Eğitim-Öğretim, Kampüs Yaşamı ile İlgili Bilgi ve Güncellemeleri Buradan Takip Edebilirsiniz
17.03.2020

Eğitim-Öğretim, Kampüs Yaşamı ile İlgili Bilgi ve Güncellemeleri Buradan Takip Edebilirsiniz

YENİ > Öğretim Ücreti Ödemelerine İlişkin Duyuru - 29.06.2020

Sayın Öğrencilerimiz,

2019-2020 Yaz Dönemi itibariyle öğretim ücreti ödemeleri sadece Denizbank İnternet Bankacılığı Online tahsilat ekranı üzerinden, Sanal Pos ödeme sisteminden veya Türkiye genelindeki herhangi bir Denizbank Şubesine gidilerek Üniversite harç ödeme sistemi üzerinden yapılacaktır. Hesaplarımız Havale ve EFT işlemlerine kapatılmıştır. Ödeme seçenekleriyle ilgili ayrıntılı bilgilere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Mazeret Sınavlarına İlişkin Duyuru - 18.06.2020

Sevgili öğrenciler,

30 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Mazeret Sınavları ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat etmenizi rica ederim.

 1. Herhangi bir dersten tek bir Mazeret Sınavına, uzaktan eğitim öncesi ya da uzaktan eğitim sırasında yapılmış olmasına bakılmaksızın 2019-2020 Bahar dönemindeki herhangi bir ara sınav (vize) veya yarı yıl sonu sınavı (final) yerine sayılmak üzere girebileceksiniz.
 2. Mazeret Sınavına girebilmek için ilgili dersin öğretim elemanına e-posta yoluyla hangi sınav yerine Mazeret Sınavı hakkını kullanmak istediğinizi bildirmeniz gerekmektedir.
 3. Mazeret Sınavında aldığınız not, bu durumda, dilekçenizde belirttiğiniz sınavın yerine sayılabilecektir. Konuya ilişkin alınan Senato kararında bu notun öğrencinin lehine değerlendirileceği belirtildiği için, Mazeret Sınavında, dilekçenizde belirttiğiniz sınavdan daha yüksek bir not aldığınızda o sınav notu yerine Mazeret Sınav notu kullanılarak yarı yıl sonu başarı durumunuz değerlendirilecek, daha düşük bir not aldığınız takdirde ise Mazeret Sınav notu, değerlendirmelerde hiçbir şekilde dikkate alınmayacaktır.
 4. Yine söz konusu Senato kararında belirtildiği şekilde bu yarıyıl önlisans ve lisans derslerinde FF ve FD notları kullanılmayacak, herhangi bir derste başarısız olan öğrenciye W notu verilecektir.
 5. Mezuniyete en fazla iki  başarısız dersi kalan ve ek sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler yine bu yarıyıla mahsus olmak üzere 2019-2020 Bahar döneminde W notu aldıkları derslerden de ek sınav hakkı kullanabileceklerdir.

Sevgilerimle.

Prof. Dr. M. Yıldırım ÜÇTUĞ

Dersten Çekilme Başvurularına İlişkin Duyuru - 16.05.2020

Sevgili Öğrencilerimiz,

Dersten çekilme başvuruları 15.05.2020 tarihinde sona ermiş olup, dersten çekilme işlemi yapan öğrencilerimizden  isteyenler:

Rektörlük Makamının  13.05.2020 tarihli açıklamasında geçen: "Bahar dönemi sonunda önlisans ve lisans derslerinde FF veya FD notu alan öğrencilerin bu notları W’ye (dersten çekilme) dönüştürülecek, bu şekilde FF ve FD notları nedeniyle öğrencilerimizin not ortalamalarının olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçilecektir."   uygulamadan  yararlanmak ve çekilme işleminden vazgeçmek için  ilgili dersin hocası ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Ders hocasının onayı doğrultusunda  (ve uygunluk bilgisinin öğrenci işlerinin oim@atilim.edu.tr e-posta adresine bildirilmesi)  ilgili öğrenciler de  bu uygulamadan  yararlanabileceklerdir.

Rektörlük Makamı


 

Pandemi Dönemine Dair Açıklama | Prof. Dr. Yıldırım ÜÇTUĞ - 13.05.2020

Değerli öğretim elemanları, sevgili öğrenciler,

Corona pandemisine ilişkin yaşamakta olduğumuz normalleşme süreci ve Yükseköğretim Kurulu açıklamaları çerçevesinde Üniversite Senatomuz 12 Mayıs 2020 tarihinde toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

 1. 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ve yaz okuluna ilişkin akademik takvim yeniden düzenlenmiştir ve bugün web sayfamızda duyurulacaktır. Bu çerçevede bahar dönemi eğitimi uzaktan öğretim şeklinde 12 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir. Bu tarihe kadar geçecek sürede eksik kalan ders anlatımları tamamlanacak, yapılmayan ara sınavlar gerçekleştirilecek, ödev ve proje çalışmaları yapılacaktır.
 2. Uygulamalı derslerde eksik kalan uygulamaların hangi tarihte ve ne şekilde tamamlanacağına ilişkin hususlar ilgili Fakülte/Yüksekokul tarafından belirlenecek ve öğrencileriyle paylaşılacaktır.
 3. Yarıyıl sonu sınavları 15-29 Haziran tarihleri arasında Moodle ve/veya Zoom üzerinden yapılacaktır.
 4. Temel İngilizce Bölümünün birinci ve ikinci ara sınavları ile İngilizce Yeterlik sınavı aynı yöntemlerle uzaktan gerçekleştirilecektir.
 5. Yarıyıl sonu mazeret sınavları 30 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında aynı şekilde yapılacaktır. 
  • Mazeret sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin 30 Haziran tarihine kadar hangi sınav için mazeret sınav hakkını kullanacağını belirterek, doğrudan ders hocasına müracaat etmeleri gerekmektedir.
  • Müracaatlarda öğrenciden mazeretini belirten herhangi bir rapor vb. gibi belge istenmeyecektir,
  • Not yükseltmek isteyen öğrenciler de mazeret sınavına katılabilirler ve alınan not öğrenci lehine olacak şekilde değerlendirilir.
 6. Bahar dönemi sonunda önlisans ve lisans derslerinde FF veya FD notu alan öğrencilerin bu notları W’ye (dersten çekilme) dönüştürülecek, bu şekilde FF ve FD notları nedeniyle öğrencilerimizin not ortalamalarının olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçilecektir.
 7. Yaz Okulu 13 Temmuz-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. Yaz okulu ile ilgili ayrıntılı bilgilendirmeler daha sonra yapılacaktır.

Diğer hususlara ilişkin ayrıntılar 27 Mayıstan sonra ortaya çıkacak gelişmelere göre yeniden değerlendirilecek ve sizlerle paylaşılacaktır.

Yaşadığımız bu olağanüstü süreci öğrencilerimizin en az mağduriyetle tamamlamaları için Üniversitemiz ve öğretim elemanlarımız büyük bir gayret içerisinde çalışmalarını sürdürmüştür ve sürdürmektedir. Bu çerçevede tüm öğretim elamanlarımıza özellikle teşekkür eder, öğrencilerimize başarılar dilerim.Sağlıklı günlerde kampüsümüzde görüşmek dileğiyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım.

Dersten Çekilme Başvuruları İlişkin Duyuru - 30.04.2020

Sevgili Öğrencilerimiz,

Dersten çekilme başvuruları 15.05.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Öğrenci İşleri Direktörlüğü


Uzaktan Yapılacak Sınavlara İlişkin Açıklama / Prof. Dr. Yıldırım ÜÇTUĞ - 30.04.2020

 

Sevgili öğrenciler,

Umarım sizlerin ve ailelerinizin sağlığı yerindedir. Daha önce de belirttiğim gibi sağlığınızın ve eğitiminizin en öncelikli olduğu zor bir dönemden hep birlikte geçiyoruz. Üniversitemiz yarattığı olanaklarla uzaktan öğretimi eksiksiz bir şekilde yürütüyor ve Mayıs ayı sonuna kadar da yürütmeye devam edecek.

Sizlerin de bildiği gibi üniversitemizde sağlık alanlarından mühendisliğe, hukuktan sivil havacılığa, mimarlıktan sosyal bilimlere kadar farklı ve geniş bir yelpazede eğitim veriliyor. Bu eğitimin amacına ulaştığının ölçülmesi için de bu disiplinlerde farklı yöntemler kullanılabiliyor. Kimi derslerde projeler, ödevler, kısa sınavlar, uygulamalar yapılıyor. Ancak nihai ve hakkaniyetli bir değerlendirme için derslerin çoğunda sınav yapılması gerekiyor. Dolayısıyla, içinde bulunduğumuz bu özel koşullarda da ara sınavların ve yarı yıl sonu sınavlarının sürmesi kaçınılmaz oluyor.

Bu çerçevede, üniversitemiz ara sınavların uzaktan sözlü veya yazılı olarak yapılabileceği veya sınav yerine proje/ödev gibi seçeneklerin kullanılabileceği yönünde bir karar aldı. Ancak, çoğu derste final sınavlarının yapılması gerekecek ve bu husus da üniversitemizin gündeminde yer alıyor.

Uzaktan öğretimin 29 Mayısta kesilmesini takiben ortaya farklı senaryolar çıkabilir. Üniversitelerde örgün eğitime geri dönüşe hemen izin verilmeyebilir. Bu durumda final sınavlarının yapılmasını beklemek, yaz okulunda ders almayı hedefleyen, bir an önce üst sınıfa geçmeyi, mezun olmayı veya staj yapmayı bekleyen öğrencilerin zaman kaybına neden olacaktır.

Bu çerçevede, üniversitemiz yüz yüze yapılacak sınavlara alternatif arayışı içerisine girmiştir. Sizler de takdir edersiniz ki sınavlar yapılacağına göre bu sınavların en adil ve hakkaniyetli bir şekilde yapılması hepimiz için önemlidir. Zaten, Yükseköğretim Kurulu da sınavlarla ilgili tasarrufu hakkaniyet ve şeffaflık ön planda tutulmak kaydıyla üniversitelerin yetkisine devretmiştir. Biz de bu düşünceden hareketle bir arayış içerisine girdik ve dünyada 100 milyondan fazla kullanımı olan bir yazılımı deneme amaçlı olarak hocalarımızın kullanımına sunduk. Buradaki amaç, yarıyıl sonu sınavlarının yüz yüze yapılmasına bir alternatif yaratmaktı. Şu an için ara sınavlar diğer yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmeye devam ediyor.  Ancak, dediğim gibi, yarı yıl sonu sınavlarının zorunluluk ya da sağlık kaygıları nedeniyle uzaktan yapılması durumu ortaya çıkarsa bu sürece hazırlıklı olunması açısından kullanılabilecek yazılımların denenmesi gerekiyordu. İlk denemenin doğrudan final sınavları sırasında yapılması olası sorunlarla o dönemde karşılaşmanın yaratacağı problemler nedeniyle uygun olmayacaktı.

Bu süreçte söz konusu sınav yazılımı, yalnızca deneme amaçlı ve her bir öğrenci için hiç sorunsuz çalıştığı koşullarda kullanılabilecektir. Bu arada kasıtlı olarak çıkartıldığını düşündüğüm ve bizleri fazlasıyla üzen bir iki konuda da teknik bilgi vermek isterim. Söz konusu yazılım hiçbir şekilde bilgisayara müdahale etmemekte ve bilgisayardaki verilere, bilgilere ulaşmamaktadır. Yalnızca sınav süresince bilgisayarın diğer kullanımlarını kapatmaktadır. Sınavın bitiminde ise bu kilitleme ortadan kalkmakta ve bilgisayar hiç müdahale edilmemiş şekilde normal çalışmaya devam etmektedir. Sınav sırasında alınan görüntü ise 24 saat süresince kayıt altında tutulmakta ve ancak dersin hocası tarafından izlenebilmektedir. Dolayısıyla bunun da yüz yüze yapılan sınavlarda gözetmen takibinden bir farkı bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, üniversitemiz 2019-2020 bahar döneminin mevcut koşullar çerçevesinde olabilecek en iyi şekilde ve normal zamanda bitirilmesi için her türlü önlemi almak için çaba göstermeye devam etmektedir. Daha önceki mesajlarımda da belirttiğim gibi hiç değişmez birinci önceliğimiz sizin bu süreci mümkün olduğunca az mağduriyetle tamamlamanız yönündedir. Ancak, gerek üniversite yönetimi, gerekse de öğretim elemanlarımız bu yönde her türlü çabayı gösterirken sizlerin de anlayışlı olmanız, eksik ve yanlış bilgiye dayanan bazı hareketlere ortak olmamanız önemlidir. Sizleri mağdur etmemek için her türlü gayret gösterilirken bu tür davranışları hoşgörüyle karşılamayacağımızı bilmenizi isterim, çünkü bu son derece zor süreçte, başta sizler olmak üzere, örnek bir başarıyla yürüttüğümüz uzaktan öğretim faaliyetlerimizin bu şekilde örselenmesini kesinlikle arzu etmiyoruz.

Hepinize sağlıklı günler ve başarılar dilerim.

Sevgilerimle. 

Prof. Dr. M. Yıldırım Üçtuğ


Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi Duyurusu - 29.04.2020

Sevgili Atılım Üniversitesi öğrencileri,

Atılım Üniversitesi Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi olarak, olağanüstü günler yaşadığımız ve sizden uzakta kaldığımız salgın sürecinde de sizlere psikolojik desteğimizi Zoom uygulaması üzerinden online sürdürüyoruz.  

Uzman psikolog ve psikolojik danışmanlarımızdan randevu almak ve psikolojik destek hizmetinden faydalanabilmek için ogdm@atilim.edu.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.   

Merkezimiz hakkında detaylı bilgi için; https://www.atilim.edu.tr/tr/kampus/page/100/ogrenci-gelisim-ve-danisma-merkezi


 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100.Yılı / Prof. Dr. Yıldırım ÜÇTUĞ  - 23.04.2020

Pandemi Döneminde Kampüs Uygulamalarımız - 21.04.2020

Değerli mensuplarımız, sevgili öğrenciler,

Tüm dünyada devam eden Korona Virus Pandemisi nedeniyle yaşamakta olduğumuz olağanüstü süreç hepimizi derinden etkilemektedir.

Salgına karşı önleyici tedbirlerin alınması için Atılım Ailesi olarak ilk günden bu yana büyük bir özveri ve gayret içinde çalıştık ve çalışmaya devam etmekteyiz.

Bu kapsamda bir kısım mensubumuz evden çalışmakta, bir kısım mensubumuz ise kampüste görev yapmaktadır. Kampüste görev yapan tüm mensuplarımız alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirilmekte, günlük ateş ve kan oksijen seviyesi ölçümleri yapılmakta, servis kullanan mensuplarımıza her gün maske verilmektedir. Tüm mekânlar her gün dezenfekte edilmektedir. Bunlarla birlikte ek önlemlerin de alınmasına karar verilmiştir.

 1. İkinci bir karara kadar Üniversitemize ziyaretçi kabul edilmeyecektir.
 2. İzinden dönen tüm personelimizin izinden döndüğü gün Sağlık Merkezimize gitmesi ve gerekli ölçümleri yaptırması gerekmektedir.
 3. Evden çalışan, ancak iş sebebi ile kampüse gelen akademik/idari personelimizin Sağlık Merkezimize gitmesi ve gerekli ölçümleri yaptırması gerekmektedir.
 4. Yarı zamanlı hocalarımızın ilgili birim yöneticisinin onayı ile Üniversitemiz kampüsüne girişlerine izin verilecektir. Bu onayların aynı gün Güvenlik Koordinatörlüğüne e-mail ile bildirilmesi ve kampüse gelen yarı zamanlı hocalarımızın Sağlık Merkezime gitmesi ve gerekli ölçümleri yaptırması gerekmektedir.
 5. Lisansüstü programlara devam eden öğrenciler/bursiyerler sadece tam zamanlı akademik personelimiz olan danışmanı ile birlikte veya danışmanın günlük yazılı onayı ile Üniversiteye gelebilecektir. Bu onayların aynı gün e-mail ile Güvenlik Koordinatörlüğüne bildirilmesi ve gelen öğrencilerin/bursiyerlerin Sağlık Merkezime gitmesi ve gerekli ölçümleri yaptırması gerekmektedir.

Alınan tüm önlemlerin sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığını koruma amaçlı olduğundan, hassasiyetinizi rica eder, sağlıklı günler dileriz.


 

Pandemi Dönemine Dair Açıklama | Prof. Dr. Yıldırım ÜÇTUĞ  - 15.04.2020

 

Sevgili öğrenciler,

Sizler daha çok gençsiniz ama örneğin ben 60 yılı aşkın hayatımda hiç görmediğim hiç yaşamadığım bir döneme tanıklık ediyorum. Sadece sizler, bizler değil, ülkemiz dünyamız gerçekten olağanüstü bir süreçten geçiyor.

Bu süreçte iki husus hepimiz için çok önemli. Bunlardan ilki hiç tartışmasız, bizlerin ve yakın çevremizin sağlığı. Bu konuda alınan tedbirlere sonuna kadar riayet etmeli ve kendimizi ve çevremizi korumak için azami gayreti göstermeliyiz.

İkinci önemli konu ise eğitiminiz. Örgün eğitime ara verilmesiyle birlikte Atılım Üniversitesi Türkiye’deki pek az üniversitenin başarabildiği bir uzaktan eğitim modelini hayata geçirdi ve İngilizce hazırlıktan doktoraya kadar tüm seviyelerde canlı ders uygulamasını başlattı. Sizler milyonlarca üniversiteli içinde bu ayrıcalığa sahip nadir öğrenciler arasındasınız.

Bizim için sizlerin sağlığınız kadar eğitiminiz ve bu süreci kayıpsız atlatmanız çok önemli. Bunun için her çabayı gösteriyoruz ve gelişmeler ışığında göstermeye devam edeceğiz. Gelişmelere bağlı olarak oluşturduğumuz planlar, takvimler var ancak bunlara devletimizin alacağı kararlara göre son şeklini vereceğiz.

Üniversite giriş sınavının ötelenmesi sonucu yeni akademik yılın başlangıcı muhtemeldir ki Ekim ayına kayacak. Bu çerçevede normal hayata dönüş yaz aylarının başında gerçekleşirse yaz okulunu da yapmayı hedefliyoruz. Firmalar sizleri kabul ettiği takdirde bu durumda yaz stajlarınıza da zaman kalabilecek.

Senatomuzda alınan karar uyarınca uzaktan öğretim süresince bir kısım öğretim elemanlarımız ara sınavlarınızı proje, ev ödevi veya canlı sınav şeklinde yapabilecekler. Yapılamayan ara sınavları ve uygulamalı dersleri örgün öğretime başlandığı anda gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Şu an itibariyle sizlerden beklentimiz canlı derslerinizi izlemeniz, yapılacak olan sınavlara çalışmanız ve bu olağanüstü dönemi eğitiminiz açısından kayıpsız geçmek adına elinizden gelen gayreti göstermenizdir. Unutmayınız ki bugünlerde dünya büyük bir dönüşüm yaşıyor ve teknoloji her anlamda yaşamımızda daha önemli bir yer tutmaya başlıyor.

Atılım Üniversitesinin yönetimi ve tüm öğretim elemanları eğitiminiz için çabalarını sürdürmektedir. Sizler bizim için çok değerlisiniz ve bu süreci en az mağduriyetle tamamlamanız bizim ilk hedefimizdir.

Örgün öğretime bir an önce geri dönmemizi ve az önce sözünü ettiğim öngörüler ve planlar doğrultusunda eğitiminizi en iyi bir biçimde sürdürmenizi diliyor, hepinize sevgilerimi sunuyorum.

Prof. Dr. M. Yıldırım Üçtuğ


Dersten Çekilme Başvurularına İlişkin Duyuru - 14.04.2020

Sevgili Öğrencilerimiz,

Dersten çekilme başvuruları 14.04.2020 tarihinden itibaren  ATACS üzerinden yapılacak olup sistem açılmıştır. 

Öğrenci İşleri Direktörlüğü


Öğrenci İşleri Hizmetlerine İlişkin Duyuru - 07.04.2020

Değerli Mensuplarımız, Öğrencilerimiz,

Corona virüs salgını tedbirleri kapsamında Üniversitemiz Öğrenci İşleri Direktörlüğü’nde 6 Nisan 2020’den itibaren hafta içi her gün bir görevli personelimiz bulunacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Tel : 0312- 586 82 95
E-Posta : oim@atilim.edu.tr


Temel İngilizce Bölümü (İngilizce Hazırlık) 4. Dönem Derslerine İlişkin Duyuru - 06.04.2020

Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümünde (İngilizce Hazırlık) 4. dönem derslerine 6 Nisan 2020 Pazartesi günü itibariyle başlanılmıştır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi Temel İngilizce Bölümünün web sayfasında Bölüm Duyuruları altında yer almaktadır. İngilizce Hazırlık öğrencilerimize yeni dönemlerinde başarılar dilerim.

Prof. Dr. M. Yıldırım Üçtuğ


Dersten Çekilme Başvurularına İlişkin Duyuru - 01.04.2020

2019-2020 Akademik yılı bahar yarıyılı dersten çekilme başvuruları 01.05.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Dersten çekilme başvuruları 14.04.2020 tarihinden itibaren  ATACS üzerinden yapılacaktır.

 

Uzaktan Eğitim Kapsamındaki Eserlerin Telif Haklarına İlişkin Duyuru - 31.03.2020

Üniversitemizce Moodle ve Zoom Programı üzerinden yapılmakta olan uzaktan eğitim kapsamında yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri içeriğinde yer alan tüm eserler (her türlü ders anlatımı, sunum, ders notları, yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video vb.) Atılım Üniversitesi ve ilgili öğretim elemanına aittir. Bu kapsamda yer alan tüm bu içerikler 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmakta olup izinsiz olarak kopyalanmaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz, umuma iletilemez, başka bir lisana çevrilemez. Bu hakları ihlal eden kişiler 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar. İlgililer ihlalde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.


Kütüphane Kitap İade Duyurusu - 31.03.2020

Değerli öğrencilerimiz,

Kütüphanemize iade etmeniz gereken kitaplar için, Otomasyon Sistemi üzerinden iade tarihleri 29 Mayıs olarak güncellenmiştir. İade tarihlerini sürecin gidişatına göre tekrar değerlendirmeye alacağımızı bilgilerinize sunarız.


Uzaktan Eğitim Duyurusu - 30.03.2020

Sizlerin sağlığı ve güvenliği için uzaktan eğitime başladık. Tüm öğrencilerimize başarılar ve en önemlisi sağlıklı günler dileriz. En kısa zamanda kampüsümüzde görüşmek üzere.


Uzaktan Eğitim Duyurusu - 27.03.2020

Sevgili öğrenciler,

30 Mart Pazartesi günü başlayacak olan canlı dersleri izleyebilmek için, derslerin haftalık normal programlanmış ders saatlerinde, öğretim elemanlarımızın almakta olduğunuz derslerin Moodle sayfalarında sizlerle paylaşacakları

https://zoom.us/j/...............

biçimindeki linki tıklamanız yeterli olacaktır. Bu paylaşımlar ayrıca sizin student.atilim.edu.tr uzantılı e-posta adreslerinize de gönderilecektir.

Canlı derslerle ilgili sorun yaşamanız durumunda bunu Dekanlığınız, Enstitü/Okul Müdürlüğünüz veya Bölüm Başkanlığınız ile e-posta yoluyla paylaşmanızı rica ederim.

Temel İngilizce (İngilizce Hazırlık) canlı ders uygulaması 6 Nisan Pazartesi günü başlayacaktır. Normal yaz okulu ve yaz stajlarına yönelik şu an için herhangi bir bilgi mevcut değildir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacaktır.

Canlı derslere mutlaka katılmanızı, derslerinize çalışmanızı ve örgün öğretime başladığımız günlerde yapılacak sınavlara hazır olmanızı sizlere bir kez daha hatırlatır, bu yeni dönemde başarılar ve sağlıklı günler dilerim.

Prof. Dr. M. Yıldırım Üçtuğ


Uzaktan Eğitim Duyurusu - 26.03.2020

Sevgili öğrenciler,

Dünyada ve ülkemizde oluşan pandemi çerçevesinde üniversitelerde örgün eğitime ara verilmesi üzerine üniversitemiz uzaktan eğitim vermek üzere gerekli çalışmaları tamamlamıştır. Üniversitemizdeki tam zamanlı ve yarı zamanlı tüm öğretim elemanları için Zoom platform lisansı temin edilmiştir. Bu doğrultuda 30 Mart Pazartesi gününden itibaren İngilizce Hazırlık hariç tüm dersler Zoom üzerinden normal ders saatlerinde canlı olarak işlenmeye başlayacaktır. Sizlerin ayrıca Zoom temin etmenize gerek yoktur. Almakta olduğunuz dersler için hangi oturuma bağlanacağınız bilgisi ve Zoom kullanımı ile ilgili diğer teknik ayrıntılar web sayfamızda ve ilgili dersin Moodle sayfasında yer alacaktır. Canlı ders anlatımı Zoom üzerinden sürdürülürken Moodle da ek materyel ve ödev amaçlı olarak kullanılmaya devam edecektir.

İngilizce Hazırlık programındaki canlı derslerin ise 6 Nisan pazartesi günü başlayacaktır.

Şu an için hedefimiz eğitiminizde hiçbir aksaklık ya da eksikliğe yer vermeden içinde bulunduğumuz dönemi tamamlamak şeklindedir. Bu çerçevede uzaktan eğitim ve canlı ders yoluyla yapılacak eğitim 29 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Daha sonra, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği tarihte örgün eğitime başlandığında teorik ders tekrarı ve uygulamalar gerçekleştirilecek, ara sınavlarınız yapılacak, ardından da yarı yıl sonu sınavları yapılarak dönemin makul bir tarihte tamamlanması sağlanacaktır. Bu gelişmeler doğrultusunda yaz okulunun yapılıp yapılmayacağı şu an için belirsizdir. Yükseköğretim Kurulunun açıklayacağı örgün öğretim tarihine göre bu konuda bilgilendirme yapılacaktır.

Bir kez daha vurgulamak isterim ki 2019-2020 bahar yarıyılı eğitimi sınıf içi yerine bilgisayar, tablet ya da telefon başında olmak üzere aynen devam ediyor olacaktır. Bu çerçevede, canlı derslere mutlaka katılmanızı, derslerinize çalışmanızı ve örgün öğretime başladığımız günlerde yapılacak ara sınavlara hazır olmanızı sizlerden özellikle rica ederim.

Hepinize başarılar ve sağlıklı günler dilerim. Üniversitemizde en kısa zamanda buluşmak dileklerimle…

Prof. Dr. M. Yıldırım ÜÇTUĞ


Öğrenci İşleri Hizmetleri Duyurusu - 25.03.2020

Değerli Mensuplarımız, Öğrencilerimiz,

Coronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Üniversitemiz Öğrenci İşleri Direktörlüğü hizmetleri  25 Mart - 6 Nisan 2020  tarihleri arasında oim@atilim.edu.tr  adresi üzerinden sağlanacak olup,  bu mail adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Uzaktan Eğitim Bilgilendirme | Prof. Dr. Yıldırım ÜÇTUĞ  - 23.03.2020

Uzaktan Eğitim Hakkında - 23.03.2020

Sevgili öğrenciler,

Ülkemiz ve dünya son derece olağanüstü bir dönemden geçiyor. Öncelikle sizlere, ailelerinize ve yakınlarınıza sağlıklı günler dilemek istiyorum.

Bildiğiniz gibi corona virüs pandemisi nedeniyle üniversitelerde örgün eğitime ara verilmiş durumda. YÖK’ün aldığı karar doğrultusunda bu süre içerisinde üniversitelerimiz uzaktan eğitim yapacaklar. Bizler de Atılım Üniversitesi olarak bu konuda yoğun bir çalışma içerisindeyiz.

Bu kapsamda her seviyede zorunlu veya seçmeli teorik dersler ile uygulamalı derslerin teorik kısımları sizlere Moodle sistemi üzerinden aktarılmaktadır. Bunun için moodle.atilim.edu.tr adresinden üniversitemizin size verdiği e-posta adresiniz ve şifrenizle giriş yapmanız gerekmektedir. Bahar dönemi derslerinin önemli kısmı şu an için Moodle’a yüklenmiş bulunmaktadır. Diğer derslerin de Moodle’a yüklenmesi için çalışmalar devam etmektedir. Derslere erişim ile ilgili bir sorununuz olması halinde bu konuda ilgili akademik birimin Dekanı/Müdürüne e-posta yoluyla sorununuzu bildirebilirsiniz.

Şu an için uygulamalı dersler yapılmayacaktır. Gelişmelere göre uygulamalı derslerin uzaktan eğitim kapsamında mı olacağına ya da üniversite açıldığında sıkıştırılmış bir eğitim çerçevesinde mi yürütüleceğine karar verilecek ve bu, size ayrıca duyurulacaktır.

Yine şu an itibariyle uzaktan eğitim yoluyla herhangi bir sınav yapılmayacaktır. Ara sınavların ve yarı yıl sonu sınavlarının üniversitede eğitime başlandığında yapılması planlanmaktadır.

Temel İngilizce Bölümünde (Hazırlık) devam etmekte olan kur sonuçları birinci sınav, ödevler, quizler ve devam bilgileri üzerinden ve öğrencilerimizi mağdur etmeyecek önlemler alınarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar 24 Mart günü sizlere duyurulacaktır. Kur sonuçlarına göre yeni kurlar ve sınıflar önümüzdeki 2 hafta içinde tespit edilecek, gerekli hazırlıklar yapılacak ve dördüncü çeyrek İngilizce hazırlık eğitimine en geç 13 Nisan tarihinde başlanacaktır.

Modern Diller Bölümü tarafından verilmekte olan ENG122, 222 ve 322 dersleri, bu dersleri alan tüm bölümlerin öğrencileri için Moodle’a yüklenmiştir. ENG102, 202 ve 302 derslerinin Moodle’a yüklenmesi için çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda sizlere daha sonra bilgi verilecektir.

Başta Temel İngilizce Bölümü ve Modern Diller Bölümü tarafından verilmekte olan dersler olmak üzere bir kısım dersimizde senkron (canlı) ders uygulaması yapılacaktır. Bu konudaki bilgiye yine ilgili dersin Moodle sayfasından erişebilirsiniz.

Erasmus kapsamında olup geri dönüş yapan öğrencilerimiz danışmanlarıyla temasa geçip almak istedikleri dersleri belirleyebilirler. Kendilerinin bu derslere kayıtları yapılacak ve uzaktan eğitime katılmaları sağlanacaktır.

Sizlere “Evlerinizde kalın, sağlıklı kalın” diyoruz. Bilgi almak için üniversitemizin resmi hesaplarını takip etmenizi ve zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmamanızı öneriyoruz.

Eğitiminize, geçici bir süre uzaktan olarak ve aynı gayretle devam etmenizi diliyor ve sizlerle en kısa zamanda kampüsümüzde görüşmeyi umuyoruz.

Sevgilerimizle.


Modern Diller Öğretim Planı Yeniden Düzenlenme - 23.03.2020

Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Bölümü Virüs Salgınına Karşı Yeniden Düzenlenmiş Öğretim Planı Türkçe Eğitim Yapan Fakülte Öğrencilerine (ENG122, ENG221, ENG222, ENG321, ENG322)

Koronavirüs salgını sebebiyle ülke çapında alınan tedbirler sonucunda eğitimin aksamaması ve de siz sevgili öğrencilerimizin mağdur olmaması amacıyla, Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Bölümünün sunduğu İngilizce derslerinin öğretim, uygulama ve değerlendirmelerinde uzaktan eğitim sistemine gidilecektir.

25 Mart 2020 tarihi itibariyle dersleriniz kampüs içinde yüz yüze değil, Moodle üzerinden uzaktan eğitim şeklinde yapılacaktır. Aldığınız ENG kodlu İngilizce derslerine https://moodle.atilim.edu.tr/ adresinden Moodle’a giriş yaparak erişebilmeniz için ilk olarak Atılım uzantılı e-posta adresiniz ve şifreniz gereklidir. Ancak bu e-posta adresi ile Moodle sistemine kayıt olabilirsiniz. Moodle sistemine zaten kayıtlı iseniz, Moodle platformunda bulunan “Derslerim” sekmesinden, dersin koduna tıklayarak aldığınız ENG kodlu dersin “UZAKTAN EĞİTİM 2019-2020” sayfasına girebilir ve buradan dersinizi takip edebilirsiniz. Örneğin, 2019-2020 Bahar döneminde ENG122 dersini alıyorsanız, Moodle’a giriş yapıp derslerim sekmesine tıklayabilir ve “ENG122 Uzaktan Eğitim 2019-2020” isimli İngilizce dersinin ana sayfasına ulaşabilirsiniz.

Uzaktan eğitim dersleriniz MDB öğretim görevlileri tarafından hazırlanacak haftalık 1 saatlik ders anlatım videoları ve 1 saatlik de canlı soru-cevap saatleri şeklinde yapılacaktır. Bu doğrultuda, haftalık ders anlatım videolarını izledikten sonra aynı hafta içinde gerçekleştirilecek olan soru-cevap saatlerine katılımınız gerekmektedir. Çevrimiçi canlı soru-cevaplar, ders şubenizin öğretim görevlisi tarafından yapılacaktır ve her bir şubenin haftalık gün ve saatlerini Moodle üzerinde erişebileceğiniz dosyada görebileceksiniz. Her öğrenci sadece kendi dersinin ve kayıtlı olduğu şubenin “CANLI SORU-CEVAP” saatlerine katılabilecektir.

Gerekli diğer detaylar yine Moodle üzerinden paylaşılacaktır. Bu nedenle Moodle ve https://www.atilim.edu.tr/tr/dml/announcement/list adresindeki bölümümüzün web sayfasını düzenli olarak takip etmenizi önemle rica ederiz.

Modern Diller Bölümü


Kütüphanenin Hizmete Kapatılması - 20.03.2020

Değerli Mensuplarımız, Öğrencilerimiz,

Coronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Üniversitemiz Kadriye Zaim Kütüphanesi 23 Mart - 6 Nisan tarihleri arasında hizmete kapatılacaktır.

Bu dönemde https://www.atilim.edu.tr/tr/library/page/987/kampus-disi-erisim adresinden proxy ayarlarınızı yaparak, Üniversitemizin abone olduğu / satın aldığı veritabanlarına kampüs dışı erişim sağlayabilirsiniz. 
Herhangi bir mağduriyet yaşamamanız adına, ödünç aldığınız bilgi kaynaklarının süresi 06.04.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Anlayışınız için teşekkür ederiz.


Derslerin Uzaktan Eğitim ile Verilmesi - 18.03.2020

Değerli Öğrencilerimiz,

Derslerin uzaktan öğretimle verilmesi ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte olup, en kısa sürede sizi detaylı olarak bilgilendireceğiz.


Spor Salonunun Hizmete Kapatılması - 17.03.2020

Değerli mensuplarımız, öğrencilerimiz,

18 Mart - 6 Nisan 2020 tarihleri arasında üniversitemiz spor salonu hizmete kapatılacaktır.


Kütüphane Kullanım Saatleri - 17.03.2020

Değerli mensuplarımız, öğrencilerimiz,

18 Mart - 6 Nisan 2020 tarihleri arasında üniversitemiz Kadriye Zaim Kütüphanesi hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek olup, 7/24 salonlarımız kullanıma kapatılacaktır.


Duyurularımızı Web Sitemizden Takip Edin - 16.03.2020

Sevgili öğrencilerimiz,

Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararı uyarınca üniversiteler 6 Nisan 2020 tarihine kadar öğretime ara verilmiştir. Şimdilik öngörümüz eğitimin o tarih itibariyle kaldığı yerden devam edeceği şeklinde olmakla birlikte olası gelişmelerden sizi web sayfamız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. Sizden ricamız bu süreyi bir tatil olarak değerlendirmeyip, derslerinizden kopmayarak en azından işlenmiş derslerinizi tekrar etmeniz ve eğitimin yeniden başladığı günler için hazırlıklı olmanızdır.

Hepinize sağlıklı ve huzurlu günler dileriz.


COVID-19 Komisyonu - 16.03.2020

Eğitime ara verilen dönemde mensuplarımıza ve öğrencilerimize düzenli olarak gelişmeler hakkında bilgilendirilme yapılması, süreçlerin etkin olarak yürütülmesi için bir komisyon kurulmuş ve çalışmaları başlamıştır.


Personel Mesai Saatleri - 16.03.2020 (2)

Sayın Mensuplarımız,

İkinci bir duyuruya kadar mesai saatlerimiz 09.00-16.30 olarak belirlenmiş olup, tüm personel servislerimiz, bugün dahil, saat 16.45’te kalkacaktır.


Personel İzinleri Hakkında - 16.03.2020 (1)

Değerli mensuplarımız,

Her ne kadar Yükseköğretim Kurulunun  13.03.2020 tarihinde almış olduğu ve gayri resmî olarak Üniversitemize iletmiş olduğu kararda aşağıda tahditli olarak belirtilmiş olan personelin 16.03.2020-05.04.2020 tarihleri arasında idari izinli olacağı ifade edilmişse de bu karar daha sonradan Yükseköğretim Kurulu tarafından revize edilerek idari izin süresinin 16.03.2020 tarihinden itibaren 12 gün olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Yükseköğretim Kurulunun ilgili kararı uyarınca aşağıda belirtilmiş olan personelin 16.03.2020-29.03.2020 tarihine kadar idari izinli sayılmasına, 30.03.2020 tarihinden 05.04.2020 tarihine kadar ücretli yıllık izin kullanmasına karar verilmiştir.

Aşağıda yer alan bentlerde tahditli olarak sayılan personel 16.03.2020-29.03.2020 tarihleri arasında “idari izinli” sayılıp 30.03.2020 -05.04.2020 tarihleri yıllık izin kullanacak olup aksine bir duyuru olmadıkça 06.04.2020 tarihinde iş başı yapacaktır:

 1. Akademik ve idari personelden rektör, rektör yardımcıları, dekanlar, bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri, yüksekokul müdürleri hariç olmak üzere 15.03.1960 tarihi ve öncesi doğumlu olan (15.03.2020 tarihi itibari ile 60 yaş üzerinde bulunan) çalışanlar,
 2. Kronik hastalığı bulunup en geç 16.03.2020 tarihine kadar Üniversitemiz Sağlık İşleri Koordinatörlüğünden kronik hastalığı olduğuna dair belgeyi Personel Müdürlüğümüze ileten çalışanlar,
 3. Üniversitemiz engelli kadrosunda çalışanlar,
 4. Hamile olup hamileliğine ilişkin doktor raporunu en geç 16.03.2020 tarihine kadar Personel Müdürlüğümüze ileten çalışanlar,
 5. Yasal süt iznini kullanmakta olan çalışanlar.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Gelen COVID-19 Konulu Yazı - 14.03.2020

Yazıya ulaşmak için lütfen tıklayınız.


Yurt Dışına Çıkışlarla İlgili - 14.03.2020

Sevgili öğrencilerimiz, üniversitemizin tatil olduğu üç hafta süresince, yurt dışına çıkış yaptığınız takdirde, dönüşte bunu beyan etmek zorunda olacağınızı, beyan etmemeniz durumunda hakkınızda işlem tesis edileceğini, dönüş tarihinden itibaren en az 14 gün süreyle derslere ve sınavlara devam edemeyeceğinizi ve bu süre için devamsızlık ve mazeret hakkı talep edemeyeceğinizi bilgilerinize sunarız.


Personel İzinleri Hakkında - 13.03.2020

Değerli mensuplarımız,

Yükseköğretim Kurulunun  13.03.2020 tarihinde almış olduğu karar neticesinde dünya genelinde Covid-19 virüsü ile ilgili yaşanmakta olan sağlık sorunları nedeni ile,

Aşağıda yer alan bentlerde tahditli olarak sayılan personel 16.03.2020-05.04.2020 tarihleri arasında “idari izinli” sayılacak ve 06.04.2020 tarihinde iş başı yapacaktır.

 1. Akademik ve idari personelden rektör, rektör yardımcıları, dekanlar, bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri, yüksekokul müdürleri hariç olmak üzere 15.03.1960 tarihi ve öncesi doğumlu olan (15.03.2020 tarihi itibari ile 60 yaş üzerinde bulunan) çalışanlar,
 2. Kronik hastalığı bulunup en geç 16.03.2020 tarihine kadar Üniversitemiz Sağlık İşleri Koordinatörlüğünden  kronik hastalığı olduğuna dair belgeyi Personel Müdürlüğümüze ileten çalışanlar,
 3. Üniversitemiz “engelli kadrosunda” çalışanlar,
 4. Hamile olup hamileliğine ilişkin doktor raporunu en geç 16.03.2020 tarihine kadar Personel Müdürlüğümüze ileten çalışanlar.

Personel Mesai Saatleri Hakkında - 12.03.2020 (3)

Değerli mensuplarımız,

2019 –nCov (coronavirüs) hastalığının Ülkemizde de görülmesi sebebi ile alınacak önlemler kapsamında ikinci bir duyuruya kadar Üniversitemiz İdari Personelinin işe giriş ve çıkış takiplerinin yürütüldüğü parmak izi ile personel takip sistemimizin kullanılmamasına karar verilmiştir.

Bu süre içerisinde işe giriş ve çıkış saatleri konusunda gerekli özen ve hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.

Covid-19 Hastalık Belirtileri - 12.03.2020 (2)

Değerli Öğrencimiz, Ateş ve akut solunum yolu hastalığı belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı) ve klinik tablonun başka bir etiyoloji ile açıklanamaması ve semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde yurt dışında bulunmanız veya akut solunum yolu hastalığı belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı) ve semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde doğrulanmış COVID-19 vakası ile yakın temas etmiş olmanız halinde bir hekime başvurmanız için gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.


Yurt Dışına Çıkışlarla İlgili - 12.03.2020

Sevgili Öğrencimiz, Covid-19 virüsünün giderek yaygınlaşması ve buna bağlı enfeksiyonların pek çok ülkede ortaya çıkması nedeniyle, 28 Şubat – 11 Mart tarihleri arasında herhangi bir sebeple yurtdışında bulunmuş veya henüz dönüş yapmamış bulunan öğrencilerimizin ülkeye giriş tarihleri esas alınarak azami 14 gün süre ile izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Bu sebep ile seyahate ilişkin belgeler (ülkeye giriş çıkış mührünü gösterir pasaport sayfa fotokopisi, bilet vb.) ile birlikte ivedi olarak ilgili Dekanlığa başvuru için gereğini rica ederiz.


Yurt Dışına Çıkışlarla İlgili - 11.03.2020

Değerli mensuplarımız,

Son bir hafta içinde yurt dışından dönüş yapan mensuplarımız dönüş tarihinden bu yana 14 gün süresince idari izinli sayılacak olup kendilerinin bu süre zarfında görevlerine gelmemesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Covid-19 Hastalığına İlişkin - 25.02.2020

Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan yeni coronavirus hastalığı pek çok ülkeye yayılmış ve komşu ülkelerde de olgular tespit edilmiştir. Bu nedenle coronavirus hastalığı (COVID-19)  ve tüm solunum yolu virüslerinden korunmak için alınması gereken temel  önlemlere yönelik aşağıdaki bilgi notu hazırlanmıştır.

Genel önlemler:

 1. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişi öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kâğıt mendil ile örtmeli,  mümkünse kalabalık yerlere girmemeli, diğer kişilerle yakın temastan kaçınmalı, gerekiyorsa tıbbi maske kullanmalıdır.
 2. Eller düzenli olarak özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra mutlaka yıkanmalıdır. Eller yıkanmadan özellikle ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir. 
 3. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda  en az %60 alkol içeren alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.
 4. Öksürük, hapşırık ve nezle belirtileri olan hasta insanlarla yakın temastan kaçınmalı, arada en az 1 metre mesafe bırakılmalıdır.

Son 14 gün içinde COVID-19’un yayıldığı veya tespit edildiği ülkelerde bulunmuş olanlar:

Ateş, öksürük, solunum güçlüğü gibi belirtiler varlığında en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

YÖK tarafından gönderilen resmi dokümanlar ve yazışmalar