Üniversite Senatosu

Prof. Dr. Serkan ERYILMAZ

Rektör Yardımcısı

Bilgi

Prof. Dr. Ayfer ALTAY

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Sevgi LÖKÇE

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Aynur YONGALIK

Hukuk Fakültesi Dekanı

Bilgi

Prof. Dr. Mehmet Mithat ÜNER

İşletme Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Elif AYDIN

Mühendislik Fakültesi Dekanı

Bilgi

Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Bilgi

Prof. Dr. Ali KARA

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Bilgi

Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Bilgi

Prof. Dr. Hüseyin Nafiz ALEMDAROĞLU

Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ERTAŞ

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU

Meslek Yüksekokul Müdürü

Prof. Dr. Tanıl ERGENÇ

Fen Edebiyat Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Selahattin ÖNÜR

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi

Bilgi

Prof. Dr. Osman Celal GÖLE

Hukuk Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Ziya Sacit ÖNEN

İşletme Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Ali YAZICI

Mühendislik Fakültesi Temsilcisi

Bilgi

Prof. Dr. Türkan MERDOL

Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

Bilgi

Abdül Aziz ŞEREN

Genel Sekreter (Raportör)