Atılım Üniversitesi Yapı İşleri Direktörlüğü Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyetine bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Mevcut ve yapılması planlanan yapılarda, bölümlere bağlı istek ve ihtiyaçlar, Bölüm Başkanlıkları aracılığıyla yazılı olarak Dekanlık oluru ile Rektörlük makamına sunulmakta, onaylanan istekler Mütevelli Heyet bilgisi dahilinde birimlerimiz tarafından en kısa sürede sonuçlandırılmaktadır.

Projelendirilen yapılarda, bölümlerin ihtiyaçları doğrultusunda koordineli çalışılarak ihtiyaç programı belirlenmekte, mekânsal, teknik ve donanımsal gereklilikler çerçevesinde çalışmalar yapılmaktadır.

Mevcut yapılarda meydana gelen bakım ve onarım işleri için bu konuda hizmet veren Yardımcı Hizmetler Koordinatörlüğüne gerekli teknik destek verilmektedir.

Üniversite yerleşke planı 2010 yılında revize edilmiştir ve etaplar halinde uygulamaya geçilmiştir. Projeleri Yapı İşleri Direktörlüğü tarafından oluşturulan yapısal peyzaj alanları içerisinde kullanılan çiçek, ağaç ve çalı türlerinin seçimi, üretimi, açık yeşil alanların periyodik bakımı, iç mekan bitki düzenlemeleri Çevre Düzenleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yeni yapılacak olan mekanların teknik ihtiyaçlarının hayata geçirilmesi aşamasında Teknik İşler Koordinatörlüğü ile koordineli olarak çalışılmaktadır.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3083 [title_tr] => İşleyiş Süreci [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Üniversitesi Yapı İşleri Direktörlüğü Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyetine bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Mevcut ve yapılması planlanan yapılarda, bölümlere bağlı istek ve ihtiyaçlar, Bölüm Başkanlıkları aracılığıyla yazılı olarak Dekanlık oluru ile Rektörlük makamına sunulmakta, onaylanan istekler Mütevelli Heyet bilgisi dahilinde birimlerimiz tarafından en kısa sürede sonuçlandırılmaktadır.

Projelendirilen yapılarda, bölümlerin ihtiyaçları doğrultusunda koordineli çalışılarak ihtiyaç programı belirlenmekte, mekânsal, teknik ve donanımsal gereklilikler çerçevesinde çalışmalar yapılmaktadır.

Mevcut yapılarda meydana gelen bakım ve onarım işleri için bu konuda hizmet veren Yardımcı Hizmetler Koordinatörlüğüne gerekli teknik destek verilmektedir.

Üniversite yerleşke planı 2010 yılında revize edilmiştir ve etaplar halinde uygulamaya geçilmiştir. Projeleri Yapı İşleri Direktörlüğü tarafından oluşturulan yapısal peyzaj alanları içerisinde kullanılan çiçek, ağaç ve çalı türlerinin seçimi, üretimi, açık yeşil alanların periyodik bakımı, iç mekan bitki düzenlemeleri Çevre Düzenleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yeni yapılacak olan mekanların teknik ihtiyaçlarının hayata geçirilmesi aşamasında Teknik İşler Koordinatörlüğü ile koordineli olarak çalışılmaktadır.

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 233 [start] => [end] => [created_at] => 2018-01-16 10:04:34 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:18 [parent_id] => 3338 [lft] => 6 [rgt] => 7 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => isleyis-sureci-1517410939 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 113 [name_tr] => Direktörlükler [url] => direktorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 233 [name_tr] => Yapı İşleri Direktörlüğü [url] => yapi-isleri-direktorlugu [type] => ) ) [pages] => Array ( [3338] => Array ( [id] => 3338 [title_tr] => Hizmetlerimiz [parent_id] => [site_id] => 233 [external_link] => javascript:; [lft] => 3 [rgt] => 32 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 3338 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3083 [title_tr] => İşleyiş Süreci [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Yap\u0131 \u0130\u015fleri Direktörlü\u011fü At\u0131l\u0131m Üniversitesi Mütevelli Heyetine ba\u011fl\u0131 olarak çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 sürdürmektedir.<\/p>\n\n

Mevcut ve yap\u0131lmas\u0131 planlanan yap\u0131larda, bölümlere ba\u011fl\u0131 istek ve ihtiyaçlar, Bölüm Ba\u015fkanl\u0131klar\u0131 arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla yaz\u0131l\u0131 olarak Dekanl\u0131k oluru ile Rektörlük makam\u0131na sunulmakta, onaylanan istekler Mütevelli Heyet bilgisi dahilinde birimlerimiz taraf\u0131ndan en k\u0131sa sürede sonuçland\u0131r\u0131lmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Projelendirilen yap\u0131larda, bölümlerin ihtiyaçlar\u0131 do\u011frultusunda koordineli çal\u0131\u015f\u0131larak ihtiyaç program\u0131 belirlenmekte, mekânsal, teknik ve donan\u0131msal gereklilikler çerçevesinde çal\u0131\u015fmalar yap\u0131lmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Mevcut yap\u0131larda meydana gelen bak\u0131m ve onar\u0131m i\u015fleri için bu konuda hizmet veren Yard\u0131mc\u0131 Hizmetler Koordinatörlü\u011füne gerekli teknik destek verilmektedir.<\/p>\n\n

Üniversite yerle\u015fke plan\u0131 2010 y\u0131l\u0131nda revize edilmi\u015ftir ve etaplar halinde uygulamaya geçilmi\u015ftir. Projeleri Yap\u0131 \u0130\u015fleri Direktörlü\u011fü taraf\u0131ndan olu\u015fturulan yap\u0131sal peyzaj alanlar\u0131 içerisinde kullan\u0131lan çiçek, a\u011faç ve çal\u0131 türlerinin seçimi, üretimi, aç\u0131k ye\u015fil alanlar\u0131n periyodik bak\u0131m\u0131, iç mekan bitki düzenlemeleri Çevre Düzenleme Müdürlü\u011fü taraf\u0131ndan gerçekle\u015ftirilmektedir.<\/p>\n\n

Yeni yap\u0131lacak olan mekanlar\u0131n teknik ihtiyaçlar\u0131n\u0131n hayata geçirilmesi a\u015famas\u0131nda Teknik \u0130\u015fler Koordinatörlü\u011fü ile koordineli olarak çal\u0131\u015f\u0131lmaktad\u0131r.<\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 233 [start] => [end] => [created_at] => 2018-01-16 10:04:34 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:18 [parent_id] => 3338 [lft] => 6 [rgt] => 7 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => isleyis-sureci-1517410939 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 233 [url] => yapi-isleri-direktorlugu [name_tr] => Yapı İşleri Direktörlüğü [type_id] => 16 [parent_id] => 113 [lft] => 240 [rgt] => 241 [depth] => 3 ) [original:protected] => Array ( [id] => 233 [url] => yapi-isleri-direktorlugu [name_tr] => Yapı İşleri Direktörlüğü [type_id] => 16 [parent_id] => 113 [lft] => 240 [rgt] => 241 [depth] => 3 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1