Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü, Atılım Üniversitesinin kuruluşundan bu yana iç ve dış paydaşlarıyla iletişim sürecini yürütmektedir.

Faaliyetlerine Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak başlayan ve 2011 yılı itibariyle Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürlüğü olarak hizmet veren idari birim, 2017 yılında Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü olarak yeniden yapılandırılmıştır. İletişim Müdürlüğü ve Tanıtım Müdürlüğü alt birimleri ve 2018 yılında Direktörlüğümüzde görevlendirilen web uzmanı kadrosu ile çalışmalarına devam etmektedir.

Direktörlük, Atılım Üniversitesinin gerek yurt içi, gerek yurtdışında, kamuoyu tarafından doğru ve olumlu algılanması için, üniversitemiz tarafından benimsenen ilkeler çerçevesinde iletişim ve tanıtım faaliyetleri yürütmektedir.

Bilimsel, endüstriyel, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda Atılım Üniversitesinin mensupları ve pek çok kurum, kuruluş ve kişi ile yürüttüğü ilişki ve iletişiminin önemli bir parçası olan Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü, akademik ve idari tüm birimlere yazılı ve görsel içerik,  basılı materyal, promosyon ve insan gücü desteğini nitelik ve nicelik olarak arttırmaktadır. 

Kurum içi ve dışında yürütülen iletişim faaliyetleri, kullanılan araçlardan içerik şekillerine dek güncellenmekte, günün ve geleceğin beğeni ve ihtiyaçları dikkate alınarak planlanmaktadır.

Son yıllarda ilerleyen teknolojik gelişmeler sonucunda tüm nesillerin haberleşme platformlarının internete yönelmesi nedeniyle, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğünün çalışma alanı genişleyerek "Dijital Medya"yı da kapsamıştır. Bunun sonucunda Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü, Üniversitenin resmi web sayfası ve sosyal medya mecralarının yönetilmesi ve güncel iletişim alanlarının kullanılması konusunda da faaliyet göstermeye başlamıştır.

Kurum dışı faaliyetler yürüten birimlerimiz başta olmak üzere talepte bulunan tüm akademik ve idari birimlere, çalışma alanı kapsamında destek verilmektedir.

Atılım Üniversitesinin hitap ettiği adaylar başta olmak üzere, iletişim kurulan, ortak çalışmalar yürütülen tüm kurum ve kuruluşlara sunulan basılı dokümanın hazırlanma sürecinde, kurumdaki sürekli yayınların hazırlık ve basım sürecinde Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü yer almaktadır.

Kurumu tanıtıcı broşürler, gazete yazıları, ilanlar, dış mekânda yer alan görseller gibi pek çok materyalin üretilmesi, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Görsel içeriklerinin oluşturulması ve tasarımı konusunda ajans tarafından yapılan işlemlerin koordinasyonu İletişim Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğünün kurum dışında sürdürdüğü çalışmaların merkezinde, üniversite adayları, adayların mensup oldukları okul ve özel öğretim kursları, bu kurumların rehberlik öğretmenleri başta olmak üzere diğer alan öğretmenleri, yöneticiler ve adayların aileleri yer almaktadır.

Tanıtım faaliyetlerinde, Atılım Üniversitesinin bölüm ve olanaklarının anlatıldığı programların yanı sıra, Motivasyon, Geleceğin Meslekleri, Hedef Belirleme, Üniversiteli Olmak, Kariyer Planlama ve ÖSYM tarafından yapılan sınava ilişkin bilgilerin yer aldığı sunumlar yapılmaktadır. Sunumlar orta öğretim kurumlarında icra edildiği gibi, Üniversiteye yapılan ziyaretler sırasında da gerçekleştirilebilmektedir.

Olanaklarımız ve bölümlerimizin tanıtılması amacıyla yapılan ziyaretler dışında son yıllarda üniversitemizde "deneme sınavları" ve "kış kampları" da gerçekleştirilmektedir.

Pek çok şehirde organizasyon firmaları, milli eğitim kurumları, vakıflar ve dernekler tarafından düzenlenen "Yükseköğretim Tanıtım Fuarları" Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü bünyesindeki Tanıtım Müdürlüğünün katıldığı kurum dışı etkinlikler arasında yer almaktadır. Bu fuarlarda stant çalışmaları yapıldığı gibi, bölüm tanıtımlarından sınava ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı sunumlara kadar taleplere bağlı olarak düzenlenen programlarla, adaylar ve adaylara yön veren kanaat liderlerine ulaşılmaktadır.

Fuarların yanı sıra, ülkemizin birçok kentine rutin olarak gerçekleştirilen kurum ziyaretlerinde, tanıtım personellerimiz birebir görüşmelerle Üniversitemizdeki gelişmeleri aktarmakta, iletişim bağı ve ağı kurmaktadır.

"Tercih Günleri" etkinliği, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğünün koordinasyonunda tüm birimlerin katkılarıyla yürütülen kapsamlı bir etkinliktir.

Adayların Üniversitemizi tanımak adına yaptıkları ziyaretlerde, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü personeli dışında, Atılım Üniversitesinin ilke, amaç ve olanaklarını her yönüyle ve doğru bir şekilde tanıtmak amacıyla yüz yüze iletişim kuran "Hayata Atılım Grubu"muz bulunmaktadır. Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde okumakta olan ve yıl boyu yapılan tanıtım çalışmalarında birime destek olan "Hayata Atılım Grubu" yüzü aşkın öğrenci, akademik ve idari personelden oluşmaktadır.

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü, Kurum içinde gerçekleştirilen etkinliklerde de aktif olarak görev almaktadır. Akademik açılış, mezuniyet törenleri gibi organizasyonlar başta olmak üzere bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif amaçlarla düzenlenen konferans, sempozyum, panel, sergi gibi etkinliklerde kullanılacak basılı materyallerin hazırlanması ve dağıtımı başta olmak üzere, organizasyonun gerçekleşme sürecinde de Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile koordine bir şekilde görev yapmaktadır.

Haberler

Etkinlikler

Dekanımız Prof. Dr. Yılser Devrim'in Anlatımıyla Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi
Kadriye Zaim Kütüphanesi Konferans Salonu
27 Temmuz 2024, 15:00 - 16:00

Rektörümüz ve Dekanlarımız Üniversitemizi Anlatıyor

Atılım Üniversitesi
Kadriye Zaim Kütüphanesi Konferans Salonu
21 Temmuz 2024, 13:49 - 13:49

Prof. Dr. Mithat Üner'in Anlatımıyla İşletme Fakültesi

İşletme
Kadriye Zaim Kütüphanesi Konferans Salonu
20 Temmuz 2024, 18:01 - 11 Temmuz 2025, 18:01

Mezuniyet Töreni

Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Amfi Tiyatro
18-19 Temmuz 2024, 18:00 - 21:00

İklim Değişikliği Su Kaynakları Semineri

Mühendislik Fakültesi
Kemal Zaim Konferans Salonu
11 Temmuz 2024, 10:30 - 15:00

Bahar Konseri

Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Orhan Zaim Konferans Salonu
04 Haziran 2024, 14:30 - 16:30

Hava ve Uzay Tıbbı Pratiğinde Denge: Vestibüler Sistemi Anlamak

Odyoloji
Orhan Zaim Konferans Salonu
30-31 Mayıs 2024, 09:30 - 17:00

Güzel Sanatlar Ortak Dersler Bölümü tarafından düzenlenen ART252 Serbest Seramik Şekillendirme Dersi "Susuz Kaplar" Sergisi, 28.05.2024 Salı günü saat 13.30’da GSTMF, 4. Kat, sergi alanında gerçekleştirilecektir.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
GSTMF, 4. Kat, sergi alanı
28 Mayıs 2024, 13:30 - 07 Haziran 2024, 17:00

ART 251 Sulu Boya Resim Dersi Öğrenci Çalışmaları Sergisi

Güzel Sanatlar Ortak Dersler
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
28 Mayıs 2024, 13:30 - 07 Haziran 2024, 18:00

ART266 Takı Tasarımı Dersi Öğrenci Çalışmaları Sergisi

Güzel Sanatlar Ortak Dersler
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
28 Mayıs 2024, 13:30 - 13:30