ATAK- Atılım Üniversitesi Öğrencileri Araştırma Kariyeri Destek Programı

Kapsam

ATAK programı ile Üniversitemizde öğrenim görmekte olan öğrencileri “kendi fikirlerine” dayalı projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek, proje hazırlama kültürü kazandırmak, Atılım Üniversitesi adına katılacaklara ulusal (TEKNOFEST vb.) ya da uluslararası yarışmalara hazırlık için destek verilmektedir.

Başvuru Tarihi ve Destek Limitleri

Başvuru tarihi ve destek limitleri her Akademik yıl için Üniversitenin ATAK duyuru metninde ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından ilan edilmektedir. 

Bütçe Kalemleri

Makine ve teçhizat giderleri

Sarf giderleri - malzeme, takım, deney gereçleri vb.

Şehir içi/dışı saha çalışmaları için ulaşım giderleri

Hizmet alım giderleri

Yazılım giderleri

Yarışma(lar), konferans, sempozyum, kongre vb. katılım giderleri.