ATILIM HIZLI MENÜ
Atacs

Öğrenci Bilgi Sistemi

Akademik Takvim

2017 - 2018 Yılı akademik takvim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

E-Posta

Üniversite personellerimiz ve öğrencilerimiz webmail girişlerini buradan yapabilirler.

Kuruluş ve Görevler

Kuruluş

Atılım Üniversitesi Özel Güvenlik Müdürlüğü, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve yönetmelik esaslarına uygun olarak kurulmuş ve genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olan Atılım Üniversitesinin kadrosunda görev yapan özel bir güçtür.

Amaçları

Atılım Üniversitesinde sağlıklı, huzurlu, güvenli ve kesintisiz bir şekilde eğitim ve öğretimin sürdürülmesini sağlamak, tüm üniversite çalışanları ile öğrencilerinin can ve mal güvenliği ile yerleşkemizi olası sabotaj, yangın ve hırsızlık olaylarına karşı korumak

Yasa dışı toplumsal olaylara karşı caydırıcı önlemler almak

Kampus içi trafik düzenini sağlamak

Görevi

1- 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu gereğince Kampüs ve bağlı birimlerinin koruma planlarını yapmak ve bu planların emniyet birimlerine teslim edilmesini sağlamak

2- Özel Güvenlik personelinin emniyet bildirimlerinin yapılmasını sağlamak.

3- Özel Güvenlik personelinin görev yapış sırasını ve şeklini takip ve kontrol etmek.
4- Üniversiteyi her türlü tehlikeye karşı korumak.
5- Üniversite giriş ve çıkış kontrollerini yaparak kayıt altında tutmak.
6- Genel Kolluk Kuvvetleri ile eşgüdüm içerisinde çalışarak Genel Kolluk Kuvvetleri gelinceye kadar zanlıları yakalama, gözaltında tutma ve delilleri saklama yetkilerini kullanmak,
7- Trafik kontrol hizmetlerini yerine getirmek ve Trafik Kurulu kararlarını uygulamak.
8- Kimlik kontrolü yapmak.
 

Özel Güvenlik Koordinatörlüğü, güvenlik hizmetlerini 24 saat esasına göre kesintisiz olarak yürütmektedir.

''ÜNİVERSİTEMİZ KAYITLI KAMERA SİSTEMİ İLE İZLENMEKTEDİR''