Akreditasyonlarımız

Bölüm Akreditasyonu
Geçerlilik Süresi
Akreditasyon Kuruluşu

Bilgisayar Mühendisliği

01.05.2014-30.09.2019

MÜDEK

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

01.05.2014-30.09.2019

MÜDEK

Endüstri Mühendisliği

01.05.2014-30.09.2019

MÜDEK

İnşaat Mühendisliği

01.05.2013-30.09.2018

MÜDEK

Mekatronik Mühendisliği

01.05.2015-30.09.2020

MÜDEK

Yazılım Mühendisliği

01.05.2014-30.09.2019

MÜDEK

Mütercim Tercümanlık

28.01.2017-28.01.2022

FEDEK