Buluş Başlığı

Titanya Macunu Üretim Yöntemi (İNCELEMELİ PATENT BELGESİ)

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Doç. Dr. Jongee Park

Başvuru Tarihi

Mart 2013

Özet ve Amaç

Buluş, boya sentezli güneş pillerinde uygulanan titanya macunun üretim yöntemi ile ilgidir. Üretim yöntemi ile üretilen titanya macunun, güneş pillerinde uygulanması sonucu, güneş pilleri üzerinde emilen güneş ışınlarının kırılma katsayısını arttırması sonucu güneş pillerinin solar enerji depolama verimliliği artmaktadır. Üretim yöntemi ile üretilen titanya macununun gözenekli yapıda olması için belirli miktarda titanya tozu içermesi güneş pillerinin solar enerji depolama verimliliği artmaktadır. Buluş konusu yöntem ile üretilen titanya macununun gözenekli yapıda olması için belirli miktarda titanya tozu içermesi sayesinde güneş pillerinin solar enerji depolama verimliliğini arttıran bir titanya macunu üretim yöntemi gerçekleştirmektir.

Buluş Başlığı

Güneş Enerji Sistemi ile Beslenen Kılıf

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Öğr. Gör. Özalp Tozan

Başvuru Tarihi

Haziran 2013

Özet ve Amaç

Buluş, özellikle tablet bilgisayarlarda kullanılan güneş panelleri sayesinde, güneşten aldığı enerjiyi elektrik enerjisine çeviren ve bu işlemi en az maliyetle gerçekleştiren güneş enerjili tablet kılıf sistemi ile ilgilidir. Buluş özellikle, güneş enerjili tablet kılıf  sistemi olup, güneşten aldığı enerjiyi elektrik enerjisine çeviren bir güneş paneli, üretilen elektriği kullanılabilir hale getiren bir elektronik kart ve üretilen elektriğin depolanması için oluşturulmuş bataryalar içeren ve bu sayede tabletlerin enerjisini tablet kılıfı üzerinden sağlayan tablet kılıf sistemi ile ilgilidir. Söz konusu buluş en genel haliyle, güneş enerjili tablet kılıf sistemi olup, güneşten aldığı enerjiyi elektrik enerjisine çeviren bir güneş paneli, üretilen elektriği kullanılabilir hale getiren bir elektronik kart ve üretilen elektriğin depolanması için oluşturulmuş bataryalar içeren ve bu sayede tabletlerin enerjisini kılıf üzerinden sağlayan tablet kılıf sistemidir. Buluş temel amacı güneş pillerinin tablet üzerine değil tablet kılıfına uygulanmasıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buluş Başlığı

Bir Test Aparatı

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Yrd. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan

Başvuru Tarihi

Eylül 2014

Özet ve Amaç

Bu buluş, test numunesine testler sırasında basma kuvveti uygulayan, test numunesini test sırasında tutmasını sağlayan, kaymasını engelleyen en az iki tutucu elemanı bulunan, bahsedilen tutucu elemanlardan en az birine diğer tutucu elemana yaklaşacak veya diğer tutucu elemandan uzaklaşacak yönde kuvvet uygulayan en az bir hareket mekanizması olan test cihazlarının çok eksende malzeme dayanım testi yapmasına imkân tanıyan bir test aparatı ile ilgilidir. Test cihazın alt tutucu elemanı üzerine yerleştirilen test aparatı, test cihazı üst tutucu elemanının ve/veya test cihazı alt tutucu elemanının  dikey yönde uyguladığı kuvveti test numunesine çok eksende uygulamaya imkân tanımaktadır. Teknikte bilinen tek eksenli test cihazlarında çift eksenli çekme testi yapılmasını sağlamak için bir test aparatı geliştirmektir. Test numunesine test boyunca sabit kalan ancak numune eksenlerine farklı oranlarda kuvvet uygulayarak farklı testler yapılmasını sağlayacak bir test aparatı geliştirmektir. Ekonomik ve teknikte bilinen test cihazlarına uyarlanabilir bir test aparatı geliştirmektir.

Buluş Başlığı

Yansımalar Kullanılarak Emisyon Kaynaklarının Konumlandırılması Yöntemi

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Prof. Dr. Ali Kara

Başvuru Tarihi

Aralık 2014

Özet ve Amaç

Buluş, emisyon kaynaklarından ardışık şekilde yayılan ışınlardan temas alıcısına doğrudan gelen ışınların ve yansıma bölgelerindeki yansıma merkezlerine çarpan ve yansıyarak gelen ışınların ayrıştırıldığı, önerilen varış zaman farklılıkları ve Geometrik Optik (GO) teorisine dayanan yöntemlerin sayısal konum bilgileri (coğrafi bilgi sistemleri, sayısal haritalar vb.) ile birlikte kullanılması suretiyle, temas alıcısı yakınlarında yansıma bölgesi bulunmasını avantaja dönüştürerek, emisyon kaynağının ve temas alıcısının her ikisinin de hareketli, birisinin hareketli, her ikisinin de sabit olduğu veya düşük hızla hareket ettiği durumlarda tek bir temas alıcısı ile emisyon kaynağının konumlandırılmasını sağlayan bir yöntem ile ilgilidir. Buluşun amacı yansıma bölgelerindeki yansıma merkezlerine çarparak temas alıcısına yansıyarak gelen ışınların yansımalarını avantaja dönüştürecek ve tek temas alıcısı ile hem emisyon kaynağının hem de temas alıcısının sabit olduğu durumlarda da emisyon kaynağının konumunu düşük bir hata marjı ile tespit edecek bir konumlandırma yöntemi geliştirmektir.

Buluş Başlığı

Polihedral Oligomerik Silseskuokzan İçeren Elektroaktif Monomerler

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Prof. Dr. Atilla Cihaner,  Arş. Gör. Salih Ertan    

Başvuru Tarihi

Aralık 2014

Özet ve Amaç

Mevcut buluş, elektroaktif bir bileşiğin polihedral oligomerik silseskuokzan (POSS) ile yeni bir elektroaktif bileşik oluşturması sonucu çözünür olmayan poli(3,4-alkilendioksi-[tiyofen, selenofen, pirol, furan veya tellurofen]) (PADOX) polimerleri gibi elektroaktif malzemelerin çözünür ve kararlı bir polimerik yapı haline getirilerek, yeni polimerik yapının farklı kaplama yöntemleri ile istenilen yüzeye kaplanabilmelerinin mümkün kılınması, yeni polimerik malzemelerin sentezinde, yeni bileşiklerin eldesi sırasında bir entegre parça olarak veya ışık saçan diyot (LED), güneş pili, elektrokromik cam, transistör vb. yapımında kullanılabilmesinin sağlanması ile ilgilidir. Bilinen elektroaktif polimerlere oranla daha üstün özelliklere sahip daha özel bir ifade ile çözünürlük, termal, renk (optiksel) ve elektrokimyasal kararsızlık gibi bir takım temel sorunlardan arındırılmış, polihedral oligomerik silseskuokzan (POSS) içeren bir elektroaktif monomerin temin edilmesidir.

Buluş Başlığı

Çelik Malzemelerin Derin Çekme Sınır Oranının Geliştirilmesi İçin Yeni Bir Yöntem ve Sistem

Başvuru Sahibi

Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, Arş. Gör. Erdem Kayhan

Buluş Sahibi

Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu

Arş. Gör. Erdem Kayhan

Başvuru Tarihi

Mayıs 2015

Özet ve Amaç

Mevcut buluş, şekillendirilecek parçaya kalıp içerisinde, baskı kuvveti altında ısı uygulanırken, istenilen denge sıcaklık dağılımının sağlanmasını takiben şekillendirme işleminin gerçekleştirilerek malzemenin derin çekme sınır oranının yani şekillendirme kabiliyetinin arttırıldığı, malzemeye üstün mekanik özellikler kazandıran faz özelliklerinin korunduğu ve hatta daha da geliştirildiği, malzemede ortaya çıkan iç gerilmeler, malzemenin kırılganlık ve geri yaylanma oranındaki artış gibi istenmeyen özelliklerin ise kayda değer derecede azaltıldığı,  mevcut preslerin temel bileşenlerinde herhangi bir tadilat ve/veya değişiklik yapılmadan uygulanabilen bir yöntem ve sistem ile ilgilidir. Mevcut buluşun amacı, çelik malzemelerin flanş bölgesinin ılık sıcaklık seviyesine kadar ısıtılması ve takiben soğutulmak istenen hedef bölge soğutulurken paralel olarak derin çekme işleminin uygulanması neticesinde derin çekme sınır oranının arttırıldığı bir yöntem ve sistemin geliştirilmesidir.

Buluş Başlığı

Temassız ve Kablosuz Konumlandırma, Takip ve Kontrol Sistemi

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Yrd. Doç. Dr. Gökhan Şengül

Yrd. Doç. Dr. Murat Karakaya

Başvuru Tarihi

Ağustos 2015

Özet ve Amaç

Mevcut buluş, kişinin sahip olduğu ve sürekli olarak yanında taşıdığı cep telefonu, tablet, medya oynatıcı gibi taşınabilir ve kablosuz iletişim protokollerinden en az birine sahip cihazların mobil birim olarak kullanıldığı, isteğe bağlı olarak konumu ve sayısı değiştirilebilen ve belirli konumlara görünür veya gizli şekilde yerleştirilmiş sabit birimler ile kablosuz iletişim kurmasının sağlandığı, bu sayede bileşenler arasındaki iletişimin temassız ve kablosuz olarak kayıt altına alındığı ve hareket halindeki kişilerin, araçların ve nesnelerin anlık olarak konumlandırılabildiği; kişilerin, araçların, nesnelerin ve kontrol noktalarının anlık ve/veya geçmişe dönük olarak takip ve kontrol edilebildiği bir sistem ile ilgilidir. Kapalı ve/veya açık alanda hareket halindeki kişilerin, araçların ve nesnelerin konumunun tespit edilmesinde ve kontrol noktalarının takibinin sağlanmasında, kişilerin sahip olduğu ve sürekli olarak yanında taşıdığı kablosuz iletişim protokollerinden en az birine sahip cep telefonu, tablet vb. taşınabilir cihazların alıcı ve/veya verici olarak kullanıldığı bir sistemin geliştirilmesidir.

Buluş Başlığı

Uzaktan Kontrollü, Otomatik Sallanan Akıllı Bebek Yatağı

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Öğr. Gör. Özalp Tozan

Başvuru Tarihi

Eylül 2015

Özet ve Amaç

Mevcut buluş, elektronik sallama düzeneği sayesinde otomatik olarak sallanabilen, bulundurduğu ortam sensörleri ile ortam değerlerini ölçen, yorumlayan, bulundurduğu fizyolojik sensörler ile bebeğin fizyolojik değerlerini takip eden, değerlerin belirlenen sınırların dışına çıkması durumunda ebeveyne, kritik değerlere ulaşması durumunda acil yardım ekiplerine uyarı gönderen, tüm değerleri kayıt altına alan, sonradan ulaşılmasına imkân tanıyan ve ebeveynleri bilgilendiren, bulundurduğu kameralarla ortamın ve yatağın içinin izlenmesine imkân tanıyan, multimedya birimi ile kayıtlı müzik ve videolarla bebeği eğlendiren ve dinlendiren, tüm bu fonksiyonların yatağın bulunduğu ortam içerisinde hiçbir kablosuz sinyal (wifi) yayılmadan uzaktan kontrol edilebilmesini sağlayan bir bebek yatağıdır. Mevcut buluşun amacı; otomatik olarak sallanabilen, içerdiği ses sensörü, sıcaklık sensörü, ışık sensörü ve nem sensörü ile elde ettiği verileri anlık olarak kullanıcıya sunan ve depolayan, ortam sensörlerinden ve güvenlik sensörlerinden elde edilen verileri yorumlayarak önceden planlanmış olan senaryoları gerçekleştiren, mevcut kamera ve mikrofon sistemi ile ortamı ve bebeği canlı olarak izlemeyi ve dinlemeyi sağlayan, nabız ve tansiyon sensörü, vücut sıcaklığı ölçen sensör, ağırlık sensörü ve solunum sensörü ile bebeğin fizyolojik değerlerini anlık olarak takip eden ve değerlerin belirlenen değer aralığının dışına çıkması durumunda ebeveyne, limitleri aşması durumunda ise acil yardım servislerine haber veren, mobil cihazların kontrol birimi olarak kullanılmasına imkân tanıyarak internet ve/veya dâhili ağ üzerinden sistemi kontrol edebilmeyi ve kayıtlı verilere ulaşabilmeyi sağlayan, tüm bunları bebeğin bulunduğu odada hiçbir kablosuz sinyal (wifi) yayını yapmadan gerçekleştiren bir sistemin geliştirilmesidir.

Buluş Başlığı

Zirkonya Diş Seramik Malzemesi Üretimi

 

 

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Doç. Dr. Jongee Park

DİĞER BULUŞ SAHİPLERİ

Prof. Dr. Abdullah Öztürk

Mert Özcan Öztürk

Yiğit Cansın Öztürk

Özlem Ağaç

Başvuru Tarihi

Aralık 2015

Özet ve Amaç

Buluş, biyouyumlu, mekanokimyasal karıştırma yöntemi kullanılarak zirkonya içerisine eş-katkı maddesi (co-dopant) olarak alüminyum oksit (Al2O3) ve titanyum dioksit (TiO2) eklenerek elde edilen yüksek mukavemetli zirkonya diş seramik protez bloğu ve üretim yöntemi ile ilgilidir.

Buluş Başlığı

Çapı ve Alev Şiddeti Ayarlanabilen Bek Kafası

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Öğr. Gör. Bülent Ünal

Başvuru Tarihi

Aralık 2015

Özet ve Amaç

Buluş, ocaklarda kullanılan çapı ve alevi ayarlanabilen bek kafası ile ilgilidir. Farklı çapta gaz halkalarına sahip olan alev yönlendirme aparatı ile çıkan alevin çapını ve şiddetini tek bir kontrol düğmesinden ayarlayabilmek mümkündür. Alev halkaları arasında yer alan kanallar ile alevin daha verimli yanmasının ve dolayısıyla daha etkin bir ısıtmanın sağlandığı sistemdir.

Buluş Başlığı

Antibakteriyel PCL/Kitosan Yara Örtü Malzemesi

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Doç. Dr. Hilal Türkoğlu Şaşmazel

Başvuru Tarihi

Aralık 2015

Özet ve Amaç

Buluş, doku hasarlarının tedavisi için doku nakli yerine alternatif çözüm olarak düşünülen yapay doku iskelesi kullanımında ve özel anlamda yanık vakaları için kullanılan kompozit-biyouyumlu yara örtü malzemesi ile ilgilidir.

Buluş Başlığı

Gül Hasat Robotu

 

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

 

Buluş Sahibi

Prof. Dr. Abdulkadir Erden

Öğr. Gör. Cahit Gürel

 

 

 

 

Başvuru Tarihi

Aralık 2015

 

Özet ve Amaç

Buluş, seralardaki güllerin insan gücüne ihtiyaç olmadan, sürekli, yüksek verimli ve standart bir şekilde hasat edilmesini sağlayan, sera güllerinin hasat zamanı geldiğinde otomatik olarak tespitini yapan ve bu güllerin kesimi yaparak toplama konveyörüne aktaran gül hasat robotu ile ilgilidir. Buluş özellikle, güllerin uygun erişkinliğe geldiğinin tespitini yaparak, gülün erişkinliğine göre kesilmesi gereken uzunluğu hesaplayan ve kesim işlemini bu hesaplamalara göre otomatik olarak yapabilen gül hasat robotu ile ilgilidir. 

 

Buluş Başlığı

Biyouyumluluğu ve Mekanik Özelliği Arttırılmış Doku İskelesi ve Üretim Yöntemi

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Doç. Dr. Hilal Türkoğlu Şaşmazel

Başvuru Tarihi

Aralık 2015 (TR), Aralık 2016 (PCT)

Özet ve Amaç

Buluş, doğal bir polimer olan kitosan ile sentetik bir polimer olan polikaprolaktonun üç aşamalı bir üretim yönteminden geçirilerek kompozit yapıda, biyouyumlu, mekanik dayanımı yüksek, canlı dokunun üç boyutlu yapısına benzer fiziksel ve madde alışverişine imkân tanıyan gözenekli yapıda olan kritik kusur boyutundaki doku kayıplarının tedavisinde kullanılabilecek bir doku iskelesi ve üretim yöntemi ile ilgilidir.

Buluş Başlığı

Hava Boşluğu ile Sağlanan Tek Yönlü Bilgi Akış Sistemi

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Yrd. Doç. Dr. Atila Bostan

Yrd. Doç. Dr. Gökhan Şengül

Başvuru Tarihi

Aralık 2015

Özet ve Amaç

Buluş, farklı güvenlik seviyelerinde işletilen bilgisayar ağları arasında ilave bilgi ve sinyal (TEMPEST) güvenlik riski oluşturmaksızın, güvenlik seviyesi yüksek olan ağ bölümünden güvenlik seviyesi düşük olan ağ bölümüne tek yönlü bilgi geçişi sağlayan donanım ve yazılım entegrasyonu ile oluşturulmuş tek yönlü bilgi geçiş sistemidir.

Buluş Başlığı

Elektromanyetik Sac Metal Şekillendirme Sisteminde Yenilik

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu

Prof. Dr. Elif Uray Aydın

Yrd. Doç. Dr. Özgür Aslan

Başvuru Tarihi

Aralık 2015

Özet ve Amaç

Buluş, elektromanyetik alanın, yakın bir iletken malzeme üzerinde akım oluşturması ve oluşan bu akım ile sac metalin kontrollü deformasyona uğratılarak şekillendirilmesini sağlayan elektromanyetik sac şekillendirme sistemi ile ilgilidir. Buluş özellikle, daha düşük bir elektromanyetik enerji ile dahi derin ve/veya uzun şekillendirme yapılmasını sağlamak, imalat hızını ve kalitesini artırmak, sac metalin kontrollü deformasyona uğratılırken yırtılmasını önlemek, şekillendirme seçeneklerini arttırmak ve geometrisi zor şekilleri uygulayabilmek amacıyla, sac metalin indüksiyonla ısıtmasını ve sonrasında da aynı bobin ile şekillendirilmesini sağlayan, bobinlerin zarar görmesini engelleme amacıyla pnömatik anahtarlama kullanan elektromanyetik sac şekillendirme sistemi ile ilgilidir.

Buluş Başlığı

DNA Hedefli Mono ve Heterodinükleer Kompleksler

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Prof. Dr. Şeniz Özalp Yaman

Başvuru Tarihi

Aralık 2015 (TR), Aralık 2016 (PCT)

Özet ve Amaç

Buluş, özellikle cisplatine karşı direnç gösteren kanser hücrelerinde aktivite gösteren, etki spektrumu cisplatine göre daha geniş olan ve cisplatinden daha düşük toksik etkiye sahip, yan etkileri azaltılmış, potansiyel antitümör ilacı olarak kullanılabilecek, anti-kanser (kanser tedavi edici) ve anti-oksidan etkilerine sahip, DNA hedefli mono ve binükleer platin ve bakır platin kompleksleri ile benzer fonksiyonel gruplar içeren bakır ve platin bileşikleri ve bileşiklerin sentez yöntemi ile ilgilidir. 

Buluş Başlığı

Düşük Frekansta Sesin Kontrollü Sönümlenmesini Sağlayan Kartonpiyer

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Öğr. Gör. Bülent Ünal

Başvuru Tarihi

Aralık 2015

Özet ve Amaç

Buluş genellikle konut iç mekanlarında kullanılan, iyi işitmeyi ve anlaşılabilirliği sağlayan aynı zamanda akustik konforu arttıran estetik bir akustik kartonpiyer ile ilgilidir.

Buluş Başlığı

ISM Bandında Çok Bantlı Alıcı Verici Modül Tasarımı

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Prof. Dr. Ali Kara

DİĞER BULUŞ SAHİPLERİ

Şeyma Tütüncü

Başvuru Tarihi

Aralık 2015

Özet ve Amaç

Buluş ISM (Industrial, Scientific, Medical) Bandı standartlarına uygun, yoğun gürültü ve girişime karşı yüksek performans ile çalışmayı sağlayan çok bantlı bir RF modül ve uyumlama devresi ile ilgilidir.

Buluş Başlığı

Öğrenebilen Manyetik Sallama Sistemi

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Öğr. Gör. Özalp Tozan

Başvuru Tarihi

Nisan 2016

Özet ve Amaç

Buluş, elektromanyetik kuvvet ile sallama hareketi gerçekleştirmek üzere geliştirilen, öğrenebilen bir sallama sistemi ile ilgilidir. Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen sallama hareketini manyetik alan dedektörü ve manyetik alan dedektör mıknatısı ile kayıt altına alan, elektronik kontrol birimi tarafından anlamlı veriye dönüştürerek, kullanıcının sallamayı bırakması durumunda otomatik olarak devreye girerek elektromıknatıs ve sabit mıknatıs ile sallama hareketini devam ettiren bir sistemdir.

Buluş Başlığı

Değişken geometrili bek kafası

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Öğr. Gör. Bülent Ünal

Başvuru Tarihi

Mayıs 2016

Özet ve Amaç

Buluş, sahip olduğu kanatla ve kanat alev delikleri vasıtasıyla kanatlar kapalı konumda iken bek kafası sabit kısmı dış çapından merkezine doğru alev şeritleri oluşturarak homojen bir ısıtma sağlayan, kanatların bek kafası sabit kısmı dış çapı üzerinde katlanarak açılması ile farklı geometrilerde ve büyüklüklerde alev oluşturulmasını sağlayan değişken geometrili bek kafası ile ilgilidir.

Buluş Başlığı

Termal ve dijital kamera görüntülerinin reel koordinatlarla eşleştirilmesi

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Yrd. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan

Başvuru Tarihi

Haziran 2016

Özet ve Amaç

Buluş, malzeme testlerinde termal ve dijital kamerayı birlikte kullanarak malzemenin mekanik özelliklerindeki değişimin ortak bir koordinat sisteminde gözlemlenmesini sağlayan bir yöntemdir.

Buluş Başlığı

Basılı Dokümanlar için Arama Cihazı

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Yrd. Doç. Dr. Deniz Çetinkaya

Başvuru Tarihi

Haziran 2016

Özet ve Amaç

Bu buluş, elektronik dokümanlarda ve dijital kitaplarda sıklıkla kullanılan, kişilere zamandan ve iş gücünden oldukça fayda sağlayan kelime ve/veya metin arama işleminin, basılı kitap, makale ve basılı diğer tüm dokümanlar için de yapılabilmesini sağlayan yeni bir arama cihazı ile ilgilidir.

Buluş Başlığı

Sürgülü bek kafası

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Öğr. Gör. Bülent Ünal

Başvuru Tarihi

Temmuz 2016

Özet ve Amaç

Buluş, sahip olduğu birbirinden bağımsız ve kademesiz olarak hareket eden kanatlar sayesinde istek ve ihtiyaçlara bağlı olarak alev çapının ve şeklinin ayarlanmasına imkân tanıyarak ısıtma kabının daha verimli ve daha homojen bir şekilde ısıtılmasını sağlayan sürgülü bek kafası ile ilgilidir.

Buluş Başlığı

El Becerilerine Bağlı Olarak Yetenek ve El Tercihi Ölçüm Yöntemi

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Yrd. Doç. Dr. Nergiz Çağıltay

DİĞER BULUŞ SAHİPLERİ

Yrd. Doç. Dr. Erol Özçelik

Başvuru Tarihi

Ekim 2016

Özet ve Amaç

Buluş, bilgisayara dayalı bir el becerisi, dolayısıyla baskın olan elin belirlenmesini, sağ el ve sol el beceri değerlerinin farklı beceri formlarına göre tespit edilmesini dokunsal bir cihaz ile sağlayan, el becerisi ve tercihi ölçüm sistemi ile ilgilidir. Buluş özellikle, kullanıcının el hareketlerinden oluşan verinin işlenerek, herhangi bir fiziksel temas olmadan sadece el hareketleri ve tercihe bağlı olarak tarafsız bir değerlendirme ile el tercihinin sağ el, sol el ya da iki el değerlerinden hangisinin olduğunun belirlenmesini sağlayan, dolayısı ile her bir el için beceri değerlerini hesaplayan bir el tercihi ve becerisi ölçüm sistemi ile ilgilidir.

Buluş Başlığı

Yüksek sıcaklıkta çalışabilen proton iletken zarlı yakıt hücreleri için hibrid zarların geliştirilmesi

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Doç. Dr. Yılser Devrim

Başvuru Tarihi

Kasım 2016

Özet ve Amaç

Buluş, asit kaybı ve düşük proton iletim sorunlarının çözülmesini ve mekanik dayanımın arttırılmasını sağlayan, yüksek sıcaklık proton değişim zarlı (PDZ) yakıt hücrelerinde kullanılabilecek, çapraz bağlı ve yapısında zirkonyum hidrojen fosfat katkı maddesi bulunduran hibrit bir zar ile ilgilidir.

Buluş Başlığı

Yansımalar kullanılarak emisyon kaynaklarının konumlandırılmasında doğruluğun arttırılması

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Prof. Dr. Ali Kara

 Araş. Gör. Yaser Dalveren

Başvuru Tarihi

Aralık 2016

Özet ve Amaç

Buluş, temas alıcısı civarında ada, dağ, karasal girinti-çıkıntı gibi yansıtıcıların yoğun olduğu bölgelerde çok yollu yayılımdan yararlanarak, tek bir alıcı ile emisyon kaynağı (radar emitörü) yer tespitinin (konumlandırılmasının) doğruluğunun arttırıldığı bir yöntem ile ilgilidir.

Buluş Başlığı

Yeni Nesil Primer Patlayıcı

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Prof. Dr. Şeniz Özalp Yaman

DİĞER BULUŞ SAHİPLERİ

Doç. Dr. Zuhal Gerçek

Başvuru Tarihi

Aralık 2016

Özet ve Amaç

Buluş, özellikle savunma sanayinde kurşun stifnat ve/veya kurşun azid yerine kullanılabilecek, çevresel kirliliğe sebep olmayan ve insan sağlığını olumsuz etkilemeyen yeni nesil primer patlayıcı ve sentez yöntemi ile ilgilidir.

Buluş Başlığı

Yeşil Primer Patlayıcı

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Prof. Dr. Şeniz Özalp Yaman

DİĞER BULUŞ SAHİPLERİ

Doç. Dr. Zuhal Gerçek

Başvuru Tarihi

Aralık 2016

Özet ve Amaç

Buluş, uzun süreli kullanım sonucunda kurşun içerikli patlayıcıların sebep olduğu çevre kirliliği ve insan sağlığına olumsuz etkileri ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilen özellikle savunma sanayisinde kullanılabilecek yeni nesil primer patlayıcı ve sentez yöntemi ile ilgilidir.

Buluş Başlığı

Radar Emitörlerinin Pasif Konumlandırılmasında Çok Yollu Saçılmaların Yol Kayıpları Üzerinden Kullanımı İle Doğruluğun Arttırılması

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Prof. Dr. Ali Kara

DİĞER BULUŞ SAHİPLERİ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Barış TABAKCIOĞLU

Başvuru Tarihi

Aralık 2017

Özet ve Amaç

Buluş, özellikle askeri sistemlerde kullanılabilecek, çok yollu saçılmalardan yararlanılarak yol kayıplarının kullanımı ile emisyon kaynağı (radar emitörü) yer tespiti (konumlandırılması) doğruluğunun arttırılmasını sağlayan bir yöntem ile ilgilidir. Özellikle askeri sistemlerde kullanılabilecek, yüksek frekans teorisine dayanan ışın izleme tekniğinin sayısal haritalar üzerinde kullanılması ile radar emitörlerinin yer tespiti doğruluğunun arttırılması amacıyla geliştirilen yöntem ile ilgilidir.

Buluş Başlığı

Yıkılan binalarda mahsur kalan insanların konumunu ve sayısını tahmin ve yayma sistemi

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Yrd. Doç. Dr. Gökhan Şengül

Yrd. Doç. Dr. Murat Karakaya

Başvuru Tarihi

Aralık 2017

Özet ve Amaç

Buluş, deprem veya herhangi bir doğal afet sonucu yıkılan binaların ve göçüklerin altında kalan insanların konumlarının ve sayılarının tahmin edilmesini ve bu bilgilerin yayımı sistemi ile ilgilidir. Buluş özellikle, kullanıcıların mobil cihazlarına yükledikleri bir uygulama ile çevrelerindeki sensörlerden sürekli veri alınmasını, bu veriler sayesinde kullanıcının konumunun tahminlenerek anlık olarak depolanmasını ve bu elde edilen bilginin doğal afette gelecek olan kurtarma ekiplerine kablosuz haberleşme ile iletilen ve böylece doğal afet sonrası kurtarma ekiplerine insan yoğunluğunu dikkate alarak göçük altında kalan insanları kurtarma işlemlerinin daha etkin ve verimli yapılmasını sağlayan bir sistem ile ilgilidir. Doğal afet gerçekleşmeden bina içindeki insanların kullandıkları mobil cihazlar ile bina içerisinde konuşlu bulunan sensörler aracılığıyla tespit edilmesini ve doğal afet sonrası tespit edilen insan sayısının kurtarma ekiplerine iletmesidir. Bu sayede kurtarma ekipleri hangi binada insan yoğunluğunun fazla olduğunu tespit ederek kısıtlı olan arama kurtarma zamanını, personelini ve teçhizatını bu verilere göre planlayabileceklerdir.

Buluş Başlığı

El Hareketlerini Tanıyarak Bireylerin Alışkanlıklarını Algılayan ve Takip Eden Sistem

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Yrd. Doç. Dr. Gökhan Şengül

Yrd. Doç. Dr. Murat Karakaya

Başvuru Tarihi

Aralık 2017

Özet ve Amaç

Buluş, kullanıcının aktif olarak kullandığı koluna takılan sensör içeren bir giyilebilir cihaz vasıtasıyla gün içinde gerçekleştirilen el hareketlerinin takip edilerek kullanıcının hangi hareketleri yaptığının belirlenmesini ve bu sayede içilen sigara ve tüketilen sıvı ile katı gıda miktarının otomatik olarak tespit edilerek raporlanmasını sağlayan sistem ile ilgilidir. Geliştirilen sistemin kişinin el hareketlerini algılaması sayesinde günlük veya belirli bir periyotta tüketilen sıvı/katı gıda miktarının ve/veya içilen sigara adedinin otomatik olarak tespit edilmesinin sağlanmasıdır.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 952 [title_tr] => Patentler [title_en] => Patents [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionBlue [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Titanya Macunu Üretim Yöntemi (İNCELEMELİ PATENT BELGESİ) [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Buluş Başlığı

Titanya Macunu Üretim Yöntemi (İNCELEMELİ PATENT BELGESİ)

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Doç. Dr. Jongee Park

Başvuru Tarihi

Mart 2013

Özet ve Amaç

Buluş, boya sentezli güneş pillerinde uygulanan titanya macunun üretim yöntemi ile ilgidir. Üretim yöntemi ile üretilen titanya macunun, güneş pillerinde uygulanması sonucu, güneş pilleri üzerinde emilen güneş ışınlarının kırılma katsayısını arttırması sonucu güneş pillerinin solar enerji depolama verimliliği artmaktadır. Üretim yöntemi ile üretilen titanya macununun gözenekli yapıda olması için belirli miktarda titanya tozu içermesi güneş pillerinin solar enerji depolama verimliliği artmaktadır. Buluş konusu yöntem ile üretilen titanya macununun gözenekli yapıda olması için belirli miktarda titanya tozu içermesi sayesinde güneş pillerinin solar enerji depolama verimliliğini arttıran bir titanya macunu üretim yöntemi gerçekleştirmektir.

) ) [1] => stdClass Object ( [title] => Güneş Enerji Sistemi ile Beslenen Kılıf [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Buluş Başlığı

Güneş Enerji Sistemi ile Beslenen Kılıf

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Öğr. Gör. Özalp Tozan

Başvuru Tarihi

Haziran 2013

Özet ve Amaç

Buluş, özellikle tablet bilgisayarlarda kullanılan güneş panelleri sayesinde, güneşten aldığı enerjiyi elektrik enerjisine çeviren ve bu işlemi en az maliyetle gerçekleştiren güneş enerjili tablet kılıf sistemi ile ilgilidir. Buluş özellikle, güneş enerjili tablet kılıf  sistemi olup, güneşten aldığı enerjiyi elektrik enerjisine çeviren bir güneş paneli, üretilen elektriği kullanılabilir hale getiren bir elektronik kart ve üretilen elektriğin depolanması için oluşturulmuş bataryalar içeren ve bu sayede tabletlerin enerjisini tablet kılıfı üzerinden sağlayan tablet kılıf sistemi ile ilgilidir. Söz konusu buluş en genel haliyle, güneş enerjili tablet kılıf sistemi olup, güneşten aldığı enerjiyi elektrik enerjisine çeviren bir güneş paneli, üretilen elektriği kullanılabilir hale getiren bir elektronik kart ve üretilen elektriğin depolanması için oluşturulmuş bataryalar içeren ve bu sayede tabletlerin enerjisini kılıf üzerinden sağlayan tablet kılıf sistemidir. Buluş temel amacı güneş pillerinin tablet üzerine değil tablet kılıfına uygulanmasıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) ) [2] => stdClass Object ( [title] => Bir Test Aparatı [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Buluş Başlığı

Bir Test Aparatı

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Yrd. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan

Başvuru Tarihi

Eylül 2014

Özet ve Amaç

Bu buluş, test numunesine testler sırasında basma kuvveti uygulayan, test numunesini test sırasında tutmasını sağlayan, kaymasını engelleyen en az iki tutucu elemanı bulunan, bahsedilen tutucu elemanlardan en az birine diğer tutucu elemana yaklaşacak veya diğer tutucu elemandan uzaklaşacak yönde kuvvet uygulayan en az bir hareket mekanizması olan test cihazlarının çok eksende malzeme dayanım testi yapmasına imkân tanıyan bir test aparatı ile ilgilidir. Test cihazın alt tutucu elemanı üzerine yerleştirilen test aparatı, test cihazı üst tutucu elemanının ve/veya test cihazı alt tutucu elemanının  dikey yönde uyguladığı kuvveti test numunesine çok eksende uygulamaya imkân tanımaktadır. Teknikte bilinen tek eksenli test cihazlarında çift eksenli çekme testi yapılmasını sağlamak için bir test aparatı geliştirmektir. Test numunesine test boyunca sabit kalan ancak numune eksenlerine farklı oranlarda kuvvet uygulayarak farklı testler yapılmasını sağlayacak bir test aparatı geliştirmektir. Ekonomik ve teknikte bilinen test cihazlarına uyarlanabilir bir test aparatı geliştirmektir.

) ) [3] => stdClass Object ( [title] => Yansımalar Kullanılarak Emisyon Kaynaklarının Konumlandırılması Yöntemi [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Buluş Başlığı

Yansımalar Kullanılarak Emisyon Kaynaklarının Konumlandırılması Yöntemi

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Prof. Dr. Ali Kara

Başvuru Tarihi

Aralık 2014

Özet ve Amaç

Buluş, emisyon kaynaklarından ardışık şekilde yayılan ışınlardan temas alıcısına doğrudan gelen ışınların ve yansıma bölgelerindeki yansıma merkezlerine çarpan ve yansıyarak gelen ışınların ayrıştırıldığı, önerilen varış zaman farklılıkları ve Geometrik Optik (GO) teorisine dayanan yöntemlerin sayısal konum bilgileri (coğrafi bilgi sistemleri, sayısal haritalar vb.) ile birlikte kullanılması suretiyle, temas alıcısı yakınlarında yansıma bölgesi bulunmasını avantaja dönüştürerek, emisyon kaynağının ve temas alıcısının her ikisinin de hareketli, birisinin hareketli, her ikisinin de sabit olduğu veya düşük hızla hareket ettiği durumlarda tek bir temas alıcısı ile emisyon kaynağının konumlandırılmasını sağlayan bir yöntem ile ilgilidir. Buluşun amacı yansıma bölgelerindeki yansıma merkezlerine çarparak temas alıcısına yansıyarak gelen ışınların yansımalarını avantaja dönüştürecek ve tek temas alıcısı ile hem emisyon kaynağının hem de temas alıcısının sabit olduğu durumlarda da emisyon kaynağının konumunu düşük bir hata marjı ile tespit edecek bir konumlandırma yöntemi geliştirmektir.

) ) [4] => stdClass Object ( [title] => Polihedral Oligomerik Silseskuokzan İçeren Elektroaktif Monomerler [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Buluş Başlığı

Polihedral Oligomerik Silseskuokzan İçeren Elektroaktif Monomerler

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Prof. Dr. Atilla Cihaner,  Arş. Gör. Salih Ertan    

Başvuru Tarihi

Aralık 2014

Özet ve Amaç

Mevcut buluş, elektroaktif bir bileşiğin polihedral oligomerik silseskuokzan (POSS) ile yeni bir elektroaktif bileşik oluşturması sonucu çözünür olmayan poli(3,4-alkilendioksi-[tiyofen, selenofen, pirol, furan veya tellurofen]) (PADOX) polimerleri gibi elektroaktif malzemelerin çözünür ve kararlı bir polimerik yapı haline getirilerek, yeni polimerik yapının farklı kaplama yöntemleri ile istenilen yüzeye kaplanabilmelerinin mümkün kılınması, yeni polimerik malzemelerin sentezinde, yeni bileşiklerin eldesi sırasında bir entegre parça olarak veya ışık saçan diyot (LED), güneş pili, elektrokromik cam, transistör vb. yapımında kullanılabilmesinin sağlanması ile ilgilidir. Bilinen elektroaktif polimerlere oranla daha üstün özelliklere sahip daha özel bir ifade ile çözünürlük, termal, renk (optiksel) ve elektrokimyasal kararsızlık gibi bir takım temel sorunlardan arındırılmış, polihedral oligomerik silseskuokzan (POSS) içeren bir elektroaktif monomerin temin edilmesidir.

) ) [5] => stdClass Object ( [title] => Çelik Malzemelerin Derin Çekme Sınır Oranının Geliştirilmesi İçin Yeni Bir Yöntem ve Sistem [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Buluş Başlığı

Çelik Malzemelerin Derin Çekme Sınır Oranının Geliştirilmesi İçin Yeni Bir Yöntem ve Sistem

Başvuru Sahibi

Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, Arş. Gör. Erdem Kayhan

Buluş Sahibi

Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu

Arş. Gör. Erdem Kayhan

Başvuru Tarihi

Mayıs 2015

Özet ve Amaç

Mevcut buluş, şekillendirilecek parçaya kalıp içerisinde, baskı kuvveti altında ısı uygulanırken, istenilen denge sıcaklık dağılımının sağlanmasını takiben şekillendirme işleminin gerçekleştirilerek malzemenin derin çekme sınır oranının yani şekillendirme kabiliyetinin arttırıldığı, malzemeye üstün mekanik özellikler kazandıran faz özelliklerinin korunduğu ve hatta daha da geliştirildiği, malzemede ortaya çıkan iç gerilmeler, malzemenin kırılganlık ve geri yaylanma oranındaki artış gibi istenmeyen özelliklerin ise kayda değer derecede azaltıldığı,  mevcut preslerin temel bileşenlerinde herhangi bir tadilat ve/veya değişiklik yapılmadan uygulanabilen bir yöntem ve sistem ile ilgilidir. Mevcut buluşun amacı, çelik malzemelerin flanş bölgesinin ılık sıcaklık seviyesine kadar ısıtılması ve takiben soğutulmak istenen hedef bölge soğutulurken paralel olarak derin çekme işleminin uygulanması neticesinde derin çekme sınır oranının arttırıldığı bir yöntem ve sistemin geliştirilmesidir.

) ) [6] => stdClass Object ( [title] => Temassız ve Kablosuz Konumlandırma, Takip ve Kontrol Sistemi [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Buluş Başlığı

Temassız ve Kablosuz Konumlandırma, Takip ve Kontrol Sistemi

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Yrd. Doç. Dr. Gökhan Şengül

Yrd. Doç. Dr. Murat Karakaya

Başvuru Tarihi

Ağustos 2015

Özet ve Amaç

Mevcut buluş, kişinin sahip olduğu ve sürekli olarak yanında taşıdığı cep telefonu, tablet, medya oynatıcı gibi taşınabilir ve kablosuz iletişim protokollerinden en az birine sahip cihazların mobil birim olarak kullanıldığı, isteğe bağlı olarak konumu ve sayısı değiştirilebilen ve belirli konumlara görünür veya gizli şekilde yerleştirilmiş sabit birimler ile kablosuz iletişim kurmasının sağlandığı, bu sayede bileşenler arasındaki iletişimin temassız ve kablosuz olarak kayıt altına alındığı ve hareket halindeki kişilerin, araçların ve nesnelerin anlık olarak konumlandırılabildiği; kişilerin, araçların, nesnelerin ve kontrol noktalarının anlık ve/veya geçmişe dönük olarak takip ve kontrol edilebildiği bir sistem ile ilgilidir. Kapalı ve/veya açık alanda hareket halindeki kişilerin, araçların ve nesnelerin konumunun tespit edilmesinde ve kontrol noktalarının takibinin sağlanmasında, kişilerin sahip olduğu ve sürekli olarak yanında taşıdığı kablosuz iletişim protokollerinden en az birine sahip cep telefonu, tablet vb. taşınabilir cihazların alıcı ve/veya verici olarak kullanıldığı bir sistemin geliştirilmesidir.

) ) [7] => stdClass Object ( [title] => Uzaktan Kontrollü, Otomatik Sallanan Akıllı Bebek Yatağı [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Buluş Başlığı

Uzaktan Kontrollü, Otomatik Sallanan Akıllı Bebek Yatağı

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Öğr. Gör. Özalp Tozan

Başvuru Tarihi

Eylül 2015

Özet ve Amaç

Mevcut buluş, elektronik sallama düzeneği sayesinde otomatik olarak sallanabilen, bulundurduğu ortam sensörleri ile ortam değerlerini ölçen, yorumlayan, bulundurduğu fizyolojik sensörler ile bebeğin fizyolojik değerlerini takip eden, değerlerin belirlenen sınırların dışına çıkması durumunda ebeveyne, kritik değerlere ulaşması durumunda acil yardım ekiplerine uyarı gönderen, tüm değerleri kayıt altına alan, sonradan ulaşılmasına imkân tanıyan ve ebeveynleri bilgilendiren, bulundurduğu kameralarla ortamın ve yatağın içinin izlenmesine imkân tanıyan, multimedya birimi ile kayıtlı müzik ve videolarla bebeği eğlendiren ve dinlendiren, tüm bu fonksiyonların yatağın bulunduğu ortam içerisinde hiçbir kablosuz sinyal (wifi) yayılmadan uzaktan kontrol edilebilmesini sağlayan bir bebek yatağıdır. Mevcut buluşun amacı; otomatik olarak sallanabilen, içerdiği ses sensörü, sıcaklık sensörü, ışık sensörü ve nem sensörü ile elde ettiği verileri anlık olarak kullanıcıya sunan ve depolayan, ortam sensörlerinden ve güvenlik sensörlerinden elde edilen verileri yorumlayarak önceden planlanmış olan senaryoları gerçekleştiren, mevcut kamera ve mikrofon sistemi ile ortamı ve bebeği canlı olarak izlemeyi ve dinlemeyi sağlayan, nabız ve tansiyon sensörü, vücut sıcaklığı ölçen sensör, ağırlık sensörü ve solunum sensörü ile bebeğin fizyolojik değerlerini anlık olarak takip eden ve değerlerin belirlenen değer aralığının dışına çıkması durumunda ebeveyne, limitleri aşması durumunda ise acil yardım servislerine haber veren, mobil cihazların kontrol birimi olarak kullanılmasına imkân tanıyarak internet ve/veya dâhili ağ üzerinden sistemi kontrol edebilmeyi ve kayıtlı verilere ulaşabilmeyi sağlayan, tüm bunları bebeğin bulunduğu odada hiçbir kablosuz sinyal (wifi) yayını yapmadan gerçekleştiren bir sistemin geliştirilmesidir.

) ) [8] => stdClass Object ( [title] => Zirkonya Diş Seramik Malzemesi Üretimi [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Buluş Başlığı

Zirkonya Diş Seramik Malzemesi Üretimi

 

 

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Doç. Dr. Jongee Park

DİĞER BULUŞ SAHİPLERİ

Prof. Dr. Abdullah Öztürk

Mert Özcan Öztürk

Yiğit Cansın Öztürk

Özlem Ağaç

Başvuru Tarihi

Aralık 2015

Özet ve Amaç

Buluş, biyouyumlu, mekanokimyasal karıştırma yöntemi kullanılarak zirkonya içerisine eş-katkı maddesi (co-dopant) olarak alüminyum oksit (Al2O3) ve titanyum dioksit (TiO2) eklenerek elde edilen yüksek mukavemetli zirkonya diş seramik protez bloğu ve üretim yöntemi ile ilgilidir.

) ) [9] => stdClass Object ( [title] => Çapı ve Alev Şiddeti Ayarlanabilen Bek Kafası [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Buluş Başlığı

Çapı ve Alev Şiddeti Ayarlanabilen Bek Kafası

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Öğr. Gör. Bülent Ünal

Başvuru Tarihi

Aralık 2015

Özet ve Amaç

Buluş, ocaklarda kullanılan çapı ve alevi ayarlanabilen bek kafası ile ilgilidir. Farklı çapta gaz halkalarına sahip olan alev yönlendirme aparatı ile çıkan alevin çapını ve şiddetini tek bir kontrol düğmesinden ayarlayabilmek mümkündür. Alev halkaları arasında yer alan kanallar ile alevin daha verimli yanmasının ve dolayısıyla daha etkin bir ısıtmanın sağlandığı sistemdir.

) ) [10] => stdClass Object ( [title] => Antibakteriyel PCL/Kitosan Yara Örtü Malzemesi [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Buluş Başlığı

Antibakteriyel PCL/Kitosan Yara Örtü Malzemesi

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Doç. Dr. Hilal Türkoğlu Şaşmazel

Başvuru Tarihi

Aralık 2015

Özet ve Amaç

Buluş, doku hasarlarının tedavisi için doku nakli yerine alternatif çözüm olarak düşünülen yapay doku iskelesi kullanımında ve özel anlamda yanık vakaları için kullanılan kompozit-biyouyumlu yara örtü malzemesi ile ilgilidir.

) ) [11] => stdClass Object ( [title] => Gül Hasat Robotu [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Buluş Başlığı

Gül Hasat Robotu

 

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

 

Buluş Sahibi

Prof. Dr. Abdulkadir Erden

Öğr. Gör. Cahit Gürel

 

 

 

 

Başvuru Tarihi

Aralık 2015

 

Özet ve Amaç

Buluş, seralardaki güllerin insan gücüne ihtiyaç olmadan, sürekli, yüksek verimli ve standart bir şekilde hasat edilmesini sağlayan, sera güllerinin hasat zamanı geldiğinde otomatik olarak tespitini yapan ve bu güllerin kesimi yaparak toplama konveyörüne aktaran gül hasat robotu ile ilgilidir. Buluş özellikle, güllerin uygun erişkinliğe geldiğinin tespitini yaparak, gülün erişkinliğine göre kesilmesi gereken uzunluğu hesaplayan ve kesim işlemini bu hesaplamalara göre otomatik olarak yapabilen gül hasat robotu ile ilgilidir. 

 

) ) [12] => stdClass Object ( [title] => Biyouyumluluğu ve Mekanik Özelliği Arttırılmış Doku İskelesi ve Üretim Yöntemi [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Buluş Başlığı

Biyouyumluluğu ve Mekanik Özelliği Arttırılmış Doku İskelesi ve Üretim Yöntemi

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Doç. Dr. Hilal Türkoğlu Şaşmazel

Başvuru Tarihi

Aralık 2015 (TR), Aralık 2016 (PCT)

Özet ve Amaç

Buluş, doğal bir polimer olan kitosan ile sentetik bir polimer olan polikaprolaktonun üç aşamalı bir üretim yönteminden geçirilerek kompozit yapıda, biyouyumlu, mekanik dayanımı yüksek, canlı dokunun üç boyutlu yapısına benzer fiziksel ve madde alışverişine imkân tanıyan gözenekli yapıda olan kritik kusur boyutundaki doku kayıplarının tedavisinde kullanılabilecek bir doku iskelesi ve üretim yöntemi ile ilgilidir.

) ) [13] => stdClass Object ( [title] => Hava Boşluğu ile Sağlanan Tek Yönlü Bilgi Akış Sistemi [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Buluş Başlığı

Hava Boşluğu ile Sağlanan Tek Yönlü Bilgi Akış Sistemi

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Yrd. Doç. Dr. Atila Bostan

Yrd. Doç. Dr. Gökhan Şengül

Başvuru Tarihi

Aralık 2015

Özet ve Amaç

Buluş, farklı güvenlik seviyelerinde işletilen bilgisayar ağları arasında ilave bilgi ve sinyal (TEMPEST) güvenlik riski oluşturmaksızın, güvenlik seviyesi yüksek olan ağ bölümünden güvenlik seviyesi düşük olan ağ bölümüne tek yönlü bilgi geçişi sağlayan donanım ve yazılım entegrasyonu ile oluşturulmuş tek yönlü bilgi geçiş sistemidir.

) ) [14] => stdClass Object ( [title] => Elektromanyetik Sac Metal Şekillendirme Sisteminde Yenilik [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Buluş Başlığı

Elektromanyetik Sac Metal Şekillendirme Sisteminde Yenilik

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu

Prof. Dr. Elif Uray Aydın

Yrd. Doç. Dr. Özgür Aslan

Başvuru Tarihi

Aralık 2015

Özet ve Amaç

Buluş, elektromanyetik alanın, yakın bir iletken malzeme üzerinde akım oluşturması ve oluşan bu akım ile sac metalin kontrollü deformasyona uğratılarak şekillendirilmesini sağlayan elektromanyetik sac şekillendirme sistemi ile ilgilidir. Buluş özellikle, daha düşük bir elektromanyetik enerji ile dahi derin ve/veya uzun şekillendirme yapılmasını sağlamak, imalat hızını ve kalitesini artırmak, sac metalin kontrollü deformasyona uğratılırken yırtılmasını önlemek, şekillendirme seçeneklerini arttırmak ve geometrisi zor şekilleri uygulayabilmek amacıyla, sac metalin indüksiyonla ısıtmasını ve sonrasında da aynı bobin ile şekillendirilmesini sağlayan, bobinlerin zarar görmesini engelleme amacıyla pnömatik anahtarlama kullanan elektromanyetik sac şekillendirme sistemi ile ilgilidir.

) ) [15] => stdClass Object ( [title] => DNA Hedefli Mono ve Heterodinükleer Kompleksler [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Buluş Başlığı

DNA Hedefli Mono ve Heterodinükleer Kompleksler

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Prof. Dr. Şeniz Özalp Yaman

Başvuru Tarihi

Aralık 2015 (TR), Aralık 2016 (PCT)

Özet ve Amaç

Buluş, özellikle cisplatine karşı direnç gösteren kanser hücrelerinde aktivite gösteren, etki spektrumu cisplatine göre daha geniş olan ve cisplatinden daha düşük toksik etkiye sahip, yan etkileri azaltılmış, potansiyel antitümör ilacı olarak kullanılabilecek, anti-kanser (kanser tedavi edici) ve anti-oksidan etkilerine sahip, DNA hedefli mono ve binükleer platin ve bakır platin kompleksleri ile benzer fonksiyonel gruplar içeren bakır ve platin bileşikleri ve bileşiklerin sentez yöntemi ile ilgilidir. 

) ) [16] => stdClass Object ( [title] => Düşük Frekansta Sesin Kontrollü Sönümlenmesini Sağlayan Kartonpiyer [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Buluş Başlığı

Düşük Frekansta Sesin Kontrollü Sönümlenmesini Sağlayan Kartonpiyer

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Öğr. Gör. Bülent Ünal

Başvuru Tarihi

Aralık 2015

Özet ve Amaç

Buluş genellikle konut iç mekanlarında kullanılan, iyi işitmeyi ve anlaşılabilirliği sağlayan aynı zamanda akustik konforu arttıran estetik bir akustik kartonpiyer ile ilgilidir.

) ) [17] => stdClass Object ( [title] => ISM Bandında Çok Bantlı Alıcı Verici Modül Tasarımı [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Buluş Başlığı

ISM Bandında Çok Bantlı Alıcı Verici Modül Tasarımı

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Prof. Dr. Ali Kara

DİĞER BULUŞ SAHİPLERİ

Şeyma Tütüncü

Başvuru Tarihi

Aralık 2015

Özet ve Amaç

Buluş ISM (Industrial, Scientific, Medical) Bandı standartlarına uygun, yoğun gürültü ve girişime karşı yüksek performans ile çalışmayı sağlayan çok bantlı bir RF modül ve uyumlama devresi ile ilgilidir.

) ) [18] => stdClass Object ( [title] => Öğrenebilen Manyetik Sallama Sistemi [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Buluş Başlığı

Öğrenebilen Manyetik Sallama Sistemi

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Öğr. Gör. Özalp Tozan

Başvuru Tarihi

Nisan 2016

Özet ve Amaç

Buluş, elektromanyetik kuvvet ile sallama hareketi gerçekleştirmek üzere geliştirilen, öğrenebilen bir sallama sistemi ile ilgilidir. Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen sallama hareketini manyetik alan dedektörü ve manyetik alan dedektör mıknatısı ile kayıt altına alan, elektronik kontrol birimi tarafından anlamlı veriye dönüştürerek, kullanıcının sallamayı bırakması durumunda otomatik olarak devreye girerek elektromıknatıs ve sabit mıknatıs ile sallama hareketini devam ettiren bir sistemdir.

) ) [19] => stdClass Object ( [title] => Değişken geometrili bek kafası [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Buluş Başlığı

Değişken geometrili bek kafası

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Öğr. Gör. Bülent Ünal

Başvuru Tarihi

Mayıs 2016

Özet ve Amaç

Buluş, sahip olduğu kanatla ve kanat alev delikleri vasıtasıyla kanatlar kapalı konumda iken bek kafası sabit kısmı dış çapından merkezine doğru alev şeritleri oluşturarak homojen bir ısıtma sağlayan, kanatların bek kafası sabit kısmı dış çapı üzerinde katlanarak açılması ile farklı geometrilerde ve büyüklüklerde alev oluşturulmasını sağlayan değişken geometrili bek kafası ile ilgilidir.

) ) [20] => stdClass Object ( [title] => Termal ve dijital kamera görüntülerinin reel koordinatlarla eşleştirilmesi [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Buluş Başlığı

Termal ve dijital kamera görüntülerinin reel koordinatlarla eşleştirilmesi

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Yrd. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan

Başvuru Tarihi

Haziran 2016

Özet ve Amaç

Buluş, malzeme testlerinde termal ve dijital kamerayı birlikte kullanarak malzemenin mekanik özelliklerindeki değişimin ortak bir koordinat sisteminde gözlemlenmesini sağlayan bir yöntemdir.

) ) [21] => stdClass Object ( [title] => Basılı Dokümanlar için Arama Cihazı [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Buluş Başlığı

Basılı Dokümanlar için Arama Cihazı

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Yrd. Doç. Dr. Deniz Çetinkaya

Başvuru Tarihi

Haziran 2016

Özet ve Amaç

Bu buluş, elektronik dokümanlarda ve dijital kitaplarda sıklıkla kullanılan, kişilere zamandan ve iş gücünden oldukça fayda sağlayan kelime ve/veya metin arama işleminin, basılı kitap, makale ve basılı diğer tüm dokümanlar için de yapılabilmesini sağlayan yeni bir arama cihazı ile ilgilidir.

) ) [22] => stdClass Object ( [title] => Sürgülü bek kafası [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Buluş Başlığı

Sürgülü bek kafası

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Öğr. Gör. Bülent Ünal

Başvuru Tarihi

Temmuz 2016

Özet ve Amaç

Buluş, sahip olduğu birbirinden bağımsız ve kademesiz olarak hareket eden kanatlar sayesinde istek ve ihtiyaçlara bağlı olarak alev çapının ve şeklinin ayarlanmasına imkân tanıyarak ısıtma kabının daha verimli ve daha homojen bir şekilde ısıtılmasını sağlayan sürgülü bek kafası ile ilgilidir.

) ) [23] => stdClass Object ( [title] => El Becerilerine Bağlı Olarak Yetenek ve El Tercihi Ölçüm Yöntemi [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Buluş Başlığı

El Becerilerine Bağlı Olarak Yetenek ve El Tercihi Ölçüm Yöntemi

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Yrd. Doç. Dr. Nergiz Çağıltay

DİĞER BULUŞ SAHİPLERİ

Yrd. Doç. Dr. Erol Özçelik

Başvuru Tarihi

Ekim 2016

Özet ve Amaç

Buluş, bilgisayara dayalı bir el becerisi, dolayısıyla baskın olan elin belirlenmesini, sağ el ve sol el beceri değerlerinin farklı beceri formlarına göre tespit edilmesini dokunsal bir cihaz ile sağlayan, el becerisi ve tercihi ölçüm sistemi ile ilgilidir. Buluş özellikle, kullanıcının el hareketlerinden oluşan verinin işlenerek, herhangi bir fiziksel temas olmadan sadece el hareketleri ve tercihe bağlı olarak tarafsız bir değerlendirme ile el tercihinin sağ el, sol el ya da iki el değerlerinden hangisinin olduğunun belirlenmesini sağlayan, dolayısı ile her bir el için beceri değerlerini hesaplayan bir el tercihi ve becerisi ölçüm sistemi ile ilgilidir.

) ) [24] => stdClass Object ( [title] => Yüksek sıcaklıkta çalışabilen proton iletken zarlı yakıt hücreleri için hibrid zarların geliştirilmesi [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Buluş Başlığı

Yüksek sıcaklıkta çalışabilen proton iletken zarlı yakıt hücreleri için hibrid zarların geliştirilmesi

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Doç. Dr. Yılser Devrim

Başvuru Tarihi

Kasım 2016

Özet ve Amaç

Buluş, asit kaybı ve düşük proton iletim sorunlarının çözülmesini ve mekanik dayanımın arttırılmasını sağlayan, yüksek sıcaklık proton değişim zarlı (PDZ) yakıt hücrelerinde kullanılabilecek, çapraz bağlı ve yapısında zirkonyum hidrojen fosfat katkı maddesi bulunduran hibrit bir zar ile ilgilidir.

) ) [25] => stdClass Object ( [title] => Yansımalar kullanılarak emisyon kaynaklarının konumlandırılmasında doğruluğun arttırılması [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Buluş Başlığı

Yansımalar kullanılarak emisyon kaynaklarının konumlandırılmasında doğruluğun arttırılması

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Prof. Dr. Ali Kara

 Araş. Gör. Yaser Dalveren

Başvuru Tarihi

Aralık 2016

Özet ve Amaç

Buluş, temas alıcısı civarında ada, dağ, karasal girinti-çıkıntı gibi yansıtıcıların yoğun olduğu bölgelerde çok yollu yayılımdan yararlanarak, tek bir alıcı ile emisyon kaynağı (radar emitörü) yer tespitinin (konumlandırılmasının) doğruluğunun arttırıldığı bir yöntem ile ilgilidir.

) ) [26] => stdClass Object ( [title] => Yeni Nesil Primer Patlayıcı [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Buluş Başlığı

Yeni Nesil Primer Patlayıcı

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Prof. Dr. Şeniz Özalp Yaman

DİĞER BULUŞ SAHİPLERİ

Doç. Dr. Zuhal Gerçek

Başvuru Tarihi

Aralık 2016

Özet ve Amaç

Buluş, özellikle savunma sanayinde kurşun stifnat ve/veya kurşun azid yerine kullanılabilecek, çevresel kirliliğe sebep olmayan ve insan sağlığını olumsuz etkilemeyen yeni nesil primer patlayıcı ve sentez yöntemi ile ilgilidir.

) ) [27] => stdClass Object ( [title] => Yeşil Primer Patlayıcı [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Buluş Başlığı

Yeşil Primer Patlayıcı

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Prof. Dr. Şeniz Özalp Yaman

DİĞER BULUŞ SAHİPLERİ

Doç. Dr. Zuhal Gerçek

Başvuru Tarihi

Aralık 2016

Özet ve Amaç

Buluş, uzun süreli kullanım sonucunda kurşun içerikli patlayıcıların sebep olduğu çevre kirliliği ve insan sağlığına olumsuz etkileri ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilen özellikle savunma sanayisinde kullanılabilecek yeni nesil primer patlayıcı ve sentez yöntemi ile ilgilidir.

) ) [28] => stdClass Object ( [title] => Radar Emitörlerinin Pasif Konumlandırılmasında Çok Yollu Saçılmaların Yol Kayıpları Üzerinden Kullanımı İle Doğruluğun Arttırılması [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Buluş Başlığı

Radar Emitörlerinin Pasif Konumlandırılmasında Çok Yollu Saçılmaların Yol Kayıpları Üzerinden Kullanımı İle Doğruluğun Arttırılması

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Prof. Dr. Ali Kara

DİĞER BULUŞ SAHİPLERİ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Barış TABAKCIOĞLU

Başvuru Tarihi

Aralık 2017

Özet ve Amaç

Buluş, özellikle askeri sistemlerde kullanılabilecek, çok yollu saçılmalardan yararlanılarak yol kayıplarının kullanımı ile emisyon kaynağı (radar emitörü) yer tespiti (konumlandırılması) doğruluğunun arttırılmasını sağlayan bir yöntem ile ilgilidir. Özellikle askeri sistemlerde kullanılabilecek, yüksek frekans teorisine dayanan ışın izleme tekniğinin sayısal haritalar üzerinde kullanılması ile radar emitörlerinin yer tespiti doğruluğunun arttırılması amacıyla geliştirilen yöntem ile ilgilidir.

) ) [29] => stdClass Object ( [title] => Yıkılan binalarda mahsur kalan insanların konumunu ve sayısını tahmin ve yayma sistemi [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Buluş Başlığı

Yıkılan binalarda mahsur kalan insanların konumunu ve sayısını tahmin ve yayma sistemi

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Yrd. Doç. Dr. Gökhan Şengül

Yrd. Doç. Dr. Murat Karakaya

Başvuru Tarihi

Aralık 2017

Özet ve Amaç

Buluş, deprem veya herhangi bir doğal afet sonucu yıkılan binaların ve göçüklerin altında kalan insanların konumlarının ve sayılarının tahmin edilmesini ve bu bilgilerin yayımı sistemi ile ilgilidir. Buluş özellikle, kullanıcıların mobil cihazlarına yükledikleri bir uygulama ile çevrelerindeki sensörlerden sürekli veri alınmasını, bu veriler sayesinde kullanıcının konumunun tahminlenerek anlık olarak depolanmasını ve bu elde edilen bilginin doğal afette gelecek olan kurtarma ekiplerine kablosuz haberleşme ile iletilen ve böylece doğal afet sonrası kurtarma ekiplerine insan yoğunluğunu dikkate alarak göçük altında kalan insanları kurtarma işlemlerinin daha etkin ve verimli yapılmasını sağlayan bir sistem ile ilgilidir. Doğal afet gerçekleşmeden bina içindeki insanların kullandıkları mobil cihazlar ile bina içerisinde konuşlu bulunan sensörler aracılığıyla tespit edilmesini ve doğal afet sonrası tespit edilen insan sayısının kurtarma ekiplerine iletmesidir. Bu sayede kurtarma ekipleri hangi binada insan yoğunluğunun fazla olduğunu tespit ederek kısıtlı olan arama kurtarma zamanını, personelini ve teçhizatını bu verilere göre planlayabileceklerdir.

) ) [30] => stdClass Object ( [title] => El Hareketlerini Tanıyarak Bireylerin Alışkanlıklarını Algılayan ve Takip Eden Sistem [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Buluş Başlığı

El Hareketlerini Tanıyarak Bireylerin Alışkanlıklarını Algılayan ve Takip Eden Sistem

Başvuru Sahibi

Atılım Üniversitesi

Buluş Sahibi

Yrd. Doç. Dr. Gökhan Şengül

Yrd. Doç. Dr. Murat Karakaya

Başvuru Tarihi

Aralık 2017

Özet ve Amaç

Buluş, kullanıcının aktif olarak kullandığı koluna takılan sensör içeren bir giyilebilir cihaz vasıtasıyla gün içinde gerçekleştirilen el hareketlerinin takip edilerek kullanıcının hangi hareketleri yaptığının belirlenmesini ve bu sayede içilen sigara ve tüketilen sıvı ile katı gıda miktarının otomatik olarak tespit edilerek raporlanmasını sağlayan sistem ile ilgilidir. Geliştirilen sistemin kişinin el hareketlerini algılaması sayesinde günlük veya belirli bir periyotta tüketilen sıvı/katı gıda miktarının ve/veya içilen sigara adedinin otomatik olarak tespit edilmesinin sağlanmasıdır.

) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) ) ) ) [content_en] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionBlue [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Titania Paste Production Method (Patent Document) [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Title of Invention

Titania Paste Production Method (Patent Document)

Applicant

Atilim University

Inventor

Assoc. Prof. Jongee Park

) ) [1] => stdClass Object ( [title] => Cover Fed with Solar Power [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Title of Invention

Cover Fed with Solar Power

Applicant

Atilim University

Inventor

Inst. Özalp Tozan

 

 

 

 

) ) [2] => stdClass Object ( [title] => A Test Apparatus [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Title of Invention

A Test Apparatus

Applicant

Atilim University

Inventor

Asst. Prof. Celalettin Karadoğan

) ) [3] => stdClass Object ( [title] => Method of Positioning Emission Sources by Reflections [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Title of Invention

Method of Positioning Emission Sources by Reflections

Applicant

Atılım Üniversitesi

Inventor

Prof. Dr. Ali Kara

) ) [4] => stdClass Object ( [title] => Electroactive Monomers containing Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Title of Invention

Polihedral Oligomerik Silseskuokzan İçeren Elektroaktif Monomerler

Applicant

Atılım Üniversitesi

Inventor

Prof. Dr. Atilla Cihaner,  Res. Asst. Salih Ertan 

) ) [5] => stdClass Object ( [title] => A New Method and System to enhance Deep Drawing Limit Rate of Steel Materials [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Title of Invention

A New Method and System to enhance Deep Drawing Limit Rate of Steel Materials

Applicant

Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, Res. Asst. Erdem Kayhan

Inventor

Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu

Res. Asst. Erdem Kayhan

) ) [6] => stdClass Object ( [title] => Contactless and Wireless Positioning, Monitoring and Control System [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Title of Invention

Temassız ve Kablosuz Konumlandırma, Takip ve Kontrol Sistemi

Applicant

Atılım Üniversitesi

Inventor

Asst. Prof. Gökhan Şengül

Asst. Prof.  Murat Karakaya

) ) [7] => stdClass Object ( [title] => Remote-control Automatic Shaking Smart Doll Bed [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Title of Invention

Remote-control Automatic Shaking Smart Doll Bed

Applicant

Atilim University

Inventor

Inst. Özalp Tozan

) ) [8] => stdClass Object ( [title] => Production of Zirconia Dental Ceramic Material [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Title of Invention

Production of Zirconia Dental Ceramic Material

Applicant

Atılım Üniversitesi

Inventor

Assoc. Prof. Jongee Park

Other Inventors

Prof. Dr. Abdullah Öztürk

Mert Özcan Öztürk

Yiğit Cansın Öztürk

Özlem Ağaç

) ) [9] => stdClass Object ( [title] => Adjustable Burner Head [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Title of Invention

Adjustable Burner Head

Applicant

Atilim University

Inventor

Inst. Bülent Ünal

) ) [10] => stdClass Object ( [title] => Antibacterial PCL/Chitosan Wound Dressing [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Title of Invention

Antibacterial PCL/Chitosan Wound Dressing

Applicant

Atilim University

Inventor

Assoc. Prof. Hilal Türkoğlu Şaşmazel

) ) [11] => stdClass Object ( [title] => Rose Harvest Robot [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Title of Invention

Rose Harvest Robot

 

Applicant

Atilim University

 

Inventor

Prof. Abdulkadir Erden

Inst. Cahit Gürel

   
   
     
     
) ) [12] => stdClass Object ( [title] => Tissue Scaffold with enhanced Biocompatibility and Mechanical Features, and Production Method [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Title of Invention

Tissue Scaffold with enhanced Biocompatibility and Mechanical Features, and Production Method

Applicant

Atilim University

Inventor

Assoc. Prof. Hilal Türkoğlu Şaşmazel

   
   
) ) [13] => stdClass Object ( [title] => One-way Information Flow System via Air Void [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Title of Invention

One-way Information Flow System via Air Void

Applicant

Atilim University

Inventor

Asst. Prof. Atila Bostan

Asst. Prof. Gökhan Şengül

   
   
) ) [14] => stdClass Object ( [title] => Innovation in Electromagnetic Sheet Metal Forming System [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Title of Invention

Innovation in Electromagnetic Sheet Metal Forming System

Applicant

Atilim University

Inventor

Asst. Prof. Besim Baranoglu

Prof. Elif Uray Aydin

Asst. Prof. Özgür Aslan

   
   
) ) [15] => stdClass Object ( [title] => DNA Directed Mono and Heterodinuclear Complexes [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Title of Invention

DNA Directed Mono and Heterodinuclear Complexes

Applicant

Atilim University

Inventor

Prof. Şeniz Özalp Yaman

) ) [16] => stdClass Object ( [title] => Plasterboard for Controlled Damping of Sound at Low Frequency [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Title of Invention

Plasterboard for Controlled Damping of Sound at Low Frequency

Applicant

Atilim University

Inventor

Inst. Bülent Ünal

) ) [17] => stdClass Object ( [title] => Multi-band Transreceiver Module Design at ISM Band [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Title of Invention

Multi-band Transreceiver Module Design at ISM Band

Applicant

Atilim University

Inventor

Prof. Ali Kara

Other Inventors

 

Şeyma Tütüncü

) ) [18] => stdClass Object ( [title] => Smart Magnetic Shaking System [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Title of Invention

Smart Magnetic Shaking System

Applicant

Atilim University

Inventor

Inst. Özalp Tozan

) ) [19] => stdClass Object ( [title] => Variable geometry burner head [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Title of Invention

Variable Geometry Burner Head

Applicant

Atilim University

Inventor

Inst. Bülent Ünal

) ) [20] => stdClass Object ( [title] => Matching thermal and digital footages with real coordinates [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Title of Invention

Matching Thermal and Digital Footages with Real Coordinates

Applicant

Atilim University

Inventor

Asst. Prof. Celalettin Karadoğan

) ) [21] => stdClass Object ( [title] => Search Device for Printed Documents [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Title of Invention

Search Device for Printed Documents

Applicant

Atilim University

Inventor

Asst Prof. Deniz Çetinkaya

) ) [22] => stdClass Object ( [title] => Slide Burner Head [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Title of Invention

Slide Burner Head

Applicant

Atilim University

Inventor

Inst. Bülent Ünal

) ) [23] => stdClass Object ( [title] => Skill and Hand Preference Measurement Method according to Handcraft [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Title of Invention

Skill and Hand Preference Measurement Method according to Handcraft

Applicant

Atilim University

Inventor

Asst. Prof. Nergiz Çağıltay

Other Inventors

 

Asst. Prof. Erol Özçelik

) ) [24] => stdClass Object ( [title] => Developing Hybrid Membranes for High Temperature Proton Electrolyte Membrane Fuel Cells [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Title of Invention

Developing Hybrid Membranes for High Temperature Proton Electrolyte Membrane Fuel Cells

Applicant

Atilim University

Inventor

Assoc. Prof. Yilser Devrim

) ) [25] => stdClass Object ( [title] => Developing Accuracy of Positioning Emission Sources by Using Reflections [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Title of Invention

Developing Accuracy of Positioning Emission Sources by Using Reflections

Applicant

Atilim University

Inventor

Prof. Ali Kara

 Res. Asst. Yaser Dalveren

) ) [26] => stdClass Object ( [title] => Next Generation Primary Explosive [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Title of Invention

Next Generation Primary Explosive

Applicant

Atilim University

Inventor

Prof. Şeniz Özalp Yaman

Other Inventors

 

Assoc. Prof. Zuhal Gerçek

) ) [27] => stdClass Object ( [title] => Green Primary Explosive [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Title of Invention

Green Primary Explosive

Applicant

Atilim University

Inventor

Prof. Şeniz Özalp Yaman

Other Inventors

 

Assoc. Prof. Zuhal Gerçek

) ) [28] => stdClass Object ( [title] => Improving Accuracy of Passive Positioning of Radar Emitters through Path Losses of Multipath Reflections [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Title of Invention

Improving Accuracy of Passive Positioning of Radar Emitters through Path Losses of Multipath Reflections

Applicant

Atilim University

Inventor

Prof. Ali Kara

Other Inventors

 

Asst. Prof. Mehmet Barış TABAKCIOĞLU

) ) [29] => stdClass Object ( [title] => System to Estimate and Share the Number and Location of People under Collapsed Buildings [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Title of Invention

System to Estimate and Share the Number and Location of People under Collapsed Buildings

Applicant

Atilim University

Inventor

Asst. Prof. Gökhan Şengül

Asst. Prof. Murat Karakaya

) ) [30] => stdClass Object ( [title] => System to Sense and Follow Habits of People by recognizing their Hand Gestures [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Title of Invention

System to Sense and Follow Habits of People by recognizing their Hand Gestures

Applicant

Atilim University

Inventor

Asst. Prof. Gökhan Şengül

Asst. Prof. Murat Karakaya

) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) ) ) ) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/patentler-1517410924/1519401934-patent.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 104567 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/patentler-1517410924/1519401934-patent.jpg ) [caption] => 1519401934-patent.jpg [width] => 1960px [height] => 500px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/patentler-1517410924/1519401934-patent.jpg ) ) ) [site_id] => 51 [start] => [end] => [created_at] => 2017-09-16 16:18:37 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => 935 [lft] => 6 [rgt] => 7 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => patentler-1517410924 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 51 [name_tr] => Araştırma [url] => argeda [type] => ) ) [pages] => Array ( [935] => Array ( [id] => 935 [title_tr] => Araştırma Çıktıları [parent_id] => [site_id] => 51 [external_link] => javascript:; [lft] => 3 [rgt] => 10 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 935 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 952 [title_tr] => Patentler [title_en] => Patents [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"accordion","module_class":"accordionBlue","content":[{"title":"Titanya Macunu \u00dcretim Y\u00f6ntemi (\u0130NCELEMEL\u0130 PATENT BELGES\u0130)","content":{"type":"ckeditor","content":"\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Bulu\u015f Ba\u015fl\u0131\u011f\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Titanya Macunu Üretim Yöntemi (\u0130NCELEMEL\u0130 PATENT BELGES\u0130)<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Doç. Dr. Jongee Park<\/a><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Tarihi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Mart 2013<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Özet ve Amaç<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f, boya sentezli güne\u015f pillerinde uygulanan titanya macunun üretim yöntemi ile ilgidir. Üretim yöntemi ile üretilen titanya macunun, güne\u015f pillerinde uygulanmas\u0131 sonucu, güne\u015f pilleri üzerinde emilen güne\u015f \u0131\u015f\u0131nlar\u0131n\u0131n k\u0131r\u0131lma katsay\u0131s\u0131n\u0131 artt\u0131rmas\u0131 sonucu güne\u015f pillerinin solar enerji depolama verimlili\u011fi artmaktad\u0131r. Üretim yöntemi ile üretilen titanya macununun gözenekli yap\u0131da olmas\u0131 için belirli miktarda titanya tozu içermesi güne\u015f pillerinin solar enerji depolama verimlili\u011fi artmaktad\u0131r. Bulu\u015f konusu yöntem ile üretilen titanya macununun gözenekli yap\u0131da olmas\u0131 için belirli miktarda titanya tozu içermesi sayesinde güne\u015f pillerinin solar enerji depolama verimlili\u011fini artt\u0131ran bir titanya macunu üretim yöntemi gerçekle\u015ftirmektir.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"G\u00fcne\u015f Enerji Sistemi ile Beslenen K\u0131l\u0131f","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Bulu\u015f Ba\u015fl\u0131\u011f\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Güne\u015f Enerji Sistemi ile Beslenen K\u0131l\u0131f<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ö\u011fr. Gör. Özalp Tozan<\/a><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Tarihi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Haziran 2013<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Özet ve Amaç<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f, özellikle tablet bilgisayarlarda kullan\u0131lan güne\u015f panelleri sayesinde, güne\u015ften ald\u0131\u011f\u0131 enerjiyi elektrik enerjisine çeviren ve bu i\u015flemi en az maliyetle gerçekle\u015ftiren güne\u015f enerjili tablet k\u0131l\u0131f sistemi ile ilgilidir. Bulu\u015f özellikle, güne\u015f enerjili tablet k\u0131l\u0131f  sistemi olup, güne\u015ften ald\u0131\u011f\u0131 enerjiyi elektrik enerjisine çeviren bir güne\u015f paneli, üretilen elektri\u011fi kullan\u0131labilir hale getiren bir elektronik kart ve üretilen elektri\u011fin depolanmas\u0131 için olu\u015fturulmu\u015f bataryalar içeren ve bu sayede tabletlerin enerjisini tablet k\u0131l\u0131f\u0131 üzerinden sa\u011flayan tablet k\u0131l\u0131f sistemi ile ilgilidir. Söz konusu bulu\u015f en genel haliyle, güne\u015f enerjili tablet k\u0131l\u0131f sistemi olup, güne\u015ften ald\u0131\u011f\u0131 enerjiyi elektrik enerjisine çeviren bir güne\u015f paneli, üretilen elektri\u011fi kullan\u0131labilir hale getiren bir elektronik kart ve üretilen elektri\u011fin depolanmas\u0131 için olu\u015fturulmu\u015f bataryalar içeren ve bu sayede tabletlerin enerjisini k\u0131l\u0131f üzerinden sa\u011flayan tablet k\u0131l\u0131f sistemidir. Bulu\u015f temel amac\u0131 güne\u015f pillerinin tablet üzerine de\u011fil tablet k\u0131l\u0131f\u0131na uygulanmas\u0131d\u0131r.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>"}},{"title":"Bir Test Aparat\u0131","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Bulu\u015f Ba\u015fl\u0131\u011f\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bir Test Aparat\u0131<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Yrd. Doç. Dr. Celalettin Karado\u011fan<\/a><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Tarihi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Eylül 2014<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Özet ve Amaç<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bu bulu\u015f, test numunesine testler s\u0131ras\u0131nda basma kuvveti uygulayan, test numunesini test s\u0131ras\u0131nda tutmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan, kaymas\u0131n\u0131 engelleyen en az iki tutucu eleman\u0131 bulunan, bahsedilen tutucu elemanlardan en az birine di\u011fer tutucu elemana yakla\u015facak veya di\u011fer tutucu elemandan uzakla\u015facak yönde kuvvet uygulayan en az bir hareket mekanizmas\u0131 olan test cihazlar\u0131n\u0131n çok eksende malzeme dayan\u0131m testi yapmas\u0131na imkân tan\u0131yan bir test aparat\u0131 ile ilgilidir. Test cihaz\u0131n alt tutucu eleman\u0131 üzerine yerle\u015ftirilen test aparat\u0131, test cihaz\u0131 üst tutucu eleman\u0131n\u0131n ve\/veya test cihaz\u0131 alt tutucu eleman\u0131n\u0131n  dikey yönde uygulad\u0131\u011f\u0131 kuvveti test numunesine çok eksende uygulamaya imkân tan\u0131maktad\u0131r. Teknikte bilinen tek eksenli test cihazlar\u0131nda çift eksenli çekme testi yap\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flamak için bir test aparat\u0131 geli\u015ftirmektir. Test numunesine test boyunca sabit kalan ancak numune eksenlerine farkl\u0131 oranlarda kuvvet uygulayarak farkl\u0131 testler yap\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flayacak bir test aparat\u0131 geli\u015ftirmektir. Ekonomik ve teknikte bilinen test cihazlar\u0131na uyarlanabilir bir test aparat\u0131 geli\u015ftirmektir.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Yans\u0131malar Kullan\u0131larak Emisyon Kaynaklar\u0131n\u0131n Konumland\u0131r\u0131lmas\u0131 Y\u00f6ntemi","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Bulu\u015f Ba\u015fl\u0131\u011f\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Yans\u0131malar Kullan\u0131larak Emisyon Kaynaklar\u0131n\u0131n Konumland\u0131r\u0131lmas\u0131 Yöntemi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Prof. Dr. Ali Kara<\/a><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Tarihi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Aral\u0131k 2014<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Özet ve Amaç<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f, emisyon kaynaklar\u0131ndan ard\u0131\u015f\u0131k \u015fekilde yay\u0131lan \u0131\u015f\u0131nlardan temas al\u0131c\u0131s\u0131na do\u011frudan gelen \u0131\u015f\u0131nlar\u0131n ve yans\u0131ma bölgelerindeki yans\u0131ma merkezlerine çarpan ve yans\u0131yarak gelen \u0131\u015f\u0131nlar\u0131n ayr\u0131\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131, önerilen var\u0131\u015f zaman farkl\u0131l\u0131klar\u0131 ve Geometrik Optik (GO) teorisine dayanan yöntemlerin say\u0131sal konum bilgileri (co\u011frafi bilgi sistemleri, say\u0131sal haritalar vb.) ile birlikte kullan\u0131lmas\u0131 suretiyle, temas al\u0131c\u0131s\u0131 yak\u0131nlar\u0131nda yans\u0131ma bölgesi bulunmas\u0131n\u0131 avantaja dönü\u015ftürerek, emisyon kayna\u011f\u0131n\u0131n ve temas al\u0131c\u0131s\u0131n\u0131n her ikisinin de hareketli, birisinin hareketli, her ikisinin de sabit oldu\u011fu veya dü\u015fük h\u0131zla hareket etti\u011fi durumlarda tek bir temas al\u0131c\u0131s\u0131 ile emisyon kayna\u011f\u0131n\u0131n konumland\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan bir yöntem ile ilgilidir. Bulu\u015fun amac\u0131 yans\u0131ma bölgelerindeki yans\u0131ma merkezlerine çarparak temas al\u0131c\u0131s\u0131na yans\u0131yarak gelen \u0131\u015f\u0131nlar\u0131n yans\u0131malar\u0131n\u0131 avantaja dönü\u015ftürecek ve tek temas al\u0131c\u0131s\u0131 ile hem emisyon kayna\u011f\u0131n\u0131n hem de temas al\u0131c\u0131s\u0131n\u0131n sabit oldu\u011fu durumlarda da emisyon kayna\u011f\u0131n\u0131n konumunu dü\u015fük bir hata marj\u0131 ile tespit edecek bir konumland\u0131rma yöntemi geli\u015ftirmektir.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Polihedral Oligomerik Silseskuokzan \u0130\u00e7eren Elektroaktif Monomerler","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Bulu\u015f Ba\u015fl\u0131\u011f\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Polihedral Oligomerik Silseskuokzan \u0130çeren Elektroaktif Monomerler<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Prof. Dr. Atilla Cihaner<\/a>,  Ar\u015f. Gör. Salih Ertan<\/a>    <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Tarihi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Aral\u0131k 2014<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Özet ve Amaç<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Mevcut bulu\u015f, elektroaktif bir bile\u015fi\u011fin polihedral oligomerik silseskuokzan (POSS) ile yeni bir elektroaktif bile\u015fik olu\u015fturmas\u0131 sonucu çözünür olmayan poli(3,4-alkilendioksi-[tiyofen, selenofen, pirol, furan veya tellurofen]) (PADOX) polimerleri gibi elektroaktif malzemelerin çözünür ve kararl\u0131 bir polimerik yap\u0131 haline getirilerek, yeni polimerik yap\u0131n\u0131n farkl\u0131 kaplama yöntemleri ile istenilen yüzeye kaplanabilmelerinin mümkün k\u0131l\u0131nmas\u0131, yeni polimerik malzemelerin sentezinde, yeni bile\u015fiklerin eldesi s\u0131ras\u0131nda bir entegre parça olarak veya \u0131\u015f\u0131k saçan diyot (LED), güne\u015f pili, elektrokromik cam, transistör vb. yap\u0131m\u0131nda kullan\u0131labilmesinin sa\u011flanmas\u0131 ile ilgilidir. Bilinen elektroaktif polimerlere oranla daha üstün özelliklere sahip daha özel bir ifade ile çözünürlük, termal, renk (optiksel) ve elektrokimyasal karars\u0131zl\u0131k gibi bir tak\u0131m temel sorunlardan ar\u0131nd\u0131r\u0131lm\u0131\u015f, polihedral oligomerik silseskuokzan (POSS) içeren bir elektroaktif monomerin temin edilmesidir.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"\u00c7elik Malzemelerin Derin \u00c7ekme S\u0131n\u0131r Oran\u0131n\u0131n Geli\u015ftirilmesi \u0130\u00e7in Yeni Bir Y\u00f6ntem ve Sistem","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Bulu\u015f Ba\u015fl\u0131\u011f\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Çelik Malzemelerin Derin Çekme S\u0131n\u0131r Oran\u0131n\u0131n Geli\u015ftirilmesi \u0130çin Yeni Bir Yöntem ve Sistem<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Prof. Dr. Bilgin Kaftano\u011flu, Ar\u015f. Gör. Erdem Kayhan<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Prof. Dr. Bilgin Kaftano\u011flu<\/a><\/p>\n\n\t\t\t

Ar\u015f. Gör. Erdem Kayhan<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Tarihi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

May\u0131s 2015<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Özet ve Amaç<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Mevcut bulu\u015f, \u015fekillendirilecek parçaya kal\u0131p içerisinde, bask\u0131 kuvveti alt\u0131nda \u0131s\u0131 uygulan\u0131rken, istenilen denge s\u0131cakl\u0131k da\u011f\u0131l\u0131m\u0131n\u0131n sa\u011flanmas\u0131n\u0131 takiben \u015fekillendirme i\u015fleminin gerçekle\u015ftirilerek malzemenin derin çekme s\u0131n\u0131r oran\u0131n\u0131n yani \u015fekillendirme kabiliyetinin artt\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131, malzemeye üstün mekanik özellikler kazand\u0131ran faz özelliklerinin korundu\u011fu ve hatta daha da geli\u015ftirildi\u011fi, malzemede ortaya ç\u0131kan iç gerilmeler, malzemenin k\u0131r\u0131lganl\u0131k ve geri yaylanma oran\u0131ndaki art\u0131\u015f gibi istenmeyen özelliklerin ise kayda de\u011fer derecede azalt\u0131ld\u0131\u011f\u0131,  mevcut preslerin temel bile\u015fenlerinde herhangi bir tadilat ve\/veya de\u011fi\u015fiklik yap\u0131lmadan uygulanabilen bir yöntem ve sistem ile ilgilidir. Mevcut bulu\u015fun amac\u0131, çelik malzemelerin flan\u015f bölgesinin \u0131l\u0131k s\u0131cakl\u0131k seviyesine kadar \u0131s\u0131t\u0131lmas\u0131 ve takiben so\u011futulmak istenen hedef bölge so\u011futulurken paralel olarak derin çekme i\u015fleminin uygulanmas\u0131 neticesinde derin çekme s\u0131n\u0131r oran\u0131n\u0131n artt\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir yöntem ve sistemin geli\u015ftirilmesidir.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Temass\u0131z ve Kablosuz Konumland\u0131rma, Takip ve Kontrol Sistemi","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Bulu\u015f Ba\u015fl\u0131\u011f\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Temass\u0131z ve Kablosuz Konumland\u0131rma, Takip ve Kontrol Sistemi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Yrd. Doç. Dr. Gökhan \u015eengül<\/a><\/p>\n\n\t\t\t

Yrd. Doç. Dr. Murat Karakaya<\/a><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Tarihi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

A\u011fustos 2015<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Özet ve Amaç<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Mevcut bulu\u015f, ki\u015finin sahip oldu\u011fu ve sürekli olarak yan\u0131nda ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 cep telefonu, tablet, medya oynat\u0131c\u0131 gibi ta\u015f\u0131nabilir ve kablosuz ileti\u015fim protokollerinden en az birine sahip cihazlar\u0131n mobil birim olarak kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131, iste\u011fe ba\u011fl\u0131 olarak konumu ve say\u0131s\u0131 de\u011fi\u015ftirilebilen ve belirli konumlara görünür veya gizli \u015fekilde yerle\u015ftirilmi\u015f sabit birimler ile kablosuz ileti\u015fim kurmas\u0131n\u0131n sa\u011fland\u0131\u011f\u0131, bu sayede bile\u015fenler aras\u0131ndaki ileti\u015fimin temass\u0131z ve kablosuz olarak kay\u0131t alt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 ve hareket halindeki ki\u015filerin, araçlar\u0131n ve nesnelerin anl\u0131k olarak konumland\u0131r\u0131labildi\u011fi; ki\u015filerin, araçlar\u0131n, nesnelerin ve kontrol noktalar\u0131n\u0131n anl\u0131k ve\/veya geçmi\u015fe dönük olarak takip ve kontrol edilebildi\u011fi bir sistem ile ilgilidir. Kapal\u0131 ve\/veya aç\u0131k alanda hareket halindeki ki\u015filerin, araçlar\u0131n ve nesnelerin konumunun tespit edilmesinde ve kontrol noktalar\u0131n\u0131n takibinin sa\u011flanmas\u0131nda, ki\u015filerin sahip oldu\u011fu ve sürekli olarak yan\u0131nda ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 kablosuz ileti\u015fim protokollerinden en az birine sahip cep telefonu, tablet vb. ta\u015f\u0131nabilir cihazlar\u0131n al\u0131c\u0131 ve\/veya verici olarak kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir sistemin geli\u015ftirilmesidir.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Uzaktan Kontroll\u00fc, Otomatik Sallanan Ak\u0131ll\u0131 Bebek Yata\u011f\u0131","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Bulu\u015f Ba\u015fl\u0131\u011f\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Uzaktan Kontrollü, Otomatik Sallanan Ak\u0131ll\u0131 Bebek Yata\u011f\u0131<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ö\u011fr. Gör. Özalp Tozan<\/a><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Tarihi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Eylül 2015<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Özet ve Amaç<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Mevcut bulu\u015f, elektronik sallama düzene\u011fi sayesinde otomatik olarak sallanabilen, bulundurdu\u011fu ortam sensörleri ile ortam de\u011ferlerini ölçen, yorumlayan, bulundurdu\u011fu fizyolojik sensörler ile bebe\u011fin fizyolojik de\u011ferlerini takip eden, de\u011ferlerin belirlenen s\u0131n\u0131rlar\u0131n d\u0131\u015f\u0131na ç\u0131kmas\u0131 durumunda ebeveyne, kritik de\u011ferlere ula\u015fmas\u0131 durumunda acil yard\u0131m ekiplerine uyar\u0131 gönderen, tüm de\u011ferleri kay\u0131t alt\u0131na alan, sonradan ula\u015f\u0131lmas\u0131na imkân tan\u0131yan ve ebeveynleri bilgilendiren, bulundurdu\u011fu kameralarla ortam\u0131n ve yata\u011f\u0131n içinin izlenmesine imkân tan\u0131yan, multimedya birimi ile kay\u0131tl\u0131 müzik ve videolarla bebe\u011fi e\u011flendiren ve dinlendiren, tüm bu fonksiyonlar\u0131n yata\u011f\u0131n bulundu\u011fu ortam içerisinde hiçbir kablosuz sinyal (wifi) yay\u0131lmadan uzaktan kontrol edilebilmesini sa\u011flayan bir bebek yata\u011f\u0131d\u0131r. Mevcut bulu\u015fun amac\u0131; otomatik olarak sallanabilen, içerdi\u011fi ses sensörü, s\u0131cakl\u0131k sensörü, \u0131\u015f\u0131k sensörü ve nem sensörü ile elde etti\u011fi verileri anl\u0131k olarak kullan\u0131c\u0131ya sunan ve depolayan, ortam sensörlerinden ve güvenlik sensörlerinden elde edilen verileri yorumlayarak önceden planlanm\u0131\u015f olan senaryolar\u0131 gerçekle\u015ftiren, mevcut kamera ve mikrofon sistemi ile ortam\u0131 ve bebe\u011fi canl\u0131 olarak izlemeyi ve dinlemeyi sa\u011flayan, nab\u0131z ve tansiyon sensörü, vücut s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 ölçen sensör, a\u011f\u0131rl\u0131k sensörü ve solunum sensörü ile bebe\u011fin fizyolojik de\u011ferlerini anl\u0131k olarak takip eden ve de\u011ferlerin belirlenen de\u011fer aral\u0131\u011f\u0131n\u0131n d\u0131\u015f\u0131na ç\u0131kmas\u0131 durumunda ebeveyne, limitleri a\u015fmas\u0131 durumunda ise acil yard\u0131m servislerine haber veren, mobil cihazlar\u0131n kontrol birimi olarak kullan\u0131lmas\u0131na imkân tan\u0131yarak internet ve\/veya dâhili a\u011f üzerinden sistemi kontrol edebilmeyi ve kay\u0131tl\u0131 verilere ula\u015fabilmeyi sa\u011flayan, tüm bunlar\u0131 bebe\u011fin bulundu\u011fu odada hiçbir kablosuz sinyal (wifi) yay\u0131n\u0131 yapmadan gerçekle\u015ftiren bir sistemin geli\u015ftirilmesidir.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Zirkonya Di\u015f Seramik Malzemesi \u00dcretimi","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Bulu\u015f Ba\u015fl\u0131\u011f\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Zirkonya Di\u015f Seramik Malzemesi Üretimi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Doç. Dr. Jongee Park<\/a><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

D\u0130\u011eER BULU\u015e SAH\u0130PLER\u0130<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Prof. Dr. Abdullah Öztürk<\/p>\n\n\t\t\t

Mert Özcan Öztürk<\/p>\n\n\t\t\t

Yi\u011fit Cans\u0131n Öztürk<\/p>\n\n\t\t\t

Özlem A\u011faç<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Tarihi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Aral\u0131k 2015<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Özet ve Amaç<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f, biyouyumlu, mekanokimyasal kar\u0131\u015ft\u0131rma yöntemi kullan\u0131larak zirkonya içerisine e\u015f-katk\u0131 maddesi (co-dopant) olarak alüminyum oksit (Al2O3) ve titanyum dioksit (TiO2) eklenerek elde edilen yüksek mukavemetli zirkonya di\u015f seramik protez blo\u011fu ve üretim yöntemi ile ilgilidir.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"\u00c7ap\u0131 ve Alev \u015eiddeti Ayarlanabilen Bek Kafas\u0131","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Bulu\u015f Ba\u015fl\u0131\u011f\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Çap\u0131 ve Alev \u015eiddeti Ayarlanabilen Bek Kafas\u0131<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ö\u011fr. Gör. Bülent Ünal<\/a><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Tarihi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Aral\u0131k 2015<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Özet ve Amaç<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f, ocaklarda kullan\u0131lan çap\u0131 ve alevi ayarlanabilen bek kafas\u0131 ile ilgilidir. Farkl\u0131 çapta gaz halkalar\u0131na sahip olan alev yönlendirme aparat\u0131 ile ç\u0131kan alevin çap\u0131n\u0131 ve \u015fiddetini tek bir kontrol dü\u011fmesinden ayarlayabilmek mümkündür. Alev halkalar\u0131 aras\u0131nda yer alan kanallar ile alevin daha verimli yanmas\u0131n\u0131n ve dolay\u0131s\u0131yla daha etkin bir \u0131s\u0131tman\u0131n sa\u011fland\u0131\u011f\u0131 sistemdir.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Antibakteriyel PCL\/Kitosan Yara \u00d6rt\u00fc Malzemesi","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Bulu\u015f Ba\u015fl\u0131\u011f\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Antibakteriyel PCL\/Kitosan Yara Örtü Malzemesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Doç. Dr. Hilal Türko\u011flu \u015ea\u015fmazel<\/a><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Tarihi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Aral\u0131k 2015<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Özet ve Amaç<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f, doku hasarlar\u0131n\u0131n tedavisi için doku nakli yerine alternatif çözüm olarak dü\u015fünülen yapay doku iskelesi kullan\u0131m\u0131nda ve özel anlamda yan\u0131k vakalar\u0131 için kullan\u0131lan kompozit-biyouyumlu yara örtü malzemesi ile ilgilidir.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"G\u00fcl Hasat Robotu","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Bulu\u015f Ba\u015fl\u0131\u011f\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Gül Hasat Robotu<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Prof. Dr. Abdulkadir Erden<\/a><\/p>\n\n\t\t\t

Ö\u011fr. Gör. Cahit Gürel<\/a><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Tarihi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Aral\u0131k 2015<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Özet ve Amaç<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f, seralardaki güllerin insan gücüne ihtiyaç olmadan, sürekli, yüksek verimli ve standart bir \u015fekilde hasat edilmesini sa\u011flayan, sera güllerinin hasat zaman\u0131 geldi\u011finde otomatik olarak tespitini yapan ve bu güllerin kesimi yaparak toplama konveyörüne aktaran gül hasat robotu ile ilgilidir. Bulu\u015f özellikle, güllerin uygun eri\u015fkinli\u011fe geldi\u011finin tespitini yaparak, gülün eri\u015fkinli\u011fine göre kesilmesi gereken uzunlu\u011fu hesaplayan ve kesim i\u015flemini bu hesaplamalara göre otomatik olarak yapabilen gül hasat robotu ile ilgilidir. <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Biyouyumlulu\u011fu ve Mekanik \u00d6zelli\u011fi Artt\u0131r\u0131lm\u0131\u015f Doku \u0130skelesi ve \u00dcretim Y\u00f6ntemi","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Bulu\u015f Ba\u015fl\u0131\u011f\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Biyouyumlulu\u011fu ve Mekanik Özelli\u011fi Artt\u0131r\u0131lm\u0131\u015f Doku \u0130skelesi ve Üretim Yöntemi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Doç. Dr. Hilal Türko\u011flu \u015ea\u015fmazel<\/a><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Tarihi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Aral\u0131k 2015 (TR), Aral\u0131k 2016 (PCT)<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Özet ve Amaç<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f, do\u011fal bir polimer olan kitosan ile sentetik bir polimer olan polikaprolaktonun üç a\u015famal\u0131 bir üretim yönteminden geçirilerek kompozit yap\u0131da, biyouyumlu, mekanik dayan\u0131m\u0131 yüksek, canl\u0131 dokunun üç boyutlu yap\u0131s\u0131na benzer fiziksel ve madde al\u0131\u015fveri\u015fine imkân tan\u0131yan gözenekli yap\u0131da olan kritik kusur boyutundaki doku kay\u0131plar\u0131n\u0131n tedavisinde kullan\u0131labilecek bir doku iskelesi ve üretim yöntemi ile ilgilidir.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Hava Bo\u015flu\u011fu ile Sa\u011flanan Tek Y\u00f6nl\u00fc Bilgi Ak\u0131\u015f Sistemi","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Bulu\u015f Ba\u015fl\u0131\u011f\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Hava Bo\u015flu\u011fu ile Sa\u011flanan Tek Yönlü Bilgi Ak\u0131\u015f Sistemi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Yrd. Doç. Dr. Atila Bostan<\/a><\/p>\n\n\t\t\t

Yrd. Doç. Dr. Gökhan \u015eengül<\/a><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Tarihi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Aral\u0131k 2015<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Özet ve Amaç<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f, farkl\u0131 güvenlik seviyelerinde i\u015fletilen bilgisayar a\u011flar\u0131 aras\u0131nda ilave bilgi ve sinyal (TEMPEST) güvenlik riski olu\u015fturmaks\u0131z\u0131n, güvenlik seviyesi yüksek olan a\u011f bölümünden güvenlik seviyesi dü\u015fük olan a\u011f bölümüne tek yönlü bilgi geçi\u015fi sa\u011flayan donan\u0131m ve yaz\u0131l\u0131m entegrasyonu ile olu\u015fturulmu\u015f tek yönlü bilgi geçi\u015f sistemidir.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Elektromanyetik Sac Metal \u015eekillendirme Sisteminde Yenilik","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Bulu\u015f Ba\u015fl\u0131\u011f\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Elektromanyetik Sac Metal \u015eekillendirme Sisteminde Yenilik<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Yrd. Doç. Dr. Besim Barano\u011flu<\/a><\/p>\n\n\t\t\t

Prof. Dr. Elif Uray Ayd\u0131n<\/a><\/p>\n\n\t\t\t

Yrd. Doç. Dr. Özgür Aslan<\/a><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Tarihi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Aral\u0131k 2015<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Özet ve Amaç<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f, elektromanyetik alan\u0131n, yak\u0131n bir iletken malzeme üzerinde ak\u0131m olu\u015fturmas\u0131 ve olu\u015fan bu ak\u0131m ile sac metalin kontrollü deformasyona u\u011frat\u0131larak \u015fekillendirilmesini sa\u011flayan elektromanyetik sac \u015fekillendirme sistemi ile ilgilidir. Bulu\u015f özellikle, daha dü\u015fük bir elektromanyetik enerji ile dahi derin ve\/veya uzun \u015fekillendirme yap\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flamak, imalat h\u0131z\u0131n\u0131 ve kalitesini art\u0131rmak, sac metalin kontrollü deformasyona u\u011frat\u0131l\u0131rken y\u0131rt\u0131lmas\u0131n\u0131 önlemek, \u015fekillendirme seçeneklerini artt\u0131rmak ve geometrisi zor \u015fekilleri uygulayabilmek amac\u0131yla, sac metalin indüksiyonla \u0131s\u0131tmas\u0131n\u0131 ve sonras\u0131nda da ayn\u0131 bobin ile \u015fekillendirilmesini sa\u011flayan, bobinlerin zarar görmesini engelleme amac\u0131yla pnömatik anahtarlama kullanan elektromanyetik sac \u015fekillendirme sistemi ile ilgilidir.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"DNA Hedefli Mono ve Heterodin\u00fckleer Kompleksler","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Bulu\u015f Ba\u015fl\u0131\u011f\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

DNA Hedefli Mono ve Heterodinükleer Kompleksler<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Prof. Dr. \u015eeniz Özalp Yaman<\/a><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Tarihi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Aral\u0131k 2015 (TR), Aral\u0131k 2016 (PCT)<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Özet ve Amaç<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f, özellikle cisplatine kar\u015f\u0131 direnç gösteren kanser hücrelerinde aktivite gösteren, etki spektrumu cisplatine göre daha geni\u015f olan ve cisplatinden daha dü\u015fük toksik etkiye sahip, yan etkileri azalt\u0131lm\u0131\u015f, potansiyel antitümör ilac\u0131 olarak kullan\u0131labilecek, anti-kanser (kanser tedavi edici) ve anti-oksidan etkilerine sahip, DNA hedefli mono ve binükleer platin ve bak\u0131r platin kompleksleri ile benzer fonksiyonel gruplar içeren bak\u0131r ve platin bile\u015fikleri ve bile\u015fiklerin sentez yöntemi ile ilgilidir. <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"D\u00fc\u015f\u00fck Frekansta Sesin Kontroll\u00fc S\u00f6n\u00fcmlenmesini Sa\u011flayan Kartonpiyer","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Bulu\u015f Ba\u015fl\u0131\u011f\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Dü\u015fük Frekansta Sesin Kontrollü Sönümlenmesini Sa\u011flayan Kartonpiyer<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ö\u011fr. Gör. Bülent Ünal<\/a><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Tarihi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Aral\u0131k 2015<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Özet ve Amaç<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f genellikle konut iç mekanlar\u0131nda kullan\u0131lan, iyi i\u015fitmeyi ve anla\u015f\u0131labilirli\u011fi sa\u011flayan ayn\u0131 zamanda akustik konforu artt\u0131ran estetik bir akustik kartonpiyer ile ilgilidir.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"ISM Band\u0131nda \u00c7ok Bantl\u0131 Al\u0131c\u0131 Verici Mod\u00fcl Tasar\u0131m\u0131","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Bulu\u015f Ba\u015fl\u0131\u011f\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

ISM Band\u0131nda Çok Bantl\u0131 Al\u0131c\u0131 Verici Modül Tasar\u0131m\u0131<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Prof. Dr. Ali Kara<\/a><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

D\u0130\u011eER BULU\u015e SAH\u0130PLER\u0130<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

\u015eeyma Tütüncü<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Tarihi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Aral\u0131k 2015<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Özet ve Amaç<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f ISM (Industrial, Scientific, Medical) Band\u0131 standartlar\u0131na uygun, yo\u011fun gürültü ve giri\u015fime kar\u015f\u0131 yüksek performans ile çal\u0131\u015fmay\u0131 sa\u011flayan çok bantl\u0131 bir RF modül ve uyumlama devresi ile ilgilidir.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"\u00d6\u011frenebilen Manyetik Sallama Sistemi","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Bulu\u015f Ba\u015fl\u0131\u011f\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ö\u011frenebilen Manyetik Sallama Sistemi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ö\u011fr. Gör. Özalp Tozan<\/a><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Tarihi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Nisan 2016<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Özet ve Amaç<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f, elektromanyetik kuvvet ile sallama hareketi gerçekle\u015ftirmek üzere geli\u015ftirilen, ö\u011frenebilen bir sallama sistemi ile ilgilidir. Kullan\u0131c\u0131 taraf\u0131ndan gerçekle\u015ftirilen sallama hareketini manyetik alan dedektörü ve manyetik alan dedektör m\u0131knat\u0131s\u0131 ile kay\u0131t alt\u0131na alan, elektronik kontrol birimi taraf\u0131ndan anlaml\u0131 veriye dönü\u015ftürerek, kullan\u0131c\u0131n\u0131n sallamay\u0131 b\u0131rakmas\u0131 durumunda otomatik olarak devreye girerek elektrom\u0131knat\u0131s ve sabit m\u0131knat\u0131s ile sallama hareketini devam ettiren bir sistemdir.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"De\u011fi\u015fken geometrili bek kafas\u0131","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Bulu\u015f Ba\u015fl\u0131\u011f\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

De\u011fi\u015fken geometrili bek kafas\u0131<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ö\u011fr. Gör. Bülent Ünal<\/a><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Tarihi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

May\u0131s 2016<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Özet ve Amaç<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f, sahip oldu\u011fu kanatla ve kanat alev delikleri vas\u0131tas\u0131yla kanatlar kapal\u0131 konumda iken bek kafas\u0131 sabit k\u0131sm\u0131 d\u0131\u015f çap\u0131ndan merkezine do\u011fru alev \u015feritleri olu\u015fturarak homojen bir \u0131s\u0131tma sa\u011flayan, kanatlar\u0131n bek kafas\u0131 sabit k\u0131sm\u0131 d\u0131\u015f çap\u0131 üzerinde katlanarak aç\u0131lmas\u0131 ile farkl\u0131 geometrilerde ve büyüklüklerde alev olu\u015fturulmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan de\u011fi\u015fken geometrili bek kafas\u0131 ile ilgilidir.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Termal ve dijital kamera g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerinin reel koordinatlarla e\u015fle\u015ftirilmesi","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Bulu\u015f Ba\u015fl\u0131\u011f\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Termal ve dijital kamera görüntülerinin reel koordinatlarla e\u015fle\u015ftirilmesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Yrd. Doç. Dr. Celalettin Karado\u011fan<\/a><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Tarihi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Haziran 2016<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Özet ve Amaç<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f, malzeme testlerinde termal ve dijital kameray\u0131 birlikte kullanarak malzemenin mekanik özelliklerindeki de\u011fi\u015fimin ortak bir koordinat sisteminde gözlemlenmesini sa\u011flayan bir yöntemdir.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Bas\u0131l\u0131 Dok\u00fcmanlar i\u00e7in Arama Cihaz\u0131","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Bulu\u015f Ba\u015fl\u0131\u011f\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bas\u0131l\u0131 Dokümanlar için Arama Cihaz\u0131<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Yrd. Doç. Dr. Deniz Çetinkaya<\/a><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Tarihi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Haziran 2016<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Özet ve Amaç<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bu bulu\u015f, elektronik dokümanlarda ve dijital kitaplarda s\u0131kl\u0131kla kullan\u0131lan, ki\u015filere zamandan ve i\u015f gücünden oldukça fayda sa\u011flayan kelime ve\/veya metin arama i\u015fleminin, bas\u0131l\u0131 kitap, makale ve bas\u0131l\u0131 di\u011fer tüm dokümanlar için de yap\u0131labilmesini sa\u011flayan yeni bir arama cihaz\u0131 ile ilgilidir.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"S\u00fcrg\u00fcl\u00fc bek kafas\u0131","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Bulu\u015f Ba\u015fl\u0131\u011f\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Sürgülü bek kafas\u0131<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ö\u011fr. Gör. Bülent Ünal<\/a><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Tarihi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Temmuz 2016<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Özet ve Amaç<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f, sahip oldu\u011fu birbirinden ba\u011f\u0131ms\u0131z ve kademesiz olarak hareket eden kanatlar sayesinde istek ve ihtiyaçlara ba\u011fl\u0131 olarak alev çap\u0131n\u0131n ve \u015feklinin ayarlanmas\u0131na imkân tan\u0131yarak \u0131s\u0131tma kab\u0131n\u0131n daha verimli ve daha homojen bir \u015fekilde \u0131s\u0131t\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan sürgülü bek kafas\u0131 ile ilgilidir.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"El Becerilerine Ba\u011fl\u0131 Olarak Yetenek ve El Tercihi \u00d6l\u00e7\u00fcm Y\u00f6ntemi","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Bulu\u015f Ba\u015fl\u0131\u011f\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

El Becerilerine Ba\u011fl\u0131 Olarak Yetenek ve El Tercihi Ölçüm Yöntemi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Yrd. Doç. Dr. Nergiz Ça\u011f\u0131ltay<\/a><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

D\u0130\u011eER BULU\u015e SAH\u0130PLER\u0130<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Yrd. Doç. Dr. Erol Özçelik<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Tarihi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ekim 2016<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Özet ve Amaç<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f, bilgisayara dayal\u0131 bir el becerisi, dolay\u0131s\u0131yla bask\u0131n olan elin belirlenmesini, sa\u011f el ve sol el beceri de\u011ferlerinin farkl\u0131 beceri formlar\u0131na göre tespit edilmesini dokunsal bir cihaz ile sa\u011flayan, el becerisi ve tercihi ölçüm sistemi ile ilgilidir. Bulu\u015f özellikle, kullan\u0131c\u0131n\u0131n el hareketlerinden olu\u015fan verinin i\u015flenerek, herhangi bir fiziksel temas olmadan sadece el hareketleri ve tercihe ba\u011fl\u0131 olarak tarafs\u0131z bir de\u011ferlendirme ile el tercihinin sa\u011f el, sol el ya da iki el de\u011ferlerinden hangisinin oldu\u011funun belirlenmesini sa\u011flayan, dolay\u0131s\u0131 ile her bir el için beceri de\u011ferlerini hesaplayan bir el tercihi ve becerisi ölçüm sistemi ile ilgilidir.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Y\u00fcksek s\u0131cakl\u0131kta \u00e7al\u0131\u015fabilen proton iletken zarl\u0131 yak\u0131t h\u00fccreleri i\u00e7in hibrid zarlar\u0131n geli\u015ftirilmesi","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Bulu\u015f Ba\u015fl\u0131\u011f\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Yüksek s\u0131cakl\u0131kta çal\u0131\u015fabilen proton iletken zarl\u0131 yak\u0131t hücreleri için hibrid zarlar\u0131n geli\u015ftirilmesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Doç. Dr. Y\u0131lser Devrim<\/a><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Tarihi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Kas\u0131m 2016<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Özet ve Amaç<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f, asit kayb\u0131 ve dü\u015fük proton iletim sorunlar\u0131n\u0131n çözülmesini ve mekanik dayan\u0131m\u0131n artt\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan, yüksek s\u0131cakl\u0131k proton de\u011fi\u015fim zarl\u0131 (PDZ) yak\u0131t hücrelerinde kullan\u0131labilecek, çapraz ba\u011fl\u0131 ve yap\u0131s\u0131nda zirkonyum hidrojen fosfat katk\u0131 maddesi bulunduran hibrit bir zar ile ilgilidir.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Yans\u0131malar kullan\u0131larak emisyon kaynaklar\u0131n\u0131n konumland\u0131r\u0131lmas\u0131nda do\u011frulu\u011fun artt\u0131r\u0131lmas\u0131","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Bulu\u015f Ba\u015fl\u0131\u011f\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Yans\u0131malar kullan\u0131larak emisyon kaynaklar\u0131n\u0131n konumland\u0131r\u0131lmas\u0131nda do\u011frulu\u011fun artt\u0131r\u0131lmas\u0131<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Prof. Dr. Ali Kara<\/a><\/p>\n\n\t\t\t

 Ara\u015f. Gör. Yaser Dalveren<\/a><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Tarihi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Aral\u0131k 2016<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Özet ve Amaç<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f, temas al\u0131c\u0131s\u0131 civar\u0131nda ada, da\u011f, karasal girinti-ç\u0131k\u0131nt\u0131 gibi yans\u0131t\u0131c\u0131lar\u0131n yo\u011fun oldu\u011fu bölgelerde çok yollu yay\u0131l\u0131mdan yararlanarak, tek bir al\u0131c\u0131 ile emisyon kayna\u011f\u0131 (radar emitörü) yer tespitinin (konumland\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n) do\u011frulu\u011funun artt\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir yöntem ile ilgilidir.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Yeni Nesil Primer Patlay\u0131c\u0131","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Bulu\u015f Ba\u015fl\u0131\u011f\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Yeni Nesil Primer Patlay\u0131c\u0131<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Prof. Dr. \u015eeniz Özalp Yaman<\/a><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

D\u0130\u011eER BULU\u015e SAH\u0130PLER\u0130<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Doç. Dr. Zuhal Gerçek<\/a><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Tarihi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Aral\u0131k 2016<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Özet ve Amaç<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f, özellikle savunma sanayinde kur\u015fun stifnat ve\/veya kur\u015fun azid yerine kullan\u0131labilecek, çevresel kirlili\u011fe sebep olmayan ve insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 olumsuz etkilemeyen yeni nesil primer patlay\u0131c\u0131 ve sentez yöntemi ile ilgilidir.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Ye\u015fil Primer Patlay\u0131c\u0131","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Bulu\u015f Ba\u015fl\u0131\u011f\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ye\u015fil Primer Patlay\u0131c\u0131<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Prof. Dr. \u015eeniz Özalp Yaman<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

D\u0130\u011eER BULU\u015e SAH\u0130PLER\u0130<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Doç. Dr. Zuhal Gerçek<\/a><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Tarihi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Aral\u0131k 2016<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Özet ve Amaç<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f, uzun süreli kullan\u0131m sonucunda kur\u015fun içerikli patlay\u0131c\u0131lar\u0131n sebep oldu\u011fu çevre kirlili\u011fi ve insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na olumsuz etkileri ortadan kald\u0131rmak amac\u0131yla geli\u015ftirilen özellikle savunma sanayisinde kullan\u0131labilecek yeni nesil primer patlay\u0131c\u0131 ve sentez yöntemi ile ilgilidir.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Radar Emit\u00f6rlerinin Pasif Konumland\u0131r\u0131lmas\u0131nda \u00c7ok Yollu Sa\u00e7\u0131lmalar\u0131n Yol Kay\u0131plar\u0131 \u00dczerinden Kullan\u0131m\u0131 \u0130le Do\u011frulu\u011fun Artt\u0131r\u0131lmas\u0131","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Bulu\u015f Ba\u015fl\u0131\u011f\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Radar Emitörlerinin Pasif Konumland\u0131r\u0131lmas\u0131nda Çok Yollu Saç\u0131lmalar\u0131n Yol Kay\u0131plar\u0131 Üzerinden Kullan\u0131m\u0131 \u0130le Do\u011frulu\u011fun Artt\u0131r\u0131lmas\u0131<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Prof. Dr. Ali Kara<\/a><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

D\u0130\u011eER BULU\u015e SAH\u0130PLER\u0130<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bar\u0131\u015f TABAKCIO\u011eLU<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Tarihi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Aral\u0131k 2017<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Özet ve Amaç<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f, özellikle askeri sistemlerde kullan\u0131labilecek, çok yollu saç\u0131lmalardan yararlan\u0131larak yol kay\u0131plar\u0131n\u0131n kullan\u0131m\u0131 ile emisyon kayna\u011f\u0131 (radar emitörü) yer tespiti (konumland\u0131r\u0131lmas\u0131) do\u011frulu\u011funun artt\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan bir yöntem ile ilgilidir. Özellikle askeri sistemlerde kullan\u0131labilecek, yüksek frekans teorisine dayanan \u0131\u015f\u0131n izleme tekni\u011finin say\u0131sal haritalar üzerinde kullan\u0131lmas\u0131 ile radar emitörlerinin yer tespiti do\u011frulu\u011funun artt\u0131r\u0131lmas\u0131 amac\u0131yla geli\u015ftirilen yöntem ile ilgilidir.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Y\u0131k\u0131lan binalarda mahsur kalan insanlar\u0131n konumunu ve say\u0131s\u0131n\u0131 tahmin ve yayma sistemi","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Bulu\u015f Ba\u015fl\u0131\u011f\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Y\u0131k\u0131lan binalarda mahsur kalan insanlar\u0131n konumunu ve say\u0131s\u0131n\u0131 tahmin ve yayma sistemi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Yrd. Doç. Dr. Gökhan \u015eengül<\/a><\/p>\n\n\t\t\t

Yrd. Doç. Dr. Murat Karakaya<\/a><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Tarihi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Aral\u0131k 2017<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Özet ve Amaç<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f, deprem veya herhangi bir do\u011fal afet sonucu y\u0131k\u0131lan binalar\u0131n ve göçüklerin alt\u0131nda kalan insanlar\u0131n konumlar\u0131n\u0131n ve say\u0131lar\u0131n\u0131n tahmin edilmesini ve bu bilgilerin yay\u0131m\u0131 sistemi ile ilgilidir. Bulu\u015f özellikle, kullan\u0131c\u0131lar\u0131n mobil cihazlar\u0131na yükledikleri bir uygulama ile çevrelerindeki sensörlerden sürekli veri al\u0131nmas\u0131n\u0131, bu veriler sayesinde kullan\u0131c\u0131n\u0131n konumunun tahminlenerek anl\u0131k olarak depolanmas\u0131n\u0131 ve bu elde edilen bilginin do\u011fal afette gelecek olan kurtarma ekiplerine kablosuz haberle\u015fme ile iletilen ve böylece do\u011fal afet sonras\u0131 kurtarma ekiplerine insan yo\u011funlu\u011funu dikkate alarak göçük alt\u0131nda kalan insanlar\u0131 kurtarma i\u015flemlerinin daha etkin ve verimli yap\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan bir sistem ile ilgilidir. Do\u011fal afet gerçekle\u015fmeden bina içindeki insanlar\u0131n kulland\u0131klar\u0131 mobil cihazlar ile bina içerisinde konu\u015flu bulunan sensörler arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla tespit edilmesini ve do\u011fal afet sonras\u0131 tespit edilen insan say\u0131s\u0131n\u0131n kurtarma ekiplerine iletmesidir. Bu sayede kurtarma ekipleri hangi binada insan yo\u011funlu\u011funun fazla oldu\u011funu tespit ederek k\u0131s\u0131tl\u0131 olan arama kurtarma zaman\u0131n\u0131, personelini ve teçhizat\u0131n\u0131 bu verilere göre planlayabileceklerdir.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"El Hareketlerini Tan\u0131yarak Bireylerin Al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131n\u0131 Alg\u0131layan ve Takip Eden Sistem","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Bulu\u015f Ba\u015fl\u0131\u011f\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

El Hareketlerini Tan\u0131yarak Bireylerin Al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131n\u0131 Alg\u0131layan ve Takip Eden Sistem<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f Sahibi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Yrd. Doç. Dr. Gökhan \u015eengül<\/a><\/p>\n\n\t\t\t

Yrd. Doç. Dr. Murat Karakaya<\/a><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015fvuru Tarihi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Aral\u0131k 2017<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Özet ve Amaç<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bulu\u015f, kullan\u0131c\u0131n\u0131n aktif olarak kulland\u0131\u011f\u0131 koluna tak\u0131lan sensör içeren bir giyilebilir cihaz vas\u0131tas\u0131yla gün içinde gerçekle\u015ftirilen el hareketlerinin takip edilerek kullan\u0131c\u0131n\u0131n hangi hareketleri yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131n belirlenmesini ve bu sayede içilen sigara ve tüketilen s\u0131v\u0131 ile kat\u0131 g\u0131da miktar\u0131n\u0131n otomatik olarak tespit edilerek raporlanmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan sistem ile ilgilidir. Geli\u015ftirilen sistemin ki\u015finin el hareketlerini alg\u0131lamas\u0131 sayesinde günlük veya belirli bir periyotta tüketilen s\u0131v\u0131\/kat\u0131 g\u0131da miktar\u0131n\u0131n ve\/veya içilen sigara adedinin otomatik olarak tespit edilmesinin sa\u011flanmas\u0131d\u0131r.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}}],"closeAll":true}]}]}} [content_en] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"accordion","module_class":"accordionBlue","content":[{"title":"Titania Paste Production Method (Patent Document)","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Title of Invention<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Titania Paste Production Method (Patent Document)<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Applicant<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Atilim University<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Inventor<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Assoc. Prof. Jongee Park<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Cover Fed with Solar Power","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Title of Invention<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Cover Fed with Solar Power<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Applicant<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Atilim University<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Inventor<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Inst. Özalp Tozan<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>"}},{"title":"A Test Apparatus","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Title of Invention<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

A Test Apparatus<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Applicant<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Atilim University<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Inventor<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Asst. Prof. Celalettin Karado\u011fan<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Method of Positioning Emission Sources by Reflections","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Title of Invention<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Method of Positioning Emission Sources by Reflections<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Applicant<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Inventor<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Prof. Dr. Ali Kara<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Electroactive Monomers containing Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Title of Invention<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Polihedral Oligomerik Silseskuokzan \u0130çeren Elektroaktif Monomerler<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Applicant<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Inventor<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Prof. Dr. Atilla Cihaner,  Res. Asst. Salih Ertan<\/strong> <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"A New Method and System to enhance Deep Drawing Limit Rate of Steel Materials","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Title of Invention<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

A New Method and System to enhance Deep Drawing Limit Rate of Steel Materials<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Applicant<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Prof. Dr. Bilgin Kaftano\u011flu, Res. Asst. Erdem Kayhan<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Inventor<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Prof. Dr. Bilgin Kaftano\u011flu<\/p>\n\n\t\t\t

Res. Asst. Erdem Kayhan<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Contactless and Wireless Positioning, Monitoring and Control System","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Title of Invention<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Temass\u0131z ve Kablosuz Konumland\u0131rma, Takip ve Kontrol Sistemi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Applicant<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Inventor<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Asst. Prof. Gökhan \u015eengül<\/p>\n\n\t\t\t

Asst. Prof.  Murat Karakaya<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Remote-control Automatic Shaking Smart Doll Bed","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Title of Invention<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Remote-control Automatic Shaking Smart Doll Bed<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Applicant<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Atilim University<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Inventor<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Inst. Özalp Tozan<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Production of Zirconia Dental Ceramic Material","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Title of Invention<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Production of Zirconia Dental Ceramic Material<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Applicant<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Inventor<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Assoc. Prof. Jongee Park<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Other Inventors<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Prof. Dr. Abdullah Öztürk<\/p>\n\n\t\t\t

Mert Özcan Öztürk<\/p>\n\n\t\t\t

Yi\u011fit Cans\u0131n Öztürk<\/p>\n\n\t\t\t

Özlem A\u011faç<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Adjustable Burner Head","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Title of Invention<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Adjustable Burner Head<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Applicant<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Atilim University<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Inventor<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Inst. Bülent Ünal<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Antibacterial PCL\/Chitosan Wound Dressing","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Title of Invention<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Antibacterial PCL\/Chitosan Wound Dressing<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Applicant<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Atilim University<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Inventor<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Assoc. Prof. Hilal Türko\u011flu \u015ea\u015fmazel<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Rose Harvest Robot","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Title of Invention<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Rose Harvest Robot<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Applicant<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Atilim University<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Inventor<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Prof. Abdulkadir Erden<\/a><\/u><\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

Inst. Cahit Gürel<\/a><\/u><\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

 <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
 <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
 <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
 <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Tissue Scaffold with enhanced Biocompatibility and Mechanical Features, and Production Method","content":{"type":"ckeditor","content":"\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Title of Invention<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Tissue Scaffold with enhanced Biocompatibility and Mechanical Features, and Production Method<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Applicant<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Atilim University<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Inventor<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Assoc. Prof. Hilal Türko\u011flu \u015ea\u015fmazel<\/a><\/u><\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

 <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
 <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"One-way Information Flow System via Air Void","content":{"type":"ckeditor","content":"\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Title of Invention<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

One-way Information Flow System via Air Void<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Applicant<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Atilim University<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Inventor<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Asst. Prof. Atila Bostan<\/a><\/u><\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

Asst. Prof. Gökhan \u015eengül<\/a><\/u><\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

 <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
 <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Innovation in Electromagnetic Sheet Metal Forming System","content":{"type":"ckeditor","content":"\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Title of Invention<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Innovation in Electromagnetic Sheet Metal Forming System<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Applicant<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Atilim University<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Inventor<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Asst. Prof. Besim Baranoglu<\/a><\/u><\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

Prof. Elif Uray Aydin<\/a><\/u><\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

Asst. Prof. Özgür Aslan<\/a><\/u><\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

 <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
 <\/td>\n\t\t\t <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"DNA Directed Mono and Heterodinuclear Complexes","content":{"type":"ckeditor","content":"\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Title of Invention<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

DNA Directed Mono and Heterodinuclear Complexes<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Applicant<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Atilim University<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Inventor<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Prof. \u015eeniz Özalp Yaman<\/a><\/u><\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Plasterboard for Controlled Damping of Sound at Low Frequency","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Title of Invention<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Plasterboard for Controlled Damping of Sound at Low Frequency<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Applicant<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Atilim University<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Inventor<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Inst. Bülent Ünal<\/a><\/u><\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Multi-band Transreceiver Module Design at ISM Band","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Title of Invention<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Multi-band Transreceiver Module Design at ISM Band<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Applicant<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Atilim University<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Inventor<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Prof. Ali Kara<\/a><\/u><\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Other Inventors<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

 <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
\n\t\t\t

\u015eeyma Tütüncü<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Smart Magnetic Shaking System","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Title of Invention<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Smart Magnetic Shaking System<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Applicant<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Atilim University<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Inventor<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Inst. Özalp Tozan<\/a><\/u><\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Variable geometry burner head","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Title of Invention<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Variable Geometry Burner Head<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Applicant<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Atilim University<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Inventor<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Inst. Bülent Ünal<\/a><\/u><\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Matching thermal and digital footages with real coordinates","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Title of Invention<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Matching Thermal and Digital Footages with Real Coordinates<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Applicant<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Atilim University<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Inventor<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Asst. Prof. Celalettin Karado\u011fan<\/a><\/u><\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Search Device for Printed Documents","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Title of Invention<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Search Device for Printed Documents<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Applicant<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Atilim University<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Inventor<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Asst Prof. Deniz Çetinkaya<\/a><\/u><\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Slide Burner Head","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Title of Invention<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Slide Burner Head<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Applicant<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Atilim University<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Inventor<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Inst. Bülent Ünal<\/a><\/u><\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Skill and Hand Preference Measurement Method according to Handcraft","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Title of Invention<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Skill and Hand Preference Measurement Method according to Handcraft<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Applicant<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Atilim University<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Inventor<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Asst. Prof. Nergiz Ça\u011f\u0131ltay<\/a><\/u><\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Other Inventors<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

 <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
\n\t\t\t

Asst. Prof. Erol Özçelik<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Developing Hybrid Membranes for High Temperature Proton Electrolyte Membrane Fuel Cells","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Title of Invention<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Developing Hybrid Membranes for High Temperature Proton Electrolyte Membrane Fuel Cells<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Applicant<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Atilim University<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Inventor<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Assoc. Prof. Yilser Devrim<\/a><\/u><\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Developing Accuracy of Positioning Emission Sources by Using Reflections","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Title of Invention<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Developing Accuracy of Positioning Emission Sources by Using Reflections<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Applicant<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Atilim University<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Inventor<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Prof. Ali Kara<\/a><\/u><\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

 Res. Asst. Yaser Dalveren<\/a><\/u><\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Next Generation Primary Explosive","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Title of Invention<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Next Generation Primary Explosive<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Applicant<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Atilim University<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Inventor<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Prof. \u015eeniz Özalp Yaman<\/a><\/u><\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Other Inventors<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

 <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
\n\t\t\t

Assoc. Prof. Zuhal Gerçek<\/a><\/u><\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Green Primary Explosive","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Title of Invention<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Green Primary Explosive<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Applicant<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Atilim University<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Inventor<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Prof. \u015eeniz Özalp Yaman<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Other Inventors<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

 <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
\n\t\t\t

Assoc. Prof. Zuhal Gerçek<\/a><\/u><\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"Improving Accuracy of Passive Positioning of Radar Emitters through Path Losses of Multipath Reflections","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Title of Invention<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Improving Accuracy of Passive Positioning of Radar Emitters through Path Losses of Multipath Reflections<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Applicant<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Atilim University<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Inventor<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Prof. Ali Kara<\/a><\/u><\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Other Inventors<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

 <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
\n\t\t\t

Asst. Prof. Mehmet Bar\u0131\u015f TABAKCIO\u011eLU<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"System to Estimate and Share the Number and Location of People under Collapsed Buildings","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Title of Invention<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

System to Estimate and Share the Number and Location of People under Collapsed Buildings<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Applicant<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Atilim University<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Inventor<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Asst. Prof. Gökhan \u015eengül<\/a><\/u><\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

Asst. Prof. Murat Karakaya<\/a><\/u><\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}},{"title":"System to Sense and Follow Habits of People by recognizing their Hand Gestures","content":{"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Title of Invention<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

System to Sense and Follow Habits of People by recognizing their Hand Gestures<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Applicant<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Atilim University<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Inventor<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Asst. Prof. Gökhan \u015eengül<\/a><\/u><\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

Asst. Prof. Murat Karakaya<\/a><\/u><\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}}],"closeAll":true}]}]}} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/pages\/patentler-1517410924\/1519401934-patent.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":104567,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/patentler-1517410924\/1519401934-patent.jpg"},"caption":"1519401934-patent.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/patentler-1517410924\/1519401934-patent.jpg"}]} [site_id] => 51 [start] => [end] => [created_at] => 2017-09-16 16:18:37 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => 935 [lft] => 6 [rgt] => 7 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => patentler-1517410924 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 51 [url] => argeda [name_tr] => Araştırma [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 170 [rgt] => 213 [depth] => 1 ) [original:protected] => Array ( [id] => 51 [url] => argeda [name_tr] => Araştırma [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 170 [rgt] => 213 [depth] => 1 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1