Atılım Üniversitesi kurulduğu 1996 senesinden bu güne kadar kararlı bir şekilde yatırımlarına devam etmektedir. Üniversitemiz daha iyi eğitim ve daha iyi eğitim koşulları için her geçen gün büyümekte ve gelişmektedir. Bu noktada, Atılım Üniversitesi Yapı İşleri Direktörlüğü standartları yüksek, kaliteli ve estetik mekânlar yaratma hedefinde olan personeli ile kısa zamanda birçok uygulamaya imza atmıştır. Üniversitemizin ihtiyaçları ve vizyonu doğrultusunda, tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, alt yapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlayabilmek için ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek çözümler üretmektedir.

Atılım Üniversitesi Yapı İşleri Direktörlüğü; üniversitede verilen eğitimin yanı sıra, eğitimin verildiği yapısal çevre ve donatılarının öğrenciler ve çalışanlar açısından sosyalleşme, sahiplenme ve bağlılık duygularının pekiştirilmesi yönünden öneminin bilincinde olarak çalışmalarına devam etmektedir. Üniversite bünyesindeki tüm yapıların projelendirmeleri, inşaat dönemi ve sonrası denetimleri ile yerleşke alanının düzenlenmesi ve geliştirilmesi noktasında faaliyet göstermektedir.

Haberler