İç Panel Değerlendirme Sistemi

Atılım Üniversitesi İç Panel Değerlendirme Sisteminin amacı, Üniversitemiz araştırmacılarının TÜBİTAK programları kapsamında yapacakları proje başvurularında proje önerilerinin Üniversitemiz içinde oluşturulan iç panel değerlerlendirmesi ile ön bir değerlendirmeye tabi tutulup, proje önerisinin geliştirilmesine yönelik olarak proje yürütücüsüne bir geri bildirim sağlanmasıdır. Bu sistem ile Üniversitemiz tarafından önerilen TÜBİTAK projelerinin kabul oranlarının artırılması hedeflenmektedir.

Başvuru formu için tıklayınız.