Üniversitemizin faaliyetlerini yürütebilmesi için ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve hizmeti Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine uygun olarak en kısa sürede en uygun fiyata ve  kalitede temin etmek, temin edilen malların depolanmasını sağlamak ve Üniversitemize kazandırılan demirbaşların kayıt, zimmet ve kontrol işlemlerini eksiksiz yapmaktır.