Atılım Üniversitesi Yapı İşleri Direktörlüğü Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyetine bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Mevcut ve yapılması planlanan yapılarda, bölümlere bağlı istek ve ihtiyaçlar, Bölüm Başkanlıkları aracılığıyla yazılı olarak Dekanlık oluru ile Rektörlük makamına sunulmakta, onaylanan istekler Mütevelli Heyet bilgisi dahilinde birimlerimiz tarafından en kısa sürede sonuçlandırılmaktadır.

Projelendirilen yapılarda, bölümlerin ihtiyaçları doğrultusunda koordineli çalışılarak ihtiyaç programı belirlenmekte, mekânsal, teknik ve donanımsal gereklilikler çerçevesinde çalışmalar yapılmaktadır.

Mevcut yapılarda meydana gelen bakım ve onarım işleri için bu konuda hizmet veren Yardımcı Hizmetler Koordinatörlüğüne gerekli teknik destek verilmektedir.

Üniversite yerleşke planı 2010 yılında revize edilmiştir ve etaplar halinde uygulamaya geçilmiştir. Projeleri Yapı İşleri Direktörlüğü tarafından oluşturulan yapısal peyzaj alanları içerisinde kullanılan çiçek, ağaç ve çalı türlerinin seçimi, üretimi, açık yeşil alanların periyodik bakımı, iç mekan bitki düzenlemeleri Çevre Düzenleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yeni yapılacak olan mekanların teknik ihtiyaçlarının hayata geçirilmesi aşamasında Teknik İşler Koordinatörlüğü ile koordineli olarak çalışılmaktadır.