LAP - Lisans Araştırma Programı

Atılım Üniversitesi tarafından 2010 yılından itibaren desteklenen Lisans Araştırma Programı özellikle Üniversitemizin stratejik planına ve araştırma üniversitesi olma vizyonuna uygun olarak, üniversitede disiplinler arası ve çok disiplinli araştırma düzeyini yükseltmek, yaygın bir lisans araştırma kültürü yaratmak, araştırma projelerinde takım çalışmalarını desteklemek, araştırmacı ve yaratıcı öğrenciler yetiştirmek amacıyla geliştirilmiştir.

Bu program kapsamında geliştirilen projelerin destek süresi ilgili akademik takvim yılı kadardır. LAP desteği, bir öğretim elemanı tarafından önerilen araştırma konusu çerçevesinde öğrenci takımları tarafından gerçekleştirilen projeler için sağlanan destektir.

Üniversitemizin en az ikinci sınıfta okuyan lisans öğrencileri bursiyer veya gönüllü olarak projelere başvurabilir ve seçilen öğrenciler proje takımlarında yer alabilir.

Başvuru formu için tıklayınız.