Kalite Politikası

Atılım Üniversitesi’nin kalite politikası “tüm faaliyetlerimizde sürekli gelişim ilkesi ve toplam kalite yönetimi yaklaşımıyla paydaşlarımızın memnuniyetini sağlamak” şeklindedir. 

Atılım Üniversitesi kalite politikası var oluş amacı ve ileri görüşünün, kurumsal sürdürülebilirlik ve kurumsal gelişimin temelinde gerçekleştirilebilmesine imkân veren bir temel olarak yönetilmektedir.

Kalite yönetiminde EFQM mükemmellik modelinin benimsenmiş olması nedeniyle tüm faaliyetlerimizde sürekli iyileştirme, sürekli gelişme ve toplam kalite yönetimi kalite yönetim yaklaşımına temel dayanak sağlamaktadır.