Genel Kurallar

Yerleşke içi trafik düzeninin sağlanması, araç kazalarının azaltılması ve yerleşke içinde otopark sorunu yaşanmaması için her yıl Trafik Kurulu tarafından belirlenen ücret karşılığında, yerleşke içindeki otopark sayısı kadar otoparkın kullanılması hakkı verilecektir.

Araç tanıtım pulu almak isteyenler Atılım Üniversitesi WEB sayfasında yapılacak olan duyurudan sonra belirlenen ücreti ATACS/UNACS sistemi üzerinden belirtilen hesap numarasına kredi kartlarından yatıracaklardır    

Ücret yatırıldıktan sonra A nizamiye ye müracaat edilerek Taşıt Tanıma Pulları alınacaktır. 

Taşıt Tanıma Pulunu almaya gelirken ehliyet, Öğrenci/ kurum kimlik kartı araç ruhsatı ile birlikte gelinecektir.

Ehliyeti olmayanlara Taşıt Tanıma Pulu verilmeyecektir.

A- Araç Tanıtım Pulu Verilmesi ve Kullanım Esasları:

Araç Tanıtım Pulları her eğitim öğretim yılı başında verilir ve sadece ilgili eğitim-öğretim yılı için geçerli olup, aşağıda belirtilen şartlarda kullanılır.

 1. Araç Tanıtım Pulu aracın ön camına; rahatlıkla görülebilecek şekilde içten sol üst köşeye yapıştırılır.
 2. Araç Tanıtım Pulu, sadece istekte bulunulan araçta kullanılmak üzere verilir ve başka araçlarda kullanamaz.
 3. Araç Tanıtım Pulu, plakası tanımlanan araç dışında kullanıldığı tespit edilmesi halinde iptal edilir.
 4. Ehliyetini ve araç ruhsatını ibraz etmeyenlere araç tanıtım pulu verilmez.
 5. Araç Tanıtım Pulunu kaybedenlere ücreti karşılığında yeni araç tanıtım pulu verilir.
 6. Motosiklet ve diğer motorlu taşıtların sürücüleri de araç tanıtım pulu almak zorundadır.
 7. Engelli öğrencilere engellerini belgelemek kaydı ile araç tanıtım pulu ücretsiz olarak verilir.

B-  Öğrenci Araç Tanıtım Pulu:

Üniversitemiz Doktora, Yüksek lisans, lisans ve önlisans öğrencilerine WEB sayfasında yapılacak duyuru ile otopark sayısı kadar Araç Tanıtım Pulu ücreti karşılığında verilir.     

 1. Araç Tanıtım Pulu her yıl 01 Eylül itibarı ile verilmeye başlar ve ertesi yıl 31 Ağustos tarihine kadar geçerlidir.
 2. Her eğitim öğretim döneminde yeni araç tanıtım pulu alınması zorunludur.

C- Geçerlilik Süresi Bitmemiş Araç Tanıtım Pulu:

Tanıtım pulu alan kişinin; aracı satıldığında, devredildiğinde veya araç tanıtım pulu hasar gördüğünde sökülerek Üniversitemiz Güvenlik Koordinatörlüğü A nizamiyeye ibraz edilmelidir.

 1. Eski araç tanıtım pulunun iade edilmesi koşuluyla yenisi bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz, ibraz edemeyenlere ücreti karşılığında verilir.
 2. Araç değişikliği yapıldığında, Güvenlik A nizamiyeye müracaat edilerek plaka güncellemesi yapmak zorunludur.
 3. Kampüse öğrenci getirip götürmek maksadıyla giriş yapmak isteyen öğrenci velileri, öğrencileri bırakmak veya alıp çıkmak şartıyla yerleşkeye girişlerine müsaade edilir.

D- Akademik ve İdari Personel Araç Tanıtım Pulu:

Üniversitemiz çalışanı olan akademik ve idari personele Üniversite tarafından belirlenen ücret karşılığında araç tanıtım pulu verilir.

Ücretler:

Araç tanıtım pulu ücretleri her yıl Trafik Kurulu tarafından belirlenir.