Araştırma Politikaları

Atılım Üniversitesi araştırma politikalarını “Eğitimde ve araştırmada Türkiye’de ilk 10, dünyada ilk 500 üniversite içerisinde sürekli yer almak” şeklinde belirlenmiş olan vizyonu çerçevesinde şekillendirmektedir. Bilinirliği ve güvenilirliği yüksek olan ulusal ve uluslararası sıralama kuruluşları tarafından belirlenmiş ve evrensel boyutta kabul görmüş ölçütler çerçevesinde bilimsel katkılarda bulunmak temel hedeftir. Stratejik yol haritasını çizmiş ve araştırmalarını bu plana uygun biçimde yürütebilen,  tanınırlığı yalnızca araştırma ekseninde değil eğitim ve bilginin üretimi ve paylaşımı hususlarında da benimsemiş olan üniversitede öğrenciler de özgün programlar ile araştırma faaliyetlerine dâhil edilmektedir.

“Nitelikli insan kaynağı” ve “nitelikli bilgi üretimi” odaklarında süreç geliştirme ve iyileştirme çalışmaları yürütmeyi ilke edinmiş Üniversite, araştırmacıları tarafından bilime evrensel düzeyde yapılan katkının eğitim-öğretim faaliyetlerine katkısının bilincindedir.

Üniversite araştırma politikaları ile uyumlu, araştırmacıların Ar-Ge süreçlerini ve sonuçlarını destekleyen, evrensel düzeydeki bilimsel katkılarının önemini vurgulayan ve bu tür faaliyetlerin devamlılığını teşvik eden özgün programlar ve mekanizmalar bulunmakta olup bu programlar güncel ihtiyaçlar ve hedefler doğrultusunda güncellenmektedir. 

Bünyesindeki birimlerden ve öğretim üyelerinden beklentilerini, disiplinler arası farklılığı da dikkate alarak stratejik planı kapsamında net bir şekilde tanımlanmış hedeflere dönüştüren üniversite, araştırma çıktılarını dikkate alan ölçüm ve analizler yaparak sürekli iyileştirmeyi sağlamaktadır.