ATILIM ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İŞ FİKRİ YARIŞMASI

 

1. Amaç ve Kapsam

Atılım Üniversitesinin stratejik planına ve araştırma üniversitesi olma vizyonuna uygun olarak düzenlenecek olan Lisans Öğrencileri İş Fikri Yarışması ile yenilikçi/teknoloji tabanlı iş fikrine sahip Atılım Üniversitesi öğrencilerinin; iş fikirlerini hayata geçirmeleri için uygun ortamı sağlamak, başvurusu yapılan proje fikirlerini ve ürünlerini değerlendirmek, desteklemek ve ticari değere dönüştürmeleri sürecinde sunulacak eğitim, danışmanlık vb. diğer hizmetler ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

2. Başvuru Kabul Ana Kriterleri

İş Fikri Yarışması kapsamında desteklenecek öğrencilerin uygulanabilir iş fikirleri ile ilgili AR-GE çalışmalarını yapabilecek yetenek ve kapasitede olmaları ana şartının yanında aşağıdaki kriterlere de uymaları beklenmektedir:

 • Atılım Üniversitesi 3. veya 4.sınıf öğrencisi olmak
 • Ticarileşme potansiyeli olan bir iş fikrine ait proje önerisi sunmak
 • Fikrin kapsadığı ürün veya hizmetten ticari kazanç elde etmek amacıyla tüzel kişilik kurmamış olmak
 • Bireysel veya ekip olarak başvuru kabul edilmektedir. Ekipler en az 2 en fazla 5 kişiden oluşabilir. Ekipten ayrılan üyeler olursa ekipler minimum 2 kişi olmak şartıyla devam edebilirler.
 • Her bir öğrenci veya ekip üyeleri sadece bir iş fikriyle başvurabilir. Aksi bir uygulama tespit edildiği durumda yarışmadan elemeye gidilecektir.

3. Başvuru ve Ön Değerlendirme Süreci

 1. Başvuruyu yapacak olan öğrenci veya ekibin, Üniversitenin web sayfasında Araştırma bulunan bölümünde düzenlenmiş olan Lisans Öğrencileri İş Fikri Yarışması Başvuru Formunu belirlenen tarihlerde ARGEDA-TTO Direktörlüğü’ne hem ıslak imzalı hem de e-posta ile iletmesi gerekmektedir.

  "Atılım Üniversitesi Lisans Öğrencileri İş Fikri Yarışması"na başvurmak için https://docs.google.com/forms/d/1S-uOpZxL37XcWWRe4sdrvs4ND6cf7n0julxBy3QIk3c adresindeki form doldurulur (Sol menüdeki Başvuru Formu'ndan da ulaşılabilir). Başvuru formu en geç belirlenen ve duyurusu web sayfası üzerinden yapılan tarihe kadar online olarak doldurulur.
   
 2. Başvuru Formu’nda aşağıda verilen konu başlıklarına ait ayrıntılı bilgiler yer almalıdır:
  • Ticarileştirilmesi planlanan İş Fikiri'ne ilişkin bilgiler
  • Öğrenciye veya ekibe ilişkin bilgiler
  • İş fikrinin aşamaları ve tamamlanma süreleri
  • İş Fikri’nin buluş niteliği taşıyıp taşımadığına ilişkin bilgiler
  • Ticarileşme planlaması
 3. İş fikrinin başvuru kabul ana kriterlerine sahip olduğu yönündeki karar ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından verilir.
 4. ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafında ön değerlendirme yapılır, ön değerlendirmeyi geçenler yarışmaya devam etmeye hak kazanır.
 5. İş fikri kabul edilen öğrenci veya ekiplere iş fikri kapsamında sözlü veya yazılı ayrımı yapılmaksızın, kullanımıma ve erişimime açılan tüm bilgi, belge ve her türlü veri gizli bilgi olarak kabul edileceğine dair gizlilik ve beyan yasağı taahhütnamesi imzalatılacaktır.

 

4. Eğitimler

Ön değerlendirmeyi geçen öğrenci veya ekipler ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından verilen eğitimlere katılacaktır. Bu program kapsamında verilecek eğitimler aşağıda belirtilmiştir:

 1. Etkin sunum teknikleri eğitimi
 2. Girişimcilik eğitimi
 3. Pazar analizi eğitimi

Öğrenci veya ekiplerin eğitim sonrasında nihai iş fikri sunumlarını, varsa projelerini anlatan kısa bir video ile birlikte iş fikirlerini ARGEDA-TTO Direktörlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

5. Değerlendirme

 1. Değerlendirme Kurulu üyeleri; ARGEDA-TTO Direktörlüğü Yürütme Kurulu, akademisyenler ve sektörde yer alan girişimcilerin yer aldığı en az 5 üyeden oluşur.
 2. Değerlendirme Kurulu üyeleri, ön değerlendirmeyi geçen öğrenci veya ekipleri değerlendirirler.
 3. Ekipler iş fikirlerini Değerlendirme Kurulu üyelerine sunar ve Kurul üyelerinin sorularını yanıtlar.
 4. Her sunum Değerlendirme Kurulu üyeleri tarafından, yenilikçi yaklaşım, iş fikri’nin uygulanabilirliği ve yeterliliği, pazardaki yaratılacak katma değer ve ticarileşebilirliği hususlarında değerlendirilir. Yenilikçi yaklaşım % 30, iş fikrin uygulanabilirliği % 30, girişimcinin yeterliliği % 20 ve pazardaki yaratılacak katma değer ve ticarileşebilirliği % 20 etkiye sahiptir.
 5. Değerlendirme sonucunda uygun bulunan ilk 3 sırada yer alan iş fikirleri desteklenerek ödüle hak kazanır.

 

6. Ödüller

Derecesi

Ödülü

1.

7.500 TL ve Atılım Üniversitesi Ön-Kuluçka Merkezinden yer tahsisi

2.

5.000 TL ve Atılım Üniversitesi Ön-Kuluçka Merkezinden yer tahsisi

3.

2.500 TL ve Atılım Üniversitesi Ön-Kuluçka Merkezinden yer tahsisi

 

7. Takvim

Tarih Aralığı

Yapılacaklar

31.12.2019

Son Başvuru Tarihi

31.01.2020

Ön Değerlendirme

01.02.2020-29.02.2020

Eğitim Çalışmaları

01.04.2020-30.04.2020

Nihai Değerlendirme

Atılım Araştırma Günü ATAG 2020

(Mayıs 2020)

Ödül Takdimi