Atılım Devam Edecek

Eğitim alanında hizmet verme gururunu gelenek haline getirmiş bir ailenin mensubu olarak, en büyük amacım ve hedefim “kaliteli öğretim verilen, bilim ve teknoloji üreten, araştırma yapan, özellikle ülkenin geleceğine ışık tutan ve katkıda bulunan” bir üniversite kurmaktı.

Son yıllarda ülkemizde üniversite sayısında artış olsa da, bulunduğumuz coğrafyadaki koşullar günümüz ve gelecekte nitelikli üniversitelere olan ihtiyacın artacağını gösteriyor. Üniversite; dünyayı, coğrafyayı, ülkeyi okuyabilmeli, bu çerçevede gelişen vizyonu ile ülkenin ve coğrafyanın insanlarını aydınlatmalıdır. Ülkemiz, sahip olduğu insan gücünün nitelik ve niceliği, yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle bulunduğumuz bölgede lider olma potansiyeline sahiptir.

Üniversitemizde yapılan araştırmalar sonucu oluşan bilimsel zenginliğin ülkemizdeki teknolojik gelişmeler ve endüstriye aktarılması ile yüksek katma değeri olan ürünlere dönüştürülmesi için sanayi odaklı projeler en fazla üzerinde durulması gereken konuların başında gelmektedir. Bireysel başarıları ile ödüllendirilen üniversitemizin değerli akademisyenlerinin çalışmalarını günümüzün gerektirdiği hızda yapabilmeleri için kurulan araştırma laboratuvar ve merkezlerimiz gurur kaynağımızdır.

Atılım Üniversitesi başta araştırma olmak üzere, birçok kriterin esas alındığı uluslararası sıralamalarda üst üste yer alarak iddiasını ortaya koymuştur. Atılım Üniversitesi sıralamalarda ülkemizdeki vakıf üniversiteleri arasında ilk dört arasında yer almaktadır. En son 2017 yılında THE 50 yaş altı genç üniversiteler sıralamasında Dünyada ilk 100 üniversite içinde yer aldık. Bunun yanısıra THE Fiziksel Bilimler sıralamasında Dünyada 301-400 aralığında yer alarak Türkiye’de bu alanda en başarılı ilk 2 üniversiteden biri olmuştur. 2017 yılında U.S. News’in yayınladığı Global Üniversiteler sıralamasında geçtiğimiz yıl Türkiye’den yer alan 39 üniversite içinde bulunan Atılım Üniversitesi, U.S. News’in 2017 yılında yayınladığı alan sıralamalarında Matematik alanında Türkiye’den alanında yer alan tek üniversite olmuş ve Dünya üniversiteleri arasında 87. sırada yer almıştır. Bunlara ilave olarak 64 ülkeden gelen uluslararası öğrencilerimiz ile 2017 yılında Türkiye’nin 500 büyük hizmet ihracatçısı arasında 332, vakıf üniversiteleri arasında ise 7. sırada yer aldık. Eğitimin kalitesinin ve araştırma faaliyetlerinin arttırılmasına dair hedeflerinden ödün vermeden, öğrencileri, mezunları, akademik ve idari personeli başta olmak üzere tüm iç ve dış paydaşlarıyla, teknolojik olanakları ve doğa dostu yerleşkesiyle, toplumun her kesimine ulaşmayı amaç edinmiş kültürel, sosyal, bilimsel değerleriyle ülkemize hizmet etmek için Atılım devam edecek.

 

Yalçın ZAİM
Atılım Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı

Yalçın Zaim kimdir?

Yalçın Zaim 1945 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokulu Kadıköy Yeldeğirmeni İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Saint Joseph Koleji’nde, lisans ve yüksek lisans öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye Kömür İşletmeleri'ne ait Karadon Ocağı, Belçika Societe du Goufre ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nde staj yapan Yalçın Zaim, 1970 yılı Temmuz ayında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Divriği Rezerv Tespit Kampında Kamp Şefi olarak iş hayatına atıldı, 1972-1974 yılları arasında askerliğini yaptı, 1974-1992 yılları arasında Kiska Komandit Şirketi’nde Proje Müdürü olarak çalıştı. Kiska Komandit Şirketi’nde çalıştığı süre içerisinde 15 km uzunluğunda ve Türkiye’de ilk defa yumuşak zeminde açılan Kınık Tüneli, Konya İçme Suyu Arıtma Tesisi, Dicle Barajı, Erzincan Barajı gibi projeleri başarı ile tamamladı ve 1992 yılında kendi şirketi olan Atılım Yapı Taahhüdü A.Ş.’ yi kurdu.

İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu ve Ankara Emniyet Müdürü olarak da görev yapan babası Orhan Zaim’in Türkiye’nin çeşitli ilçelerinde Kaymakam olarak görev yapması sebebi ile ilk, orta, lise ve üniversite eğitimi boyunca öğretmen olan babaannesi Kadriye Zaim’in yanında kalması, amcası Kemal Zaim’in Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı olması, büyük dedesi Hoca Ali Rıza Efendi’nin 1857 yılında kurulan Türkiye’nin ilk Orman Fakültesinin kurucusu olması onun da eğitime gönül vermesine neden oldu ve 1995 yılında Atılım Vakfını, 1997 yılında da Atılım Üniversitesi’ni kurdu.

Yalçın Zaim halen Atılım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Yalçın Zaim Fransızca ve İngilizce dillerini bilmektedir.