Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Bölümü Diğer Yabancı Diller Birimi, İngilizce dışında başka bir yabancı dil seçen öğrencilere İspanyolca, Rusça, Almanca, Fransızca ve Japonca gibi yabancı dilleri öğretmek ve pratik yapmak için temel dil becerileri kazandırmakla görevlidir. Ancak, ihtiyaç duyulması ve öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, gerekli asgari öğrenci sayısına ulaşıldığında yukarıdakilerin dışında diğer diller de teknik olmayan seçmeli dersler olarak sunulabilir. Bu birim, bölüm koordinatör grup başkanı başkanlığında yarı zamanlı öğretim görevlilerinden oluşmaktadır.