ATILIM HIZLI MENÜ
Akademik Takvim

2017 - 2018 Yılı akademik takvim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

E-Posta

Üniversite personellerimiz ve öğrencilerimiz webmail girişlerini buradan yapabilirler.

1) LAP PROGRAMI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

  • Her takımda çalışacak öğrenci sayısı danışman sayısından en az iki misli fazla olabilir.
  • Projeye kabul edilen her araştırmacı öğrenciye akademik yıl içinde iki taksitte ödenmek suretiyle akademik yıl başında Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda burs ödemesi yapılır.
  • Burs ödemesi yapılan araştırmacı öğrencilerin projelere başvuru yaparken mezuniyetlerine en az iki dönem kalmış olması, dönem kayıt ücretlerini ödemiş olması, akademik yıl içerisinde en az 100 saat araştırma projesinde çalışmayı kabul etmesi gerekir.
  • Projelerini başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans araştırmalarına katılım sertifikası verilecektir

2)PROJE TEKLİFİNİN KABUL EDİLMESİ HALİNDE YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN ŞARTLAR

  • Program kapsamındaki araştırma çalışmaları akademik yıl içerisinde tamamlanacaktır.
  • LAP projelerinin bitiminde aşağıdaki faaliyetlerden en az birinin yerine getirilmesi gerekmektedir:

1) Üniversite içinde veya dışında düzenlenecek olan konferanslarda öğrenciler tarafından sözlü sunum yapılması veya posterler sergilenmesi,

2) Konuyla ilgili makale, sunum ve/veya yayın yapılması,

3)  Akademik yıl içinde projenin çalışma alanı ve kategorisine uygun ulusal ve/veya uluslararası Lisans yarışmalarına başvuruda bulunması..

  •  Proje danışmanlarının önderliğinde öğrenci takımları tarafından hazırlanacak posterler akademik yıl sonunda düzenlenecek olan akademik etkinliklerde sergilenecektir.

3) PROJE TEKLİF TAKVİMİ

Her Akademik yıl için Üniversitenin LAP duyuru metninde ilan edilecektir.

4) LAP PROJELERİNDE BURS ÖDEMELERİ

  • Projelere kabul edilen her bursiyer/araştırmacı öğrenciye akademik yıl içinde iki taksitte ödenmek suretiyle  burs ödemesi yapılacaktır.
  •  Burs ödemesi yapılacak araştırmacı öğrencilerin projelere başvuru yaparken mezuniyetlerine en az 2 dönem kalmış olması, dönem kayıt ücretlerini ödemiş olması, akademik yıl içerisinde en az 100 saat araştırma projesinde çalışmayı kabul etmesi gerekmektedir.