ATILIM ÜNİVERSİTESİ İÇ PANEL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ USUL VE ESASLARI

KAPSAM

Atılım Üniversitesi İç Panel Değerlendirme Sisteminin amacı, Üniversitemiz araştırmacılarının TÜBİTAK programları kapsamında yapacakları proje başvurularında proje önerilerinin Üniversitemiz içinde oluşturulan iç panel değerlerlendirmesi ile ön bir değerlendirmeye tabi tutulup, proje önerisinin geliştirilmesine yönelik olarak proje yürütücüsüne bir geri bildirim sağlanmasıdır. Bu sistem ile Üniversitemiz tarafından önerilen TÜBİTAK projelerinin kabul oranlarının artırılması hedeflenmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR

Atılım Üniversitesinde tam zamanlı öğretim elemanı olarak görev yapan ve TÜBİTAK 1001, 3501, 1003, 1505 ve ikili işbirliği destek programlarına başvuru için gerekli TÜBİTAK formlarını hazırlamış olan yürütücüler başvurabilir.

​​​​​​İÇ PANEL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

 1. İç panel değerlendirme sistemine başvuru yapılabilmesi için TÜBİTAK 1001, 3501, 1003, 1505 ve İkili İşbirliği destek programlarına proje başvurusu yapılması gerekmektedir.
 2. Daha önce proje yürütmemiş olan araştırmacılarımıza iç panel değerlendirme sisteminde öncelik verilecektir.
 3. Proje önerilerinin değerlendirilmesi için nihai destek başvurusu için gerekli olan tüm başvuru belgeleri ile birlikte sunulması gerekmektedir.
 4. Proje önerileri, ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından ön incelemeden geçirilir. İlgili TÜBİTAK programı için ilan edilen başvuru koşullarını sağlamayan öneriler sahiplerine iade edilir. Kurallara uygun hazırlanmış başvurular, ön  değerlendirmeye alınmak üzere ilgili panele iletilir.
 5. Panel değerlendirmesine alınması uygun bulunmayan proje önerileri, gerekçeleri ile beraber başvuru sahiplerine iade edilir. Eksik belge ve bilgileri tamamlanan proje önerileri iç panel değerlendirme sistemine dahil edilebilir.
 6. İç panel değerlendirme sistemine sunulan proje önerileri ilgili TÜBİTAK programına son başvuru tarihinden en az bir ay önce ARGEDA-TTO Direktörlüğüne iletilmelidir.

İÇ PANEL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ PANELİSTLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

 1. İç panel destek sisteminde panelist olarak yer alacak araştırmacılarımız doktora derecesine sahip olmalı ve Atılım Üniversitesinde tam zamanlı öğretim elemanı olarak görev yapmalıdır.
 2. Panelistlerin en az bir TÜBİTAK projesinde (1001, 1003, 1505, 3501) proje yürütücülüğü yapmış olması veya en az iki defa TÜBİTAK proje değerlendirme panelinde panelist olarak görev almış olması gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan görevlerin belgelendirilmesi gerekmektedir.
 3. Panelistler ile değerlendirmesini yapacakları proje önerilerinde görev alan kişiler arasında bir çıkar çakışması/çatışması olmaması gerekmektedir. Çıkar çakışması/çatışmasının belirlenmesi durumunda panelist iç panel değerlendirme sisteminde görev alamaz.
 4. Panelistin, aynı panelde görüşülecek bir proje önerisinde proje yürütücüsü, araştırmacı veya danışman olarak yer almaması esastır.
 5. Panel sonunda, panelde görüşülen proje önerilerinin değerlendirmesi ve öneriler panelistler ve moderatör tarafından imzalanarak panel süreci tamamlanır.
 6. Panelistler panel ile ilgili her türlü bilginin gizli olduğunu bilerek bu gizliliğe uygun davranmalıdır.
 7. Panelistlere ödenecek destek limitleri ilgili akademik yılbaşında Mütevelli Heyetinin onayı ile ARGEDA-TTO Direktörlüğü Yürütme Kurulu tarafından ilan edilir. 

 

Usul ve esaslarda yer almayan hususlara ilişkin kararlar ARGEDA-TTO Direktörlüğü Yürütme Kurulu tarafından alınacak olup gerektiğinde Rektörlük ve Mütevelli Heyeti onayına sunulacaktır.