Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü, Atılım Üniversitesinin kuruluşundan bu yana iç ve dış paydaşlarıyla iletişim sürecini yürütmüştür.

Faaliyetlerine Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak başlayan ve 2011 yılı itibariyle Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürlüğü olarak hizmet veren idari birim, 2017 yılında Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü olarak yeniden yapılandırılmıştır. İletişim Müdürlüğü ve Tanıtım Müdürlüğü alt birimleri ve 2018 yılında Direktörlüğümüzde görevlendirilen web uzmanı kadrosu ile çalışmalarına devam etmektedir.

Direktörlük, Atılım Üniversitesinin gerek yurt içi, gerek yurtdışında, kamuoyu tarafından doğru ve olumlu algılanması için, üniversitemiz tarafından benimsenen ilkeler çerçevesinde sürdürülebilir iletişim ve tanıtım faaliyetleri yürütmektedir.

Bilimsel, endüstriyel, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda Atılım Üniversitesinin mensupları ve pek çok kurum, kuruluş ve kişi ile yürüttüğü ilişki ve iletişiminin önemli bir parçası olan Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü, akademik ve idari tüm birimlere yazılı ve görsel içerik,  basılı materyal, promosyon ve insan gücü desteğini nitelik ve nicelik olarak arttırmaktadır. 

Kurum içi ve dışında yürütülen iletişim faaliyetleri, kullanılan araçlardan içerik şekillerine dek güncellenmekte, günün ve geleceğin beğeni ve ihtiyaçları dikkate alınarak planlanmaktadır.

Son yıllarda ilerleyen teknolojik gelişmeler sonucunda y ve z kuşağı başta olmak üzere tüm nesillerin haberleşme platformlarının internete yönelmesi nedeniyle, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğünün çalışma alanı genişleyerek "Dijital Medya"yı da kapsamıştır. Bunun sonucunda Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü, Üniversitenin resmi web sayfası ve sosyal medya mecralarının yönetilmesi ve güncel iletişim alanlarının kullanılması konusunda da faaliyet göstermeye başlamıştır.

Kurum dışı faaliyetler yürüten birimlerimiz başta olmak üzere talepte bulunan tüm akademik ve idari birimlere kullanılan teknolojik alt yapı ve teknik olanaklarla destek hizmeti sağlanmaktadır.

Atılım Üniversitesinin hitap ettiği adaylar başta olmak üzere, iletişim kurulan, ortak çalışmalar yürütülen tüm kurum ve kuruluşlara sunulan basılı dokümanın hazırlanma sürecinde, kurumdaki sürekli yayınların hazırlık ve basım sürecinde Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü yer almaktadır.

Kurumu tanıtıcı broşürler, gazete yazıları, ilanlar, dış mekânda yer alan görseller gibi pek çok materyalin üretilmesi, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Görsellerin içeriklerinin oluşturulması ve görsel tasarımı konusunda ajans ile bağlantılı çalışmalar birim tarafından yürütülmektedir.

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğünün kurum dışında sürdürdüğü çalışmaların merkezinde, üniversite adayları, adayların mensup oldukları okul ve özel öğretim kursları, bu kurumların rehberlik öğretmenleri başta olmak üzere diğer alan öğretmenleri, yöneticiler ve adayların aileleri yer almaktadır.

Tanıtım faaliyetlerinde, Atılım Üniversitesinin bölüm ve olanaklarının anlatıldığı programların yanı sıra, Motivasyon, Geleceğin Meslekleri, Hedef Belirleme, Üniversiteli Olmak, Kariyer Planlama ve ÖSYM tarafından yapılan sınava ilişkin bilgilerin yer aldığı sunumlar yapılmaktadır. Sunumlar orta öğretim kurumlarında icra edildiği gibi, Üniversiteye yapılan ziyaretler sırasında da gerçekleştirilebilmektedir.

Olanaklarımız ve bölümlerimizin tanıtılması amacıyla yapılan ziyaretler dışında son yıllarda üniversitemizde "deneme sınavları" ve "kış kampları" da gerçekleştirilmektedir.

Pek çok şehirde organizasyon firmaları, milli eğitim kurumları, vakıflar ve dernekler tarafından düzenlenen "Yükseköğretim Tanıtım Fuarları" Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü bünyesindeki Tanıtım Müdürlüğünün katıldığı kurum dışı etkinlikler arasında yer almaktadır. Bu fuarlarda stant çalışmaları yapıldığı gibi, bölüm tanıtımlarından sınava ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı sunumlara kadar taleplere bağlı olarak düzenlenen programlarla, adaylar ve adaylara yön veren kanaat liderlerine ulaşılmaktadır.

Fuarların yanı sıra, ülkemizin birçok kentine rutin olarak gerçekleştirilen kurum ziyaretlerinde, tanıtım personellerimiz birebir görüşmelerle Üniversitemizdeki gelişmeleri aktarmakta, iletişim bağı ve ağı kurmaktadır.

"Tercih Günleri" etkinliği, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğünün koordinasyonunda tüm birimlerin katkılarıyla yürütülen kapsamlı bir etkinliktir.

Adayların Üniversitemizi tanımak adına yaptıkları ziyaretlerde, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü personeli dışında, Atılım Üniversitesinin ilke, amaç ve olanaklarını her yönüyle ve doğru bir şekilde tanıtmak amacıyla yüz yüze iletişim kuran "Hayata Atılım Grubu"muz bulunmaktadır. Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde okumakta olan ve yıl boyu yapılan tanıtım çalışmalarında birime destek olan "Hayata Atılım Grubu" yüzü aşkın öğrenci, akademik ve idari personelden oluşmaktadır.

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü, Kurum içinde gerçekleştirilen etkinliklerde de aktif olarak görev almaktadır. Akademik açılış, mezuniyet törenleri gibi organizasyonlar başta olmak üzere bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif amaçlarla düzenlenen konferans, sempozyum, panel, sergi gibi etkinliklerde kullanılacak basılı materyallerin hazırlanması ve dağıtımı başta olmak üzere, organizasyonun gerçekleşme sürecinde de Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile koordine bir şekilde görev yapmaktadır.

Haberler

Etkinlikler

MÜBAK 2024 Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Öğrenci Kongresi

Mühendislik Fakültesi
Kemal Zaim Konferans Salonu, Mühendislik Fakültesi 2. Kat
16-17 Mayıs 2024, 09:00 - 17:30

Borsa İçin Finansal Okur Yazarlık Eğitimi

Sosyal Bilimler Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı
Atılım Üniversitesi
09 Mart 2024, 10:00 - 16:14

11. Hukukta Kariyer Forumu

Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Orhan Zaim Salonu
02-03 Mart 2024, 10:00 - 17:00

ATUJAM-Dijital Dünyaların Yarışı

Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü
https://itch.io/jam/atujam
27 Şubat 2024, 12:00 - 08 Mart 2024, 00:57

23 Şubat 2024 Cuma günü saat 10.00’da Ankara Büyükşehir Belediye

Mimarlık Bölümü
Kemal Zaim Sunel Konferans Salonu
23 Şubat 2024, 10:00 - 11:00

Girişimcilik ve İnovasyoon Topluluğu

Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kemal Zaim Konferans Salonu
21 Şubat 2024, 09:00 - 16:30

Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, İçmimarlar Odası Ankara Şube temsilcilerini ağırlıyor. "İçmimarlar Odası ve Öğrenci Buluşması" etkinliğine bütün öğrencilerimiz davetlidir.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Kemal Zaim Sunel Konferans Salonu
15 Şubat 2024, 14:00 - 17:00

16 Şubat 2024 Cuma günü saat 13.00’da Prof. Dr. Cüneyt Elker tarafından Kemal Zaim Konferans Salonu'nda “İklim Krizinin Sorumlularından Biri Olarak Mimar” başlıklı konuşma gerçekleştirilecektir. 

Mimarlık Bölümü
Kemal Zaim Konferans Salonu
15 Şubat 2024, 13:30 - 13:30

Sevgililer Günü Konseri

Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Mühendislik Fakültesi -1. Kat Fuaye Alanı
14 Şubat 2024, 12:30 - 14:00

Endüstri Mühendisliği Öğrenci Topluluğu

Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kemal Zaim Salonu
14 Şubat 2024, 09:00 - 16:00