Araştırma Politikaları

Atılım Üniversitesi araştırma politikalarını “Eğitimde ve araştırmada Türkiye’de ilk 10, dünyada ilk 500 üniversite içerisinde sürekli yer almak” şeklinde belirlenmiş olan vizyonu çerçevesinde şekillendirmektedir. Bilinirliği ve güvenilirliği yüksek olan ulusal ve uluslararası sıralama kuruluşları tarafından belirlenmiş ve evrensel boyutta kabul görmüş ölçütler çerçevesinde bilimsel katkılarda bulunmak temel hedefimizdir. Stratejik yol haritasını çizmiş ve araştırmalarını bu plana uygun biçimde yürütebilen,  tanınırlığı yalnızca araştırma ekseninde değil eğitim ve bilginin üretimi ve paylaşımı hususlarında da benimsemiş olan üniversitemizde lisans öğrencileri de araştırma faaliyetlerine dâhil edilmektedir.  

Her takvim yılı için belirlenen “Araştırma Hacim-Kalite Ölçütleri ve Hedefleri” stratejilerimize ilişkin bilgilerin çoğunu içermekte olup bu belge yıllar bazında güncellenerek yeni hedeflere uygun hale getirilmektedir. Üniversitemizin araştırma hacim ve kalite ölçütleri belirlenirken dünyada öne çıkan sıralama kuruluşlarının kullandığı ölçütler azami derecede dikkate alınmaktadır. Bu ölçütler yalnızca araştırma hacim ölçütlerinin belirlenmesinde değil, akademik performans değerlendirme sistemi kurgusuna da dâhil edilmektedir. Bilimsel araştırma çıktılarının Web of Science kapsamında yer alan etki faktörü yüksek dergilerde yayınlanması, dış destekli projeler ile fon yaratılması, patentler ve faydalı modeller ile ticarileştirme faaliyetleri araştırma temel hacim ölçütlerimiz arasında yer almaktadır. Her bir araştırma faaliyeti için alanların evrensel düzeydeki araştırma potansiyelleri ve üretkenlikleri dikkate alınarak Fakülteler bazında oluşturulmuş hedeflerimiz bulunmaktadır. 

Araştırmacılarımız ile ortak çalışmalar yürütmek üzere üniversitemizde bulunacak misafir ve doktora sonrası araştırmacılar ile ilgili prosedürler ve destekler tanımlanmış ve araştırmanın en önemli unsurlarından olan yüksek lisans ve doktora programlarımıza kayıtlı öğrenciler için burs imkânları yaratılmıştır. Bunlar üniversitemizde araştırma ortamının aktif ve dinamik olması açısından önem teşkil etmektedir.

Üniversitemiz Times Higher Education (THE) World University Rankings 2016-2017 yılı sıralamasında dünyada ilk 500, Türkiye’de ilk 4 üniversite içerisinde yer alırken 2017-2018 yılı sıralamasında dünya sıralamasında 601-800 bandında, Türkiye’de vakıf üniversiteleri arasında ilk 4 üniversite içerisinde konumlanmıştır. Büyük ölçüde üniversitelerin araştırma potansiyelini ve katkısını baz alan THE sıralaması Atılım Üniversitesinin araştırma konusunda yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da ne kadar iddialı olduğunu ortaya koymaktadır. Üniversitemiz, TÜBİTAK tarafından yürütülen “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” sıralamasında 2012 yılından itibaren sürekli ilk elli üniversite içerisinde yer almakta olup 2017 yılında ülkemizdeki tüm üniversiteler içerisinde on üçüncü sırada yer almıştır.

Üçüncü kuşak üniversite olma yolunda önemli adımlar atan Atılım Üniversitesinde, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) ve Teknoloji yönetim ve koordinasyon faaliyetleri Atılım Üniversitesi Araştırma Geliştirme ve Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisi (ARGEDA-TTO) tarafından yürütülmektedir. Ofis, 2005 yılında

  • Üniversite içinde her düzeyde Ar-Ge kültürünü geliştirmek ve yaymak,
  • Üniversitenin öz kaynaklarıyla finanse edilen araştırma projelerinin planlama ve koordinasyonunu sağlamak,
  • Dış destekli hibe programlarına başvuru ve yürütme süreçlerinde araştırmacılara idari destek sağlamak,
  • Üniversite sanayi işbirliği kapsamında iş dünyası ve sanayi ile iletişime geçerek uygulamalı araştırma projelerinin geliştirilmesi, planlanması ve yürütülmesini sağlamak,
  • Projeler sonucunda elde edilen çıktıların katma değer yaratacak hale dönüştürülmesi için gerekli adımları atmak

amaçlarıyla kurulmuş, 2015 yılından itibaren TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofislerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen 25 üniversiteden biri, 2017 yılı başından itibaren ise Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Programı kapsamında desteklenen 25 üniversiteden biri olmuştur.