ATILIM HIZLI MENÜ
Atacs

Öğrenci Bilgi Sistemi

Akademik Takvim

2017 - 2018 Yılı akademik takvim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

E-Posta

Üniversite personellerimiz ve öğrencilerimiz webmail girişlerini buradan yapabilirler.

Hukuk Müşavirliğimiz, Atılım Üniversitesi’ni adli ve idari merciler nezdinde hukuki düzeyde temsil etmek ve üniversitenin sahip olduğu her türlü hakları korumak ile görevli olup; üniversitenin tüm birimlerine,  hukuki konularda danışmanlık hizmeti vererek üniversitenin işleyişinde ortaya çıkan hukuki konuların mevzuata uygun,  sorunsuz, etkin ve objektif bir biçimde yürütülmesini, bu suretle üniversitenin her türlü karar, işlem ve eylemlerinin tümünü hukuka uygun olarak icra edilmesini sağlamaktadır.

Tüm bu hususların yanında Hukuk Müşavirliğimiz, üniversite genelinde oluşabilecek hukuki ihtilafları önceden öngörerek,  ortaya çıkabilecek her türlü hukuki ihtilafı önlemeyi, ihtilafların üniversite menfaatleri ile birlikte kamu hizmeti gereklerini de gözeterek giderilmesini ve çözüme kavuşturulmasını amaçlamaktadır.