Tahsin Erbil İnce

Direktör

Tel: 0312 586 81 67

Email: erbil.ince@atilim.edu.tr

Adres :

Atılım Üniversitesi İncek Kampüsü İdari Bina Kızılcaşar Mahallesi, 06836 İncek Gölbaşı - Ankara - Türkiye