İşletme Fakültesi Rezene Kafe Projelendirilmesi ve Uygulanması

Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi Projelendirilmesi ve Uygulanması

Kuşkonmaz Restoran Projelendirilmesi ve Uygulanması