Sürekli Mesleki Gelişim birimi, bölümde mesleki gelişim ve işbirliğini ön planda tutarak okutmanların ihtiyaçlarına göre  mesleki beceri ve bakış açılarını geliştirip güncellemelerine,  sınıf içi öğretim kalitesini yükseltmeyi ve bölüm içerisinde pozitif atmosfer yaratmayı amaçlamaktadır.

Sürekli Mesleki Gelişim Ve Eğitim Birimi tarafından yürütülen faaliyetler şunlardır;

A. Hizmet Öncesi Eğitim (Ön Eğitim)

Kuruma/Bölüme  yeni alınan elemanlara Modern Diller Bölümü’nü tanıtmak, okutmanlara beklentileri belirtmek ve  eğitim öğretim sürecinde yüksek performans göstermeleri ini sağlamak amacıyla bilgilendirme ve ön eğitim vermek.

B. Klinik Gözlem (Meslektaş Gözlemi  MG ) TT-Peer Observatıons

Okutmanların sınıf içi öğretme –öğrenme süreçlerindeki   becerilerini gözlemek, geliştirmek istedikleri alanları saptamak ve bu konuda beceri istenilen düzeye  gelinceye kadar kadar birlikte çalışmak.

C . Hizmet İçi Gelişim Seminerleri

İngilizce Dil Eğitimindeki yenilik ve gelişmeler hakkında okutmanların  bilgilenmelerini sağlamak amacıyla kurum içi ve dışı seminer ve konferanslar düzenlemek tir.

Birimde Bölüm başkanı tarafından atanan bir HİE uzmanı olan deneyimli bir okutman görevli olup gerektiğinde diğer okutman ve yöneticilerden destek alır.