında Çok Yollu Saçılmaların Yol Kayıpları Üzerinden Kullanımı İle Doğruluğun Arttırılması

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Prof. Dr. Ali Kara

DİĞER BULUŞ SAHİPLERİ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Barış TABAKCIOĞLU

Başvuru Tarihi

Aralık 2017

Özet ve Amaç

Buluş, özellikle askeri sistemlerde kullanılabilecek, çok yollu saçılmalardan yararlanılarak yol kayıplarının kullanımı ile emisyon kaynağı (radar emitörü) yer tespiti (konumlandırılması) doğruluğunun arttırılmasını sağlayan bir yöntem ile ilgilidir. Özellikle askeri sistemlerde kullanılabilecek, yüksek frekans teorisine dayanan ışın izleme tekniğinin sayısal haritalar üzerinde kullanılması ile radar emitörlerinin yer tespiti doğruluğunun arttırılması amacıyla geliştirilen yöntem ile ilgilidir.

Buluş Başlığı

Yıkılan binalarda mahsur kalan insanların konumunu ve sayısını tahmin ve yayma sistemi

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Yrd. Doç. Dr. Gökhan Şengül

Yrd. Doç. Dr. Murat Karakaya

Başvuru Tarihi

Aralık 2017

Özet ve Amaç

Buluş, deprem veya herhangi bir doğal afet sonucu yıkılan binaların ve göçüklerin altında kalan insanların konumlarının ve sayılarının tahmin edilmesini ve bu bilgilerin yayımı sistemi ile ilgilidir. Buluş özellikle, kullanıcıların mobil cihazlarına yükledikleri bir uygulama ile çevrelerindeki sensörlerden sürekli veri alınmasını, bu veriler sayesinde kullanıcının konumunun tahminlenerek anlık olarak depolanmasını ve bu elde edilen bilginin doğal afette gelecek olan kurtarma ekiplerine kablosuz haberleşme ile iletilen ve böylece doğal afet sonrası kurtarma ekiplerine insan yoğunluğunu dikkate alarak göçük altında kalan insanları kurtarma işlemlerinin daha etkin ve verimli yapılmasını sağlayan bir sistem ile ilgilidir. Doğal afet gerçekleşmeden bina içindeki insanların kullandıkları mobil cihazlar ile bina içerisinde konuşlu bulunan sensörler aracılığıyla tespit edilmesini ve doğal afet sonrası tespit edilen insan sayısının kurtarma ekiplerine iletmesidir. Bu sayede kurtarma ekipleri hangi binada insan yoğunluğunun fazla olduğunu tespit ederek kısıtlı olan arama kurtarma zamanını, personelini ve teçhizatını bu verilere göre planlayabileceklerdir.

Buluş Başlığı

El Hareketlerini Tanıyarak Bireylerin Alışkanlıklarını Algılayan ve Takip Eden Sistem

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Yrd. Doç. Dr. Gökhan Şengül

Yrd. Doç. Dr. Murat Karakaya

Başvuru Tarihi

Aralık 2017

Özet ve Amaç

Buluş, kullanıcının aktif olarak kullandığı koluna takılan sensör içeren bir giyilebilir cihaz vasıtasıyla gün içinde gerçekleştirilen el hareketlerinin takip edilerek kullanıcının hangi hareketleri yaptığının belirlenmesini ve bu sayede içilen sigara ve tüketilen sıvı ile katı gıda miktarının otomatik olarak tespit edilerek raporlanmasını sağlayan sistem ile ilgilidir. Geliştirilen sistemin kişinin el hareketlerini algılaması sayesinde günlük veya belirli bir periyotta tüketilen sıvı/katı gıda miktarının ve/veya içilen sigara adedinin otomatik olarak tespit edilmesinin sağlanmasıdır.