İç Destek Programları

Atılım Üniversitesi tarafından desteklenen İç Destek Programlarının süreçleri başvuru aşamasından proje sonuçlanana kadar ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından yürütülmekte ve takip edilmektedir.

Atılım Üniversitesi tarafından desteklenen tüm İç Destek Programları ile ilgili başvurular ARGEDA-TTO Direktörlüğü aracılığıyla alınmaktadır.

İç Destek Programları ile ilgili destek limitleri ilgili akademik yıl başında Mütevelli Heyetinin onayı ile ARGEDA-TTO Yürütme Kurulu tarafından ilan edilir.

Atılım Üniversitesi İç Destek Programları

  • Lisans Araştırma Programı (LAP)
  • Başlangıç Araştırma Desteği (BAD) Programı
  • Araştırma Destek Programı (ADP)
  • Uluslararası İşbirliği Destek Programı (UDP)
  • Sanayi İşbirliği Destek Programı (ATÜSAD)
  • ATÜ-ÇAP Çağrılı Araştırma Destek Programı
  • İç Panel Değerlendirme Sistemi
  • mPAD Projeleri Destek Programı
  • ATAK- Atılım Üniversitesi Öğrencileri Araştırma Kariyeri Destek Programı