Sosyal İşler ve Spor Direktörlüğü, kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif faaliyetleri yürüten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Spor Faaliyetleri Müdürlüğünün ve mezunlarla ilişkileri koordine eden Mezunlarla İlişkiler Ofisinin yönetici üst birimidir.

Öğrencilerimizin kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, kişisel gelişimlerini güçlendirecek sportif beceriler kazandırmak, mezuniyet sonrası sosyal ve mesleki yaşamlarına katkıda bulunmak üzere kurulan Direktörlük, mensuplarımıza da bu alanlarda hizmet vermektedir.

Şenlik, konser, tiyatro, söyleşi, konferans ve panayır gibi üniversitenin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştiren etkinlikleri organize eden Direktörlük, kültür, sanat ve bilim alanlarında faaliyette bulunan öğrenci toplulukları ile yine öğrencilerden kurulu olan spor takımlarının işleyişinden, tüm sportif faaliyetlerin yönetiminden sorumludur.

Direktörlük, binlerce mezunumuz ile üniversite arasındaki paydaşlığı korumak, mezunlarla olan ilişkileri geliştirmek ve sosyal bağları güçlendirmek üzere yapılan etkinlik ve çalışmaları da yürütmektedir.