ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İŞ FİKRİ YARIŞMASI

 

1. Amaç ve Kapsam

Atılım Üniversitesinin stratejik planına ve araştırma üniversitesi olma vizyonuna uygun olarak düzenlenecek olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri İş Fikri Yarışması ile yenilikçi/teknoloji tabanlı iş fikrine sahip Atılım Üniversitesi öğrencilerinin; iş fikirlerini hayata geçirmeleri için uygun ortamı sağlamak, başvurusu yapılan proje fikirlerini ve ürünlerini değerlendirmek, desteklemek ve ticari değere dönüştürmeleri sürecinde sunulacak eğitim, danışmanlık vb. diğer hizmetler ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

2. Başvuru Kabul Ana Kriterleri

İş Fikri Yarışması kapsamında desteklenecek öğrencilerin uygulanabilir iş fikirleri ile ilgili AR-GE çalışmalarını yapabilecek yetenek ve kapasitede olmaları ana şartının yanında aşağıdaki kriterlere de uymaları beklenmektedir:

 1. Bireysel veya ekip olarak başvuru kabul edilmektedir. Ekipler en az 2 en fazla 5 kişiden oluşabilir. Ekipten ayrılan üyeler olursa ekipler minimum 2 kişi olmak şartıyla devam edebilirler.
 2. Başvuru sahibi ve ekip üyelerinin tamamının Atılım Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri olmaları gerekmektedir.
 3. Ekip ile yapılan başvurularda yarışma süresince ekipten ayrılan bir üye veya üyeler olması durumunda ARGEDA-TTO Direktörlüğüne yazılı olarak başvurularak tüm ekip üyelerinin imzalarının olduğu dilekçe sunulmalıdır.
 4. Ticarileşme potansiyeli olan bir iş fikrine ait proje önerisi sunulması gerekmektedir.
 5. Yarışma başvurusu yapıldığında fikrin kapsadığı ürün veya hizmetten ticari kazanç elde etmek amacıyla şirketleşmemiş olması gerekmektedir.
 6. Her bir başvuru sahibi veya ekip üyesi sadece bir iş fikriyle yarışmaya başvurabilir.

Yukarıda belirtilen kriterlere aykırı bir durum tespit edildiğinde yarışma başvurusu iptal edilecektir.

3. Başvuru ve Ön Değerlendirme Süreci

 1. Başvuru sahibi ve varsa ekip üyelerinin, ARGEDA-TTO Direktörlüğü web sayfasında bulunan Atılım Üniversitesi Öğrencileri İş Fikri Yarışması Başvuru Formunu belirlenen yarışma başvuru tarihlerinde on-line olarak doldurarak ARGEDA-TTO Direktörlüğü’ne hem ıslak imzalı hem de e-posta ile iletmeleri gerekmektedir.
  https://docs.google.com/forms/d/1jKQVuEFKCJBgn-dMBcqXkThC4n9GgP0aC1RmfmE0nOU/viewform?edit_requested=true
 2. Başvuru Formunda aşağıda verilen konu başlıklarına ait ayrıntılı bilgiler yer almalıdır:
  • Başvuru sahibi ve varsa ekip üyelerine ilişkin bilgiler
  • Ticarileştirilmesi planlanan İş Fikri'ne ilişkin bilgiler
  • İş fikrinin aşamaları ve tamamlanma süreleri
  • İş Fikri’nin buluş niteliği taşıyıp taşımadığına ilişkin bilgiler
  • Ticarileşme planlaması
 3. İş fikrinin başvuru kabul ana kriterlerine sahip olduğu yönündeki karar ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından verilir.
 4. ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından ön değerlendirme yapılır, ön değerlendirmeyi geçenler yarışmaya devam etmeye hak kazanır.
 5. İş fikri kabul edilen öğrenci veya ekiplere iş fikri kapsamında sözlü veya yazılı ayrımı yapılmaksızın, kullanımıma ve erişimime açılan tüm bilgi, belge ve her türlü veri gizli bilgi olarak kabul edileceğine dair gizlilik ve beyan yasağı taahhütnamesi imzalatılacaktır.
 6. Atılım Üniversitesi LAP projeleri kapsamındaki projeler ile ilgili başvurularda LAP projesi yürütücüsü olan akademisyenden ve proje önerisinde hak sahibi olan ekip üyelerinden yazılı onay alınarak başvuru sırasında ARGEDA-TTO Direktörlüğüne teslim edilmesi gerekir.
 7. Başvurusu yapılan iş fikirleri ile ilgili ARGEDA-TTO Direktörlüğüne “Buluş Bildirim Formu”nun ıslak imzalı olarak sunulması gerekir.
  (https://www.atilim.edu.tr/tr/argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu/page/2447/formlar)

 4. Eğitimler

Ön değerlendirmeyi geçen başvuru sahibi ve varsa ekip üyeleri ARGEDA-TTO Direktörlüğü Hızlandırıcı Programı kapsamında verilen eğitimlere katılacaktır. Bu program kapsamında verilecek eğitimler aşağıda belirtilmiştir:

 1. Etkin sunum teknikleri eğitimi
 2. Girişimcilik eğitimi
 3. Pazar analizi eğitimi

Öğrenci veya ekiplerin eğitim sonrasında nihai iş fikri sunumlarını, varsa projelerini anlatan kısa bir video ile iş fikirlerini ARGEDA-TTO Direktörlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

5. Değerlendirme

 1. Değerlendirme Kurulu üyeleri; ARGEDA-TTO Direktörlüğü Yürütme Kurulu, akademisyenler ve sektörde yer alan girişimcilerin yer aldığı en az 5 üyeden oluşur.
 2. Değerlendirme Kurulu üyeleri, ön değerlendirmeyi geçen öğrenci veya ekipleri değerlendirirler.
 3. Ekipler iş fikirlerini Değerlendirme Kurulu üyelerine sunar ve Kurul üyelerinin sorularını yanıtlar.
 4. Her sunum Değerlendirme Kurulu üyeleri tarafından, “yenilikçi yaklaşım”, “iş fikrinin uygulanabilirliği”, “girişimcinin yeterliliği” ve “pazarda yaratılacak katma değer ve ticarileşebilirliği” hususlarında değerlendirilir. Yenilikçi yaklaşım % 30, iş fikrin uygulanabilirliği % 30, girişimcinin yeterliliği % 20 ve pazarda yaratılacak katma değer ve ticarileşebilirliği % 20 etkiye sahiptir.
 5. Değerlendirme sonucunda uygun bulunan ilk 3 sırada yer alan iş fikirleri desteklenerek ödüle hak kazanır.

6. Ödüller

Atılım Üniversitesi Öğrencileri İş Fikri Yarışması ödülleri her akademik yıl başında Mütevelli Heyetinin onayı ile belirlenmekte ve yarışma duyurusu ile ilan edilmektedir.

7. Takvim

Atılım Üniversitesi Öğrencileri İş Fikri Yarışması takvimi her akademik yıl başında belirlenmekte ve yarışma duyurusu ile ilan edilmektedir.