Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü, 21 yıldır yükseköğretim hizmeti veren Atılım Üniversitesinin kuruluşundan bu yana iç ve dış paydaşlarıyla iletişim sürecini yürütmüştür.

Faaliyetlerine Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak başlayan ve 2011 yılı itibariyle Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürlüğü olarak hizmet veren idari birim, 2017 yılında Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü olarak yeniden yapılandırılmış ve İletişim Müdürlüğü ve Tanıtım Müdürlüğü alt birimleri oluşturulmuştur.

Direktörlük, Atılım Üniversitesinin kurumsal kimliğinin gerek yurt içi, gerek yurtdışında, kamuoyu tarafından doğru ve olumlu algılanması yolunda iletişim ve tanıtım çalışmaları yapmaktadır.

Bilimsel, endüstriyel, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda Atılım Üniversitesinin Üniversite içinde ve dışında pek çok kurum, kuruluş ve kişi ile yürüttüğü ilişki ve iletişiminin değişmez bir parçası olan Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü, akademik ve idari tüm birimlere görsel ve metinsel içerik,  basılı materyal, promosyon ve insan gücü desteği ile hizmetlerini her geçen yıl arttırarak devam ettirmektedir.

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğünün kurum dışında sürdürdüğü çalışmaların merkezinde; üniversite adayları, adayların mensup oldukları okul ve dershaneler, bu kurumların rehberlik öğretmenleri başta olmak üzere diğer branş öğretmenleri, yöneticileri ve aileleri yer almaktadır.

Tanıtım faaliyetlerinde; Atılım Üniversitesinin bölüm ve olanaklarının anlatıldığı programların yanı sıra, ÖSS’ye ilişkin bilgilerin yer aldığı sunumlar yapılmaktadır. Sunumlar ilgili kurumda icra edildiği gibi, Üniversiteye yapılan ziyaretler sırasında da gerçekleştirilebilmektedir.

Özellikle son yıllarda Üniversitemize, olanaklarımız ve bölümlerimizin tanıtılması amacıyla yapılan ziyaretler dışında "deneme sınavları" nedeniyle de ziyaretler gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Pek çok şehirde organizasyon firmaları, okullar, vakıflar ve dernekler tarafından düzenlenen "Yükseköğretim Tanıtım Fuarları", Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü bünyesindeki Tanıtım Müdürlüğünün katıldığı kurum dışı etkinlikler arasında yer almaktadır. Bu fuarlarda stant çalışmaları yapıldığı gibi, bölüm tanıtımlarından sınava ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı sunumlara kadar taleplere bağlı olarak düzenlenen programlarla, Üniversitemiz adaylar ve adaylara yön veren kanaat liderlerine ulaşmaktadır.

Fuarların yanı sıra, ülkemizin birçok kentine rutin olarak gerçekleştirilen kurum ziyaretlerinde, tanıtım elamanlarımız birebir görüşmelerle Üniversitemizdeki gelişmeleri aktarmakta, sürdürülebilir bir iletişim bağı ve ağı kurmaktadır.

"Tercih Günleri" etkinliği, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğünün koordinasyonunda tüm birimlerin katkılarıyla yürütülen kapsamlı bir etkinliktir.

Adayların Üniversitemizi tanımak adına yaptıkları ziyaretlerde, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü personeli dışında, Atılım Üniversitesinin ilke, amaç ve olanaklarını her yönüyle ve doğru bir şekilde tanıtmak amacıyla yüz yüze iletişim kuran "Hayata Atılım Grubu"muz bulunmaktadır. Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde okumakta olan ve yıl boyu yapılan tanıtım çalışmalarında birime destek olan "Hayata Atılım Grubu", yüzü aşkın öğrenci, akademik ve idari personelden oluşmaktadır.

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü, Kurum içinde gerçekleştirilen etkinliklerde de aktif olarak görev almaktadır. Akademik açılış, mezuniyet törenleri gibi organizasyonlar başta olmak üzere bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif amaçlarla düzenlenen konferans, sempozyum, panel, sergi gibi etkinliklerde kullanılacak basılı materyallerin hazırlanması ve dağıtımı başta olmak üzere, organizasyonun gerçekleşme sürecinde de Kültürel ve Sosyal İşler Koordinatörlüğü ile koordine bir şekilde görev yapmaktadır.

Atılım Üniversitesinin hitap ettiği adaylar başta olmak üzere, iletişim kurulan, ortak çalışmalar yürütülen tüm kurum ve kuruluşlara sunulan basılı dokümanın hazırlanma sürecinde, kurumdaki sürekli yayınların hazırlanması ve dağıtılması, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğünün görevleri arasında yer almaktadır.

Kurumu tanıtıcı broşürler, gazete yazıları, ilanlar, dış mekânda yer alan görseller gibi pek çok materyalin üretilmesi, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Görsellerin içeriklerinin oluşturulması ve görsel tasarımı konusunda ajans ile bağlantılı çalışmalar birim tarafından yürütülmektedir.

Son yıllarda ilerleyen teknolojik gelişmeler sonucunda, y ve z kuşağı başta olmak üzere tüm nesillerin haberleşme platformlarının internete yönelmesi nedeniyle, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğünün çalışma alanı genişleyerek "Dijital Medya"yı da kapsamıştır. Bunun sonucunda Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü, Üniversitenin resmi web sayfası ve sosyal medya mecralarının yönetilmesi ve güncel iletişim alanlarının kullanılması konusunda da faaliyet göstermeye başlamıştır.

Haberler

Etkinlikler