Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Bölümünde sunulan temel ve akademik İngilizce ile diğer yabancı dil derslerinde uzaktan eğitim yapma, uzaktan ödevler ve zorunlu durumlarda uzaktan sınavlar gereği eğitim teknolojileri oldukça etkili kullanılmaktadır. Öğrenci, sınıf ve öğretim görevlisi sayılarının giderek artması, derslerin farklılıkları ile birlikte ders işleme, ödev yapma ve sınav modlarında hem teknolojiye duyulan ihtiyaç hem de öğrenci etkileşimi ve iletişimi ile birlikte sorun çözme işleri özellikle salgın sürecinde oldukça artmıştır. Tüm bu nedenlerle ve eğitim öğretim süreçlerinin aksamadan sürdürülmesi için Modern Diller Bölümünde hem öğrencilere hem öğretim görevlilerine destek olmak amacıyla bir eğitim teknolojileri birimi tesis edilmiştir. Birimin başkanı MDB Bölüm Başkanı ve yardımcılarına karşı sorumlu olarak çalışır. Ders grup başkanları ve ölçme değerlendirme birim başkanı da birimin üyeleri olarak çalışacaktır.

Teknoloji Destek Birim başkanının görevleri şöyledir:

 • Bölüm Başkanı ve Başkan Yardımcıları ile haftalık iş akışını görüşerek yapılacak teknolojik destek için plan yapar.
 • MDB için gerekli olan ve teknolojiye dayalı tüm idari işlerde (Excel dosyası, elektronik dosya arşivleme, vb) destek sağlar.
 • MDB’de kullanılan Moodle/Zoom/ Teams vb. teknolojik platformların tüm öğretim görevlileri tarafından etkin bir şekilde kullanılması için eğitim seminerleri düzenler ve gerektiğinde bilgilendirme ve teknoloji ile bütünleşmeleri ve uyum sağlamalarında destek olur.
 • İdari ve akademik anketleri hazırlar, adapte eder, uygular ve sonuçlarını bölüm başkanı ile paylaşır.
 • MDB’nin web sayfası üzerinde gerekli güncellemeleri yapar, dosya yükleme/yükletme işlemlerini yürütür ve ilgili bölüm başkan yardımcısına bilgi sağlar.
 • ATACS sisteminde gerekli olan Bolonya belgelerinin güncellenmiş veri girişlerini sağlar.
 • MDB’de Türkçe Eğitim yapan (ENG121/122, 221-222 ve 321-322), İngilizce Eğitim yapan (ENG101-102, 201/202 ve 301/302) ve Diğer Diller (SPAN/JAP/GER/FRE/RUS vb) dersleri için Moodle sayfalarının genel kontrol işlemini yapıp değişiklik, düzenleme ve yenileme önerilerini her dersin grup başkanı ile paylaşır.
 • Çevrim-içi öğretme ve öğrenme materyallerinin teknolojik yöntemler ve uygulamalar kullanarak interaktif hale getirilmesi hakkında öğretim görevlilerine uygulamalı eğitimler verir.
 • MDB öğretim görevlileri tarafından hazırlanan ve teknolojik uygulamaları içeren materyallerin uygulama sorunlarını inceler ve çözüm önerileri geliştirir.
 • MDB öğrencilerinin derslerinde kullanılan kaynaklara ait platformlarda kayıt sorunları ve/veya ödev paylaşım/ yükleme vb. teknolojik sorunlarında ister yüz yüze ister çevrim içi olarak yönlendirme yapar.
 • Bölümler arası akreditasyon (MÜDEK-FEDEK vb.) çalışmalarında teknolojik belgelendirme ve veri hazırlama konularında bölüm başkanı ve yardımcıları ile işbirliği yapar, verileri çıkarır, düzenler ve sunar.
 • Gelişme ve oluşan ihtiyaçlara göre bölüm başkanı ve yardımcılarının verdiği diğer görevleri yerine getirir.