20 Mart 2020 - 1 Ekim 2020 Dönemi

Atılım Üniversitesinin COVID-19 Küresel Salgını Sürecindeki Faaliyetleri

1. Sağlık Hizmet Sunumu

Atılım Üniversitesi Covid Komisyonunun ve Sağlık İşleri Koordinatörlüğünün pandemi döneminde uyguladığı sağlık faaliyet süreçleri aşağıda verilmiştir.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına almış olan Korona Virüs Pandemisi nedeniyle yaşamakta olduğumuz olağanüstü sürecin etkilerini eğitim-öğretimden sağlığa, üretimden spora kadar derinden yaşamaktayız. Bu kapsamda üniversitelerin topluma yön gösterici uygulamaların temeli olduğu prensibinden yola çıkarak sağlık ve güvenliğin hâkim olduğu bir ortam ortaya çıkarmak en temel amacımızdır.

Bu kılavuzun öncelikli amacı toplum sağlığının korunması ile birlikte ATILIM ÜNİVERSİTESİ mensuplarının ve öğrencilerinin sağlıklı bir ortamda, güven içerisinde eğitim öğretimi faaliyetlerini sürdürebilmeleridir.

MENSUPLARIMIZA KORUNMA YÖNTEMLERİNİ VE DOĞRU KİŞİSEL HİJYEN UYGULAMALARINI HATIRLATICI TALİMATLAR

KORONA VİRUS enfeksiyonunun ana bulaşma yolu hasta kişilerle yakın temas sonucu damlacıklarına (tükürük, ağız sekresyonu vb.) maruz kalınmasıdır. Temel kişisel hijyen kurallarına uyulması hastalığın bulaşmasını ve yayılımını minimuma indireceği bilinen en temel korunma yöntemidir. Bu kapsamda tüm kampüs alanlarına asılmak üzere afiş ve bilgilendirme notları hazırlanmıştır.

 • COVİD-19 hakkında bilgilendirme afişleri
 • Doğru el yıkama talimatları
 • Temizlik ve dezenfeksiyon talimatları
 • Ateş ölçme talimatları hazırlanarak tüm kampüs alanlarında mensuplarımızın faydalanması için paylaşılmıştır.

KAMPÜS SAĞLIK, TEMİZLİK ve HİJYEN UYGULAMALARI

KORONA VİRUS gibi özellikle üst solunum yollarından bulaşarak üst ve alt solunum yollarını etkileyen pek çok virüs temel olarak damlacık yoluyla bulaşır. Hastalığın nedeni enfekte damlacıklar yüzeylerde yaklaşık 48 saate kadar canlılıklarını sürdürebilirler. Bu yüzeylere temas eden bireyler ağız, göz veya burun yoluyla enfeksiyonu alabilirler. Enfekte kişiler ise virüsü hapşırma, öksürme ve nefes yoluyla yakın temasta bulunan diğer kişilere bulaştırabilirler. Bu kapsamda işyeri temizlik uygulamalarının etkin olması bulaşı azaltmak adına en önemli adımlardan biridir. Dolayısıyla;

 • Sağlık Merkezi çalışanları tarafından (hekim ve acil tıp teknisyenleri), tüm kampüs içinde bulunan mensuplarımızın günlük ateş ve kan oksijen satürasyon ölçümleri gerçekleştirilerek, kayıt altına alınır. Hekim tarafından mensuplarımız günlük ziyaret edilerek sağlık kontrolleri yapılır, birebir görüşmeler ile danışmanlık hizmeti de verilerek mensuplarımızın hastalık hakkında bilgilendirilmesinin yansıra hastalığın bir fobiye dönüşmesini engellemek açısından psikolojik destek sağlanmış olur.
 • Mensuplarımızın mümkün olduğunca yakın temastan ve ortak araç, gereç kullanımından kaçınmaları önemlidir.
 • Mensuplarımızın işe başlamadan önce ve çalışma boyunca belirli aralıklarla, en az 20 saniye boyunca, ellerini su ve sabun ile yıkamaları önem arz etmektedir. Ellerde belirgin kir görülemediği ve su-sabuna ulaşılamadığı durumlarda alkol bazlı el dezenfektanları kullanılmalıdır. El dezenfektanlarının tüm kampüs alanlarında herkesin kolayca ulaşabileceği alanlarda bulundurulması gerekmektedir.
 • Kullanılan yüzeylerin, malzemenin ve çalışma ortamının (lavabo, tuvalet, musluk, klavye, telefon ahizeleri, merdiven korkulukları, kapı kolları, fotokopi makinesi, dinlenme alanları, giyinme odaları vb.) çamaşır suyu katkılı özel deterjanlı dezenfektanlarla temizlenmeleri sağlanmalıdır. Mümkün olduğunca mensuplarımızın telefon, masa ve diğer çalışma ekipmanlarının ortak kullanımından kaçınmaları gerekmektedir.
 • Kampüs içerisinde başta Sağlık Merkezi, kampüs girişi, uzaktan eğitim merkezi, Rektörlük ve çalışma ofisleri gibi kullanımın nispeten yoğun olduğu tüm alanlarda, özel dezenfeksiyon cihazlarıyla günde 1 kez dezenfeksiyon işlemi uygulanmalıdır.
 • Öksürme ve hapşırma gibi durumlarda ağız ve burun tek kullanımlık kâğıt peçete ile kapatılmalı, peçete bulunamayan durumlarda ise dirsek iç tarafı kullanılmalıdır. Ellerin özellikle yüz bölgesinde temasından kaçınmak faydalı olacaktır.
 • Kampüse giriş-çıkış esnasında mümkün olduğunda sosyal mesafe kurallarına uyulması önemlidir.
 • Her bir ofis ve çalışma alanının belirli aralıklarla mümkünse doğal yollardan havalandırması yapılmalıdır.
 • Kafeteryalarda tek kullanımlık kapalı kaplarda yemek ve içme suyu kullanımına geçilmeli ve bu alanda görevli personelin bone, yüz maskesi ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. 
 • İş kıyafetleri ve ekipmanlar, çalışma alanından ayrılmadan çıkarılarak diğer giysilerden ayrı muhafaza edilmelidir.
 • Bulaş açısından riskin yüksek olduğu spor salonu, mescit ve kafeterya gibi bölümler geçici süreyle kapatılmalıdır.
 • Klimalarda virüs geçirmeyi engelleyici filtreler kullanılmalı ve filtre değişiminin sıkıntılı olduğu dönemlerde klima kullanımları engellenmelidir.
 • Tüm bina giriş ve çıkış noktalarına Üniversite Yönetimince mensuplarımız için günlük olarak verilen maskelerin atılması için "MASKE VE ELDİVEN ATIK KUTULARI" konulmalıdır. Kutuların 3/4 ünün dolduğu durumlarda, ÇEVRE BAKANLIĞI talimatlarına uygun olarak çift poşet içerinde bekleme alanlarına alınmalı ve 72 saatlik süre sonunda evsel atık olarak elimine edilmeleri sağlanmalıdır.
 • Ortak çay makinesi kullanımı sonlandırılmalıdır. İçecek sunumları ya kişisel bardaklarla ya da tek kullanımlık bardaklarla yapılmalıdır.

SOSYAL MESAFE UYGULAMALARI

Korona virüsün bulaşma riskini azaltmada ki en temel uygulama, fiziksel/sosyal mesafelerin artırılmasıdır. Çalışma ortamından gündelik yaşama kadar her alanda mensuplarımızın fiziksel/sosyal mesafelerini (1,5 metre/ 3-4 adım) ayarlamaları önemlidir.

 • Kafeteryalarda her masada 1 kişi veya çapraz olarak en fazla 2 kişi oturmalı, diğer sandalye ve koltukların ortamdan uzaklaştırılması sağlanmalıdır. Yemekler tek kullanımlık kaplarda sunulmalı ve yemek alım sırasında sosyal mesafe gözetilerek (yaklaşık 1,5 metre) işaretleme yapılmalıdır. Mümkün olması halinde mensuplarımızın her gün aynı masaya oturmasını sağlayacak numaralandırma sistemi getirilmelidir.
 • Asansör bekleme bölgeleri ve asansör içlerinde kullanım alanları hesaplanarak işaretlemeler yapılmalı ve gereğinden fazla kişinin kullanımına müsaade edilmemelidir.
 • Mensuplarımızın yüz yüze toplantılar yerine telefon, elektronik ileti ve online toplantı yapmaları desteklenmeli, zorunlu olmayan toplantılar ertelenmelidir.
 • Yüz yüze yapılması zorunlu olan toplantıların süreleri kısa tutulmalı, büyük toplantı salonları tercih edilerek kişilerin sosyal mesafelerinin ayarlanması sağlanmalıdır.
 • Toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında temizlik ve düzenli aralıklarla doğal havalandırma yapılması sağlanmalıdır.
 • Toplantı öncesinde katılımcıların kendini iyi hissedip hissetmedikleri sorulmalı, iyi hissetmeyen mensuplarımızın toplantıya katılımları engellenmelidir.
 • -Toplantı süresince tüm katılımcılarımızın düzenli el yıkama ya da alkollü el dezenfektanı kullanımı sağlanmalıdır. Bu amaçla alkol bazlı el dezenfektan cihazları toplantı alanında herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek ve ulaşılabilecek şeklide yerleştirilmelidir.
 • El sıkışma, öpüşme benzeri alışkanlıklardan uzaklaşılmalıdır.
 • Temasın kaçınılmaz olduğu durumlarda uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılması sağlanmalıdır.

 COVİD-19 ŞÜPHESİNDE ya da KESİN TANI ALMIŞ VAKA DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

 • Hastalığın en sık görülen başlangıç belirtileri 38 derece ve üzerinde seyreden ateş, öksürük, eklem ağrıları, daha nadir olarak ishal ve ilerleyen dönemlerde ortaya çıkan ve giderek belirginleşen nefes darlığıdır. Belirtiler hakkında mensuplarımız bilgilendirilmeli, semptomların bulunduğunu düşünen/hisseden mensuplarımızın en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri sağlanmalıdır.
 • Hastalık şüphesinin bulunduğu mensuplarımızın, diğer mensuplarımızla temas etmeden, maske takarak acilen Sağlık Merkezine başvurmaları sağlanmalıdır.
 • Üniversitemiz dışında COVİD-19 belirtilerini hisseden mensuplarımız, Üniversitemize gelmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları ve işlemleri sonrası sağlık durumu ile ilgili yöneticisini bilgilendirmesi gerekmektedir.
 • Sağlık Merkezinde şüpheli hastaların izlenmesi için bir "İZOLASYON ODASI" belirlenmelidir. İşyeri hekimince COVİD-19 açısından şüpheli vaka olarak değerlendirilen mensuplarımızın, uygun sevk işlemi yerine getirilene kadar (SABİM 184 ya da 112), İZOLASYON ODASINDA müşahede altına alınması gerekmektedir. Etkilenen çalışanın atıklarına Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında işlem yapılmalıdır.
 • Etkilenen / rahatsızlanan mensubumuzun sevk işlemlerini beklerken lavaboya gitmesi gerekiyorsa, mümkünse ayrı bir lavabo kullanması sağlanmalıdır.
 • İşyeri dışında şüpheli vaka tanısı alan mensuplarımızın, mevcut durumunu yöneticisine bildirmesi gerekmektedir. İlgili yönetici durumu haber alır almaz Sağlık Merkezi hekimine ve üst yönetime mensubumuzun durumuyla ilgili bilgilendirme yapmalıdır.
 • Şüpheli vaka / kesin tanı tespiti durumunda Sağlık Merkezi hekimi ve sağlık görevlileri ivedilikle temaslı sorgusunu yapar, görev yapılan alanın dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilir.
 • Temaslı sorgusunda tespit edilen çalışanlar, olası vakanın test sonucu çıkana kadar evden/uzaktan çalışmaları yönünde yönlendirilirler. Test sonucu negatif çıkarsa temaslı tekrar işine döner. Test sonucunun pozitif çıkması halinde tespit edilen yakın çalışanlar, 14 gün boyunca evlerine gönderilir ve hastalık belirtileri açısından kendilerini takip etmeleri istenir. Kişinin ateş, öksürük, nefes darlığı tarzında belirtilerinin ortaya çıkması durumunda maske takarak sağlık kuruluşuna başvurması önerilir.
 • Hastalık tanısı almış mensuplarımızın Sağlık Merkezi tarafından temaslı sorgusu neticesinde tespit edilenlere maske verilir. SABİM 184 aranarak yetkililerin talimatları doğrultusunda hareket edilir.

COVİD-19 TANISI ALMIŞ ve TEDAVİ SONRASI İŞE DÖNEN MENSUPLARIMIZIN YÖNETİMİ

Kesin tanı sonrası tedavisi tamamlanan mensuplarımızın kurumumuza tekrar katılması aşamasında, tedavi gördüğü kurum tarafından düzenlenecek "İŞE BAŞLAMASINDA SAKINCA OLMADIĞINA DAİR RAPOR" ile Sağlık Merkezimize başvurması gerekmektedir. Sağlık Merkezi hekimince yapılacak fiziki muayene ve evrak kontrolü neticesinde mensubumuzun işe başlaması gerçekleştirilecektir.

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN TEMİNİ ve KULLANIMI

Üniversitemiz genelinde, Yönetimimizin aldığı karar doğrultusunda, her çalışan için günlük 1 adet cerrahi yüz maskesi temin edilmektedir. Özellik arz eden çalışan grupları (temizlik elemanları, Sağlık Merkezi çalışanları, güvenlik elemanları, çay servis elemanları gibi) belirlenerek ek kişisel koruyucu donanım gerekleri tespit edilmeli ve ivedilikle temini yoluna gidilmelidir.

Kişisel koruyucu malzemelerden en sık kullanılanı cerrahi yüz maskeleridir. Kullanımlarında dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Maske kullanımı öncesinde eller su ve sabun ile en az 20 saniye süreyle yıkanmalıdır. Su ve sabuna ulaşımın mümkün olmadığı durumlarda alkol bazlı el dezenfektanları kullanılmalıdır.
 • Maskenin doğru tarafının dışarıya baktığından emin olunmalıdır.
 • Maske kulak lastiklerinin olduğu alanlardan yüze yerleştirilir. Maske üst kısmında bulunan sert kenarından tutularak burnun şekline göre ayarlanır.
 • Maske alt kısmı aşağıya doğru çekilerek ağız ve çene kısmı kapatılır.
 • Kullanım sonrası maskeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetmeliğine uygun olarak çift katlı poşet içerisine konur. Ayrı bir alanda 72 saat süreyle muhafaza edildikten sonra evsel atık olarak uzaklaştırılır.
 • Mümkün olduğunca maske dış yüzeyi ile temastan kaçınılmalıdır. Temas edildiği durumlarda Eller ağız ve yüze götürülmeden, en az 20 saniye süreyle su ve sabunla yıkanmalıdır.

SERVİS ARAÇLARI ve ORTAK KULLANIM ARAÇLARI DÜZENLEMELERİ

 • Servis sürücüleri, ortak kullanım araç sürücüleri ve bu araçlardan faydalanacak mensuplarımız mutlaka maske kullanmalıdır.
 • Servise maskesiz binilmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir. Kampüsümüzde bir gün önce Yönetimimiz tarafından temin edilen maskeler, Sağlık Merkezi tarafından dağıtılmakta ve mensubumuzun ertesi gün takacağı maskesi hazır edilmektedir.
 • Servis kullanımında, kapasitenin yarısının kullanılmalı, her ikili koltuğa sadece bir kişi oturması sağlanmalıdır.
 • Servis araçları her kullanım sonrası uygun özellikle çok temas edilen kapı kolları, vites kolu, direksiyon simidi, kol dayama noktaları benzeri yerleri de içerecek şeklide dezenfektanlar dezenfekte edilmelidir.
 • Tüm servis araç girişlerine el dezenfektanlarının konulması sağlanmalıdır.
 • Kampüs içinde ortak kullanılan tüm araçlar, her kullanımdan sonra, özellikle çok temas edilen kapı kolları, vites kolu, direksiyon simidi benzeri yerleri de içerecek şeklide uygun dezenfektanlarla dezenfekte edilmelidir.
 • Seyahat esnasında belirli aralıklarla camlar açılarak, doğal havalandırma uygulanmalıdır.

ZİYARETÇİLERİMİZ İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Yönetimimiz tarafından alınan kararlar gereğince Kampüsümüze ziyaretçi kabulü ikinci bir karara kadar yasaklanmıştır. Bununla birlikte hizmet alımı, elektrik-su-doğalgaz-kargo, mal teslimi gibi nedenlerle başvuran kişilerin kampüs girişinde, yüz maskesi takmış güvenlik elemanları tarafından, ateş ölçümleri yapılmalıdır. Ateşleri 38 derece ve üzerinde çıkan diğer firma temsilcilerinin kampüse girişine müsaade edilmemelidir.

İlgili firma temsilcilerine son 14 gün içinde

 • ateş, öksürük ve nefes darlığı ile seyreden hastalık geçirip geçirmedikleri,
 • birlikte yaşadığı kişilerden ateş, öksürük ve nefes darlığı ile seyreden hastalığı bulunan kişinin olup olmadığı,
 • ailesinde, yakın çevresinde ve birlikte yaşadığı kişilerde COVİD-19 tanısı almış kişi olup olmadığı sorulur. Sorulardan herhangi birine pozitif yanıt veren kişi/kişilerin kampüse girişine müsaade edilmez. Girişi mümkün olmayan kişinin bilgilendirilmesi için Sağlık Merkezine bilgi verilir ve bilgilendirme sağlık mesleği mensuplarınca yapılır. Güvenlik görevlisi tarafından ziyaret edilecek birime sözlü olarak bilgi verilir.

İlgili firma temsilcilerinden mal teslimi benzeri nedenlerle başvuranların şoförlerinin maskeli olmasına dikkat edilmeli, maskesiz girişlere müsaade edilmemelidir. Bu kişi ve araçların Yönetimimiz tarafından belirlenmiş mal teslim alanlarına araçlarını park ederek, mal teslimi yapmaları gerekmektedir.

 

2. Uzaktan Öğretim Faaliyetleri

Giriş bölümünde alınan kararlara dayanarak, 651 kurumsal ZOOM kullanım hakkının satın alınması tamamlandı. Hocalara uyarlandı. Hem hocalarımız hem de öğrencilerimiz için kullanım kılavuzu hazırlandı ve yayınlandı.

İsteyen hocalara verilen kısa bir eğitimden sonra, 30 Mart 2020 tarihinde Üniversitemizin bütün Fakülte, Yüksek Okul ve Meslek Yüksek Okulunun bütün bölümlerinde Uzaktan Eğitime başlandı.

 • Teorik bütün dersler örgün eğitimdeki haftalık ders gün ve saatlerinde ve aynı süreyle yapılmaya başlandı.
 • Temel İngilizce Bölümü (Hazırlık Okulu) yeni kur uzaktan eğitim dersleri 6 Nisan 2020 Pazartesi günü başladı.
 • Uzaktan eğitim yoluyla yapılamayan bazı uygulama derslerinin veya teorik derslerin uygulamalı bölümleri örgün öğretime izin verildiği dönemde yapılacak. Ancak hocalar bu dersler için de mümkün olduğunca ZOOM kullanarak öğrencilerle irtibatlarını kesmeyecekler.
 • Uzaktan Eğitim süresince, Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğünden 2 kişinin ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğünden 2 kişinin kampüste, diğerlerinin evde çalışarak hoca ve öğrencilere destek vermelerine karar verildi.

30 Marttan itibaren bütün dersler ve hocaların canlı bağlantıları ZOOM uygulamasından an ve an gözlenebilmekte veriler kaydedilmekte ve her hafta başı yöneticilerle paylaşılmaktadır.

30 Marttan günümüze kadar genel veriler aşağıda gösterilmektedir

Tarih
AÇILAN OTURUM SAYISI
YAPILAN TOPLAM DERS SÜRESİ (Ders Saati)
TOPLAM KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI
30 Mart 2020 Pazartesi
345
637
14.322
6 Nisan 2020 Pazartesi
390
840
16.224
13 Nisan 2020 Pazartesi
498
1.039
17.925
20 Nisan 2020 Pazartesi
520
1.084
17.849
27 Nisan 2020 Pazartesi
542
1.084
16.591
4 Mayıs 2020 Pazartesi
522
1069
15143
11 Mayıs 2020 Pazartesi
505
1046
14472
18 Mayıs 2020 Pazartesi
518
1007
13931
25 Mayıs 2020 Pazartesi
65
87
482
1 Haziran 2020 Pazartesi
266
508
6704
8 Haziran 2020 Pazartesi
192
330
3737
31 Mart 2020 Salı
357
676
12.722
7 Nisan 2020 Salı
437
943
16.881
14 Nisan 2020 Salı
522
1.097
18.204
21 Nisan 2020 Salı
589
1.174
17.782
28 Nisan 2020 Salı
600
1.228
17.018
5 Mayıs 2020 Salı
608
1227
15678
12 Mayıs 2020 Salı
573
1138
15304
19 Mayıs 2020 Salı
110
190
2175
26 Mayıs 2020 Salı
90
145
1469
2 Haziran 2020 Salı
292
558
6303
9 Haziran 2020 Salı
214
387
3649
1 Nisan 2020 Çarşamba
344
649
12.636
8 Nisan 2020 Çarşamba
408
819
17.651
15 Nisan 2020 Çarşamba
534
1.013
19.824
22 Nisan 2020 Çarşamba
536
1.043
17.308
29 Nisan 2020 Çarşamba
567
1.109
17.546
6 Mayıs 2020 Çarşamba
571
1069
17061
13 Mayıs 2020 Çarşamba
506
998
14863
20 Mayıs 2020 Çarşamba
506
974
14909
27 Mayıs 2020 Çarşamba
530
911
13706
3 Haziran 2020 Çarşamba
226
412
5608
10 Haziran 2020 Çarşamba
189
317
3599
2 Nisan 2020 Perşembe
418
768
13.695
9 Nisan 2020 Perşembe
460
910
16.486
16 Nisan 2020 Perşembe
474
1.026
16.496
23 Nisan 2020 Perşembe
72
110
807
30 Nisan 2020 Perşembe
552
1.146
16.863
7 Mayıs 2020 Perşembe
526
1081
14431
14 Mayıs 2020 Perşembe
507
1044
14289
21 Mayıs 2020 Perşembe
498
1036
12740
28 Mayıs 2020 Perşembe
469
933
11189
4 Haziran 2020 Perşembe
243
463
5332
11 Haziran 2020 Perşembe
194
356
3545
3 Nisan 2020 Cuma
301
598
9.845
10 Nisan 2020 Cuma
397
761
13.004
17 Nisan 2020 Cuma
450
916
14.540
24 Nisan 2020 Cuma
431
897
11.807
1 Mayıs 2020 Cuma
100
215
2.018
8 Mayıs 2020 Cuma
427
904
11213
15 Mayıs 2020 Cuma
398
763
9777
22 Mayıs 2020 Cuma
326
680
7786
29 Mayıs 2020 Cuma
387
829
8427
5 Haziran 2020 Cuma
208
401
4481
12 Haziran 2020 Cuma
152
338
3829
4-5 Nisan 2020 (Hafta Sonu)
55
92
578
11-12 Nisan 2020 (Hafta Sonu)
29
62
991
18-19 Nisan 2020 (Hafta Sonu)
79
137
1.326
25-26 Nisan 2020 (Hafta Sonu)
80
137
1.936
2-3 Mayıs 2020 (Hafta Sonu)
84
174
2.487
9-10 Mayıs 2020 (Hafta Sonu)
107
205
2244
16-17 Mayıs 2020 (Hafta Sonu)
121
222
2321
23-24 Mayıs (Hafta Sonu)
72
145
1075
30-31 Mayıs (Hafta Sonu)
132
230
2591
6-7 Haziran Hafta Sonu
77
131
1363
13-14 Haziran Hafta Sonu
56
113
1591
GENEL TOPLAM
22.554
44.631
660.379
 

 

Yukarıdaki ZOOM verilerinden görüleceği gibi, gün geçtikçe her açıdan katılım artmakta ve sonuçta üniversitemizde,

 • Günde ortalama 400 hoca ders yapmakta,
 • Günde ortalama 900 ders saati işlenmekte (50 dakika üzerinden),
 • Günde ortalama 17.000 öğrenci derslere girmektedir.

Uzaktan eğitim derslerinde gerektiğinde değerlendirmede kullanmak üzere, Sınav Yazılım Programları incelenmiş, Respondus Lockdown Browser ve Respondus Monitor sınav yazılımlarının gerektiğinde kullanılmasının uygun olduğu görülmüştür. Bu yazılımların kullanım kılavuzları hem hocalar hem de öğrenciler için oluşturulmuş hocalarla paylaşılmış ve gerekirse öğrencilerle paylaşılabileceği söylenmiştir.

3. Ar-Ge Faaliyetleri

TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı gibi kurumlara sunulmuş olan proje başvuruları bulunmaktadır.

4. Klinik Araştırmalara Katılım, Ulusal/Uluslararası Faz Çalışmalarına Katılım

Bu konuda çalışmamız yoktur.

5. Bilgilendirici Toplantılar, Webinarlar, Dijital Ortamda Toplantılar

Üniversitemizin bütün hocaları ve idarecileri ile gerektiğinde ZOOM üzerinden toplantılar yapılmaktadır. Üniversite Yönetim Kurulu, Üniversite Senatosu, Fakülte/Enstitü/YO/MYO Kurulları da ZOOM üzerinden yapılmaktadır.

Ayrıca Uzaktan Eğitim uygulamamız her hafta Rektör ve/veya Rektör Yardımcılarının başkanlığında yapılan ZOOM toplantıları ile katılan 300 hoca ile değerlendirilmekte ve hocalar bilgilendirilmektedirler. 300 sınırlaması nedeniyle katılamayan hocalar için toplantılar tekrarlanmaktadır.

Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesindeki birçok hocamız Covid-19 konusunda personelimizi bilgilendirmek için ZOOM toplantıları yapmışlar ve gerektiğinde de yapmaya devam edeceklerdir.

Yapılan çalışmalar ve detayları aşağıdadır.

5.1. Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü’ nün Covid-19 döneminde online olarak gerçekleştirdiği çalışmaları.

06.04.2020 tarihinde evden çalışma sistemine geçilmesinden itibaren;

 • 18 öğrenciye zoom üzerinden kariyer danışmanlığı verilmiştir.
 • 11 öğrenciye zoom üzerinden cv hazırlama ve mülakat teknikleri ile ilgili danışmanlık verilmiştir.
 • 08.04.2020 tarihinde Atılım Kariyer Elçileri grubu ile zoom üzerinden toplantı gerçekleştirilmiş ve evdeki zamanı verimli kullanabilmeleri için tavsiyeler verilmiştir.
 • Zoom üzerinden 20.04.2020 tarihinde 3. Sınıf öğrencilerine Ortak Eğitim programı hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.
 • Koordinatörlüğün instagram hesabından (atılım kariyer) alanında uzman 7 profesyonel ile öğrencilerimizin kariyerlerine katkı sağlayacak, kişisel ve mesleki farkındalıklarını arttırmalarına destek olacak canlı yayınlar gerçekleştirilmiştir. Canlı yayınları o anda izleyemeyenler için de kayıt altına alınarak instagram ve youtube da daha sonra izleyebilmeleri için yayınlanmıştır. Yayınların detayları aşağıdadır:
  • 13.04.2020, Melda Özkan (Laborlab Genel Müdürü) – Covid-19’ un İstihdama Etkileri ve İş Arayanlar İçin İpuçları
  • 15.04.2020, Eda Erdem (Atlas Yazılım İK İş Ortağı) – Yüz Yüze Mülakattan Online Mülakata Yolculuk
  • 16.04.2020, Başak Sayın (ERG Şirketler Topluluğu İK Müdürü) – İK Bakış Açısı İle İletişimin Önemi
  • 22.04.2020, Özlem Şen (Mentor, Beyin Antrenörü, Kariyer Danışmanı) – Genetik Uyumlu Kariyer
  • 24.04.2020, Gamze Nurluoğlu (Dijital Marka Danışmanı) – İş Hayatına Hazırlık: Etkili Linkedin Kullanımı
  • 27.04.2020, İlkay Aktekin (Turkcell Kanal Satış Yöneticisi) – Satış Mesleğinde Kariyer
  • 29.04.2020, Dr. Ziya Karakaya (Atılım Üniversitesi) – Covid-19 ve Dijital Dönüşüm

5.2 Öğretim Üyelerimizin çalışmaları

 • Prof. Dr. Füsun Terzioğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Handan Boztepe tarafından “COVID 19 Sürecinde Bir Çocuk Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Deneyimlerinin ve Gereksinimlerinin Belirlenmesi” isimli bir araştırma projesi hazırlanmıştır.
 • Dr. Öğr. Üyesi Mine CİHANOĞLU: Psikoloji Topluluğu youtube kanalı üzerinden gerçekleştirilen, 'Evde kal' Süreci ve Uzaktan Eğitim' başlıklı canlı yayında konuşmacı idim. Ağırlıklı olarak Psikoloji Bölümü öğrencileri katıldı: https://www.youtube.com/channel/UCfjz2bAFfKx-zEcf_x00YWw
 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep MÜFTÜOĞLU: 4 Mayıs Pazartesi günü Ankara Barosu'nun Youtube kanalında eğitimci olarak bir canlı yayına davet edilmiş ve güncel durum ve mevzuat değişikliklerinin avukatların vergi yükümlülükleri açısından neden olduğu gelişmeleri anlatmıştır.
 • Prof.Dr. Füsun Terzioğlu Pandemi Sürecinde Güvenli Annelik, Basın Haberi
 • Prof.Dr. Füsun Terzioğlu COVID-19 ile VUCA dünyasında Liderlik, Basın ve Sosyal Medya Haberi
 • Prof.Dr. Füsun Terzioğlu COVID-19 Sürecinde Evde Kal Ama Nasıl, Instagram Canlı Yayını
 • Dr. Meltem Eryılmaz "Diş hekimliği pratik eğitiminde ve Ölçme -Değerlendirme Sürecinde Uzaktan Eğitim Araçlarının Etkin kullanımı”, Webinar, Mayıs 2020
 • Dr. Begüm Kalyoncu
  • Türkiye Diyetisyenler Derneği’nin Koronavirüs (Covid-19) Hakkında Beslenme Önerileri (Z. Begüm Kalyoncu, Şeniz Ilgaz) (Yayınımızın İngilizce çevirisinde Atılım Ünv. Beslenme ve Diyetetik Bölümü ikinci sınıf öğrencimiz Senanur Soyünen de yardımcı olmuştur), Z. Begüm Kalyoncu - The European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD) Public Health Committee'de beraber çalıştığı diğer komite üyeleriyle "Role of Dietitians in the fight against COVID-19 EFAD Briefing Paper" dökümanını hazırlamıştır. 
  • 24 Mart 2020 Z. Begüm Kalyoncu Başkent Gazetesi Sağlık-Bilim-Eğitim köşesinde Covid-19 Döneminde Beslenme ile ilgili gazete yazısı
  • 27 Mart 2020 Z. Begüm Kalyoncu Sözcü Gazetesi Covid-19 Döneminde Beslenme konulu röportaj
  • 6 Nisan 2020 Z. Begüm Kalyoncu Atılım Ünv. Mezunlar Derneği için "Evde Kal ve Doğru Beslen" konulu canlı instagram yayını (Yaman Zaim tarafından modere edilmiştir)
  • 16 Nisan 2020 Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol TRT 1 Sağlıklı Mutfak Programı Canlı Yayın katılımı 
  • 17 Nisan 2020 Z. Begüm Kalyoncu Kanal D Ana Haber Bülteni'nde Ramazan ve Covid-19 Döneminde Beslenme anlatmıştır
  • 19 Nisan 2020 Atılım Beslenme ve Diyetetik Topluluğu "KOVID-19 ve Beslenme" teması ile topluluk başkanı öğrencimiz Yaren Odabaş, Dr. Dyt. Tuba Günebak ile bir söyleşi gerçekleştirmiştir
  • 25 Nisan 2020 Z. Begüm Kalyoncu Türkiye Diyetisyenler Derneği instagram hesabı üzerinden Dr. Dyt. Elif Okut Aysin'le beraber Amerika'dan Bir Diyetisyenin Salgın Sürecine Bakış Açısı ve Amerika'daki Diyetetik Uygulamaları konulu bir canlı yayın yapmıştır
  • 1 Mayıs 2020 Z. Begüm Kalyoncu Kanal D Ana Haber Bülteni için Ramazan ve Covid-19 Döneminde Beslenme konusunda bir röportaj vermiştir

5.3. İletişim Müdürlüğünün Yaptığı Toplantılar

Tarih
Toplantı Konusu
Platform
Katılımcılar
Konu
Katılımcı Sayısı
Topluma Faydası
31.03.2020
Pandemi Dönemi Web ve SM Duyurular
Microsoft Teams
Eftal Erel, Hazar Şenol, Altuğ Azcanlı
Rektörlük tarafından yapılan duyuruların yayınlanması.
3
Öğrenci ve velilerin paniğe sevk olmasını engellemek.
1.04.2020
Pandemi Dönemi Web ve SM Duyurular
Microsoft Teams
Eftal Erel, Hazar Şenol, Altuğ Azcanlı
Rektörlük tarafından yapılan duyuruların yayınlanması.
3
Öğrenci ve velilerin paniğe sevk olmasını engellemek.
2.04.2020
Pandemi Dönemi Olağan Toplantı
Microsoft Teams
Eftal Erel, Hazar Şenol, Altuğ Azcanlı
Gelişmelerin takibi, yeni duyuruların hazırlanması.
3
Öğrenci ve velileri bilgilendirmek.
2.04.2020
Pandemi Dönemi Kriz Yönetimi
Skype
Remark Ajans, Hazar Şenol, Ayla Akkan
Genel iletişim yönetimi.
5
Öğrenci ve velilerin paniğe sevk olmasını engellemek.
3.04.2020
Pandemi Dönemi Doğru İletişim Yöntemleri
Skype
Remark Ajans, Konuşulan İşler Ajans, Hazar Şenol
Genel iletişim yönetimi.
8
Öğrenci ve velilerin doğru ve hızlı şekilde bilgi almasını sağlamak.
9.04.2020
Pandemi Dönemi Toplum Faydasına İletişim Çalışmaları Planlanması
Skype
Remark Ajans, Konuşulan İşler Ajans, Kurumsal İletişim Müdürlüğü
Toplum faydasına proje üretimi.
9
Akademisyenlerin sosyal medya üzerinden toplumu bilgilendirmesi.
10.04.2020
Pandemi Dönemi Öğrenci Faydasına İletişim Çalışmaları Planlanması
Skype
Eftal Erel, Hazar Şenol, Ayla Akkan, Yaman Zaim, Kemal Şenoğlu
Öğrenci faydasına proje üretimi.
5
Öğrencilerin moral- motivasyonunu yüksek tutmak.
12.04.2020
Pandemi Dönemi Liseli Öğrenci Faydasına İletişim Çalışmaları Planlanması
Skype
Kurumsal Tanıtım Müdürlüğü, Kurumsal İletişim Müdürlüğü, Eftal Erel
Liseli öğrenci faydasına proje üretimi.
6
Lise öğrencilerinin ve velilerinin moral- motivasyonunu yüksek tutmak.
13.04.2020
Pandemi Dönemi Doğru İletişim Yöntemleri
Skype
Kurumsal İletişim Müdürlüğü, Remark Ajans, Konuşulan İşler Ajans
Genel iletişim yönetimi.
8
Öğrenci ve velilerin doğru ve hızlı şekilde bilgi almasını sağlamak.
14.04.2020
Pandemi Dönemi Öğrenci Faydasına İletişim Çalışmaları Planlanması
Skype
Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü, Kariyer Planlama, Kültür ve Sosyal İşler Direktörlüğü
Öğrenci faydasına proje üretimi.
5
Öğrencilerin moral- motivasyonunu yüksek tutmak.
16.04.2020
Pandemi Dönemi Doğru İletişim Yöntemleri
Skype
Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü
Genel iletişim yönetimi.
3
Öğrenci ve velileri bilgilendirmek.
17.04.2020
Pandemi Dönemi Toplum Faydasına İletişim Çalışmaları Planlanması
Skype
Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü, Remark
Toplum faydasına proje üretimi.
4
Akademisyenlerin sosyal medya ve gazeteler üzerinden toplumu bilgilendirmesi.
22.04.2020
Pandemi Dönemi Öğrenci Faydasına İletişim Çalışmaları Planlanması
Skype
Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü, Remark, Konuşulan İşler
Öğrenci faydasına proje üretimi.
6
Öğrencilerin moral- motivasyonunu yüksek tutmak.
30.04.2020
Pandemi Dönemi Doğru İletişim Yöntemleri
Sykpe
Kurumsal İletişim Müdürlüğü, Remark, Konuşulan İşler
Genel iletişim yönetimi.
5
Öğrenci ve velilerin doğru ve hızlı şekilde bilgi almasını sağlamak.

 

5.4. Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezimizin yaptığı çalışmalar 

Atılım Üniversitesi Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi olarak, olağanüstü günler yaşadığımız ve sizden uzakta kaldığımız salgın sürecinde de sizlere psikolojik desteğimizi Zoom uygulaması üzerinden on-line sürdürüyoruz.  Uzman psikolog ve psikolojik danışmanlarımızdan randevu almak ve psikolojik destek hizmetinden faydalanabilmek için ogdm@atilim.edu.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. Merkezimiz hakkında detaylı bilgi için

https://www.atilim.edu.tr/tr/kampus/page/100/ogrenci-gelisim-ve-danisma-merkezi

https://www.atilim.edu.tr/tr/kampus/page/3025/uzmanlar

https://www.atilim.edu.tr/tr/kampus/page/3019/hizmetlerimiz

https://www.atilim.edu.tr/tr/kampus/page/3018/nasil-basvurulur

5.5. Sosyal İşler Spor Kültür Direktörlüğümüzün etkinlikleri

TARİH
ETKİNLİK ADI
YAYIN PLATFORMU
KONUK
AMAÇ
KATILIMCI SAYISI
TOPLUMSAL FAYDA
21.03
Sağlıklı Atıştırmalık Tarifleri
İnstagram
Gastronomi Topluluğu Başkanı
Sağlıklı beslenmeyi özendirme
137
Sağlıklı beslenme konusunda alışkanlıklar kazandırmak
2.04
Konser
İnstagram
Müzik Topluluğu Üyeleri
Öğrenci-Üniversite bağını korumak ve güçlendirmek
260
Evde Kal sürecinde kültür sanat faaliyetlerini erişilebilir kılmak
2.04
Konser
İnstagram
Müzik Topluluğu Üyeleri
Öğrenci-Üniversite bağını korumak ve güçlendirmek
1326
Evde Kal sürecinde kültür sanat faaliyetlerini erişilebilir kılmak
2.04
Covid- 19 Hakkında Merak Edilenler
İnstagram
Prof. Dr. Uğur Gönüllü/Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Salgın hakkında doğru bilgiler vermek
364
Covid'19 salgını, alınabilecek tedbirler hakkında bilgilendirmek
6.04
Evde Kal ve Doğru Beslen
İnstagram
Dr. Öğr. Üyesi Begüm Kalyoncu/Atılım Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı
Evde Kal sürecinde doğru beslenme bilgileri vermek
162
Evde Kal sürecinde doğru beslenme bilgileri vermek
7.04
Evde Kal Sporla Kal (Her gün bir saat yapılan canlı spor faaliyeti)
İnstagram
Selvin Çiçek/Uzman
Evde kalma sürecinde sağlıklı yaşam için spor
80 (Ortalama katılımcı)
Evde kalma sürecinde sağlıklı yaşam için spor
7.04
Toplantı
ZOOM
Öğrenci Toplulukları Başkanları
Covid'19 tedbirleri ve eğitim-öğretim hakkında bilgilendirme
65
Uzaktan eğitim sürecine ilişkin YÖK ve Üniversitemiz Yönetimi tarafından alınan kararlar hakkında bilgilendirme
7.04
Toplantı
SKYPE
IEEE Topluluğu üyeleri
3D koruyucu malzeme üretimine destek
59
Ürün üretimine katkıda bulunmak ve toplum hizmetine sunmak
8.04
Radyonun Bize Kattıkları
İnstagram
Özgür Aksuna/Radyo Programcısı/Eğitmen
Pandemi sürecinde Radyo yayıncılığının ve diğer dijital platformların önemi
162
Pandemi sürecinde Radyo yayıncılığının ve diğer dijital platformların doğru kullanımı
9.04
Toplantı
ZOOM
Öğrenci Toplulukları Başkanları
Etkinlik planlamaları
62
Evde Kal sürecinde moral motivasyonu yüksek tutarak, birliktelik bilinci oluşturmak
9.04
Hayvan Dostlarımızı Unutma
İnstagram
Tarkan Özvardar/Veteriner Hekim
Evde Kal sürecinde evcil hayvanların bakımı hakkında bilgilendirme
238
Evcil hayvan sahiplerini bilgilendirme
10.04
Tasarım
İnstagram
Alp Timuçin Koçak
Uzaktan eğitimin çeşitlendirilerek desteklenmesi
98
Uzaktan eğitimin çeşitlendirilerek desteklenmesi
14.04
Ev'le Kalma
İnstagram
VOLKAN ERSU/HMBRGR KURUCUSU
Evde Kalma sürecinde online hizmet olanakları ve girişimcilik
184
Girişimcilik ve yatırım olanakları
15.04
Attığın Adımlar Yardıma Dönüşsün
İnstagram
Erkut Venedik/Helpsteps Kurucusu
Spor faaliyetlerinin toplumsal yarara dönüştürülmesi
213
Evde sporun toplumsal yarara dönüştürülmesi
16.04
Sahadan Uzak Kalma
İnstagram
Yılmaz Vural/Antrenör
Pandemi döneminde Türkiye'de ve Dünyada futbolun durumu
648
Pandemi döneminde Türkiye'de ve Dünyada futbolun durumu
17.04
Spor Yorumculuğu
İnstagram
Kaan Kural/Spor Yorumcusu
Spor yorumculuğu hakkında bilgilendirme
356
Takım sporlarının durumu, spor medyası hakkında bilgilendirme
17.04
Evde kal Süreci ve Uzaktan Eğitim
Youtube
Dr. Öğr. Üyesi Mine Cihanoğlu/Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı
Uzaktan eğitim sürecinde motivasyonun sağlanması
186
Uzaktan eğitim sürecinde motivasyonun sağlanması
18.04
Farklı Meslek Gruplarını Tanıyalım
İnstagram
Ceyhun Fersoy
Öğrencilerin kariyer planlamalarına destek
587
Kariyer planlaması için meslek alanları hakkında bilgilendirme
18.04
AB ve Covid'19
Zoom
İpek Tekdemir/Avrupa Parlamentosu/Siyasi Danışman
AB üyesi ülkelerde alınan korona virüs tedbirleri hakkında bilgilendirme
212
Avrupa'da uygulanan korona virüs tedbirleri ve sonuçları hakkında bilgilendirme
18.04
Geveze Show
İnstagram
Jozi Zalma /Radyo Programcısı
Evde Kal sürecinde radyo ve yayıncılığın önemi
536
Evde Kal sürecinde moral motivasyonu yüksek tutarak, birliktelik bilinci oluşturmak
18.04
Konser
İnstagram
DJ Tan
Sosyal destek
406
Evde Kal sürecinde kültür sanat faaliyetlerini erişilebilir kılmak
18.04
Söyleşi
İnstagram
Ceyhun Fersoy/Oyuncu
Evde Kal sürecinde sanatsal faaliyetler hakkında bilgilendirme
407
Evde Kal sürecinde kültür sanat faaliyetlerini erişilebilir kılmak
19.04
Covid- 19 ve Beslenme
İnstagram
Dr. Dyt. Tuba Günebak
Kovid Sürecinde Nasıl Besleneceğimizi Öğrenme
108
Doğru Beslenme Konusunda Farkındalık Yaratılması
19.04
Linux Eğitimi
Youtube
Canberk Koç/GittiGidiyor Mühendisi
Linux çekirdek yazılımı eğitimi
128
İşletim sistemleri hakkında bilgilendirme
21.04
Pandemi ve Ekonomiye Etkileri
Zoom
Erkin Şahinöz/Ekonomist/Danışman
Pandeminin makro ekonomiye olası etkileri hakkında bilgilendirmek
296
Pandeminin makro ekonomiye olası etkileri hakkında bilgilendirmek
21.04
Boş Kalma
İnstagram
Doğukan Manço/Müzisyen/DJ
Evde Kal sürecinde sanatsal faaliyetler hakkında söyleşi
486
Evde Kal sürecinde kültür sanat faaliyetlerini erişilebilir kılmak
22.04
Göklerde Değil Bir Süre Evde Kal
İnstagram
Emre Çıngar/Pilot
Mesleki bilgilendirme
183
Pilotluk, pilotluk eğitimi ve pandemi döneminde havayollarının durumu
22.04
Oyunda Kal
Twitch
Sinan Dursunoğlu/Futbolist CEO
Ülkemizi Yurtdışında Esports Alanında Temsil Eden Kişilerle Bilgi Paylaşımı
496
Evde Kal sürecine sosyal destek sağlanması
23.04
100.YIL
Tüm Dijital Platformlar
Atılım Üniversitesi Mensupları
23 Nisan Bayramının üniversite mensupları ve çocuklarıyla kutlanması
 
Milli egemenlik ve toplumsal dayanışma bilincinin geliştirilmesi
23.04
Sana Bi Mutluluk Getirir
Zoom/Youtube
Kaan Sekban/"Getir" Yöneticisi
Farklı kariyer deneyimleri ve girişimcilik hakkında bilgilendirme
261
Farklı kariyer deneyimleri ve girişimcilik hakkında bilgilendirme
24.04
Sessiz Tiyatro
Youtube
Tiyatro Topluluğu Oyuncuları
Öğrenci-Üniversite bağını korumak ve güçlendirmek
61
Evde Kal sürecinde kültür sanat faaliyetlerini erişilebilir kılmak
25.04
Yeni İnfaz Düzenlemesi
İnstagram
Av. Arb. Merve Türkmen Kaplan
Yeni infaz düzenlemesi hakkında bilgilendirme
273
Yeni infaz düzenlemeleri hakkında toplumu doğru bilgilendirme
25.04
Dış Politikada Coronavirus Etkileri
Zoom
Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel
Pandemi sürecinin uluslararası ilişkilerdeki yansımaları
106
Pandemi sürecinin uluslararası ilişkilerdeki yansımaları
27.04
Girişimcilik
İnstagram
Toygun Tunçer/Özgörkey COO
Farklı kariyer deneyimleri ve girişimcilik hakkında bilgilendirme
105
Farklı kariyer deneyimleri ve girişimcilik hakkında bilgilendirme
28.04
Teknoloji
İnstagram
Kerem Enginar
Mobil teknolojiler ve donanım teknolojileri hakkında bilgilendirme
238
Yeni nesil teknoloji uygulamaları ve hayata etkileri hakkında bilgilendirme
28.04
Sessiz Tiyatro
Youtube
Tiyatro Topluluğu Oyuncuları
Öğrenci-Üniversite bağını korumak ve güçlendirmek
101
Evde Kal sürecinde kültür sanat faaliyetlerini erişilebilir kılmak
28.04
LÖSEV de Evde Sen de Evde Kal
İnstagram/Youtube
Aylin Erokay Bilekli/LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatörü
Lösemi hastaları, ihtiyaçları ve tedavileri hakkında bilgilendirme
124
Lösemi hastaları ve ihtiyaçları konusunda farkındalık yaratma
30.04
Sessiz Tiyatro
Youtube
Tiyatro Topluluğu Oyuncuları
Öğrenci-Üniversite bağını korumak ve güçlendirmek
97
Evde Kal sürecinde kültür sanat faaliyetlerini erişilebilir kılmak
1.05
Amerika'da İnşaat Sektörü
Zoom
Yrd. Doç. Dr. Tuğba Demircioğlu Arsava - Dr.Kemal Sarp Arsava
ABD'de inşaat sektörünün durumu ve kariyer olanakları
86
Pandeminin inşaat sektörüne etkisi ve bu sektörün geleceği
1.05
Evde Kalalım! Ama Nasıl?
İnstagram
Prof. Dr. Füsun Terzioğlu/Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
İzolasyon sürecinde evde sağlıklı kalmak ve uzaktan eğitim hakkında bilgilendirme
175
İzolasyon sürecinde evde sağlıklı kalmak ve uzaktan eğitim hakkında bilgilendirme
2.05
Gastro Diplomasi
Zoom
Giovanni Terracciano/Gastronomi Uzmanı
Diplomaside mutfağın önemi
127
Uluslararası ilişkilerde ve diplomaside gastronominin önemi
2.05
Con Gox'la EveKalmaya Devam
İnstagram/Youtube
Can Gox/Sanatçı
Evde Kal sürecinde sanatsal faaliyetler hakkında söyleşi
1426
Evde Kal sürecinde kültür sanat faaliyetlerini erişilebilir kılmak

 

5.6. Tanıtım Müdürlüğümüzün organizasyonu ile,

Tıp Fakültesi dekanımız Prof. Dr. Uğur Gönüllü tarafından 2 Mayıs Cumartesi günü Özel bir koleje “Tıp / Covid 19” konulu dijital bir sunu yapılmış 132 öğrenci katılmıştır.

 

6. Yayınlar

7. Sarf Malzemesi, Makine-Teçhizat Üretimi

Üniversitemiz terzisi tarafından çeşitli malzemelerle maske modelleri yapılmış olup, gerektiğinde personelimiz için üretilebilecektir. SGK’lı çalışanlar maskelerini kurumlarından alacaklar dendiği ve uygulama hakkında henüz açıklama yapılmadığı için üretime geçilmemiştir.

8. Topluma Hizmet Uygulamaları

Bazı Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi hocalarımız yazılı medyaya Covid-19 hakkında demeç verdiği gibi, bazıları da görsel medyada Covid-19 oturumlarına katılıp, konu hakkındaki bilgilerini paylaşarak topluma hizmet görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Bu konuda kurumsal ve/veya ferdi olarak yapılanların detayları önceki 5. maddede verilmiştir.

9. Salgın sonrasında uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin planlamalar ve yeni düşünceler

Üniversitemiz yönetmeliğinde bazı derslerin uzaktan eğitim ile yapılabileceği belirtilmiştir. Normale geçiş süreçlerinin belirlenmesi ve duyurmasından sonra, bazı dersler örgüne döneceği gibi bazı dersler uzaktan eğitim yoluyla devam edebilir.

Her ne kadar bu konuda bazı öngörülerimiz olduysa da, 11 Mayısta ülkemizde başlayan normalleşme çerçevesinde Üniversitelerin 15 Haziranda akademik takvimlerine dönebileceğinin belirtilmesi ve YÖK'ün 11 Mayıs tarihli duyurusunda final sınavların online yapılması şeklindeki yazısı üzerine,  Senatomuz 12 Mayıs tarihinde toplanarak, aşağıdaki kararları almıştır.

 • 30 Martta başlayan 29 Mayısta bitecek olan Uzaktan Öğretim uygulamız 12 Haziran tarihine kadar uzatılmıştır.
 • Ara sınav ve Final sınavları MOODLE ve/veya ZOOM kullanılarak online olarak yapılacaktır.
 • Akademik takvim yeniden düzenlenmiş ve  WEB sayfamızda aşağıdaki adreste yayınlanmıştır. 
 •  https://www.atilim.edu.tr/tr/oim/page/4629/akademik-takvim
 • Yaz Okulunun 13 Temmuz tarihinde başlamasına karar verilmiş, Yaz Okulu akademik takvimi oluşturulmuş ve WEB sayfamızda aşağıdaki adreste yayınlanmıştır. 
 • https://www.atilim.edu.tr/tr/oim/page/4629/akademik-takvim

Ayrıca Rektörümüz Prof.Dr.Yıldırım Üçtuğ, hem WEB sayfasına hem de sosyal medyaya koyulan video ve aşağıdaki yazı ile Senato kararlarımızı daha detaylı olarak öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimizle paylaşmıştır.

 

Değerli öğretim elemanları, sevgili öğrenciler,

Corona pandemisine ilişkin yaşamakta olduğumuz normalleşme süreci ve Yükseköğretim Kurulu açıklamaları çerçevesinde Üniversite Senatomuz 12 Mayıs 2020 tarihinde toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

1.            2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ve yaz okuluna ilişkin akademik takvim yeniden düzenlenmiştir ve bugün web sayfamızda duyurulacaktır. Bu çerçevede bahar dönemi eğitimi uzaktan öğretim şeklinde 12 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir. Bu tarihe kadar geçecek sürede eksik kalan ders anlatımları tamamlanacak, yapılmayan ara sınavlar gerçekleştirilecek, ödev ve proje çalışmaları yapılacaktır.

2.            Uygulamalı derslerde eksik kalan uygulamaların hangi tarihte ve ne şekilde tamamlanacağına ilişkin hususlar ilgili Fakülte/Yüksekokul tarafından belirlenecek ve öğrencileriyle paylaşılacaktır.

3.            Yarıyıl sonu sınavları 15-29 Haziran tarihleri arasında Moodle ve/veya Zoom üzerinden yapılacaktır. 

4.            Temel İngilizce Bölümünün birinci ve ikinci ara sınavları ile İngilizce Yeterlik sınavı aynı yöntemlerle uzaktan gerçekleştirilecektir.

5.            Yarıyıl sonu mazeret sınavları 30 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında aynı şekilde yapılacaktır. Mazeret sınavlarına girmek için öğrencilerden herhangi bir rapor vb gerekçe istenmeyecek, ara sınav ve/veya final sınavlarına girmiş dahi olsa isteyen her öğrenci mazeret sınavlarına katılabilecektir. Mazeret sınavında alınan not yalnızca öğrenci lehine olacak şekilde değerlendirilecektir.

6.            Bahar dönemi sonunda önlisans ve lisans derslerinde FF veya FD notu alan öğrencilerin bu notları W’ye (dersten çekilme) dönüştürülecek, bu şekilde FF ve FD notları nedeniyle öğrencilerimizin not ortalamalarının olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçilecektir.

7.            Yaz Okulu 13 Temmuz-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. Yaz okulu ile ilgili ayrıntılı bilgilendirmeler daha sonra yapılacaktır.

Diğer hususlara ilişkin ayrıntılar 27 Mayıstan sonra ortaya çıkacak gelişmelere göre yeniden değerlendirilecek ve sizlerle paylaşılacaktır.

Yaşadığımız bu olağanüstü süreci öğrencilerimizin en az mağduriyetle tamamlamaları için Üniversitemiz ve öğretim elemanlarımız büyük bir gayret içerisinde çalışmalarını sürdürmüştür ve sürdürmektedir. Bu çerçevede tüm öğretim elamanlarımıza özellikle teşekkür eder, öğrencilerimize başarılar dilerim.

Sağlıklı günlerde kampüsümüzde görüşmek dileğiyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım.

Üniversitemiz, dünyada Covid-19 ile ilgili ilk haber çıktığından itibaren konuyu takip etmeye ve dünyadaki bütün gelişmeleri gün gün detaylı izlemeye başlamıştır.

 • İlk vaka 2019 yılının son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktı. 
 • Hastalığın ilk başta zatürre olduğu zannedildi.
 • Çinli yetkililer ilk olarak 31 Aralık 2019 günü Çin’in 11 milyon nüfusa sahip kenti Wuhan’da 41 kişide zatürre benzeri bir hastalık olduğunu bildirdi.
 • Ancak daha sonra bunun zatürreye neden olan bir virüs olmadığı anlaşıldı.
 • Yeni bir virüsten kaynaklandığı belirlenen hastalık hızla yayılmaya başladı.
 • Virüsün çıkış yeri olduğu düşünülen Wuhan'daki deniz ürünleri pazarı 1 Ocak 2020 tarihinde kapatıldı.
 • 3 Ocak günü Wuhan’a gelen ve Wuhan’dan giden yolculara havaalanlarında sağlık kontrolleri uygulanmaya başlandı.
 • İki gün sonra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bir açıklama yaparak Çin’e seyahatleri durdurmaya gerek olmadığını söyledi.
 • 7 Ocak 2020’de Çinli yetkililer söz konusu virüsün zatürreye neden olan bir virüs olmayıp yeni bir virüs çeşidi olduğunu resmen açıkladı.
 •  Doğrudan solunum yollarını etkileyen bu virüsün ismi 2019-nCoV olarak açıklandı. 
 • Bu yeni virüs de tıpkı SARS ve MERS gibi Corona Virüs familyasındandı.
 • 11 Ocak 2020 tarihinde ise hastalık yüzünden gerçekleşen ilk ölüm haberi geldi. 27 Aralık günü Wuhan’daki bir hastaneye kaldırılan 61 yaşındaki bir Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı hayatını kaybetti.
 • 13 Ocak günü Tayland hükümeti Wuhan’dan ülkelerine gelen Çinli bir kadında coranavirüs çıktığını duyurdu. 
 • 15 Ocak günü ise Japonya ülkesindeki ilk coranavirüs vakasını doğruladı.
 • 20 Ocak’ta Çin’deki üçüncü ölüm vakası gerçekleşirken virüs Güney Kore’ye sıçradı.
 • Bir gün sonra ise aynı virüs bu kez ABD’de ve Avustralya’da tespit edildi.
 • 22 Ocak’ta hastalıktan dolayı Çin’de ölenlerin sayısı 17’ye, toplam vaka sayısı da 547’ye ulaşınca Wuhan kentinin geçici bir süreliğine ulaşıma kapatıldığı duyuruldu.
 • DSÖ ise 23 Ocak günü gerçekleştirdiği toplantıda salgının henüz  “uluslararası kamu sağlığı acil durumu” ilan edilecek noktaya gelmediğini bildirdi.
 • 30 Ocak günü ABD ülke içindeki temaslardan kaynaklanan ilk coranavirüs vakasını açıklarken DSÖ, Çin dışında 18 ülkede 98 vaka tespit edildiğini ancak hayatını kaybeden olmadığını açıkladı.
 •  Aynı gün İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan basın toplantısında DSÖ Genel Direktörü, küresel ölçekte acil durum ilan edildiğini açıklarken bunun nedeninin “Çin’de değil, diğer ülkelerde yaşananlar” olduğunu söyledi ve asıl endişenin virüsün sağlık sistemleri zayıf ülkelere yayılması olduğunu belirtti.
 • Ocak ayı sonuna doğru pek çok ülke kendi sınırları içinde coranavirüs vakalarının görülmeye başlandığını açıkladı.
 • 23 Ocak’ta Singapur, 25 Ocak’ta Nepal ve Kanada, 27 Ocak’ta ise Sri Lanka’dan üst üste aynı sonucu açıklayan beyanlar geldi.
 • 28 Ocak’ta Almanya, Tayvan ve Japonya gibi ülkeler de resmî olarak ülke içindeki temaslardan kaynaklanan ilk coranavirüs vakalarının gerçekleştiğini bildirdi.
 • Ocak ayının son gününde Avustralya ve Birleşik Krallık ilk vakaları bildirirken 1 Şubat’ta hastalığın Rusya, İspanya ve İsveç’e de sıçradığı tespit edildi.
 • Hemen akabinde pek çok ülke katı sınır önlemleri almaya başlarken Wuhan’da yaşayan insanlar kendi ülkelerine dönmeye başladı.

31 Ocak günü 32 Türkiye vatandaşını taşıyan TSK’ya ait tahliye uçağının Wuhan’dan Türkiye’ye dönmek üzere yola çıkması ve de 11 Şubat günü DSÖ yeni Coranavirüs hastalığını resmî olarak “Covid-19” ismiyle tanımlaması üzerine, üniversitede neler yapmamız gerekecek diye düşünmeye ve ilk tedbirlerimizi almaya başladık.

Bu nedenle, çalışanlarımızı ve öğrencilerimizi bilgilendirmek üzere çeşitli tedbirler alıp bunları eposta ve WEB sayfamızda oluşturduğumuz Covid-19 sayfamızda aşağıdaki şekilde duyurduk. Sayfaya aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://www.atilim.edu.tr/tr/home/announcement/7608/egitim-ogretim-kampus-yasami-ile-ilgili-bilgi-ve-guncellemeleri-buradan-takip-edebilirsiniz

DUYURU 1 Covid-19 Hastalığına İlişkin- 25.02.2020

Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan yeni Coronavirus hastalığı pek çok ülkeye yayılmış ve komşu ülkelerde de olgular tespit edilmiştir. Bu nedenle Coronavirus hastalığı (COVID-19) ve tüm solunum yolu virüslerinden korunmak için alınması gereken temel önlemlere yönelik aşağıdaki bilgi notu hazırlanmıştır.

Genel önlemler:

 1. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişi öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kâğıt mendil ile örtmeli, mümkünse kalabalık yerlere girmemeli, diğer kişilerle yakın temastan kaçınmalı, gerekiyorsa tıbbi maske kullanmalıdır.
 2. Eller düzenli olarak özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra mutlaka yıkanmalıdır. Eller yıkanmadan özellikle ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir. 
 3. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda en az %60 alkol içeren alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.
 4. Öksürük, hapşırık ve nezle belirtileri olan hasta insanlarla yakın temastan kaçınmalı, arada en az 1 metre mesafe bırakılmalıdır.

Son 14 gün içinde COVID-19’un yayıldığı veya tespit edildiği ülkelerde bulunmuş olanlar:

Ateş, öksürük, solunum güçlüğü gibi belirtiler varlığında en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

 

10 Mart günü coranavirüsün tespit edildiği ülkeler arasına Türkiye de katıldı10 Mart’ı 11 Mart’a bağlayan gece saat 00.30’da Türkiye’deki ilk coranavirüs vakası resmen açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı basın toplantısında bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını, bu kişinin Avrupa’dan geldiğini ve kendisiyle birlikte yakınlarının da karantinaya alındığını duyurdu.

Covid-19 konusunda afişler basıldı.

El dezenfektan aletleri alınıp gereken yerlere yerleştirildi. Üniversitemizde genel dezenfeksiyon çalışmaları başladı, her gün kampüsteki sınıflar, laboratuvarlar, ofisler ortak kullanım alanları sistematik bir şekilde dezenfekte edilmeye başlandı. Anlaşmalı servis şirketinin servis araçlarını dezenfekte etmeleri sağlandı.

Sağlık konusunda yapılanların detayları 2. Maddede sunulmuştur.

DUYURU 2 Yurt Dışına Çıkışlarla İlgili- 11.03.2020

Değerli mensuplarımız,

Son bir hafta içinde yurt dışından dönüş yapan mensuplarımız dönüş tarihinden bu yana 14 gün süresince idari izinli sayılacak olup kendilerinin bu süre zarfında görevlerine gelmemesi hususunda gereğini rica ederim.

DUYURU 3 Yurt Dışına Çıkışlarla İlgili- 12.03.2020

Sevgili Öğrencilerimiz, Covid-19 virüsünün giderek yaygınlaşması ve buna bağlı enfeksiyonların pek çok ülkede ortaya çıkması nedeniyle, 28 Şubat – 11 Mart tarihleri arasında herhangi bir sebeple yurtdışında bulunmuş veya henüz dönüş yapmamış bulunan öğrencilerimizin ülkeye giriş tarihleri esas alınarak azami 14 gün süre ile izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Bu sebep ile seyahate ilişkin belgeler (ülkeye giriş çıkış mührünü gösterir pasaport sayfa fotokopisi, bilet vb.) ile birlikte ivedi olarak ilgili Dekanlığa başvuru için gereğini rica ederiz.

DUYURU 4 Covid-19 Hastalık Belirtileri- 12.03.2020 (2)

Değerli Öğrencilerimiz, ateş ve akut solunum yolu hastalığı belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı) ve klinik tablonun başka bir etiyoloji ile açıklanamaması ve semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde yurt dışında bulunmanız veya akut solunum yolu hastalığı belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı) ve semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde doğrulanmış COVID-19 vakası ile yakın temas etmiş olmanız halinde bir hekime başvurmanız için gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.

DUYURU 5 Personel Mesai Saatleri Hakkında- 12.03.2020 (3)

Değerli mensuplarımız,

2019 –nCov (Coronavirus) hastalığının Ülkemizde de görülmesi sebebi ile alınacak önlemler kapsamında ikinci bir duyuruya kadar Üniversitemiz İdari Personelinin işe giriş ve çıkış takiplerinin yürütüldüğü parmak izi ile personel takip sistemimizin kullanılmamasına karar verilmiştir.

Bu süre içerisinde işe giriş ve çıkış saatleri konusunda gerekli özen ve hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.

12 Mart 2020: MEB Coranavirüs önlemleri kapsamında bazı kararlar aldığını, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim kurumlarının, 16 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Pazartesi gününe kadar iki hafta süreyle tatil edildiğini açıkladı.

13 Mart 2020 YÖK coranavirüs (COVID-19) BİLGİLENDİRME NOTU: 1​

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında coranavirüs Hastalığına (Covid-19) karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda alınan karar gereğince ülkemizdeki bütün yükseköğretim kurumlarında 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 hafta süreyle eğitime ara verilmiştir.

Bunun üzerine Örgün eğitime ara verildiği dönemlerde yapılacak uygulamalara ilişkin hususlar gündemiyle Senato Toplantısı yaparak salgın döneminde Senatomuza bazı yetkiler verdik.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi               : 13.03.2020

Toplantı Sayısı : 04

Karar 20/41-     Örgün eğitime ara verildiği dönemlerde yapılacak uygulamalara ilişkin hususlar görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonunda; aşağıdaki kararların  geçici madde olarak eklenmesine oybirliği ile karar verildi.  

Atılım Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Geçici Madde:

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Geçici Madde:

Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Geçici Madde:

Yönetmelik değişikliği ile Salgın döneminde Senatoya yetki verildi

DUYURU 6 Personel İzinleri Hakkında- 13.03.2020

Değerli mensuplarımız,

Yükseköğretim Kurulunun 13.03.2020 tarihinde almış olduğu karar neticesinde dünya genelinde Covid-19 virüsü ile ilgili yaşanmakta olan sağlık sorunları nedeni ile,

Aşağıda yer alan bentlerde tahditli olarak sayılan personel 16.03.2020-05.04.2020 tarihleri arasında “idari izinli” sayılacak ve 06.04.2020 tarihinde iş başı yapacaktır.

 • Akademik ve idari personelden rektör, rektör yardımcıları, dekanlar, bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri, yüksekokul müdürleri hariç olmak üzere 15.03.1960 tarihi ve öncesi doğumlu olan (15.03.2020 tarihi itibari ile 60 yaş üzerinde bulunan) çalışanlar,
 • Kronik hastalığı bulunup en geç 16.03.2020 tarihine kadar Üniversitemiz Sağlık İşleri Koordinatörlüğünden kronik hastalığı olduğuna dair belgeyi Personel Müdürlüğümüze ileten çalışanlar,
 • Üniversitemiz “engelli kadrosunda” çalışanlar,
 • Hamile olup hamileliğine ilişkin doktor raporunu en geç 16.03.2020 tarihine kadar Personel Müdürlüğümüze ileten çalışanlar.

DUYURU 7 Yurt Dışına Çıkışlarla İlgili- 14.03.2020

Sevgili öğrencilerimiz, üniversitemizin tatil olduğu üç hafta süresince, yurt dışına çıkış yaptığınız takdirde, dönüşte bunu beyan etmek zorunda olacağınızı, beyan etmemeniz durumunda hakkınızda işlem tesis edileceğini, dönüş tarihinden itibaren en az 14 gün süreyle derslere ve sınavlara devam edemeyeceğinizi ve bu süre için devamsızlık ve mazeret hakkı talep edemeyeceğinizi bilgilerinize sunarız.

DUYURU 8 Personel Mesai Saatleri- 16.03.2020 (2)

Sayın Mensuplarımız,

İkinci bir duyuruya kadar mesai saatlerimiz 09.00-16.30 olarak belirlenmiş olup, tüm personel servislerimiz, bugün dahil, saat 16.45’te kalkacaktır.

Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü (Hazırlık sınıfı) 2019-2020 3. döneminde okulların kapatılması nedeniyle yapılamayan kur atlama sınavları yerine uygulanacak değerlendirme yönteminin belirlenmesi için Senato Kararı aldık.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi               : 16.03.2020

Toplantı Sayısı : 05

Karar 20/42- Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü (Hazırlık sınıfı) 2019-2020 3. döneminde kur atlama sınavları yerine uygulanacak değerlendirme yönteminin belirlenmesi hususu görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonunda değerlendirmenin aşağıdaki gibi yapılmasına karar verildi.

 1. DEVAMSIZLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ: Eğitime ara verilene kadar yapılmış devamsızlıkların 8 hafta üzerinden değerlendirilerek %20 den fazla (40 saatten fazla) devamsızlığı olan öğrencilerin aynı kurda devam etmelerine,
 2. QUİZLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Her kurda yapılması gereken 6 quizin bir tanesi yapılamamıştır. Dolayısıyla quizlerin %15 katkısının sene içinde yapılan 5 quize göre belirlenmesine,
 3. ÖDEVLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Her kurda yapılması gereken 4 ödev D kurunda yapılmıştır. Diğer kurlarda 3,75 yüzdeye sahip bir tanesi yapılamamıştır. Dolayısıyla ödevlerin D kurunda %10 katkı ile 4 ödev üzerinden, diğerlerinde %6,25 katkı ile 3 ödev üzerinden değerlendirilmesine,
 4. YAZMA ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: Her kurda yapılması gereken 5 yazma çalışması yapılmıştır. Dolayısıyla puanlarının %10 katkıyla aynen kullanılmasına,
 5. ARA SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 
  • Her kurda yapılan 1. ara sınavın notlarının %32,5 katkıyla aynen kullanılmasına,
  • Yapılamayan 2. ara sınavın değerlendirmeden çıkarılmasına,
 6. BAŞARI NOTUNUN BELİRLENMESİ:
  • D kuru öğrencileri için, önceki 2, 3, 4 ve 5. maddelerden 67,5 üzerinden kazandıkları toplam puanların 100/67,5 ile çarpılarak 100 üzerinden notlarının bulunmasına,
  • Diğer kurların öğrencileri için, önceki 2, 3, 4 ve 5. maddelerden 63,75 üzerinden kazandıkları puanların toplamının 100/63,75 ile çarpılarak 100 üzerinden notlarının bulunmasına,
 7. KUR GEÇME BARAJ PUANLARI
  • D kuru için 100 üzerinden, 65 puan yerine 60 puana düşürülmesine
  • Diğer kurlar için 100 üzerinden, 60 puan yerine 55 puana düşürülmesine.

Oy birliği ile karar verildi

DUYURU 9 COVID-19 Komisyonu- 16.03.2020

Eğitime ara verilen dönemde mensuplarımıza ve öğrencilerimize düzenli olarak gelişmeler hakkında bilgilendirilme yapılması, süreçlerin etkin olarak yürütülmesi için bir komisyon kurulmuş ve çalışmalara başlamıştır.

18 Mart 2020- BASIN AÇIKLAMASI -YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANI PROF. DR. M. A. YEKTA SARAÇ:

….. Sonuç olarak; 23 Mart Pazartesi uzaktan eğitim kapasitesine sahip olan bütün üniversitelerimizde dijital imkânlar ile uzaktan öğretim süreci başlayacaktır.

19 Mart 2020: Üniversitemizin Uzaktan Eğitim alt yapısı incelendi

 • Zaten e-MBA programında ve bazı derslerde kullanılan MOODLE’ın Uzaktan Eğitim sürecinde bütün derslerde kullanılmasına karar verildi.
 • Sistemimizde bulunan ve canlı bağlantı için kullanılan BigBlueButton uygulamasının Uzaktan Eğitimde açılacak bütün derslerde kullanılamayacağı görüldü.
 • ZOOM uygulaması ve uygulamayı kullanan üniversiteler incelendi. Free ZOOM’un kullanıcıya 40 dakikalık süre vermesi ve en fazla 100 katılımcıyla kullanılabilmesi nedeniyle, ZOOM Türkiye temsilciliği ile görüşmeler yapılarak Atılım Üniversitesi için önce 501 tane Kurumsal ZOOM ID alındı. Sonrasında 150 tane daha alınarak toplam 651 kurumsal ZOOM ID alındı.
 • Bu ZOOM ID’leri 2019-2020 Bahar yarıyılında ders veren bütün kadrolu ve ders saat ücretli hocalara ve hazırlık okulu hocalarına dağıtıldı. Böylece hocalar süre sıkıntısı olmadan 300 öğrenci ile canlı ders yapabilir hale geldiler.
 • Bu ZOOM ID’lerinin bazı akademik ve idari yöneticilere verilmesi, kampüste bulunan veya evden çalışanlarla yüz yüze gelmeden iletişimin sürmesini ve gereğinde canlı görüşmeler yapılmasını sağladı.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi               : 19.03.2020

Toplantı Sayısı : 06

GÜNDEM

 • 18 Mart 2020 tarihli Yükseköğretim Kurulu başkanlığı açıklaması gereğince yapılacak uzaktan eğitim ile ilgili tarihlerin belirlenmesi
 • Uzaktan eğitimde kullanılacak materyal ve yöntemin belirlenmesi
 • Uzaktan eğitim programında yapılacak sınav ve değerlendirmelerin belirlenmesi 
 • Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü (Hazırlık sınıfı) 2019-2020 4. döneminde uygulanacak değerlendirme yönteminin belirlenmesi
 • Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü (Hazırlık sınıfı) yeni kur sınıflarının oluşturulması, öğretim elemanlarının belirlenmesi ile öğrenci listelerinin hazırlanarak duyurulması tarihi ve derslere başlanma tarihinin belirlenmesi

KARAR 20/43-  

 1. Uzaktan eğitim ile yapılan derslerin kesintisiz devamına
 2. Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü (Hazırlık Okulu) hariç örgün yapılan bütün derslerde 30 Mart 2020 Pazartesi günü uzaktan eğitime başlanmasına ve uzaktan eğitimin 29 Mayıs 2020 tarihine kadar devam etmesine
 3. Temel İngilizce Bölümü (Hazırlık Okulu) yeni kur uzaktan eğitim derslerinin 6 Nisan 2020 Pazartesi günü başlamasına ve 29 Mayıs 2020 tarihine kadar sürmesine ve
 4. Uzaktan eğitim yoluyla yapılamayan uygulama derslerinin veya teorik derslerin uygulamalı bölümlerinin örgün öğretime izin verildiği dönemde yapılmasına

Oy birliği ile karar verildi.

KARAR 20/44- Uzaktan Eğitimde kullanılacak materyal ve yöntemin belirlenmesi

 1. Bazı derslerde kullanılmakta olan MOODLE yazılımının her öğretim elemanı ve ders için kullanılmasına
 2. Yapılacak canlı bağlantılarda ZOOM uygulamasının kullanılmasına ve bu nedenle her öğretim elemanına kullanım süresi sınırsız, katılımcı sayısı maksimum 300 olan bir kurumsal ZOOM lisansının alınmasına,
 3. Uzaktan eğitim derslerinin ve canlı bağlantının örgün eğitimdeki haftalık ders gün ve saatlerinde ve aynı süreyle yapılmasına, Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümünün farklı bir program uygulamasına
 4. Öğretim elemanlarının verdikleri her ders için MOODLE’a aşağıdaki bilgi ve materyalleri yüklemesine
  1. Her ders için Bahar Dönemi konuları, akademik takvime göre Bahar Döneminin oluştuğu hafta sayısına göre bölünerek ve bu hafta sayısına göre dağıtılarak oluşturulmuş haftalık çalışma programı ve ders notları
  2. Canlı bağlantıya öğrencinin nasıl bağlanacağı bilgisi
  3. Referans ders kitapları
  4. Varsa PowerPoint sunuları
  5. Referans kaynak adresleri
  6. Varsa referans video adresleri
  7. Her hafta sonunda işlenen konu ile ilgili istenilebilecek ödevler
  8. Her hafta sonunda işlenen konu ile ilgili soru örnekleri
  9. Varsa ders hakkında öğretim elemanının kendi çektiği video

Oy birliği ile karar verildi.

KARAR 20/45- Uzaktan eğitim süresince yapılacak sınav ve değerlendirmelerin belirlenmesi  

 1. Örgün eğitime ara verilmeden önce yayınlanan ders izlencelerinde zorunluluk olmadıkça değişiklik yapılmamasına, değişiklik söz konusu ise bunun en geç 10 Nisan 2020 tarihine kadar Moodle üzerinden öğrencilere duyurulmasına
 2. Ara sınavların ev ödevi, proje ya da Zoom üzerinden yazılı veya sözlü sınav şeklinde yapılabilmesine
 3. Yapılamayan ara sınavların ve yarıyıl sonu sınavlarının örgün eğitime başlanmasına izin verildiği dönemde yapılmasına
 4. Lisansüstü tez jürileri, yeterlik sınavları, tez izleme komiteleri, tez önerisi ve seminer derslerinin Zoom üzerinden gerçekleştirilebilmesine

Oy birliği ile karar verildi.

KARAR 20/46- Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü (Hazırlık sınıfı) 2019-2020 4. döneminde uygulanacak değerlendirme yönteminin belirlenmesi

Yapılan görüşmeler sonunda Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü (Hazırlık Okulu) Uzaktan Öğretim Programı uygulanacak olan 4. dönemde 100 puanlık dönem sonu başarı notunun %35’lik kısmının

 • Yazılı anlatım: 10 puan
 • Kısa Sınavlar: 15 puan
 • Online Ödev: 5 Puan
 • Yazılı Ödevler: 2.5 Puan
 • Lingua Attack (online platform): 2.5 Puan

Şeklinde oluşmasına, kalan %65’inin ise yüz yüze ve şartlara bağlı olarak 1 veya 2 sınav ile elde edilmesine ve canlı derslere katılıma 0-5 puan arası ek puan verilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 20/47- Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümünde uzaktan öğretim için 18 şube oluşturulmasına ve gerekirse daha sonra ihtiyaca binaen şube sayısının artırılmasına, öğretim elemanları ile öğrenci listelerinin 01.04.2020 tarihinde duyurulmasına ve 06.04.2020 tarihinde senkron ve asenkron derslerin başlatılmasına ve her gün senkron ders yapılmasına oybirliği ile karar verildi.