Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü, 24 yıldır yükseköğretim hizmeti veren Atılım Üniversitesinin kuruluşundan bu yana iç ve dış paydaşlarıyla iletişim sürecini yürütmüştür.

Faaliyetlerine Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak başlayan ve 2011 yılı itibariyle Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürlüğü olarak hizmet veren idari birim, 2017 yılında Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü olarak yeniden yapılandırılmıştır. İletişim Müdürlüğü ve Tanıtım Müdürlüğü alt birimleri ve 2018 yılında Direktörlüğümüzde görevlendirilen web uzmanı kadrosu ile çalışmalarına devam etmektedir.

Direktörlük, Atılım Üniversitesinin gerek yurt içi, gerek yurtdışında, kamuoyu tarafından doğru ve olumlu algılanması için, üniversitemiz tarafından benimsenen ilkeler çerçevesinde sürdürülebilir iletişim ve tanıtım faaliyetleri yürütmektedir.

Bilimsel, endüstriyel, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda Atılım Üniversitesinin mensupları ve pek çok kurum, kuruluş ve kişi ile yürüttüğü ilişki ve iletişiminin önemli bir parçası olan Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü, akademik ve idari tüm birimlere yazılı ve görsel içerik,  basılı materyal, promosyon ve insan gücü desteğini nitelik ve nicelik olarak arttırmaktadır. 

Kurum içi ve dışında yürütülen iletişim faaliyetleri, kullanılan araçlardan içerik şekillerine dek güncellenmekte, günün ve geleceğin beğeni ve ihtiyaçları dikkate alınarak planlanmaktadır.

Son yıllarda ilerleyen teknolojik gelişmeler sonucunda y ve z kuşağı başta olmak üzere tüm nesillerin haberleşme platformlarının internete yönelmesi nedeniyle, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğünün çalışma alanı genişleyerek "Dijital Medya"yı da kapsamıştır. Bunun sonucunda Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü, Üniversitenin resmi web sayfası ve sosyal medya mecralarının yönetilmesi ve güncel iletişim alanlarının kullanılması konusunda da faaliyet göstermeye başlamıştır.

Kurum dışı faaliyetler yürüten birimlerimiz başta olmak üzere talepte bulunan tüm akademik ve idari birimlere kullanılan teknolojik alt yapı ve teknik olanaklarla destek hizmeti sağlanmaktadır.

Atılım Üniversitesinin hitap ettiği adaylar başta olmak üzere, iletişim kurulan, ortak çalışmalar yürütülen tüm kurum ve kuruluşlara sunulan basılı dokümanın hazırlanma sürecinde, kurumdaki sürekli yayınların hazırlık ve basım sürecinde Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü yer almaktadır.

Kurumu tanıtıcı broşürler, gazete yazıları, ilanlar, dış mekânda yer alan görseller gibi pek çok materyalin üretilmesi, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Görsellerin içeriklerinin oluşturulması ve görsel tasarımı konusunda ajans ile bağlantılı çalışmalar birim tarafından yürütülmektedir.

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğünün kurum dışında sürdürdüğü çalışmaların merkezinde, üniversite adayları, adayların mensup oldukları okul ve dershaneler, bu kurumların rehberlik öğretmenleri başta olmak üzere diğer alan öğretmenleri, yöneticiler ve adayların aileleri yer almaktadır.

Tanıtım faaliyetlerinde, Atılım Üniversitesinin bölüm ve olanaklarının anlatıldığı programların yanı sıra, ÖSYM tarafından yapılan sınava ilişkin bilgilerin yer aldığı sunumlar yapılmaktadır. Sunumlar orta öğretim kurumlarında icra edildiği gibi, Üniversiteye yapılan ziyaretler sırasında da gerçekleştirilebilmektedir.

Olanaklarımız ve bölümlerimizin tanıtılması amacıyla yapılan ziyaretler dışında son yıllarda üniversitemizde "deneme sınavları" da gerçekleştirilmektedir.

Pek çok şehirde organizasyon firmaları, okullar, vakıflar ve dernekler tarafından düzenlenen "Yükseköğretim Tanıtım Fuarları" Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü bünyesindeki Tanıtım Müdürlüğünün katıldığı kurum dışı etkinlikler arasında yer almaktadır. Bu fuarlarda stant çalışmaları yapıldığı gibi, bölüm tanıtımlarından sınava ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı sunumlara kadar taleplere bağlı olarak düzenlenen programlarla, adaylar ve adaylara yön veren kanaat liderlerine ulaşılmaktadır.

Fuarların yanı sıra, ülkemizin birçok kentine rutin olarak gerçekleştirilen kurum ziyaretlerinde, tanıtım elamanlarımız birebir görüşmelerle Üniversitemizdeki gelişmeleri aktarmakta, iletişim bağı ve ağı kurmaktadır.

"Tercih Günleri" etkinliği, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğünün koordinasyonunda tüm birimlerin katkılarıyla yürütülen kapsamlı bir etkinliktir.

Adayların Üniversitemizi tanımak adına yaptıkları ziyaretlerde, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü personeli dışında, Atılım Üniversitesinin ilke, amaç ve olanaklarını her yönüyle ve doğru bir şekilde tanıtmak amacıyla yüz yüze iletişim kuran "Hayata Atılım Grubu"muz bulunmaktadır. Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde okumakta olan ve yıl boyu yapılan tanıtım çalışmalarında birime destek olan "Hayata Atılım Grubu" yüzü aşkın öğrenci, akademik ve idari personelden oluşmaktadır.

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü, Kurum içinde gerçekleştirilen etkinliklerde de aktif olarak görev almaktadır. Akademik açılış, mezuniyet törenleri gibi organizasyonlar başta olmak üzere bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif amaçlarla düzenlenen konferans, sempozyum, panel, sergi gibi etkinliklerde kullanılacak basılı materyallerin hazırlanması ve dağıtımı başta olmak üzere, organizasyonun gerçekleşme sürecinde de Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile koordine bir şekilde görev yapmaktadır.

Haberler

Etkinlikler

Tipografi Dersi Kapsamında Hazırlanan 200 Parçalık Yerleştirme

Grafik Tasarım
GSTMF Fuaye Alanı
19 Kasım 2021, 11:45 - 19 Aralık 2021, 11:45

MMR 201 ve MMR 202 Stüdyoları Ön Proje Sergisi 3X3 22 Kasım - 10 Aralık tarihleri arasında GSTMF Binası 4. kat sergi salonunda gerçekleşecektir.

Mimarlık Bölümü
GSTMF Binası 4.Kat Sergi Salonu
19 Kasım 2021, 17:00 - 30 Aralık 2021, 17:00

EUT481 Tasarımcı ve Endüstri dersinin 7 Aralık Salı günü konuğu Evren Akar olacak.

Endüstriyel Tasarım
Zoom
07 Aralık 2021, 13:30 - 16:30

Metalurji Malzeme Müh. Öğrenci Topluluğu

Metalurji ve Malzeme Müh. Topluluğu
1022 nolu Konfernas Salonu
08 Aralık 2021, 14:00 - 15:00

2022 Program Bütçenin Değerlendirilmesi

Maliye
Lamia Ergenekon Konferans Salonu (Kırmızı Salon)
09 Aralık 2021, 09:30 - 17:00

Yazar Prof. Dr. Erendiz Atasü'nün "Çağımızın Romanını Yazarken" başlıklı konuşması

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Cengiz Yenerim Konferans Salonu (İşletme Fakültesi)
09 Aralık 2021, 10:30 - 12:00

Sergi:  "Arşivden" 

Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür Müdürlüğü Sergi Alanı
13 Aralık 2021, 11:24 - 03 Ocak 2022, 11:24

Armağan Çağlayan

Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kemal Zaim Konferans Salonu
13 Aralık 2021, 14:00 - 15:00

Tasarım Odaklı Düşünme

Tasarımda Atılım Topluluğu
1020 nolu konferans salonu
14 Aralık 2021, 13:30 - 14:30

Bloomberg TV “Dijital Açı” Programı Moderatörü ve ANKAREF A.Ş. CEO’su Ali Erhan Binici ile “Girişimcilik ve IoT Semineri” ile bizlerle olacak.

Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü
Lamia Ergenekon Konferans Salonu
24 Aralık 2021, 13:30 - 15:00