İş Fikri Yarışması

Atılım Senden Destek Bizden!

 

Atılım Üniversitesi Lisans Öğrencileri İş Fikri Yarışması

 

Atılım Üniversitesi 3. veya 4. Sınıf lisans öğrencileri,

Atılım Üniversitesi ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından “Atılım Üniversitesi Lisans Öğrencileri İş Fikri Yarışması”  düzenlenecektir.

Atılım Üniversitesi Lisans Öğrencileri İş Fikri Yarışması” Atılım Üniversitesi Lisans Öğrencilerine, yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla, eğitimden mentörlüğe kadar her türlü desteği sağlayan bir iş fikri yarışmasıdır. Yarışma, teknolojik ve yenilikçi bir iş fikri olan genç girişimcileri, bu iş fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olacak destek ve ortam sağlayacaktır. Yarışma kapsamında Üniversite öğrencilerinin girişimciliğe ilişkin farkındalığını artırmayı ve gençlere girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak sunmayı amaçlamaktadır.

Yarışmaya, Atılım Üniversitesi 3. veya 4. lisans öğrencileri başvuru yapabileceklerdir. Başvurular bireysel ve ekip halinde yapılacak olup, ekip olarak başvurulması durumunda ekipler en az 2 en fazla 5 kişiden oluşabilecektir. Proje ile ilgili resmi süreci başvuru sahibi veya ekip lideri takip edecektir. Yarışmaya birden fazla proje fikri ile başvuru yapılamaz.

Yarışma büyük ödülü 7.500 TL, ikincilik ödülü 5.000 TL, üçüncülük ödülü 2.500 TL’dir. Bunun yanı sıra derece alan ekipler ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından düzenlenecek olan Etkin Sunum Teknikleri Eğitimi, Girişimcilik Eğitimi, Pazar Analizi Eğitimi etkinliklerine katılabileceklerdir. Son başvuru tarihi 31.12.2019 olan yarışmaya uygun koşulları taşıyan tüm öğrencilerimizi bekliyoruz.

 

"Atılım Üniversitesi Lisans Öğrencileri İş Fikri Yarışması"na başvurmak için https://docs.google.com/forms/d/1S-uOpZxL37XcWWRe4sdrvs4ND6cf7n0julxBy3QIk3c adresindeki formu doldurunuz.

Detaylı Bilgi için ARGEDA-TTO Direktörlüğüne ulaşabilirsiniz

 App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4809 [title_tr] => İş Fikri Yarışması [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Senden Destek Bizden!

 

Atılım Üniversitesi Lisans Öğrencileri İş Fikri Yarışması

 

Atılım Üniversitesi 3. veya 4. Sınıf lisans öğrencileri,

Atılım Üniversitesi ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından “Atılım Üniversitesi Lisans Öğrencileri İş Fikri Yarışması”  düzenlenecektir.

Atılım Üniversitesi Lisans Öğrencileri İş Fikri Yarışması” Atılım Üniversitesi Lisans Öğrencilerine, yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla, eğitimden mentörlüğe kadar her türlü desteği sağlayan bir iş fikri yarışmasıdır. Yarışma, teknolojik ve yenilikçi bir iş fikri olan genç girişimcileri, bu iş fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olacak destek ve ortam sağlayacaktır. Yarışma kapsamında Üniversite öğrencilerinin girişimciliğe ilişkin farkındalığını artırmayı ve gençlere girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak sunmayı amaçlamaktadır.

Yarışmaya, Atılım Üniversitesi 3. veya 4. lisans öğrencileri başvuru yapabileceklerdir. Başvurular bireysel ve ekip halinde yapılacak olup, ekip olarak başvurulması durumunda ekipler en az 2 en fazla 5 kişiden oluşabilecektir. Proje ile ilgili resmi süreci başvuru sahibi veya ekip lideri takip edecektir. Yarışmaya birden fazla proje fikri ile başvuru yapılamaz.

Yarışma büyük ödülü 7.500 TL, ikincilik ödülü 5.000 TL, üçüncülük ödülü 2.500 TL’dir. Bunun yanı sıra derece alan ekipler ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından düzenlenecek olan Etkin Sunum Teknikleri Eğitimi, Girişimcilik Eğitimi, Pazar Analizi Eğitimi etkinliklerine katılabileceklerdir. Son başvuru tarihi 31.12.2019 olan yarışmaya uygun koşulları taşıyan tüm öğrencilerimizi bekliyoruz.

 

"Atılım Üniversitesi Lisans Öğrencileri İş Fikri Yarışması"na başvurmak için https://docs.google.com/forms/d/1S-uOpZxL37XcWWRe4sdrvs4ND6cf7n0julxBy3QIk3c adresindeki formu doldurunuz.

Detaylı Bilgi için ARGEDA-TTO Direktörlüğüne ulaşabilirsiniz

 

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 51 [start] => [end] => [created_at] => 2019-09-20 13:18:39 [updated_at] => 2019-09-20 13:59:09 [parent_id] => [lft] => 53 [rgt] => 58 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => dis-destek-programlari-1540888886 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 51 [name_tr] => Araştırma [url] => argeda [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4809 [title_tr] => İş Fikri Yarışması [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"
\n

At\u0131l\u0131m Senden Destek Bizden!<\/strong><\/h2>\n\n

 <\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Lisans Ö\u011frencileri \u0130\u015f Fikri Yar\u0131\u015fmas\u0131<\/strong><\/h3>\n\n

 <\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi 3. veya 4. S\u0131n\u0131f lisans ö\u011frencileri,<\/p>\n<\/div>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi ARGEDA-TTO Direktörlü\u011fü taraf\u0131ndan “At\u0131l\u0131m Üniversitesi Lisans Ö\u011frencileri \u0130\u015f Fikri Yar\u0131\u015fmas\u0131” <\/strong> düzenlenecektir.<\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Lisans Ö\u011frencileri \u0130\u015f Fikri Yar\u0131\u015fmas\u0131” <\/strong>At\u0131l\u0131m Üniversitesi Lisans Ö\u011frencilerine, yenilikçi bak\u0131\u015f aç\u0131s\u0131 ve giri\u015fimcilik yetkinli\u011fi kazand\u0131rmak amac\u0131yla, e\u011fitimden mentörlü\u011fe kadar her türlü deste\u011fi sa\u011flayan bir i\u015f fikri yar\u0131\u015fmas\u0131d\u0131r. Yar\u0131\u015fma, teknolojik ve yenilikçi bir i\u015f fikri olan genç giri\u015fimcileri, bu i\u015f fikirlerini hayata geçirmelerine yard\u0131mc\u0131 olacak destek ve ortam sa\u011flayacakt\u0131r. Yar\u0131\u015fma kapsam\u0131nda Üniversite ö\u011frencilerinin giri\u015fimcili\u011fe ili\u015fkin fark\u0131ndal\u0131\u011f\u0131n\u0131 art\u0131rmay\u0131 ve gençlere giri\u015fimcili\u011fi bir kariyer alternatifi olarak sunmay\u0131 amaçlamaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Yar\u0131\u015fmaya, At\u0131l\u0131m Üniversitesi 3. veya 4. lisans ö\u011frencileri ba\u015fvuru yapabileceklerdir. Ba\u015fvurular bireysel ve ekip halinde yap\u0131lacak olup, ekip olarak ba\u015fvurulmas\u0131 durumunda ekipler en az 2 en fazla 5 ki\u015fiden olu\u015fabilecektir. Proje ile ilgili resmi süreci ba\u015fvuru sahibi veya ekip lideri takip edecektir. Yar\u0131\u015fmaya birden fazla proje fikri ile ba\u015fvuru yap\u0131lamaz.<\/p>\n\n

Yar\u0131\u015fma büyük ödülü 7.500 TL<\/strong>, ikincilik ödülü 5.000<\/strong> TL<\/strong>, üçüncülük ödülü 2.500<\/strong> TL<\/strong>’dir. Bunun yan\u0131 s\u0131ra derece alan ekipler ARGEDA-TTO Direktörlü\u011fü taraf\u0131ndan düzenlenecek olan Etkin Sunum Teknikleri E\u011fitimi, Giri\u015fimcilik E\u011fitimi, Pazar Analizi E\u011fitimi etkinliklerine kat\u0131labileceklerdir. Son ba\u015fvuru tarihi 31.12.2019<\/strong> olan yar\u0131\u015fmaya uygun ko\u015fullar\u0131 ta\u015f\u0131yan tüm ö\u011frencilerimizi bekliyoruz.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

"At\u0131l\u0131m Üniversitesi Lisans Ö\u011frencileri \u0130\u015f Fikri Yar\u0131\u015fmas\u0131"<\/strong>na ba\u015fvurmak için https:\/\/docs.google.com\/forms\/d\/1S-uOpZxL37XcWWRe4sdrvs4ND6cf7n0julxBy3QIk3c<\/a><\/strong> adresindeki formu doldurunuz.<\/p>\n\n

Detayl\u0131 Bilgi için ARGEDA-TTO Direktörlü\u011füne ula\u015fabilirsiniz<\/p>\n\n

 <\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 51 [start] => [end] => [created_at] => 2019-09-20 13:18:39 [updated_at] => 2019-09-20 13:59:09 [parent_id] => [lft] => 53 [rgt] => 58 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => dis-destek-programlari-1540888886 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 51 [url] => argeda [name_tr] => Araştırma [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 170 [rgt] => 213 [depth] => 1 ) [original:protected] => Array ( [id] => 51 [url] => argeda [name_tr] => Araştırma [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 170 [rgt] => 213 [depth] => 1 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1