Üniversite Senatosu

Prof. Dr. Elif AYDIN

Mühendislik Fakültesi Dekanı

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Ayfer ALTAY

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Sevgi LÖKÇE

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Ender KESKİNKILIÇ

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Necla TÜLEK

Sağlık Bilimleri Enstitü Müdür V. / Tıp Fakültesi Temsilcisi

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Hüseyin Nafiz ALEMDAROĞLU

Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Ali YAZICI

Mühendislik Fakültesi Temsilcisi

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Selahattin ÖNÜR

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Tanıl ERGENÇ

Fen Edebiyat Fakültesi Temsilcisi

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR

İşletme Fakültesi Temsilcisi

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ERTAŞ

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ali Doğan DURSUN

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

Detaylı Özgeçmiş

Abdülaziz ŞEREN

Genel Sekreter (Raportör)