Öğr. Gör. Feride GÜVEN

feride.guven@atilim.edu.tr

Değerli ilgililer,

Yabancı Diller Yüksek Okulu, Modern Diller Bölümü (MDB) web sitesine hoş geldiniz.

Bölümümüzün temel amacı; Üniversitemizin vizyonunda da bulunan ‘….ulusal ve evrensel düzeyde donanıma sahip nitelikli bireyler yetiştirmek…" ifadesine uygun olarak, öğrencilerimize ihtiyaçları  olan bilgiye anında ulaşarak küreselleşen dünyada hem akademik hem profesyonel yaşama  etkili biçimde ayak uydurabilen ve kariyer çalışmalarını uluslararası platforma kolaylıkla taşıyabilecek bireyler yetiştirmektir. MDB de bir yandan büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ün  “Ülkesini, yüksek bağımsızlığım korumasını bilen Türk ulusu, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır’’ ifadesine katılırken, diğer yandan da “Yabancı dil öğrenmeye de bir bakıma zorunluyuz. Çünkü bilim ve teknolojide batı ülkeleri ileri oldukları için onların yapıtlarını anlayabilmemiz, gerekli ilişkileri kurabilmemiz için batı dillerini öğrenmemiz gerekmektedir.” sözlerindeki öneri ışığında bölüm öğrencilerine eğitim dilleri ve ihtiyaçları doğrultusunda Modern Diller Bölümünde çeşitli içerik ve düzeylerde yabancı dil eğitimi sağlanılmaktadır.

Modern Diller Bölümünde, İngilizce eğitim veren bölümlere geçmeye hak kazanan öğrencilere, edinmiş oldukları temel İngilizce iletişim bilgi ve becerilerinin üzerine, bölümde gerekli olan ileri düzeyde akademik dil becerileri sunulurken, diğer yandan Türkçe eğitim veren bölüm öğrencilerine de temel düzeyde İngilizce iletişim becerileri kazandırılmaktadır.

Modern Diller Bölümünde  öğrencilere çeşitli yöntem ve tekniklerle ileri düzey öğrenme olanakları ve uzaktan eğitim ve teknoloji desteği sunularak bölüm derslerini anlama, analiz etme, sorgulama içselleştirme, uygulama gibi beceriler kazandırma amaçlı çalışmalarla akademik hayatları boyunca başarılı olmalarına yardım edilmektedir.

Derslerin uygulamaları, ölçme değerlendirme çalışmaları idareci, grup liderleri Hizmet İçi Eğitim üyeleri tarafından titizlikle izlenmekte ve özen ve dikkatle yönlendirilmektedir.

MDB tarafından sunulan derslerin müfredat ve izlenceleri öğrenci ihtiyaçlarına ve günün koşullarına göre sık sık güncellenerek geliştirilmekte ve bu çerçevede temel İngilizce bilgi ve becerilerinin üzerine eleştirel okuma, akademik yazma, rapor yazma, etkili dinleme ve konuşma ile sunum becerileri kazanmalarına yardımcı olunmaktadır.

Beş ve altıncı dönemde öğrencilere alandan bağımsız İngilizce sözlü ya da yazılı olarak iş yaşamı süreçleri, işbirliği, ekip çalışması gibi genel iş kavramları tanıtılarak iş hayatlarında dil engeli olmaksızın etkili çalışabilme öngörüsü sunulmaktadır.   

Öğrencilerin en az iki yabancı dili de etkin bir şekilde kullanabilen aydın bireyler olabilmelerine katkı yapmak ve gelecek yaşamlarına daha donanımlı hazırlanmalarına yardımcı olmak üzere bölümümüzde Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca ve talebe göre bir uzak doğu dili (Japonca, Korece veya Çince ) dersleri de seçmeli olarak açılmaktadır.

Destek bir bölüm olarak dil çalışmalarının yanı sıra, öğrencilerimize sadece üniversitedeki eğitimlerinde değil, profesyonel ve sosyal hayatlarında da yaşam boyu öğrenenler olabilmeleri ve yeni ufuklara yönlenebilmeleri açısından katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

MDB öğretim görevlileri YÖK kriterlerine uygun biçimde özenle seçilmiş, alanında uzman, değişim gelişim ve ekip çalışması konusunda istekli eğitimcilerdir.

YDYO -MDB 4 yıldır ‘’Pearson Assured’’ tarafından akredite olmuş Eğitim Öğretim, Organizasyon ve Değerlendirme süreçleri bakımından kalitesi tescil edilmiş bir birimdir. MDB olarak kalite anlayışımızı ve uygulamalarımızı uzun yıllar sürdürmeye kararlıyız.

MDB Web sitesinde öğrencilere sunulan dersler, program içerikleri, ilgili kaynaklar ve bölümle ilgili duyuru ve etkinliklere dair bilgilere ulaşabilirsiniz.

İlginiz için teşekkür eder, öğrencilere başarılar dileriz.

MDB Bölüm Başkanı
Feride Güven

Haberler

Etkinlikler

ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından TÜBİTAK-TEYDEB programları ile ilgili bilgilendirme eğitimi düzenlenecektir.

ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü
Mühendislik Fakültesi A blok 1.kat 1022 Nolu Salon
04 Ekim 2023, 14:00 - 16:30

100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu

Fen-Edebiyat Fakültesi
Orhan Zaim Konferans Salonu
20 Ekim 2023, 09:30 - 17:30

"100. Yılında Türkiye'de Sermaye Piyasaları"

İktisat Ana Bilim Dalı
İşletme Fakültesi Lamia Ergenekon Konferans Salonu
25 Ekim 2023, 13:30 - 15:00

"İkinci Yüzyıla Girerken Enflasyon ve Para Politikası"

İktisat Ana Bilim Dalı
İşletme Fakültesi - Lamia Ergenekon Konferans Salonu
30 Ekim 2023, 13:30 - 15:30