Bilginin önemli bir stratejik güç olduğuna dair farkındalığın artması ve teknolojideki gelişmelerin de yardımıyla bilginin daha sistematik yönetilmesi, bunun için de elektronik ortamın daha fazla kullanılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Çağdaş yönetim anlayışını benimsemiş Üniversitemiz, Belge Yönetimi ve Arşivleme süreçlerine azami önem vermektedir.

Arşiv ve Belge Yönetimi Koordinatörlüğü, Üniversitemiz birimlerinde oluşturulan belgelerin, mevzuat hükümleri doğrultusunda tespitini ve toplanmasını; çağdaş belge yönetimi, arşivcilik metot ve tekniklerine göre tasnif edilmesini, korunmasını ve erişimini en iyi şekilde sağlamak için arşiv ve belge yönetimi politikaları belirler ve üst yönetimimizin onayı neticesinde bu politikaları uygular.