LAP - Lisans Araştırma Programı

Kapsam

LAP, Atılım Üniversitesi tarafından 2012 yılından itibaren, proje yürütücüsü olan bir öğretim elemanın yönetiminde, yaygın bir lisans araştırma kültürü yaratmak, araştırma projelerinde takım çalışmalarını desteklemek, araştırmacı ve yaratıcı öğrenciler yetiştirmek amacıyla geliştirilen lisans araştırma programdır.

Başvuru Tarihi, Destek Limitleri ve Destek Süresi

Başvuru tarihi ve destek limitleri her Akademik yıl için Üniversitenin LAP duyuru metninde ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından ilan edilmektedir. Destek süresi ilgili akademik takvim yılı kadardır.

Bütçe Kalemleri

  • Makine ve teçhizat giderleri
  • Sarf giderleri - malzeme, takım, deney gereçleri vb.
  • Şehir içi/dışı saha çalışmaları için ulaşım giderleri
  • Hizmet alım giderleri
  • Yazılım giderleri
  • Bursiyer ödemelerinden oluşmaktadır