Atılım Devam Edecek

Eğitim alanında hizmet verme gururunu gelenek haline getirmiş bir ailenin mensubu olarak, en büyük amacım ve hedefim “kaliteli öğretim verilen, bilim ve teknoloji üreten, araştırma yapan, özellikle ülkenin geleceğine ışık tutan ve katkıda bulunan” bir üniversite kurmaktı.

Son yıllarda ülkemizde üniversite sayısında artış olsa da, bulunduğumuz coğrafyadaki koşullar günümüz ve gelecekte nitelikli üniversitelere olan ihtiyacın artacağını gösteriyor. Üniversite; dünyayı, coğrafyayı, ülkeyi okuyabilmeli, bu çerçevede gelişen vizyonu ile ülkenin ve coğrafyanın insanlarını aydınlatmalıdır. Ülkemiz, sahip olduğu insan gücünün nitelik ve niceliği, yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle bulunduğumuz bölgede lider olma potansiyeline sahiptir.

Üniversitemizde yapılan araştırmalar sonucu oluşan bilimsel zenginliğin ülkemizdeki teknolojik gelişmeler ve endüstriye aktarılması ile yüksek katma değeri olan ürünlere dönüştürülmesi için sanayi odaklı projeler en fazla üzerinde durulması gereken konuların başında gelmektedir. Bireysel başarıları ile ödüllendirilen üniversitemizin değerli akademisyenlerinin çalışmalarını günümüzün gerektirdiği hızda yapabilmeleri için kurulan araştırma laboratuvar ve merkezlerimiz gurur kaynağımızdır.

Atılım Üniversitesi başta araştırma olmak üzere, birçok kriterin esas alındığı uluslararası sıralamalarda üst üste yer alarak iddiasını ortaya koymuştur. Atılım Üniversitesi sıralamalarda ülkemizdeki vakıf üniversiteleri arasında ilk dört arasında yer almaktadır. En son 2017 yılında THE 50 yaş altı genç üniversiteler sıralamasında Dünyada ilk 100 üniversite içinde yer aldık. Bunun yanısıra THE Fiziksel Bilimler sıralamasında Dünyada 301-400 aralığında yer alarak Türkiye’de bu alanda en başarılı ilk 2 üniversiteden biri olmuştur. 2017 yılında U.S. News’in yayınladığı Global Üniversiteler sıralamasında geçtiğimiz yıl Türkiye’den yer alan 39 üniversite içinde bulunan Atılım Üniversitesi, U.S. News’in 2017 yılında yayınladığı alan sıralamalarında Matematik alanında Türkiye’den alanında yer alan tek üniversite olmuş ve Dünya üniversiteleri arasında 87. sırada yer almıştır. Bunlara ilave olarak 64 ülkeden gelen uluslararası öğrencilerimiz ile 2017 yılında Türkiye’nin 500 büyük hizmet ihracatçısı arasında 332, vakıf üniversiteleri arasında ise 7. sırada yer aldık. Eğitimin kalitesinin ve araştırma faaliyetlerinin arttırılmasına dair hedeflerinden ödün vermeden, öğrencileri, mezunları, akademik ve idari personeli başta olmak üzere tüm iç ve dış paydaşlarıyla, teknolojik olanakları ve doğa dostu yerleşkesiyle, toplumun her kesimine ulaşmayı amaç edinmiş kültürel, sosyal, bilimsel değerleriyle ülkemize hizmet etmek için Atılım devam edecek.

 

Yalçın ZAİM
Atılım Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı