MİSYON

Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO), öğretim görevlisi kadrosunun mesleki yenilikleri takip ederek hayat boyu öğrenmelerini ve gelişimlerini desteklemeye büyük önem vermektedir. Mesleki Gelişim Birimi işbirliğini ön planda tutarak YDYO bünyesinde bulunan öğretim görevlilerinin  mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, sınıf içi öğretim kalitesini yükseltmeyi, yüksekokul içerisinde öğrenme ve paylaşım temelli bir atmosfer yaratmayı amaçlar.

MESLEKİ GELİŞİM BİRİMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

MGB nin düzenlediği faaliyetler 2-3 gruba ayırlır

1- Hizmet Öncesi Oryantasyon ve Eğitim Programı

Atılım Üniversitesi YDYO’nda yeni göreve başlayan Öğretim Görevlilerine iç işleyiş süreçlerini tanıtmak, kurumsal beklentileri paylaşmak ve yeni görevlerine hazırbulunuşluk düzeylerini artırmak için “işe başlama eğitimi” verilir. İlk yıl içerisinde göreve yeni başlayan tüm öğretim görevlilerine danışman (mentor) desteği sağlanır.

Yeni başlayan öğretim görevlilerinin ve döneme yeni başlayacak öğretim görevlilerinin de  katıldığı oryantasyon eğitimi kapsamında aşağıdaki konularda eğitim verilir.

  • Atılım Üniversitesi’nin ve Yabancı Diller Yüksekokulu’nun vizyonu ve misyonu,
  • Öğretim görevlisi ve öğrenci el kitabında yer alan idari konu ve eylemler,
  • Okuldaki birimlerin görev ve işlevleri,
  • Öğretim görevlilerinin sorumlulukları,
  • Dersler ve  içerikleri,
  • Eğitim amaçlı kullanılan sistem ve teknolojiler.

2- Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri

Halihazırda Atılım Üniversitesi YDYO bünyesinde çalışmakta olan öğretim görevlilerinin İngilizce öğretimi (ELT) konusunda var olan bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi, yenilenmesi, öğretim görevlilerinin alandaki son gelişmelerden haberdar edilmesi kurum içi “ortak anlayış” oluşturulması amacıyla bir dizi hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenir. Bu hizmet içi eğitim faaliyetleri aşağıdaki uygulamaları içerir.

  • Çalıştaylar ve sunumlar:  Mesleki gelişim birimi, kendi üyeleri, Yabancı diller Yüksekokulu bünyesindeki öğretim görevlileri ve konusunda uzman konuk konuşmacılar tarafından yapılan çalıştaylar ve sunumlar planlar ve uygular.Bir yıl boyunca yaklaşık 40 adet mesleki gelişim eğitimi sunulur ve öğretim görevlileri ihtiyaçlarına göre kendi tercih ettikleri eğitimlere katılabilirler.  
  • Sınıf-içi gözlemler: Mesleki gelişim birimi üyeleri tarafından Yüksekokulda görev yapmakta olan tüm öğretim görevlilerine sınıf-içi gözlemler planlanır ve ziyaretler yapılır. Sınıf-içi gözlemler önceden belirlenmiş bir düzen içerisinde yapılır. Gözlem öncesi ve sonrasında “öğretim görevlisi-mesleki gelişim birimi üyesi” arasında gözlemi yapılacak dersle ilgili görüşmeler yapılır. Bu kişiler planlama ve değerlendirme süreçlerinde yakın temas halinde iletişim kurarlar. 
  • Akran gözlemleri: Öğretim görevlileri bu gözlemler sayesinde birbirlerinin derslerini  farklı bakış açılarından yararlanarak kendi öğretim yöntemleri ve anlayışları üzerine sistemli düşünme fırsatı bulurlar. Bu gözlemler iki şekilde yapılır.

 1) Mesleki gelişim birim üyelerinin yönlendirmesi ile yapılan akran gözlemleri,

 2) Öğretim görevlilerinin kendi tercihlerine göre yaptığı akran gözlemleri. Bu gözlemler belli odak noktaları seçilerek ve gözlem sonrasında öz-değerlendirme yapılarak uygulanır.

  • Video destekli özyansıtma gözlemleri: Öğretim görevlileri kendi istedikleri doğrultusunda derslerini kamerayla kaydederek bu derslerinin bir değerlendirmesini önce kendi kendilerine yaparlar ve sonrasındamesleki gelişim birimi ile değerlendirmelerini paylaşırlar. Eğer dilerlerse değerlendirme konusunda mesleki gelişim biriminden bu konuda destek alabilirler.