Araştırma Politikaları

Atılım Üniversitesi araştırma politikalarını “Eğitimde ve araştırmada Türkiye’de ilk 10, dünyada ilk 500 üniversite içerisinde sürekli yer almak” şeklinde belirlenmiş olan vizyonu çerçevesinde şekillendirmektedir. Bilinirliği ve güvenilirliği yüksek olan ulusal ve uluslararası sıralama kuruluşları tarafından belirlenmiş ve evrensel boyutta kabul görmüş ölçütler çerçevesinde bilimsel katkılarda bulunmak temel hedefimizdir. Stratejik yol haritasını çizmiş ve araştırmalarını bu plana uygun biçimde yürütebilen,  tanınırlığı yalnızca araştırma ekseninde değil eğitim ve bilginin üretimi ve paylaşımı hususlarında da benimsemiş olan üniversitemizde lisans öğrencileri de araştırma faaliyetlerine dâhil edilmektedir.  

Her takvim yılı için belirlenen “Araştırma Hacim-Kalite Ölçütleri ve Hedefleri” stratejilerimize ilişkin bilgilerin çoğunu içermekte olup bu belge yıllar bazında güncellenerek yeni hedeflere uygun hale getirilmektedir. Üniversitemizin araştırma hacim ve kalite ölçütleri belirlenirken dünyada öne çıkan sıralama kuruluşlarının kullandığı ölçütler azami derecede dikkate alınmaktadır. Bu ölçütler yalnızca araştırma hacim ölçütlerinin belirlenmesinde değil, akademik performans değerlendirme sistemi kurgusuna da dâhil edilmektedir. Bilimsel araştırma çıktılarının Web of Science kapsamında yer alan etki faktörü yüksek dergilerde yayınlanması, dış destekli projeler ile fon yaratılması, patentler ve faydalı modeller ile ticarileştirme faaliyetleri araştırma temel hacim ölçütlerimiz arasında yer almaktadır. Her bir araştırma faaliyeti için alanların evrensel düzeydeki araştırma potansiyelleri ve üretkenlikleri dikkate alınarak Fakülteler bazında oluşturulmuş hedeflerimiz bulunmaktadır. 

Araştırmacılarımız ile ortak çalışmalar yürütmek üzere üniversitemizde bulunacak misafir ve doktora sonrası araştırmacılar ile ilgili prosedürler ve destekler tanımlanmış ve araştırmanın en önemli unsurlarından olan yüksek lisans ve doktora programlarımıza kayıtlı öğrenciler için burs imkânları yaratılmıştır. Bunlar üniversitemizde araştırma ortamının aktif ve dinamik olması açısından önem teşkil etmektedir.

Üniversitemizin öz kaynakları ile oluşturulmuş çeşitli iç destek programları bulunmakta olup bu programlar güncel ihtiyaçlar doğrultusunda bütçe ve destek kapsamları itibarıyla revize edilmektedir.

Üniversite-Sanayi İşbirliği, inovasyon ve ekonomik gelişmenin temel unsurlarından birisi haline gelmiş olup ekosistemde hem üniversite hem de sanayi için çok önemli avantajlar sağlayan bir yapıdır. Bu düşünceden hareketle; Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamındaki çalışmaların daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için Üniversitemiz bünyesinde oluşturulmuş Üniversite-Sanayi İşbirliği Danışma Kurulu bulunmaktadır. Atılım Üniversitesi’nin bilgi birikiminin ve araştırma yetkinliğinin, kurum ve kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda sanayiye/endüstriye aktarılarak üretim ve/veya hizmet süreçlerine katkı sağlayacak şekilde kurgulanan Atılım Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek (ATÜSAD) Programı ile Üniversitemiz ile  çeşitli kurum ve kuruşların Üniversite-Sanayi İş birliği kapsamında Ar-Ge projesi yürütmesine destek sağlanmaktadır.

Üniversitemiz Times Higher Education (THE) World University Rankings güncel Fiziksel Bilimler alan sıralamasında 501-600 bandında, Mühendislik alan sıralamasında 801-1000 bandında yer almıştır. Büyük ölçüde üniversitelerin araştırma potansiyelini ve katkısını baz alan THE sıralaması Atılım Üniversitesinin araştırma konusunda yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da ne kadar iddialı olduğunu ortaya koymaktadır. Üniversitemiz, TÜBİTAK tarafından yürütülen “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” sıralamasında 2012 yılından itibaren sürekli olarak ilk elli üniversite içerisinde yer almakta olup 2022 yılında ülkemizdeki tüm üniversiteler içerisinde yirmi sekizinci sırada yer almıştır.