ATÜSAD - Sanayi İşbirliği Destek Programı

Sanayi İşbirliği Destek Programın amacı Atılım Üniversitesi ile çeşitli kurum ve kuruşların Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında Ar-Ge projesi yürütmesine destek sağlamaktır.

Bu kapsamda;  Atılım Üniversitesi’nin gelişmiş altyapısını, bilgi birikiminin ve araştırma yetkinliğinin, kurum ve kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda sanayiye/endüstriye aktarılarak üretim ve/veya hizmet süreçlerine katkı sağlayacak şekilde kurgulanan ATÜSAD programı ile Ar-Ge niteliği taşıyan projelere destek verilmektedir.

ATÜSAD programın destek süreci Atılım Üniversitesi ve Kuruluş tarafından müşterek destek verilmesine dayalıdır ve program kapsamında geliştirilen projeler maksimum 12 ay süre ile desteklenmektedir.