mPAD Projeleri Destek Programı

Atılım Üniversitesi tarafından 2022 yılından itibaren desteklenen mPAD programının amacı, Yabancı Diller Yüksekokulunda ve Üniversitemizin eğitim dili İngilizce olan  Lisans bölümlerinde uygun görülecek derslerde,  öğrencilerin bilgiye erişimini  kolaylaştırmak, gerek yüz yüze sınıf ortamında ve gerekse sınıf dışında  dijital materyallerle öğrenmeyi desteklemek, bilgiye, öğretim elemanına ve diğer öğrencilere uzaktan erişim/etkileşim/iletişim sağlayarak eğitim-öğretimi etkin ve kesintisiz kılmak, gereği halinde uygulamalar üzerinden sınav/proje/ödev/pratik vb çalışmalar yapılmasını, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, sair eğitim - öğretim süreçlerinde etkin biçimde kullanmak amacı ile  Atılım Üniversitesi Mobil Eğitim Projesinin bir bileşeni olan mPAD üzerinde çalışabilecek uygulama yazılımları yapılması ve kullanıcı ara yüzleri geliştirilmesi için yapılacak projelere destek sağlamaktır.